Archives for posts with tag: impunity

Read in English

Nakon dve godine sedenja na pismima Međunarodnog krivičnog suda, došlo je vreme za delovanje; s obzirom na to da je nemački ambasador u Srbiji u aprilu 2021. godine izneo neke primedbe, koje je primetio zapadni korporativni medijski front:

^ Fond braće Rokfeler dodeljuje kancelariji Balkanske mreže za istraživačko izveštavanje [BIRN] u Prištini, u proseku 100.000 USD godišnje, što je samo jedan od izvora sredstava koji BIRN prikuplja iz zapadnih korporativnih velikaša [1]

Dakle, šta je nemački ambasadorski glupan imao da kaže? Uprkos tome što nije bilo zakonskog ovlašćenja Ujedinjenih nacija za NATO bombardovanje Srbije, odluka o bombardovanju Srbije…

je morala biti doneta da bi se sprečila humanitarna katastrofa“ [2]

… ha. Ne pominje se nedavno spremanje kosovskih lidera na suđenja za ratne zločine? Oh, a šta je sa onim „ljudima“ iz BND (nemačka CIA) koji koriste Konrad Adenauer Siftung kao paravan za obuku i postavljanje neonacističkih fašista u Ukrajini? Da li ste se ikad zapitali šta bi mogli da rade u Beogradu? [3], [4]

Ne moramo putovati kroz vreme, u rane i srednje 1940-e, da bismo razumeli da „Deutschland über Alles“ u očima određenih susednih zemalja Nemačke treba gledati malo drugačije nego što bi većina današnjih običnih nemačkih smrtnika mogla pomisliti. Ali, nemački ambasador u Srbiji, Tomas Šib, nije običan nemački smrtnik, on predsedava lokacijom čiji je centar nemačkog BND (koji potiče od organizacije Gelen) u Beogradu.

U međuvremenu, pogledajmo pismo Međunarodnog krivičnog suda (prvobitni demanti) u vezi sa nekim vrlo gadnim postupcima nemačke države; to je „pranje“ ratnog zločina pod lažnom zastavom, koji je rezultirao smrću više od 1000 sirijskih civila (nastavite da čitate, predstavljeni su svi potrebni konteksti i dokazi).

Obratite pažnju na datume pisma; Međunarodni krivični sud (dalje u tekstu: ICC) je 4. jula 2018. primio žalbu, 6. februara 2019. je datum kada je ICC porekao da ima nadležnost za istragu. Ovo nije bio brz odgovor, sedam meseci ukazuje, ako ne na samoanalizu, onda barem na neko prilično vreme u razmišljanju o neophodnom okolišenju kako da se izbegne suočavanje sa izobiljem informacija iznetih pred sud. Osporio sam ovo poricanje komunikacijom (objavljenom onlajn) koja ukazuje na istoriju ICC, podložnoj neprikladnim uticajima i zahtevom da se oni preispitaju. [5]

Prvo pismo je generičko poricanje, drugo pismo je uvijeno, kako bi se objasnilo da sud smatra da su neki „ozbiljni navodi“ izvan njegovog dometa istrage:

Kada je sam Međunarodni krivični sud [ICC] saučesnik u prikrivanju ratnih zločina od strane nemačkih državnih aktera u 21. veku, svi na vrhu bi trebalo ponešto da objasne. Ukratko, ono što sledi je da postoji mnoštvo dokaza prima facie [latinski izraz: „na prvi pogled“] da je nemačka obaveštajna služba „pomagala i podržavala“ [asistirala] u prikrivanju pod lažnom zastavom hemijske napade u Siriji, uključujući i zloglasni (posebno ubilački) gasni napad sarinom na Gutu, Sirija, u avgustu 2013. godine. Ove informacije su dostavljene nemačkim parlamentarcima, kao i Međunarodnom krivičnom sudu. Nemci su ćutali, a Međunarodni krivični sud protestuje i izjavljuje da nije nadležan, prema drugom pismu:

„Tužilaštvo je pažljivo ispitalo vašu poslednju komunikaciju. Sa žaljenjem Vas obaveštavam da je tužilac potvrdio da komunikacija ne donosi nove činjenice ili dokaze koji bi promenili prethodnu odluku da ne postoji osnova za postupanje po Rimskom statutu. Prema Rimskom statutu, Sud može vršiti nadležnost samo nad genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima, kako je definisano u Rimskom statutu (Članovi 6 do 8), ako su počinjeni 1. jula 2002. godine ili kasnije (Član 11). Pored toga, Sud može vršiti nadležnost samo za takva krivična dela počinjena na teritoriji države koja je prihvatila nadležnost Suda ili od strane državljanina te države (Član 12), ili kada Savet bezbednosti upućuje situaciju na Sud (Član 13). U svetlu ovih zahteva, čini se da se Vaša komunikacija, nakon pažljivog preispitivanja, i dalje odnosi na pitanja van nadležnosti Suda.

„Nadam se da ćete uvažiti da su definisanom jurisdikcijom Suda mnogi ozbiljni navodi izvan dosega ove institucije. Zahvalni smo na vašem stalnom interesovanju za Međunarodni krivični sud.“

ICC očigledno nije u pravu. I kukavički je i korumpiran. Nemačka je potpisnica ICC-a, a krivično delo pomaganja i podržavanja (prikrivanje pod lažnom zastavom) nesumnjivo ima svoje polazište u nemačkoj državi. ICC, da bi izbegao ovo (uprkos priznanju „ozbiljnih navoda“), čini se da usko definiše nadležnost (ograničavajući primenljive optužbe) za zločin počinjen u Siriji (i na taj način izbegava optužbu za pomaganje i podržavanje) i zbog toga radije negira nadležnost nego da uzburka obaveštajnu službu Nemačke (Bundesnachrichtendienst ili BND) i mezimce Angele Merkel.

Pitanje koje se postavlja u filozofiji prava je, da li sam ICC postaje saučesnik u pomaganju i podržavanju [asistiranju] navodnom prikrivanju operacije pod lažnom zastavom, očigledno namernim „uskim“ čitanjem međunarodnog prava i očigledno kukavičkim izbegavanjem da istraže krupan ratni zločin? Čini mi se, da:

Ghouta_August_2013 - 1

Evo same žalbe, praćene mojom komunikacijom sa ICC-om koja je dovela do podnošenja prve žalbe:

Poštovano tužilaštvo pri Međunarodnom krivičnom sudu

Hvala vam na pozivu da formalizujem moju žalbu u vezi sa zločinom gasnog napada sarinom na Gutu, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

I

Prema običajnom međunarodnom pravu, pomaganje i podržavanje ratnih zločina uključuje tri elementa:

(1) Glavno lice ili entitet počinio je ratni zločin;

(2) Drugi akter počinio je delo koje je imalo značajan efekat na izvršenje osnovnog dela; i

(3) Potrebno mentalno stanje: Drugi akter je znao da će takvo delo pomoći ili je postojala značajna verovatnoća da će pomoći izvršenju osnovnog dela.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turska, država pripadnica NATO-a, preko svoje obaveštajne agencije MIT, urotila se sa al-Kaidom (predloženom tajnom članicom NATO-a) da počini ratni zločin, to jest (lažna zastava) gasni napad i usmrćivanje više od hiljadu civila u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

2) Službenici NATO aktera Nemačke, potpisnice Rimskog statuta, pružili su „pokriće“ propagandom i drugim, srodnim sredstvima (npr. „pranje“ lažnih informacija medijima putem parlamentarnog nadzora) omogućavajući stvarnim počiniocima da pobegnu kontroli, iako su nemački obaveštajci znali:

3) Takva radnja (prethodno pomenuta) u velikoj meri bi pomogla izvršenju navedenog zločina ili drugim rečima, omogućila nekažnjivost lažnih zastava.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Članovi 49/50/129/146 četiri Ženevske konvencije (1949) nalažu državama članicama da kazneno gone i kazne sva „lica“ koja čine teška kršenja (Ambos [2014] 146). Shodno tome, Elementi zločina Statuta ICC-a ne sadrže izričitu napomenu za kategoriju počinilaca, jer tokom pregovora na Rimskoj konferenciji nije bilo neslaganja da ratne zločine mogu počiniti i pripadnici oružanih snaga i civili (Dorman, Elementi ratnih zločina [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Prelazeći na neposredno prethodni (III), ovaj podnosilac predstavke Međunarodnom krivičnom sudu (Ronald Tomas Vest) drži da je osobama u bilo kojoj vladi, potpisnici Rimskog statuta, zabranjeno da pomažu i podržavaju ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti bez obzira na zločin van nadležnosti sudova (država koja nije potpisnica) kada je pomaganje i podržavanje izvršeno u nadležnosti sudova (država potpisnica). To bi uključivalo zaposlene u obaveštajnim agencijama zapadnih demokratija i političare iz njihovih redova, koji pružaju pokriće počiniocima ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti .

Imenovana lica nemačke savezne službe bezbednosti i odgovorni političari (Bundesnachrichtendienst) koji su proaktivno (pružali lažne informacije) ili pasivno (dozvoljavali lažne podatke) namerno pomagali i podržavali stvarne počinioce (turski MIT u partnerstvu sa al-Kaidom) (pod lažnom zastavom) gasni napad na Gutu, u Siriji u avgustu 2013. godine uključuje (ali nije ograničen na) bivšeg predsednika BND Gerharda Šindlera, sadašnjeg predsednika BND Bruna Kala, Helge Brauna (ministra nadzora) i Angelu Merkel.

Imenovane osobe koje rukovode nemačkom kancelarijom saveznog tužioca, (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) a koje nisu izvršile istraživanje i procesuiranje na domaćem i međunarodnom planu (univerzalna nadležnost za ratne zločine ili Völkerstrafgesetzbuch) su Harald Range i Peter Frank.

Imenovani nemački parlamentarci (rukovodstvo i/ili stariji članovi) koji poseduju (barem od decembra 2015. godine) oslobađajuće dokaze koji oslobađaju predsednika Bašara al Asada i njegove zvaničnike i vojsku zbog napada sarinom u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine i nisu preduzeli odgovarajuće mere da nemačku obaveštajnu službu i/ili nemačke političke aktere pokore utvrđenim činjenicama prema međunarodnom pravu i, shodno tome, zaštitili su NATO aktera i njihove partnere u al-Kaidi od svetlosti, kao što su stvarni počinioci (ali ne ograničeno na) Hans-Kristijan Stroebele, Ula Jelpke, Irene Mihalic, Mihael Hartman, Armin Šuster, Norbert Lamert, Peter Hince, Johanes Singhamer, Edelgard Bulman, Ursula Šmit, Petra Pau, Klaudija Rot, Marieluise Bek, Omid Nuripur, Stefan Libih, Nils Anen, Roderih Kizeveter i Gregor Gisi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

Da bi kontekstualizovali dugu naviku zapadnih obaveštajnih agencija koje sponzorišu i/ili pomažu i podržavaju terorizam lažne zastave, preporučuje se tužilac ICC-a da pregleda istoriju GLADIO-a:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

i prelazimo u sadašnje vreme sa GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

Radi šireg razumevanja osnovne ili utemeljujuće kriminalne prirode / porekla nemačkog Bundesnachrichtendienst-a, preporučuje se da tužilac ICC-a pregleda poreklo i istoriju BND-a iz organizacije Gelen:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

Da bi se razumelo da nemački zvaničnici koji su trenutno na vlasti i dalje igraju podmuklo u sadašnjoj geopolitičkoj eri, daju se sledeće informacije:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Kontekstualizujući odnos obaveštajnih agencija država NATO-a (uključujući Nemačku, potpisnicu Rimskog statuta) prema hemijskim zločinima al-Kaide u Siriji, preporučuje se tužiocu ICC-a da ispita novinarstvo Vanese Belei u vezi s takozvanim Belim šlemovima:

Podržavajući izjavu turskog poslanika Erena Erdema da su „pobunjeničke“ (al-Kaida) hemikalije dopremljene iz Evrope, je ruska vojna obaveštajna služba:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Zaključak

Zapadne obaveštajne agencije imaju dugu istoriju nepoštene igre (kriminalne aktivnosti). U slučaju da je nemačka BND pomagala i podržavala Al-Kaidu u Siriji, postoje snažni dokazi prima facie o namernom „pranju“ lažnih informacija putem obaveštajnih podataka Saveznog nemačkog parlamenta (Bundestag) nadzorni odbor za medije koji izvršavaju prikrivanje (prikrivanje stvarnih počinilaca) ratnog zločina koji uključuje gas sarin, prema originalnim informacijama dostavljenim ICC-u sa izmenama i dopunama:

Eren_Erdem - 1

Šta se može znati naspram onoga što će se znati

Verovatno je samo pitanje vremena kada će CIA urednici na Vikipediji promeniti nedavno ažurirane informacije u gorenavedenom (kropovanom uvećanom screenshot-u) Vikipedijinom članku poslednji put ažuriranom 4. aprila 2018:

„Erdem takođe tvrdi da je sarin-gas transportovan kroz Tursku u Siriju, kasnije korišćen u hemijskom napadu na Gutu 2013. godine,kao i kasniji napadi ISIL-a na civile. Erdem je pred parlamentom pokazao slučaj gde su vođene istrage koje su dovele do hapšenja 13 potencijalnih turskih pripadnika ISIL-a, ali se kasnije neobjašnjivo od njih odustalo.

„Erdem se u Turskoj suočava sa optužbama za izdaju zbog svojih objava.

Šta je zvanično izjavio turski član parlamenta Eren Erdem? Govoreći o kopiji (koju ima u svom posedu) krivičnog predmeta tužioca Adane 2013/120, koji su poništili Erdoganovi ljudi:

„U ovoj optužnici postoje podaci. Materijali za hemijsko oružje dovoze se u Tursku i sastavljaju u Siriji u logorima ISIS-a koji je u to vreme bio poznat kao iračka Al Kaida.

Sve ovo je otkriveno. Postoje snimci telefonskih razgovora o ovom transportovanju, poput „ne brinite o granici, mi ćemo se pobrinuti za to“, a takođe vidimo i da se koristi birokratija.

U vezi sa pošiljkom, republički tužilac u Adani, Mehmet Arıkan, izveo je operaciju i ljudi koji su umešani su zadržani. Ali, koliko razumem, on nije bio uticajna osoba u birokratiji. Nedelju dana nakon toga, imenovan je još jedan javni tužilac, preuzeo je optužnicu i svi pritvorenici su pušteni. I napustili su Tursku prelazeći sirijsku granicu.

Snimci telefonskih razgovora u optužnici pokazali su sve detalje, od načina na koji će pošiljka prevesti do toga kako će biti pripremljena, od sadržaja laboratorija do izvora materijala. Koji kamioni će se koristiti, svi datumi itd. Od A do Ž, o svemu se razgovaralo i snimalo. Uprkos svim ovim dokazima, osumnjičeni su pušteni.

I pošiljka se dogodila, jer ih niko nije zaustavio. Zbog toga je možda rezultat toga sarin koji je korišćen u Siriji.

Kada sam pročitao optužnicu, jasno sam video da ti ljudi imaju veze sa Turskim Institutom za mašinsku i hemijsku industriju i da nimalo ne brinu oko prelaska granice.

Na primer, u telefonskim zapisima Hajama Kasapa, mnogo puta ga čujete kako govori sarin gas, govoreći da su ateljei spremni za proizvodnju, materijal čeka u kamionima koji navodno voze gaziranu sodu.

Na primer, hemijski napad u Guti. Zapamtite. Tvrdilo se da iza toga stoje režimske snage. Ovaj napad izveden je samo nekoliko dana pre operacije sarinom u Turskoj.

Velika je verovatnoća da je ovaj napad izveden sa onim osnovnim materijalom koji je isporučen kroz Tursku. Kaže se da su režimske snage odgovorne, ali optužnica kaže da je to ISIS. Inspektori UN-a su otišli na lokaciju, ali nisu uspeli da pronađu nikakve dokaze. Ali u ovoj optužnici smo pronašli dokaze. Znamo ko je koristio gas sarin, a zna to i naša vlada.

Svi osnovni materijali kupuju se iz Evrope. Zapadne institucije treba da se preispitaju o tim odnosima. Zapadni izvori vrlo dobro znaju ko je izvršio gasni napad sarinom u Siriji. Oni znaju ove ljude, znaju sa kim ti ljudi rade, znaju da ti ljudi rade za Al-Kaidu. Mislim da su zapadnjaci licemerni po pitanju ove situacije.“

Šta se još može znati?

1) Rukovodstvo nemačkog parlamenta (sve političke stranke), kao i nemački savezni tužilac su obavešteni 2. decembra 2015. godine, od strane iskreno Vašeg:

Eren_Erdem - 1 (1)

Poštovani poslanici nemačkog parlamenta

Želim da skrenem pažnju na nedavne informacije u vezi sa vašim saveznikom u NATO-u,Turskom. Prošlog meseca su dva hrabra člana turskog parlamenta otkrila da u stvari iza turskih saveznih obaveštajnih službi stoje gasni napad sarinom u avgustu 2013. godine, ubivši više od hiljadu običnih Sirijaca, napad za koji su NATO države okrivile režim Bašera al-Assad. Vaš vlastiti Bundesnachrichtendienst (BND) trebalo je da bude svestan ove činjenice od skoro samog početka, jer su proaktivno angažovani u Siriji i sirijskom sukobu, kao i špijunirajući Tursku.

Štaviše, državni akter Turska, koja je pokrenula napad sarinom nije neka nedokumentovana optužba. Kao što vidite iz priloženog izveštaja, turske vlasti su sprovele odgovarajuću istragu sa razvijenim dokazima i optužnicama. Žao mi je što vas obaveštavam da je, u ovom slučaju, predsednik Erdogan lično pokrenuo tužilaštvo koje se prošle nedelje pobrinulo da urednik novinskih izveštaja završi u zatvoru.

Ovo postavlja snažna pitanja o mogućem krivičnom saučesništvu BND-a, s obzirom na podršku Nemačke određenim NATO državama direktno u vezi sa sirijskim sukobom. Šta je BND znao i kada? Da li je BND, prenoseći Asadovoj opoziciji, preko svojih NATO saveznika, obaveštajne podatke o Siriji, podržao aktere koji su izvršili gasni napad na Sirijce? Da li je odnos Nemačke koja podržava vladu Erdogana zakonit, u svetlu ovih dokaza? Da li je BND doprineo geopolitičkim dezinformacijama koje Asada krive za napad sarinom iz avgusta 2013. godine? Da li je vaš parlament prevaren u ovom pitanju, posebno vaš odbor za nadzor obaveštajnih službi?

Jasno je da bi slučaj Sarin, uzevši u obzir Nemačku, kao upućenog aktera ili saučesnika u Siriji, trebalo voditi protiv Turske putem pravnog mehanizma Völkerstrafgesetzbuch, kao i domaće tužbe tih nemačkih zvaničnika, posebno napominjući BND, koji je omanuo u izveštavanju i/ili se urotio u zaveru radi prikrivanja ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti.

To bi trebalo da budu pitanja i zahtevi koje ćete predstaviti saveznom tužiocu.

Ron Vest

2) Nemačka obaveštajna služba (BND) lagala je odboru za nadzor rada obaveštajne službe nemačkog parlamenta:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Preveden, obeležen tekst) „Berlin – Federalna obaveštajna služba (BND) podržava ocenu Amerikanaca da režim sirijskog predsednika Bašara al-Asada stoji iza napada otrovnim gasom u predgrađu Damaska 21. avgusta. U tajnim poverljivim izjavama za bezbednosne političare, predsednik BND Gerhard Šindler rekao je da nedostaje jasan dokaz. Nakon dubinske analize verodostojnosti, međutim, njegovo ministarstvo pretpostavlja da je krivac režim.“

Na engleskom, u Der Spiegel:

Strana obaveštajna agencija zemlje, Bundesnachrichtendienst (BND), slaže se sa stavom SAD-a koji smatra da je sirijski predsednik Bašar Asad odgovoran za napade otrovnim gasovima u blizini Damaska 21. avgusta. Na tajnom brifingu za odabir poslanika u ponedeljak, šef BND-a Gerhard Šindler rekao je da, iako još uvek nema neospornih dokaza, analiza dostupnih dokaza navela je njegovu obaveštajnu službu da veruje da je kriv Asadov režim.

Na brifingu je Šindler rekao da samo Asadov režim poseduje binarno hemijsko oružje poput sarina. BND veruje da bi režimski stručnjaci bili jedini sposobni za proizvodnju takvog oružja i njegovo raspoređivanje malim raketama. BND veruje da je takvo oružje korišćeno nekoliko puta pre napada 21. avgusta, za koje se veruje da je usmrtilo više od 1.400 ljudi

3) Možemo znati da je BND bolje znao zbog obaveštajnih oficira koji su bili previše glupi da bi držali jezik za zubima. U stvari BND nije nadležan samo u Siriji, BND je posvećen svrgavanju Asada:

Eren_Erdem - 1 (3)

U izveštaju se navode reči američkog obaveštajnog agenta koji kaže: „Nijedna zapadna obaveštajna služba nema tako dobre izvore u Siriji kao što ima BND.“

Član BND-a rekao je za novine da je obaveštajna služba „ponosna na važan doprinos koji je srušila Asadov režim“. Nije navedeno ime zvaničnika u izveštaju.

Ono što će se znati je, ovo su sve informacije koje su stavljene pred nemačke parlamentarce i koje su bile u njihovom posedu u poslednje dve godine, čak i dok je Angela Merkel papagajski izveštavala obaveštajne agencije „Asad je to učinio“, bez obzira što Asad to nije učinio, nikada to nije učinio.

Ono što je ružno je da nemački političari prihvataju da ih laže njihova obaveštajna agencija, a pritom drže jezik za zubima i sede na rukama dok poseduju dokaze o stvarnim počiniocima ratnog zločina.

I, ne zaboravimo da hemikalije, sirovine za izradu gasa sarina, dolaze ili su poreklom IZ EVROPE, pre tranzita preko Turske uz pomoć obaveštajne agencije NATO-a (uz saučesništvo obaveštajnih agencija, množina, BND je to zataškao) i predate su u ruke al Kaida i Islamske države.

Na šta bi trebalo da se podseti ovo prikrivanje činjenica zločina otrovnim gasom? Poreklo političke stranke Angele Merkel sa Adenauerom, koji je dočekivao naciste u redove demohrišćana? BND koji je osnovala CIA rehabilitovanjem glavnog ratnog zločinca Rajnharda Gelena? Da li je tačno da Nemačka nikada nije izgubila određenu nacističku crtu?

onlajn izveštaji/referenca:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

  1. jul 2018., u 14:19, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> je napsao:

Poštovani,

Hvala vam za vašu poruku. Imajte na umu da Međunarodni krivični sud ima vrlo ograničenu nadležnost. Sud se može baviti samo zločinima genocida, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima kako su definisani članovima 6 do 8 Rimskog statuta koji su se dogodili posle 2002, i može vršiti jurisdikciju samo u zemljama koje su ga ratifikovale. Za više informacija o nadležnosti Suda i pun tekst Rimskog statuta, pogledajte stranicu 2 priloženog dokumenta i našu veb stranicu, kao i našu adresu, http://www.icc-cpi.int. Savetujemo vam da pažljivo pregledate ove informacije.

Ako i nakon pažljivog pregleda i dalje smatrate da je ICC pravo mesto za vaš slučaj i želite da podnesete zahtev Sudu, sledite uputstva kako to učiniti na stranici 1 priloženog dokumenta. Ako odlučite da pošaljete informacije, koristite samo ovu adresu e-pošte: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Srdačan pozdrav,

OTP informativni desk

Međunarodni krivični sud

Korekcija 5. jula 2018., u odeljku IV, ime Gerhard Šreder, ispravljeno je u Gerhard Šindler (bivši predsednik BND-a). ICC je obavešten o ovoj ispravci.

Ažuriranje od 9. jula 2018.: Sledeća komunikacija primljena od ICC-a:

Hag, 9. jula 2018.

Poštovani,

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda potvrđuje prijem vaših dokumenata / pisma.

Ova komunikacija je uredno uneta u Registar komunikacija Zavoda. Razmotrićemo ovu komunikaciju, prema potrebi, u skladu sa odredbama Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda.

Imajte na umu da ovo potvrdno pismo ne znači da je istraga otvorena, niti da će istragu otvoriti Tužilaštvo.

Čim se donese odluka, obavestićemo vas, u pisanoj formi, i dostaviti vam razloge za ovu odluku.

Iskreno Vaš,

Mark P. Dilon, šef jedinice za informacije i dokaze

Tužilaštvo

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

Povezano: Obrazovanje i špijunaža

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

Читать по русски | Čitajte na srpskom

The nuts and bolts of the world’s biggest scam

Ok, so the EU & USA demand all ‘democratic’ states ‘privatize’ their assets to belong to the ‘club’ of the truly civilized. The point of this privatization is to ‘increase competition’ which, according the history of economics we all were taught, via the several ‘privileged to live in a democracy’ state mandated educations, is to prevent monopolies gouging the consumer and keep competition & prices ‘fair.’ According to the ‘metadata rules’ of this gig, we should all remain duly impressed with the idea this is a humane system affording opportunity for everyone to play the game on a level field with no unethical advantage made available to any participating party.

Enter the EU together with the multinational corporation (and the USA as ‘strong-arm’ enforcer), post cold-war world and in general terms it actually goes more along the lines of this:

The former Warsaw pact (& other non-NATO) regimes of Europe inherit state owned resources and utilities. Corruption is endemic and infrastructure dated (however adequate) but the price of electricity is cheap and the poor of the rural population are in a position to survive via developing community self-sufficiency (personal and regional sovereignty) in a local farm-to-market economy with the many farms repatriated to the heirs of the pre-socialist owners. Then, enter ‘privatization.’

First, the formerly socialist states governments are pressured to ‘divest’ themselves of ownership over the utilities. What this ‘first step’ towards EU membership means is, those corporations with hundreds of millions in ‘investment cash’ are invited to buy the state’s assets. The state was non-profit but for tax beyond infrastructure maintenance (supporting other state institutions, e.g. education & military) but suddenly that is all changed. The new ownership demands a profit margin in addition to infrastructure maintenance and the ‘profit’ begins flowing out of the national economy and into the pockets of multinational corporate shareholders, or the 1% of the ‘liberal democracies’ population who actually hold a monopoly of wealth over Western society. When ‘private’ control of the infrastructure is consolidated over the nation, the state must raise taxes on land, production & commerce over the common citizenry to support state institutions, because the privatized infrastructure is in the hands of powerful lobbies with direct access to the political structures; where corrupt but ‘legal’ practices provide for ‘tax incentives’ (often amounting to paying little tax, no tax or even the state subsidizing the corporation) under various pretexts … for instance state subsidies for ‘infrastructure’ upgrades where work at greatly inflated prices are directed to politically favored businesses. Meanwhile the price of utilities skyrocket, stressing ordinary citizens (poor by Western standards in a period of system transition.)

As these states are prodded to ‘progress’ towards ‘competitive’ economies, other assets are surrendered to exploitation, where state owned arable land is turned over to business partners of the elite (1%) and the World Bank and the International Money Fund are employed to subject the state to debt slavery; whilst laundering the facts surrounding people unethically dispossessed of their lands is, with false reporting, facilitated via corporate wedded intelligence agency infected arms of Western governments such as USAID and the UK’s Department for International Development (who are sometimes caught but this is not widely disseminated news.) [1]

When control over the state is consolidated by Western institutions where the EU and NATO serve as front & enforcer for multinational corporations instituting what amounts to de facto neocolonialism, the second order of robbery begins. Hundreds of thousands of independent farmers are driven off their lands by the European Union’s ‘sanitary regulations’ demand of modernization requiring equipment and infrastructure upgrades the small farmers and their communities cannot afford. Economically displaced, these people become migrant workers typically employed in manual labor such as the construction industry in the more rapidly developing states or become demographic substitute workers in developed states in the North of the EU where the birth rate is in decline. The carryover consequence of this second level of robbery is several-fold; food sovereignty is surrendered to multinational corporate dictated farming in league with the likes of Monsanto & Syngenta; food supply is no longer localized (direct farm to market) but reflects increased prices of ‘globalized’ import/export transportation costs; the new EU dictated ‘sanitary’ food supply is poisoned with big business enriching agri-chemicals (e.g. glysophate); the new, intensive corporate mono-culture farming degrades the land and environment, especially polluting water resources; and certainly not least, these new EU member nations lose generations of farming knowledge in twenty short years with the nations former farmers children dispossessed of growing up immersed in traditional agriculture that could/should have been converted to ‘bio’ (organic) farming method, but instead the loss of knowledge in the populace cementing the nation in corporate servitude (it all comes back to food sovereignty, by now severely, dangerously degraded.)

Throughout the process of implementing this preceding, the EU’s anti-corruption rhetoric is actually so much hyperbole, the real problem for the EU institutions isn’t with corruption but with corruption practiced incompetently and/or openly; Brussels’ anti-corruption reports have been shelved and are no longer released for the reasons the obscene amount of one hundred twenty billion Euro per year was by several competent accounts far below the actual level AND growing worse for each reporting period, since the last report was released in 2014 (the report scheduled for 2016 has been withheld from the public and there hasn’t been an EU produced report since.) [2], [3]

But in actuality, at the meta-level, it is much worse than this.

The Symbiotic Relationship

In any of the several ‘independent’ corruption level indexes produced by ‘transparency’ NGOs, there is a classic misdirection where one will see the graphs pointing to the Northern European states as ‘least corrupt.’ What is missing is the relevant data on what could be called ‘transcendent corruption’ where the several northern EU states appear to have captured and exercise (with impunity) control over the entire corrupt business from the top.

It was the American Dulles brothers set the standard. Those intimately familiar with 20th Century European history should know the Dulles brothers, Allen and John Foster Dulles, pre World War II business careers stink as high as the heavens, here’s a thumbnail sketch…

“Early in 1933, both Dulles brothers attended a meeting in Germany where German industrialists agreed to back Hitler’s bid for power in exchange for his pledge to break the German unions. A few months later, John Foster Dulles negotiated a deal with Hitler’s economics minister whereby all German trade with the United States would be coordinated through a syndicate headed by [Dulles brothers’ business associate] Averell Harriman’s cousin. With the Nazis enforcing a favorable climate for business, the profits for Thyssen and other companies soared, and the [Dulles brothers’ client] Union Banking Corporation increasingly became a Nazi money-laundering machine. In 1934, George Herbert Walker placed Prescott Bush on Union Bank’s board of directors, and Bush and Harriman also began to use the bank as the basis for a complex and deceptive system of holding companies … Rather than advising Walker and Harriman to divest themselves of these tainted assets, Prescott Bush hired Allen Dulles to help conceal them. From 1937 on, the Dulles brothers would serve Bush and Harriman in all their covert dealings with Nazi firms. They also performed similar cloaking services for others, like the Rockefellers … they both funded and profited from Hitler’s crimes against humanity. However, their entire enterprise was corrupt in a more subtle sense as well, in that its very basis was financial fraud on an unprecedented scale. That would have been true even if Hitler had never come to power. The real significance of adding the Nazis to the equation was that it upped the stakes, both increasing the potential rewards for the participants [Dulles’ clients] and forcing them into increasingly elaborate deceptions to conceal their frauds” [4]

…followed by Hitler’s top Eastern Front spy turned into post-war Germany’s founding head of today’s Bundesnachrichtendienst (BND or German CIA)

“Dulles … led the push to save Reinhard Gehlen, Nazi head of intelligence on the Eastern Front and a genuine monster, from any post-war justice. Dulles then made certain Gehlen and his spies received a cozy embrace from the CIA, and helped push him to the top of West Germany’s Federal Intelligence Service” [5]

&

“at least 100 officers within the Gehlen organization were former SD or Gestapo officers” [6]

How’d that come about?

“From 1945-1947, elements in the US army conspired to maintain contacts with former German anti-communists in Europe and their German army commander, General Reinhard Gehlen. 5 men were involved of whom 3 (William J. Donovan, Allen Dulles and Frank Wisner) were representatives of the Wall St. overworld and also of the New York Social Register which listed the members of New York high society. They were awaiting a new agency to succeed Donovan’s Office of Strategic Services (OSS) and take over the Nazi’s ethnic armies in Eastern Europe. But the idea of a centralised intelligence agency encountered fierce competitive opposition from the FBI’s J. Edgar Hoover who was backed at first by elements of Army intelligence. Although it took 2 years to overcome their opponents, the Wall Street lawyers and bankers in Truman’s administration succeeded in 1947 in establishing CIA, which would report to the president through the new National Security Council (NSC). This new agency, based on the precedent and personnel of the OSS had been urged on Washington by the War/Peace studies of the Council of Foreign Relations in the early 1940s. It was reinforced by a report commissioned in 1945 by Navy Secretary James V. Forrestal. The report was written by Ferdinand Eberstadt who like Forrestal was a private Wall Street banker from the investment bank, Dylan Reed. As CIA director Richard Helms narrates in his memoirs Allen Dulles, then a Republican lawyer in Sullivan and Cromwell in New York was recruited in 1946 to draft proposals for the shape and direction what was to become the new CIA. in 1947 Dulles promptly formed an advisory group of 6 men, all but one of whom were Wall St investment bankers or lawyers” [7]

Yeah, all of this post-war ‘business’ stuff went on when CIA Director Allen Dulles brother & lifelong business partner, John Foster Dulles, was one of the most powerful men in the world and practically postwar Europe’s ‘overlord plenipotentiary’ as ‘General turned President’ Eisenhower’s Secretary of State. The result? The liberal democracies [NATO & EU states] intelligence agencies overtaken by (run on behalf of) rich corporate, Russophobe fascists wedded to international banking and multinational corporations comprising the liberal democracies ‘shadow government’ whose bought and/or blackmailed minions (bureaucrats) are collectively called the ‘deep state.’ Common citizens health & welfare mean zero, zip, nada to these people. This is the structure behind ‘privatization.’

Where do the symptoms jump out today? Both NATO and the EU’s intelligence apparatus are run by Germany’s foreign intelligence service:

NATO’s intelligence chief, Arndt Freytag von Loringhoven, is a former deputy head of Germany’s BND and son of Hitler’s last serving staff intelligence officer during the Battle for Berlin. [8]

EU intelligence chief, Gerhard Conrad, is a German BND officer. [9]

Where & who are the EU’s Northern states ‘transcendent corruption’ (above the law) personalities represented in NATO? At the top, the past three NATO Secretary Generals are, in order of service from present to past:

Jens Stoltenberg, a former Prime Minister of Norway.

Ander Fogh Rasmussen, a former Prime Minister of Denmark.

Jaap de Hoop Sheffer, a former Foreign Minister of the Netherlands.

What crime do all of the above, intelligence chiefs and Secretaries General, share in common (other than current geopolitical crimes of the first magnitude, such as supporting the neo-nazis running Ukraine or lending support to framing Russia with false evidence like the ‘Steele Dossier’, Skripal poisonings and not least, Dutch intelligence writing the fiction surrounding the downing of MH17) ?

?

All are sitting quiet on the Western intelligence agencies participation in the practically solved but un-prosecuted murders of…

Dag Hammarskjold, a Secretary General of the United Nations. [10]

Olof Palme, a Prime Minister of Sweden. [11]

Bernt Carlsson, a United Nations Assistant Secretary General [12]

…each of which had stood in the way of Western liberal democracy based corporate multinationals looting nations for raw resources such as diamonds and yellow cake (uranium), a legacy of the Dulles brothers intelligence agencies & related political structures developed to benefit corporate greed.

It follows, when the EU and NATO come calling, the level of play surrounding ‘transcendent corruption’ is well understood by politicians (who’re briefed on the reality when arriving) at the top: including the real threat of assassination to those who ‘don’t play ball’ on the terms of certain multinational corporate entities behind ‘privatization.’ [13]

“Dag Hammarskjöld was on the point of getting something done when they killed him”  -former USA President Harry Truman [14]

[1] https://assets.survivalinternational.org/documents/1376/ignoring-abuse-in-ethiopia-dfid-usaid.pdf

[2] https://www.aljazeera.com/news/europe/2014/02/eu-report-corruption-widespread-bloc-20142313322401478.html

[3] https://www.euronews.com/2017/06/28/why-won-t-brussels-release-report-on-eu-wide-corruption

[4] https://www.panshin.com/trogholm/secret/rightroots/dulles.html

[5] https://theintercept.com/2015/11/02/the-deepest-state-the-safari-club-allen-dulles-and-the-devils-chessboard/

[6] https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

[7] https://www.ucpress.edu/book/9780520258716/the-road-to-9-11

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Arndt_Freytag_von_Loringhoven

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Conrad_(intelligence_officer)

[10] https://allthatsinteresting.com/dag-hammarskjold

[11] https://www.thelocal.se/20140225/millenium-author-tracked-south-african-palme-killer & https://wikispooks.com/wiki/Craig_Williamson & https://wikispooks.com/wiki/Allan_Francovich

[12] https://wikispooks.com/wiki/Patrick_Haseldine#Why_Flight_103.3F & https://www.iol.co.za/ios/behindthenews/pik-bothas-lockerbie-mystery-17617534

[13] https://wikispooks.com/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man

[14] https://wikispooks.com/wiki/Dag_Hammarskj%C3%B6ld#Hammarskj.C3.B6ld_Commission

Additional reading

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025995#s3

https://www.thenewamerican.com/economy/economics/item/15473-world-bank-insider-blows-whistle-on-corruption-federal-reserve

https://www.scribd.com/document/154386424/USAID-in-Ethiopia

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12/christine-lagarde-imf-chief-in-court-over-400m-payout-to-french-tycoon

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank

https://www.newsweek.com/2014/08/29/french-cheesemakers-crippled-eu-health-measures-266799.html

https://farmsubsidy.org/

https://www.michaeljournal.org/articles/world-government/item/polish-farmers-fear-liquidiation-by-the-european-union

https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/18496-eu-parliament-s-pesticide-committee-put-under-strange-pressure

http://www.eu-facts.org/en/scandals/galvinreport.html

A former Special Forces Sergeant of Operations and Intelligence, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald is published in International Law as a layman (The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole) and has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

S1

Part two of eight parts covers the criminal FBI regime of Robert Mueller to the beginning of the James Comey’s tenure

20 May 2017 update: With Robert Mueller appointed ‘Special Counsel’ to investigate ‘Team Trump’, it should be noted Mueller is a longtime close associate of the fired James Comey. FBI whistle-blower Coleen Rowley notes that relationship (and more)  in her interview titled:

‘Special Counsel Investigating Trump Campaign Has Deep Ties To The Deep State’

Meanwhile, Robert Mueller’s tenure at the FBI had been perhaps most notable for those crimes the FBI did NOT investigate and/or recommend for prosecution:

15 June 2013

Robert Mueller, the United States Department of Justice attorney who allowed the largest criminal enterprise investigation in law enforcement history [BCCI] to fold with minimal prosecutions,  has been the George W Bush appointed FBI Director for these past twelve full years.

Mueller was FBI Director when Alberto Gonzales was appointed Attorney General. Attorney General Gonzales, employed by a firm representing Novation Corp prior to his appointment, promptly moved to break up a Department of Justice five member team investigating crimes at Novation. Two investigators, Thelma Colbert and Shannon Ross, suddenly were dead. The other three? One fired, one resigned, and one [must presume the snitch] reassigned. The Novation investigation had been quashed.

The sudden ‘coincidence’ of two ‘natural’ deaths of DoJ investigators could be passed off as just that, ‘coincidence’, were it not for the fact those deaths attended breaking up a team of investigators coming too close to  their new boss.

It’s not everyday spy services come under scrutiny for poisonings, in a world of tit for tat clandestine assassination, it is a subject of taboo and denial. But time to time this cowardly habit of surreptitious murders, often mimicking inexplicable but natural seeming deaths, breaks into the open. Typically this happens when it’s politically expedient to embarrass or discredit a hostile government or when a murder had been botched in some sense [see 3, 4, & 5 spy agency assassination by poison linked articles]

A rational conclusion, relating to domestic assassination by intelligence agencies, would be it is not only governments like North Korea engage in murders of people who threaten their power corrupt. In the case of the [now dead] investigators pursuing crimes at Novation, one need look no farther than the connection to a former CIA Director named George Herbert Walker Bush whose son Jeb is closely associated with the criminal enterprise subject to the investigation shut down by Attorney General Gonzales.

Now, some might say ‘this is all a bit of wonderful speculation’ based on a remarkable string of coincidence, and I have no problem with that, because this is all about painting a larger portrait of impunity and murders ordered from on high, and we are working to arrive at ‘the preponderance of the evidence.’ It follows, we should now examine a R.I.C.O. slam dunk case of ‘the chickens come home to roost’ to quote an expression used by Malcolm X.

Present Attorney General Eric Holder and current FBI Director Robert Mueller were colleagues at the District of Columbia United States Attorney’s office, Mueller in charge of homicides division, about the time Bush buddy [billionaire] Carl Lindner was in big trouble over his Chiquita Corporation having provided $1.7 million in cash (and machine guns) to the right wing AUC para-military death squads in a mass murder operation run from Alvaro Uribe’s ranch in Columbia.

Holder was promoted to Deputy Attorney General, a position from which he was later able to influence [in private practice, representing Chiquita] a legal circumstance that would protect the Chiquita corporate executives from ‘murder for hire’ charges under the R.I.C.O statute. The identities of the Chiquita culprits have been sealed in the arrangement put together by Holder, effectively handing a ‘get out of jail free’ card to people who could and should have been prosecuted for murder.

“Indeed, Holder himself, using his influence as former deputy attorney general under the Clinton Administration, helped to negotiate Chiquita’s sweeheart deal with the Justice Department in the criminal case against Chiquita. Under this deal, no Chiquita official received any jail time. Indeed, the identity of the key officials involved in the assistance to the paramilitaries were kept under seal and confidential”

Carl Lindner’s reputation as a owner, is that of a ‘hands on’ management style. A big Bush supporter and right wing extremist, it should come as no surprise the murderers who should have been convicted under R.I.C.O but are protected by Holder at the Department of Justice instead, were responsible for the deaths of some 4,000 people on the political left, people sympathetic to unions and a fair wage and that simply was not good for Chiquita’s profit line. That the AUC para-militaries were invested in the cocaine trade and vector with CIA operatives, is simply par for the course.

“But Uribe, since he first ran for office, has also been dogged by the fact that paramilitary groups grew dramatically during his term as governor in the northwestern state of Antioquia, from 1995 to 1997. During that time, he helped spearhead the creation of Convivirs, legal vigilante groups. Some were later denounced for having morphed into paramilitary death squads or for serving as fronts for paramilitary warlords”

“As the result of investigations that began in 2006, 32 members of [the Columbian] Congress have been arrested and about 30 others are being formally investigated for ties to paramilitary groups that killed thousands of civilians, infiltrated state institutions and trafficked cocaine to the United States” [see 5, & 6 Uribe/AUC linked articles]

I expect it is fair to state, that when the people who possess tools such as the Racketeering Influenced Corrupt Organizations Act, under which it had been their responsibility these persistent murders should be prosecuted, rather bury the cases and shelve the law instead, all the while looking the other way when investigators deaths shield their boss and friends and friends family from prosecutions, and the beneficiaries of these cover-ups are consistently ultra-conservative multi-national corporate billionaires with intelligence agency, right wing para-military death squad and narcotics trafficking ties, one can begin to make a case for law enforcement and intelligence agencies being little more than enforcers for religious extremist board directors, at the pinnacles of capitalism. Of course, this is all just fine if Jesus approves, correct? Some of us don’t think so.

When narcissism is coupled to power, and we have seen this throughout the history of Western culture, the people who determine for societies what will be moral or, ethically acceptable behaviors, are the people least likely to grasp their own moral or ethical inversions. And there is little one person or any one group of persons can do with multi-billion of dollars or more in pocket, except to impact many peoples lives. Or the lives of entire nations and history.

Fifty years after the fact, several eye witness describe the shooting down of Dag Hammarskjöld’s plane in the Congo and the evidence squarely points to intelligence agencies taking their instructions from corporate board rooms concerned with mineral deposits and American/British mining conglomerates interests in profits over peace.

In the ensuing years, in Africa, corrupt dictators and fake democracies have bent over backwards to please those mining conglomerates. As the actions of multi-national corporations are necessarily concerned with geo-politics and go where the action [money] is, it cannot come as a surprise that, with the folding of the Soviet Union, these non-living legal entities sitting on mountains of cash, would move on and push into Central Asia, where Azerbaijan is a poster child for hosting a who’s who of criminal personalities as evidenced in the composition of the United States-Azerbaijan Chamber of Commerce:

James Addison Baker III: Cheney/Nigeria Scandal

▪ Zbigniew Brzezinski: War Monger, Bilderberg Group

▪ Henry Kissinger: Pinochet Coup, Bilderberg Group

▪ Brent Scowcroft: BCCI Scandal

▪ John Sununu: Bush I Travelgate Scandal

▪ Lloyd Bentsen: Beltway Bandits Scandal

▪ Dick Cheney: Iran-Contra & Blackwater Murder Ring

▪ James A. Baker, IV: Partner, Baker Botts, L.L.P.

▪ Tim Cejka, President: ExxonMobil Exploration Co.

▪ Michael Griffin: International Operations, Devon Energy

▪ Jahangir Hajiyev: International Bank of Azerbaijan

▪ Arne Holhjem: Caspian Region ConocoPhilips

 Greg Saunders: Director, International Affairs, BP

▪ Diana Sedney: CHEVRON liaison to dictators

▪ Gregory K. Williams: Strategic Security for Coca Cola

▪ Richard Armitage: Plame Leak, CIA Phoenix Murders

 Howard Chase: International Affairs, BP

Given the above example of American ‘commerce’, all board director level multi-national corporate personages, sitting together with Azerbaijan’s most powerful banker, one cannot be surprised the Pentagon would have in another case, by bringing in the United States Geological Survey, wet their pants with glee in the person of the former Afghanistan commander & CIA Director David Patreaus, over the one trillion dollar raw minerals assay in Afghanistan and Obama’s decision to keep nine permanent military bases there:

“There is stunning potential here,” Gen. David H. Petraeus, commander of the United States Central Command, said in an interview on Saturday. “There are a lot of ifs, of course, but I think potentially it is hugely significant”

A trillion dollars is a lot of money to corrupt and murder for. With a history of covering up epidemic rape, and murder of women troops disguised as soldier ‘suicide’ related to corruption in his command structure, General Patreaus was the perfect [extremist] ‘Christian Soldier’ to head up the CIA and stay on top of the job..

..which brings us to the professional killers ‘LOS ZETAS’

The CIA has a long history of using Christian missionaries as ‘assets’, which the agency both admits and denies. They admit they’ve done it in the past and deny they do it now. Coincidental to this, the drug cartel with professional commandos called ‘Los Zetas’ or ‘the crazy ones’ trace their exceptional military skills to a hotbed of Christian zealotry: Fort Bragg, North Carolina and the Special Forces that originally trained them in a CIA associated program. This coincide with drug cartels adopting what had been fringe White extremist Christian theology and literature more commonly found in the circles of Rick Perry and the lunatic religious right.

Now, with a Los Zetas breakaway group [they multiply like amoebas] named “The Knights Templar” the Matrix now returns us to Erik Prince and Blackwater, which the Nation has kindly provided us with Federal Court transcripts [excerpt] detailing a very ‘Catholic’ medieval theology:

“Erik Prince, may have murdered or facilitated the murder of individuals who were cooperating with federal authorities investigating the company. The former employee also alleges that Prince “views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe,” and that Prince’s companies “encouraged and rewarded the destruction of Iraqi life

“”Using his various companies, [Prince] procured and distributed various weapons, including unlawful weapons such as sawed off semi-automatic machine guns with silencers, through unlawful channels of distribution

“Mr. Prince intentionally deployed to Iraq certain men who shared his vision of Christian supremacy, knowing and wanting these men to take every available opportunity to murder Iraqis. Many of these men used call signs based on the Knights of the Templar, the warriors who fought the Crusades”

What do ‘The Knights Templars’ [nee Zetas] and Eric Prince have in common? Special Operations Forces training & arms trafficking, Knights Templar Christian identity tied to incredibly indiscriminate and wanton murder, for certain, and likely narcotics trafficking on the part of Prince as well, via his [now divested] Blackwater ‘worldwide’ aviation. This is real globalization, folks.

Just a bit more on the Erik Prince criminal enterprise:

The CIA admits [a pet project of Dick Cheney] it hired Blackwater to create a worldwide assassination program but out of the other side of its mouth, the agency denies it was ever employed:

“U.S. officials familiar with the targeted-killing program said that Blackwater’s involvement was limited in scope and duration, and that the arrangement ended several years before CIA Director Leon E. Panetta killed the program two months ago.

“The program was kept secret from Congress for nearly eight years before Panetta told lawmakers about it in June. CIA officials have emphasized that the program was never operational and that it did not lead to the capture or killing of a single terrorism suspect”

But that’s not what Seymour Hersh had to say:

“the Central Intelligence Agency was very deeply involved in domestic activities against people they thought to be enemies of the state. Without any legal authority for it. They haven’t been called on it yet. That does happen.

“Right now, today, there was a story in the New York Times that if you read it carefully mentioned something known as the Joint Special Operations Command — JSOC it’s called. It is a special wing of our special operations community that is set up independently. They do not report to anybody, except in the Bush-Cheney days, they reported directly to the Cheney office. They did not report to the chairman of the joint chiefs of staff or to Mr. [Robert] Gates, the secretary of defense. They reported directly to him.

“Congress has no oversight of it. It’s an executive assassination ring essentially, and it’s been going on and on and on. Just today in the Times there was a story that its leaders, a three star admiral named [William H.] McRaven, ordered a stop to it because there were so many collateral deaths.

“Under President Bush’s authority, they’ve been going into countries, not talking to the ambassador or the CIA station chief, and finding people on a list and executing them and leaving. That’s been going on, in the name of all of us”

Where is Erik Prince these days? Running a ‘Christians only’ mercenary force for a USA ally in the Emirates, with mercenaries hired out of Colombia and the Prince legacy goes on.

So, where does Tea Party darling Rick Perry fit into the cartel wars on our border? Why, it would appear he is ordering his Texas Department of Public Safety not to investigate judges, bankers and politicians (himself) taking Los Zetas money and attending Los Zetas parties.

“”We .. had information on campaign fundraisers and parties in La Union that the cartel held for officials from New Mexico and El Paso. A lot of important people were at those parties, such as bankers, judges, and law enforcement officers.

“Dutton and Gonzales said small aircraft regularly drop drug loads on ranches or other properties along the U.S.-Mexico border, and that some U.S. law officers escort the loads to the next stop.

“The two whistle-blowers said that drug cartels have managed to obtain computer access codes to U.S. surveillance systems that let them see where and when Border Patrol agents are monitoring the border.

“They also alleged that drug cartels have given big donations to politicians, which are unreported, to influence appointments of key law enforcement officers.

“Some of these allegations were contained in a letter that Dutton provided to Gov. Rick Perry, who is seeking the Republican Party’s nomination for president in the 2012 election.

“Our office received the letter and referred it to the appropriate agency, which was the Department of Public Safety,” Josh Havens, a spokesman for the Texas governor’s office, said last Friday.

“Steven McCraw, director of the Texas Department of Public Safety and a former FBI agent from El Paso, said last Friday that he was interested in talking to Dutton. Then, about a half-hour later, McCraw said that Dutton had no credibility.

“We looked into it and there was nothing there,” McCraw said. Dutton said in response, “How can they say there was nothing when they didn’t even look at what I have?” Dutton said he has videos, telephone records, and other documents gathered over the 18 months he worked with the FBI. “The DPS never asked to see any of it,” Dutton said

“Dutton said other informants told him that the Zetas drug cartel has a high-level member in Las Cruces whose wife holds a non-law enforcement job in the “DA’s office,” referring to the Doña Ana County District Attorney’s Office. “The FBI was provided with all this information, and I guess that’s why they’re now saying that we’re crazy,” Dutton said.

“Dutton and Gonzales said their frustration over the lack of investigations has compelled them to turn to U.S. lawmakers and to Judicial Watch for help” [this preceding story has since been taken offline.  1, 2, 3 & 4 Special Operations Forces/CIA/Cartel/Border operations linked articles]

What did Chris Farrell, director of investigations at Judicial Watch have to say?

“Law enforcement should investigate”

Huh? Well, I guess flipping the problem back into the laps of the former undercover agents who CANNOT get either the Federal authorities (FBI) or the State authorities (Texas Departments of Public Safety) to investigate, should be no surprise coming from this guy:

“Chris is a native of Long Island, New York. He was a Distinguished Military Graduate from Fordham University with a B.A. in History, whereupon he accepted a Regular Army Commission and served as a Military Intelligence Officer – specializing in Counterintelligence and Human Intelligence. Chris is a graduate of the Military Intelligence Officers Basic and Advanced Courses, the U.S. Army Advanced Counterintelligence Training Course, the Combined Arms Services Staff School of the U.S. Army Command and General Staff College, the Defense Intelligence Agency’s Military Operations Training Course, and the Haus Rissen Institut für Politik und Wirtschaft in Hamburg, Germany.

He has pursued additional graduate studies in National Security Studies, specializing in unconventional warfare and terrorism. Following command and staff assignments that included three tours of duty in the Federal Republic of Germany, and one tour at Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Chris returned to civilian life as a contractor to the defense and intelligence communities. He also provided management and training consulting services to non-profit organizations, and was active in the establishment of a small, private, co-ed Christian high school where he both taught and served as director” (bio since taken offline)

And the two REALLY big time extremist Christian/Rick Perry fans/Tea Party funders? Billionaire industrialists the Koch [pronounced ‘cock’] Brothers? Now, the Matrix brings us via the Tea Party to Iran:

“Koch Industries has spent more than $50 million to lobby in Washington since 2006, according to the Center for Responsive Politic. The brothers have backed a foundation that has trained thousands of Tea Party activists

“Internal company records show that Koch Industries used its foreign subsidiary to sidestep a U.S. trade ban barring American companies from selling materials to Iran. Koch-Glitsch offices in Germany and Italy continued selling to Iran until as recently as 2007, the records show.

And just as quick as you could read the preceding segment, the FBI [via the Matrix] and Iran brings us to the cartel wars on the Texas border, connecting the dots concerning two recent big ‘terror’ busts by the FBI involving a loser who could not competently chew gum and tie his shoes in the same moment (model airplane bomber) or in the case of the recent so-called Iranian assassination plot, could not get it together to wear matched socks:

“His socks would not match,” said Tom Hosseini, a former college roommate and friend. “He was always losing his keys and his cellphone. He was not capable of carrying out this plan”

We have a ten years history of the FBI creating terror plots and pitching them to fools, losers, the disaffected, and the young and impressionable. Why wouldn’t our other intelligence agencies adopt the modus operandi? The former top Middle East analyst for the Defense Intelligence Agency point blank makes the case:

“Why on earth would they create a situation in which they had to rely on this untested, untrained, unguided, and uncontrolled asset rather than their own people?” wrote Col. Pat Lang (ret.), the Defense Intelligence Agency’s former top Middle East and South Asia analyst on his Sic Semper Tyrannis blog.

Calling the government’s case “trash”, Lang added that, “The overwhelming likelihood is that this is someone’s ‘information operation’ intended to condition public attitudes for some purpose.” [see 2, 3, 4 & 5 FBI created terror plot linked articles]

So, while we all have been distracted with domestic and border ‘terror’ created in both fantasy and reality by our own agencies, what is up back in Afghanistan?

The Russians had given the precise details on the location of 150 heroin processing labs in Afghanistan to drug investigators and the American military commanders stonewalled [delayed] any action against those labs for months on end.

How do you suppose Robert Gates and General Patreaus managed to bring all of the heroin out of Afghanistan? You can hear Patreaus telling Gates right here: You brought a bigger plane than usual

So what is Robert Mueller, on whose watch this ongoing crimes spree had gone unchecked, up to? Telling Congress to ‘shove it’ when pressed on the ‘Prism’ revelations. And who has Obama nominated to replace Robert Mueller as FBI Director? BCCI’s terror, weapons and narcotics money laundering replacement bank big-shot, HSBC Holdings Board Director and Bush family criminal syndicate associate James Comey. When the new FBI Director has been the criminal enterprise money laundering bank’s director, things start to make a bit  of sense, you think?

Where I see a failure connecting the dots, if journalists were paying just a little closer attention, with 30% of security clearances in the private contractor sector (recalling Edward Snowden was at Booz Allen Hamilton and not at the NSA per se), what is become clear is, Prism can serve to inform corporate boards at the deepest levels of anyone opposed to their agendas, draw up their own ‘kill lists’ were it a desired thing to do, track anyone onto illegal activities for purposes of derailing investigations into corporate (or government) organized crime, et cetera, add nausea.

With then Department of Justice attorney Robert Mueller having effectively quashed the BCCI money laundering investigation, covering up Iran-Contra weapons and narcotics trafficking money pipelines, we shouldn’t be surprised at Obama’s pick to replace Mueller at FBI headquarters with HSBC board director James Comey.

While Robert Mueller is making wild claims to Congress about terror, claiming Prism could have stopped 9/11, meanwhile Prism will quite effectively have served organized crime in a deep state of merged corporate/USA government-

* Dedicated to Gary Webb *

Deep State I Background

Deep State III CIA narcotics trafficking

Deep State IV NATO & Gladio

Deep State V Economics & counter-insurgency

Deep State VI Opus Dei & Christian Dominion

Deep State VII The Coe Cult & ‘The Donald’ Election Scam

Deep State VIII Pentagon Papers, CIA and the Lie of Daniel Ellsberg

GLADIO

Profits of War The Israeli connection

Fear of Minor Debris On 9/11

The Alpha Chronology my narrative as a Deep State survivor

 

**

%d bloggers like this: