Archives for category: false flag

Read in English

Nakon dve godine sedenja na pismima Međunarodnog krivičnog suda, došlo je vreme za delovanje; s obzirom na to da je nemački ambasador u Srbiji u aprilu 2021. godine izneo neke primedbe, koje je primetio zapadni korporativni medijski front:

^ Fond braće Rokfeler dodeljuje kancelariji Balkanske mreže za istraživačko izveštavanje [BIRN] u Prištini, u proseku 100.000 USD godišnje, što je samo jedan od izvora sredstava koji BIRN prikuplja iz zapadnih korporativnih velikaša [1]

Dakle, šta je nemački ambasadorski glupan imao da kaže? Uprkos tome što nije bilo zakonskog ovlašćenja Ujedinjenih nacija za NATO bombardovanje Srbije, odluka o bombardovanju Srbije…

je morala biti doneta da bi se sprečila humanitarna katastrofa“ [2]

… ha. Ne pominje se nedavno spremanje kosovskih lidera na suđenja za ratne zločine? Oh, a šta je sa onim „ljudima“ iz BND (nemačka CIA) koji koriste Konrad Adenauer Siftung kao paravan za obuku i postavljanje neonacističkih fašista u Ukrajini? Da li ste se ikad zapitali šta bi mogli da rade u Beogradu? [3], [4]

Ne moramo putovati kroz vreme, u rane i srednje 1940-e, da bismo razumeli da „Deutschland über Alles“ u očima određenih susednih zemalja Nemačke treba gledati malo drugačije nego što bi većina današnjih običnih nemačkih smrtnika mogla pomisliti. Ali, nemački ambasador u Srbiji, Tomas Šib, nije običan nemački smrtnik, on predsedava lokacijom čiji je centar nemačkog BND (koji potiče od organizacije Gelen) u Beogradu.

U međuvremenu, pogledajmo pismo Međunarodnog krivičnog suda (prvobitni demanti) u vezi sa nekim vrlo gadnim postupcima nemačke države; to je „pranje“ ratnog zločina pod lažnom zastavom, koji je rezultirao smrću više od 1000 sirijskih civila (nastavite da čitate, predstavljeni su svi potrebni konteksti i dokazi).

Obratite pažnju na datume pisma; Međunarodni krivični sud (dalje u tekstu: ICC) je 4. jula 2018. primio žalbu, 6. februara 2019. je datum kada je ICC porekao da ima nadležnost za istragu. Ovo nije bio brz odgovor, sedam meseci ukazuje, ako ne na samoanalizu, onda barem na neko prilično vreme u razmišljanju o neophodnom okolišenju kako da se izbegne suočavanje sa izobiljem informacija iznetih pred sud. Osporio sam ovo poricanje komunikacijom (objavljenom onlajn) koja ukazuje na istoriju ICC, podložnoj neprikladnim uticajima i zahtevom da se oni preispitaju. [5]

Prvo pismo je generičko poricanje, drugo pismo je uvijeno, kako bi se objasnilo da sud smatra da su neki „ozbiljni navodi“ izvan njegovog dometa istrage:

Kada je sam Međunarodni krivični sud [ICC] saučesnik u prikrivanju ratnih zločina od strane nemačkih državnih aktera u 21. veku, svi na vrhu bi trebalo ponešto da objasne. Ukratko, ono što sledi je da postoji mnoštvo dokaza prima facie [latinski izraz: „na prvi pogled“] da je nemačka obaveštajna služba „pomagala i podržavala“ [asistirala] u prikrivanju pod lažnom zastavom hemijske napade u Siriji, uključujući i zloglasni (posebno ubilački) gasni napad sarinom na Gutu, Sirija, u avgustu 2013. godine. Ove informacije su dostavljene nemačkim parlamentarcima, kao i Međunarodnom krivičnom sudu. Nemci su ćutali, a Međunarodni krivični sud protestuje i izjavljuje da nije nadležan, prema drugom pismu:

„Tužilaštvo je pažljivo ispitalo vašu poslednju komunikaciju. Sa žaljenjem Vas obaveštavam da je tužilac potvrdio da komunikacija ne donosi nove činjenice ili dokaze koji bi promenili prethodnu odluku da ne postoji osnova za postupanje po Rimskom statutu. Prema Rimskom statutu, Sud može vršiti nadležnost samo nad genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima, kako je definisano u Rimskom statutu (Članovi 6 do 8), ako su počinjeni 1. jula 2002. godine ili kasnije (Član 11). Pored toga, Sud može vršiti nadležnost samo za takva krivična dela počinjena na teritoriji države koja je prihvatila nadležnost Suda ili od strane državljanina te države (Član 12), ili kada Savet bezbednosti upućuje situaciju na Sud (Član 13). U svetlu ovih zahteva, čini se da se Vaša komunikacija, nakon pažljivog preispitivanja, i dalje odnosi na pitanja van nadležnosti Suda.

„Nadam se da ćete uvažiti da su definisanom jurisdikcijom Suda mnogi ozbiljni navodi izvan dosega ove institucije. Zahvalni smo na vašem stalnom interesovanju za Međunarodni krivični sud.“

ICC očigledno nije u pravu. I kukavički je i korumpiran. Nemačka je potpisnica ICC-a, a krivično delo pomaganja i podržavanja (prikrivanje pod lažnom zastavom) nesumnjivo ima svoje polazište u nemačkoj državi. ICC, da bi izbegao ovo (uprkos priznanju „ozbiljnih navoda“), čini se da usko definiše nadležnost (ograničavajući primenljive optužbe) za zločin počinjen u Siriji (i na taj način izbegava optužbu za pomaganje i podržavanje) i zbog toga radije negira nadležnost nego da uzburka obaveštajnu službu Nemačke (Bundesnachrichtendienst ili BND) i mezimce Angele Merkel.

Pitanje koje se postavlja u filozofiji prava je, da li sam ICC postaje saučesnik u pomaganju i podržavanju [asistiranju] navodnom prikrivanju operacije pod lažnom zastavom, očigledno namernim „uskim“ čitanjem međunarodnog prava i očigledno kukavičkim izbegavanjem da istraže krupan ratni zločin? Čini mi se, da:

Ghouta_August_2013 - 1

Evo same žalbe, praćene mojom komunikacijom sa ICC-om koja je dovela do podnošenja prve žalbe:

Poštovano tužilaštvo pri Međunarodnom krivičnom sudu

Hvala vam na pozivu da formalizujem moju žalbu u vezi sa zločinom gasnog napada sarinom na Gutu, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

I

Prema običajnom međunarodnom pravu, pomaganje i podržavanje ratnih zločina uključuje tri elementa:

(1) Glavno lice ili entitet počinio je ratni zločin;

(2) Drugi akter počinio je delo koje je imalo značajan efekat na izvršenje osnovnog dela; i

(3) Potrebno mentalno stanje: Drugi akter je znao da će takvo delo pomoći ili je postojala značajna verovatnoća da će pomoći izvršenju osnovnog dela.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turska, država pripadnica NATO-a, preko svoje obaveštajne agencije MIT, urotila se sa al-Kaidom (predloženom tajnom članicom NATO-a) da počini ratni zločin, to jest (lažna zastava) gasni napad i usmrćivanje više od hiljadu civila u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

2) Službenici NATO aktera Nemačke, potpisnice Rimskog statuta, pružili su „pokriće“ propagandom i drugim, srodnim sredstvima (npr. „pranje“ lažnih informacija medijima putem parlamentarnog nadzora) omogućavajući stvarnim počiniocima da pobegnu kontroli, iako su nemački obaveštajci znali:

3) Takva radnja (prethodno pomenuta) u velikoj meri bi pomogla izvršenju navedenog zločina ili drugim rečima, omogućila nekažnjivost lažnih zastava.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Članovi 49/50/129/146 četiri Ženevske konvencije (1949) nalažu državama članicama da kazneno gone i kazne sva „lica“ koja čine teška kršenja (Ambos [2014] 146). Shodno tome, Elementi zločina Statuta ICC-a ne sadrže izričitu napomenu za kategoriju počinilaca, jer tokom pregovora na Rimskoj konferenciji nije bilo neslaganja da ratne zločine mogu počiniti i pripadnici oružanih snaga i civili (Dorman, Elementi ratnih zločina [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Prelazeći na neposredno prethodni (III), ovaj podnosilac predstavke Međunarodnom krivičnom sudu (Ronald Tomas Vest) drži da je osobama u bilo kojoj vladi, potpisnici Rimskog statuta, zabranjeno da pomažu i podržavaju ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti bez obzira na zločin van nadležnosti sudova (država koja nije potpisnica) kada je pomaganje i podržavanje izvršeno u nadležnosti sudova (država potpisnica). To bi uključivalo zaposlene u obaveštajnim agencijama zapadnih demokratija i političare iz njihovih redova, koji pružaju pokriće počiniocima ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti .

Imenovana lica nemačke savezne službe bezbednosti i odgovorni političari (Bundesnachrichtendienst) koji su proaktivno (pružali lažne informacije) ili pasivno (dozvoljavali lažne podatke) namerno pomagali i podržavali stvarne počinioce (turski MIT u partnerstvu sa al-Kaidom) (pod lažnom zastavom) gasni napad na Gutu, u Siriji u avgustu 2013. godine uključuje (ali nije ograničen na) bivšeg predsednika BND Gerharda Šindlera, sadašnjeg predsednika BND Bruna Kala, Helge Brauna (ministra nadzora) i Angelu Merkel.

Imenovane osobe koje rukovode nemačkom kancelarijom saveznog tužioca, (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) a koje nisu izvršile istraživanje i procesuiranje na domaćem i međunarodnom planu (univerzalna nadležnost za ratne zločine ili Völkerstrafgesetzbuch) su Harald Range i Peter Frank.

Imenovani nemački parlamentarci (rukovodstvo i/ili stariji članovi) koji poseduju (barem od decembra 2015. godine) oslobađajuće dokaze koji oslobađaju predsednika Bašara al Asada i njegove zvaničnike i vojsku zbog napada sarinom u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine i nisu preduzeli odgovarajuće mere da nemačku obaveštajnu službu i/ili nemačke političke aktere pokore utvrđenim činjenicama prema međunarodnom pravu i, shodno tome, zaštitili su NATO aktera i njihove partnere u al-Kaidi od svetlosti, kao što su stvarni počinioci (ali ne ograničeno na) Hans-Kristijan Stroebele, Ula Jelpke, Irene Mihalic, Mihael Hartman, Armin Šuster, Norbert Lamert, Peter Hince, Johanes Singhamer, Edelgard Bulman, Ursula Šmit, Petra Pau, Klaudija Rot, Marieluise Bek, Omid Nuripur, Stefan Libih, Nils Anen, Roderih Kizeveter i Gregor Gisi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

Da bi kontekstualizovali dugu naviku zapadnih obaveštajnih agencija koje sponzorišu i/ili pomažu i podržavaju terorizam lažne zastave, preporučuje se tužilac ICC-a da pregleda istoriju GLADIO-a:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

i prelazimo u sadašnje vreme sa GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

Radi šireg razumevanja osnovne ili utemeljujuće kriminalne prirode / porekla nemačkog Bundesnachrichtendienst-a, preporučuje se da tužilac ICC-a pregleda poreklo i istoriju BND-a iz organizacije Gelen:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

Da bi se razumelo da nemački zvaničnici koji su trenutno na vlasti i dalje igraju podmuklo u sadašnjoj geopolitičkoj eri, daju se sledeće informacije:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Kontekstualizujući odnos obaveštajnih agencija država NATO-a (uključujući Nemačku, potpisnicu Rimskog statuta) prema hemijskim zločinima al-Kaide u Siriji, preporučuje se tužiocu ICC-a da ispita novinarstvo Vanese Belei u vezi s takozvanim Belim šlemovima:

Podržavajući izjavu turskog poslanika Erena Erdema da su „pobunjeničke“ (al-Kaida) hemikalije dopremljene iz Evrope, je ruska vojna obaveštajna služba:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Zaključak

Zapadne obaveštajne agencije imaju dugu istoriju nepoštene igre (kriminalne aktivnosti). U slučaju da je nemačka BND pomagala i podržavala Al-Kaidu u Siriji, postoje snažni dokazi prima facie o namernom „pranju“ lažnih informacija putem obaveštajnih podataka Saveznog nemačkog parlamenta (Bundestag) nadzorni odbor za medije koji izvršavaju prikrivanje (prikrivanje stvarnih počinilaca) ratnog zločina koji uključuje gas sarin, prema originalnim informacijama dostavljenim ICC-u sa izmenama i dopunama:

Eren_Erdem - 1

Šta se može znati naspram onoga što će se znati

Verovatno je samo pitanje vremena kada će CIA urednici na Vikipediji promeniti nedavno ažurirane informacije u gorenavedenom (kropovanom uvećanom screenshot-u) Vikipedijinom članku poslednji put ažuriranom 4. aprila 2018:

„Erdem takođe tvrdi da je sarin-gas transportovan kroz Tursku u Siriju, kasnije korišćen u hemijskom napadu na Gutu 2013. godine,kao i kasniji napadi ISIL-a na civile. Erdem je pred parlamentom pokazao slučaj gde su vođene istrage koje su dovele do hapšenja 13 potencijalnih turskih pripadnika ISIL-a, ali se kasnije neobjašnjivo od njih odustalo.

„Erdem se u Turskoj suočava sa optužbama za izdaju zbog svojih objava.

Šta je zvanično izjavio turski član parlamenta Eren Erdem? Govoreći o kopiji (koju ima u svom posedu) krivičnog predmeta tužioca Adane 2013/120, koji su poništili Erdoganovi ljudi:

„U ovoj optužnici postoje podaci. Materijali za hemijsko oružje dovoze se u Tursku i sastavljaju u Siriji u logorima ISIS-a koji je u to vreme bio poznat kao iračka Al Kaida.

Sve ovo je otkriveno. Postoje snimci telefonskih razgovora o ovom transportovanju, poput „ne brinite o granici, mi ćemo se pobrinuti za to“, a takođe vidimo i da se koristi birokratija.

U vezi sa pošiljkom, republički tužilac u Adani, Mehmet Arıkan, izveo je operaciju i ljudi koji su umešani su zadržani. Ali, koliko razumem, on nije bio uticajna osoba u birokratiji. Nedelju dana nakon toga, imenovan je još jedan javni tužilac, preuzeo je optužnicu i svi pritvorenici su pušteni. I napustili su Tursku prelazeći sirijsku granicu.

Snimci telefonskih razgovora u optužnici pokazali su sve detalje, od načina na koji će pošiljka prevesti do toga kako će biti pripremljena, od sadržaja laboratorija do izvora materijala. Koji kamioni će se koristiti, svi datumi itd. Od A do Ž, o svemu se razgovaralo i snimalo. Uprkos svim ovim dokazima, osumnjičeni su pušteni.

I pošiljka se dogodila, jer ih niko nije zaustavio. Zbog toga je možda rezultat toga sarin koji je korišćen u Siriji.

Kada sam pročitao optužnicu, jasno sam video da ti ljudi imaju veze sa Turskim Institutom za mašinsku i hemijsku industriju i da nimalo ne brinu oko prelaska granice.

Na primer, u telefonskim zapisima Hajama Kasapa, mnogo puta ga čujete kako govori sarin gas, govoreći da su ateljei spremni za proizvodnju, materijal čeka u kamionima koji navodno voze gaziranu sodu.

Na primer, hemijski napad u Guti. Zapamtite. Tvrdilo se da iza toga stoje režimske snage. Ovaj napad izveden je samo nekoliko dana pre operacije sarinom u Turskoj.

Velika je verovatnoća da je ovaj napad izveden sa onim osnovnim materijalom koji je isporučen kroz Tursku. Kaže se da su režimske snage odgovorne, ali optužnica kaže da je to ISIS. Inspektori UN-a su otišli na lokaciju, ali nisu uspeli da pronađu nikakve dokaze. Ali u ovoj optužnici smo pronašli dokaze. Znamo ko je koristio gas sarin, a zna to i naša vlada.

Svi osnovni materijali kupuju se iz Evrope. Zapadne institucije treba da se preispitaju o tim odnosima. Zapadni izvori vrlo dobro znaju ko je izvršio gasni napad sarinom u Siriji. Oni znaju ove ljude, znaju sa kim ti ljudi rade, znaju da ti ljudi rade za Al-Kaidu. Mislim da su zapadnjaci licemerni po pitanju ove situacije.“

Šta se još može znati?

1) Rukovodstvo nemačkog parlamenta (sve političke stranke), kao i nemački savezni tužilac su obavešteni 2. decembra 2015. godine, od strane iskreno Vašeg:

Eren_Erdem - 1 (1)

Poštovani poslanici nemačkog parlamenta

Želim da skrenem pažnju na nedavne informacije u vezi sa vašim saveznikom u NATO-u,Turskom. Prošlog meseca su dva hrabra člana turskog parlamenta otkrila da u stvari iza turskih saveznih obaveštajnih službi stoje gasni napad sarinom u avgustu 2013. godine, ubivši više od hiljadu običnih Sirijaca, napad za koji su NATO države okrivile režim Bašera al-Assad. Vaš vlastiti Bundesnachrichtendienst (BND) trebalo je da bude svestan ove činjenice od skoro samog početka, jer su proaktivno angažovani u Siriji i sirijskom sukobu, kao i špijunirajući Tursku.

Štaviše, državni akter Turska, koja je pokrenula napad sarinom nije neka nedokumentovana optužba. Kao što vidite iz priloženog izveštaja, turske vlasti su sprovele odgovarajuću istragu sa razvijenim dokazima i optužnicama. Žao mi je što vas obaveštavam da je, u ovom slučaju, predsednik Erdogan lično pokrenuo tužilaštvo koje se prošle nedelje pobrinulo da urednik novinskih izveštaja završi u zatvoru.

Ovo postavlja snažna pitanja o mogućem krivičnom saučesništvu BND-a, s obzirom na podršku Nemačke određenim NATO državama direktno u vezi sa sirijskim sukobom. Šta je BND znao i kada? Da li je BND, prenoseći Asadovoj opoziciji, preko svojih NATO saveznika, obaveštajne podatke o Siriji, podržao aktere koji su izvršili gasni napad na Sirijce? Da li je odnos Nemačke koja podržava vladu Erdogana zakonit, u svetlu ovih dokaza? Da li je BND doprineo geopolitičkim dezinformacijama koje Asada krive za napad sarinom iz avgusta 2013. godine? Da li je vaš parlament prevaren u ovom pitanju, posebno vaš odbor za nadzor obaveštajnih službi?

Jasno je da bi slučaj Sarin, uzevši u obzir Nemačku, kao upućenog aktera ili saučesnika u Siriji, trebalo voditi protiv Turske putem pravnog mehanizma Völkerstrafgesetzbuch, kao i domaće tužbe tih nemačkih zvaničnika, posebno napominjući BND, koji je omanuo u izveštavanju i/ili se urotio u zaveru radi prikrivanja ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti.

To bi trebalo da budu pitanja i zahtevi koje ćete predstaviti saveznom tužiocu.

Ron Vest

2) Nemačka obaveštajna služba (BND) lagala je odboru za nadzor rada obaveštajne službe nemačkog parlamenta:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Preveden, obeležen tekst) „Berlin – Federalna obaveštajna služba (BND) podržava ocenu Amerikanaca da režim sirijskog predsednika Bašara al-Asada stoji iza napada otrovnim gasom u predgrađu Damaska 21. avgusta. U tajnim poverljivim izjavama za bezbednosne političare, predsednik BND Gerhard Šindler rekao je da nedostaje jasan dokaz. Nakon dubinske analize verodostojnosti, međutim, njegovo ministarstvo pretpostavlja da je krivac režim.“

Na engleskom, u Der Spiegel:

Strana obaveštajna agencija zemlje, Bundesnachrichtendienst (BND), slaže se sa stavom SAD-a koji smatra da je sirijski predsednik Bašar Asad odgovoran za napade otrovnim gasovima u blizini Damaska 21. avgusta. Na tajnom brifingu za odabir poslanika u ponedeljak, šef BND-a Gerhard Šindler rekao je da, iako još uvek nema neospornih dokaza, analiza dostupnih dokaza navela je njegovu obaveštajnu službu da veruje da je kriv Asadov režim.

Na brifingu je Šindler rekao da samo Asadov režim poseduje binarno hemijsko oružje poput sarina. BND veruje da bi režimski stručnjaci bili jedini sposobni za proizvodnju takvog oružja i njegovo raspoređivanje malim raketama. BND veruje da je takvo oružje korišćeno nekoliko puta pre napada 21. avgusta, za koje se veruje da je usmrtilo više od 1.400 ljudi

3) Možemo znati da je BND bolje znao zbog obaveštajnih oficira koji su bili previše glupi da bi držali jezik za zubima. U stvari BND nije nadležan samo u Siriji, BND je posvećen svrgavanju Asada:

Eren_Erdem - 1 (3)

U izveštaju se navode reči američkog obaveštajnog agenta koji kaže: „Nijedna zapadna obaveštajna služba nema tako dobre izvore u Siriji kao što ima BND.“

Član BND-a rekao je za novine da je obaveštajna služba „ponosna na važan doprinos koji je srušila Asadov režim“. Nije navedeno ime zvaničnika u izveštaju.

Ono što će se znati je, ovo su sve informacije koje su stavljene pred nemačke parlamentarce i koje su bile u njihovom posedu u poslednje dve godine, čak i dok je Angela Merkel papagajski izveštavala obaveštajne agencije „Asad je to učinio“, bez obzira što Asad to nije učinio, nikada to nije učinio.

Ono što je ružno je da nemački političari prihvataju da ih laže njihova obaveštajna agencija, a pritom drže jezik za zubima i sede na rukama dok poseduju dokaze o stvarnim počiniocima ratnog zločina.

I, ne zaboravimo da hemikalije, sirovine za izradu gasa sarina, dolaze ili su poreklom IZ EVROPE, pre tranzita preko Turske uz pomoć obaveštajne agencije NATO-a (uz saučesništvo obaveštajnih agencija, množina, BND je to zataškao) i predate su u ruke al Kaida i Islamske države.

Na šta bi trebalo da se podseti ovo prikrivanje činjenica zločina otrovnim gasom? Poreklo političke stranke Angele Merkel sa Adenauerom, koji je dočekivao naciste u redove demohrišćana? BND koji je osnovala CIA rehabilitovanjem glavnog ratnog zločinca Rajnharda Gelena? Da li je tačno da Nemačka nikada nije izgubila određenu nacističku crtu?

onlajn izveštaji/referenca:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

  1. jul 2018., u 14:19, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> je napsao:

Poštovani,

Hvala vam za vašu poruku. Imajte na umu da Međunarodni krivični sud ima vrlo ograničenu nadležnost. Sud se može baviti samo zločinima genocida, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima kako su definisani članovima 6 do 8 Rimskog statuta koji su se dogodili posle 2002, i može vršiti jurisdikciju samo u zemljama koje su ga ratifikovale. Za više informacija o nadležnosti Suda i pun tekst Rimskog statuta, pogledajte stranicu 2 priloženog dokumenta i našu veb stranicu, kao i našu adresu, http://www.icc-cpi.int. Savetujemo vam da pažljivo pregledate ove informacije.

Ako i nakon pažljivog pregleda i dalje smatrate da je ICC pravo mesto za vaš slučaj i želite da podnesete zahtev Sudu, sledite uputstva kako to učiniti na stranici 1 priloženog dokumenta. Ako odlučite da pošaljete informacije, koristite samo ovu adresu e-pošte: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Srdačan pozdrav,

OTP informativni desk

Međunarodni krivični sud

Korekcija 5. jula 2018., u odeljku IV, ime Gerhard Šreder, ispravljeno je u Gerhard Šindler (bivši predsednik BND-a). ICC je obavešten o ovoj ispravci.

Ažuriranje od 9. jula 2018.: Sledeća komunikacija primljena od ICC-a:

Hag, 9. jula 2018.

Poštovani,

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda potvrđuje prijem vaših dokumenata / pisma.

Ova komunikacija je uredno uneta u Registar komunikacija Zavoda. Razmotrićemo ovu komunikaciju, prema potrebi, u skladu sa odredbama Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda.

Imajte na umu da ovo potvrdno pismo ne znači da je istraga otvorena, niti da će istragu otvoriti Tužilaštvo.

Čim se donese odluka, obavestićemo vas, u pisanoj formi, i dostaviti vam razloge za ovu odluku.

Iskreno Vaš,

Mark P. Dilon, šef jedinice za informacije i dokaze

Tužilaštvo

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

Povezano: Obrazovanje i špijunaža

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

Čitajte na srpskom

After two years of sitting on letters from the ICC it became the apropos time to act; considering the German ambassador to Serbia in April 2021 made some remarks picked up on by a Western corporate media front:

^ Rockefeller Brothers Fund awards Balkan Investigative Reporting Network [BIRN] Pristina office on average of USD $100,000 per year, only one source of funds BIRN rakes in from Western corporate largesse [1]

So, what did the German ambassadorial chump have to say? Despite there being no legal United Nations authorization for the NATO bombing of Serbia, the decision to bomb Serbia…

“had to be made in order to prevent a humanitarian catastrophe” [2]

… well, huh. No mention of the recent packing off of Kosovo’s leaders to war crimes trials? Oh, and what about those BND (German CIA) ‘people’ using the Konrad Adenauer Siftung as a front to train and install neo-nazi fascists in Ukraine? Ever wonder what BND might be up to in Belgrade? [3], [4]

We don’t have to time travel to the early-mid 1940s to understand “Deutschland über Alles” should be seen a bit differently in the eyes of certain of Germany’s neighboring countries than most of today’s ordinary German mortals might think. But German Ambassador to Serbia, Thomas Schieb, is no ordinary German mortal, he presides over the location where Germany’s BND (nee Gehlen Organization) is centered in Belgrade.

Meanwhile, let’s have a look at an International Criminal Court letter (initial denial) concerning some very nasty acts by the German state; that is ‘laundering’ a false flag war crime resulting in the deaths of well over 1,000 Syrian civilians (keep reading, all necessary context and evidence had been presented.)

Note the dates of the letter; 4 July 2018 the complaint had been received by the ICC, 6 February 2019 is the date the ICC denied it held jurisdiction to investigate. This was no snap reply, seven months indicates, if not soul-searching, then at least some considerable time put into thinking about the necessary circumlocution to avoid having to deal with the wealth of information put before the court. I contested this denial with a communication (published online) pointing out a history of the ICC subject to improper influences and demand they reconsider. [5]

The first letter is a more generic denial, the second letter is a contortion to explain the court finds some “serious allegations” are beyond its reach to investigate:

When the International Criminal Court [ICC] itself is complicit in covering up war crimes by German state actors in the 21st Century, everyone at the top should have some explaining to do. In short, what follows is, there is ample evidence prima facie [Latin term: ‘on its face’] German intelligence had “aided & abetted” [assisted] with laundering false flag chemical attacks in Syria including the notorious (especially murderous) sarin gas attack at Ghouta, Syria, in August, 2013. This information had been provided to German parliamentarians and as well as the International Criminal Court. The Germans were silent and the International Criminal Court protests it has no jurisdiction, per the second letter:

“The Office of the Prosecutor has carefully examined your latest communication. I regret to advise you that the Prosecutor has confirmed that the communication does not introduce new facts or evidence that would alter the previous determination that there is not a basis to proceed under the Rome Statute. Under the Rome Statute, the Court may only exercise jurisdiction over genocide, crimes against humanity and war crimes, as defined in the Rome Statute (Articles 6 to 8), when committed on or after 1 July 2002 (Article 11). In addition, the Court may only exercise jurisdiction over such crimes committed on the territory of a State that has accepted the jurisdiction of the Court or by a national of such a State (Article 12), or where the Security Council refers the situation to the Court (Article 13). In the light of these requirements, your communication still appears, after careful re-examination, to relate to matters outside the jurisdiction of the Court.

“I hope you will appreciate that with the defined jurisdiction of the Court, many serious allegations will be beyond the reach of this institution to address. We are grateful for your continued interest in the International Criminal Court”

The ICC is clearly wrong. And cowardly & corrupt. Germany is a signatory to the ICC, and the crime of aiding and abetting (false flag laundering) is undoubtedly centered inside the German state. The ICC, to escape this (despite admission of “serious allegations”), appears to be narrowly defining jurisdiction (limiting the applicable charges) to the crime as committed in Syria (and thus avoids the charge of aiding & abetting) and therefore denies jurisdiction rather than take on German state intelligence (the Bundesnachrichtendienst or BND) and Angela Merkel’s minions.

The question that arises in philosophy of law is, does the ICC itself become complicit in the aiding & abetting [assisting] the alleged laundering of the false flag operation by a clearly deliberate ‘narrow’ reading of international law and providing a patently cowardly rationale excusing themselves from having to investigate a major war crime? Methinks, yes:

Ghouta_August_2013 - 1

Here is the complaint itself, followed by my communications with the ICC leading to filing the initial complaint:

Dear Office of the Prosecutor at the International Criminal Court

Thank you for the invitation to formalize my complaint concerning the crime of sarin gas employed at Ghouta, Syria, in August of 2013.

I

Under customary international law, aiding and abetting war crimes includes three elements:

(1) A Principal person or entity committed a war crime;
(2) Another actor committed an act that had a substantial effect upon the commission of the underlying offence; and
(3) Required mental state: The other actor knew that that such an act would assist, or had the substantial likelihood of assisting, the commission of the underlying offense.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turkey, a NATO nation, via its’ intelligence agency MIT, conspired with al Qaida (a proposed clandestine NATO affiliate) to commit a war crime, that is the (false flag) gassing and death of more than one thousand civilians at Ghouta, Syria, in August, 2013.

2) Officials of NATO actor Germany, a signatory to The Rome Statute, provided ‘cover’ via propaganda and other, related means (e.g. laundering false information to media via parliamentary oversight) allowing the actual perpetrators to escape scrutiny despite German intelligence knowing:

3) Such act (immediate preceding) substantially would assist the commission of the specified crime or in other words, enable false-flag  impunity.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Arts 49/50/129/146 of the four Geneva Conventions (1949) requiring the Member States to prosecute and punish all ‘persons’ who commit grave breaches (Ambos [2014] 146). Accordingly, the Elements of Crimes of the ICC Statute do not provide an explicit note for the category of perpetrators as there was no dissent during the negotiations at the Rome Conference that war crimes can be committed by both members of armed forces and civilians (Dörmann, Elements of War Crimes [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Going to the immediate preceding (III), this petitioner to the International Criminal Court (Ronald Thomas West) holds persons in any government signatory to the Rome Statute are prohibited from aiding and abetting a war crime or crime against humanity no matter the crime had been outside the courts purview (non-signatory state) when the aiding and abetting is committed within the courts purview (a signatory state.) This would include certain Western democracies intelligence agencies employees and aligned politicians providing cover for perpetrators of war crimes and crimes against humanity.

Named persons of the German federal security service and responsible politicians (Bundesnachrichtendienst) who’ve proactively (provided false information) or passively (allowed false information) to purposely aid and abet the actual perpetrators (Turkey’s MIT in partnership with al-Qaida) of the (false flag) gas attack at Ghouta, Syria in August 2013 include (but is not limited to) past president of BND Gerhard Schindler, present president of BND Bruno Kahl, Helge Braun (oversight minister) and Angela Merkel.

Named persons directing the German office of the Federal Prosecutor (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) who’ve failed to investigate and prosecute domestically and internationally (universal jurisdiction for war crimes or Völkerstrafgesetzbuch) are Harald Range and Peter Frank.

Named German parliamentarians (leadership and/or senior members) who’ve been in possession (since at least December 2015) of exculpatory evidence exonerating President Bashar al Assad and his officials and military of the sarin attack at Ghouta, Syria, in August 2013 and have failed to take appropriate action to bring the German intelligence service and/or German political actors into compliance with established facts per international law and consequently protected a NATO actor and their al-Qaida partners from the light as the actual perpetrators include (but are not limited to) Hans-Christian Stroebele, Ulla Jelpke, Irene Mihalic, Michael Hartmann, Armin Schuster, Norbert Lammert, Peter Hintze, Johannes Singhammer, Edelgard Bulmahn, Ursula Schmidt, Petra Pau, Claudia Roth, Marieluise Beck, Omid Nouripour, Stefan Liebich, Niels Annen, Roderich Kiesewetter and Gregor Gysi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

To contextualize the long habit of Western intelligence agencies sponsoring and/or aiding and abetting false-flag state terror it is recommended the ICC prosecutor review the history of GLADIO:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

and moving into present time with GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

For a larger understanding of the underlying or founding criminal nature/background of Germany’s Bundesnachrichtendienst it is recommended the ICC prosecutor review the BND origins and history of the Gehlen Organization:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

To understand German officials presently in power continue to play underhanded widely in the present geopolitical era, this information is provided:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Contextualizing the NATO nations (includes Rome Statute signatory Germany) intelligence agencies relationship to the chemical crimes of al-Qaida in Syria, it is recommended the ICC prosecutor examine the journalism of Vanessa Beeley concerning the so-called White Helmets:

Buttressing the Turkish MP Eren Erdem’s statement ‘rebel’ (al-Qaida) chemicals were sourced in Europe, is Russian military intelligence:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Conclusion

Western intelligence agencies have a long history of underhanded play (criminal activity.) In the case of Germany’s BND aiding and abetting al-Qaida in Syria, there is strong evidence prima facie of deliberately laundering false information through the Federal German Parliament (Bundestag) intelligence oversight committee to media effecting the coverup (concealing the actual perpetrators) of a war crime involving sarin gas, per the original information provided to the ICC as amended:

Eren_Erdem - 1

What Can Be Known Versus What Will Be Known

Likely, it will only be a matter time before the CIA editors at Wikipedia will change the recently updated information in the above (cropped-enlarged screenshot) Wikipedia article last updated 4 April 2018:

“Erdem also claims that sarin-gas was transported through Turkey to Syria, later used in the Ghouta chemical attack in 2013,[4][5] as well as later ISIL-attacks against civilians.[6] Erdem showed before the parliament a case where investigations leading to the arrest of 13 potential Turkish ISIL-members were made, but later inexplicably dropped.[7][8]

“Erdem faces treason charges in Turkey for his leaks.[5]

What is Turkish Member of Parliament Eren Erdem on record as having stated? Speaking of a copy in his possession of the Adana Prosecutor’s criminal case 2013/120 that was quashed by Erdogan’s people:

“There is data in this indictment. Chemical weapon materials are being brought to Turkey and being put together in Syria in camps of ISIS which was known as Iraqi Al Qaeda during that time

“These are all detected. There are phone recordings of this shipment like ‘don’t worry about the border, we’ll take care of it’ and we also see the bureaucracy is being used

“About the shipment, Republic prosecutor of Adana, Mehmet Arıkan, made an operation and the related people were detained. But as far as I understand he was not an influential person in bureaucracy. A week after, another public prosecutor was assigned, took over the indictment and all the detainees were released. And they left Turkey crossing the Syrian border

“The phone recordings in the indictment showed all the details from how the shipment was going to be made to how it was prepared, from the content of the labs to the source of the materials. Which trucks were going to be used, all dates etc. From A to Z, everything was discussed and recorded. Despite all of this evidence, the suspects were released

“And the shipment happened, because no one stopped them. That’s why maybe the sarin gas used in Syria is a result of this

“When I read the indictment, I saw clearly that these people have relationships with The Machinery and Chemical Industry Institution of Turkey and they don’t have any worries about crossing the border

“For example in Hayyam Kasap’s phone records, you hear him saying sarin gas many times, saying that the ateliers are ready for production, materials are waiting in trucks which were supposedly carrying club soda

“For example the chemical attack in Ghouta. Remember. It was claimed that the regime forces were behind it. This attack was conducted just days before the sarin operation in Turkey

“It’s a high probability that this attack was carried out with those basic materials shipped through Turkey. It is said the regime forces are responsible but the indictment says it’s ISIS. UN inspectors went to the site but they couldn’t find any evidence. But in this indictment, we’ve found the evidence. We know who used the sarin gas, and our government knows it too

“All basic materials are purchased from Europe. Western institutions should question themselves about these relations. Western sources know very well who carried out the sarin gas attack in Syria. They know these people, they know who these people are working with, they know that these people are working for Al-Qaeda. I think is Westerns are hypocrites about the situation”

What more can be known?

1) The German Parliament’s leadership (all political parties), as well the German Federal Prosecutor, had been apprised of the preceding by yours truly on 2 December 2015:

Eren_Erdem - 1 (1)

Dear Members of the German Parliament

I wish to draw attention to recent information regarding your NATO ally Turkey. Last month it had been revealed by two courageous members of Turkey’s parliament that in fact it was Turkey’s federal intelligence services were behind the August 2013 Sarin gas attack, killing more than one thousand ordinary Syrians, an attack NATO nations had blamed on the regime of Basher al-Assad. Your own Bundesnachrichtendienst (BND) should have been aware of this fact from very nearly the beginning, as they have been proactively engaged in Syria and the Syrian conflict, as well as spying on Turkey.

What’s more is, state actor Turkey initiating the Sarin attack is not some undocumented allegation. As you can see from the attached reporting, there was a proper investigation by Turkish authorities with developed evidence and indictments. I regret to inform you in this case, President Erdogan personally initiated the prosecution that last week saw the editor of the newspaper reporting put in jail.

This raises strong questions of possible BND criminal complicity considering Germany’s support for certain NATO nations directly in relation to the Syrian conflict. What did the BND know and when? Has the BND, when passing intelligence on Syria to Assad’s opposition through its NATO allies, supported the actors who gassed the Syrians? Is Germany’s supportive relationship to the Erdogan government a lawful one, in light of this evidence? Has the BND contributed to the geopolitical disinformation blaming Assad for the August 2013 Sarin attack? Has your parliament been deceived in this matter, particularly your intelligence oversight committee?

Clearly the Sarin case, considering Germany, as a knowledgeable or complicit actor in Syria, should be pursued against the Turkey via the legal mechanism of Völkerstrafgesetzbuch, as well as domestic prosecutions of those German officials, noting the BND particularly, who’ve failed in their reporting requirements and/or conspired to conceal a war crime or crime against humanity.

These should be questions and demand you will present to the federal prosecutor.

Ron West

2) Germany’s foreign intelligence service (BND) lied to the German parliament’s intelligence oversight committee:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Translated, highlighted text) “Berlin – The Federal Intelligence Service (BND) supports the assessment of the Americans that the regime of Syrian President Bashar al-Assad is behind the poison gas attacks on suburbs of Damascus on 21 August. In secret classified statements for security politicians, BND President Gerhard Schindler said a clear proof is missing. After an in-depth plausibility analysis, however, his ministry assumes that the regime is the culprit”

At Der Spiegel English:

[T]he country’s foreign intelligence agency, the Bundesnachrichtendienst (BND), agrees with the US position which holds Syrian President Bashar Assad responsible for the poison gas attacks near Damascus on Aug. 21. In a secret briefing to select lawmakers on Monday, BND head Gerhard Schindler said that while there is still no incontestable proof, analysis of the evidence at hand has led his intelligence service to believe that Assad’s regime is to blame.

In the briefing, Schindler said that only the Assad regime is in possession of binary chemical weapons such as sarin. The BND believes that regime experts would be the only ones capable of manufacturing such weapons and deploying them with small missiles. The BND believes that such weapons had been used several times prior to the attack on Aug. 21, which is believed to have killed more than 1,400 people

3) We can know BND knew better because of intelligence officers who were too stupid to keep their mouths shut. In fact BND is not only competent in Syria, BND is dedicated to the overthrow of Assad:

Eren_Erdem - 1 (3)

The report quotes a US intelligence agent as saying: “No Western intelligence service has as good sources in Syria as the BND does.”

A member of the BND told the newspaper that the intelligence service was “proud of the important contribution [it] is making to the overthrow of the Assad regime.” The official was not named in the report

What will be known is, this is all information had been put before German parliamentarians and has been in their possession for the past two years, even as Angela Merkel parrots the intelligence agencies “Assad did it” no matter Assad didn’t do it, has never done it.

What is ugly is, German politicians accept being lied to by their own intelligence agency while keeping their mouths shut and sitting on their hands when in possession of evidence of the actual perpetrators of a war crime.

And, let’s not forget the sarin gas precursor chemicals were originally sourced or originated IN EUROPE, prior to transiting Turkey via a NATO nation’s intelligence agency (with complicity of intelligence agencies, plural, BND has covered this up), and delivered into the hands of al Qaida & Islamic State.

What should this covering up facts of a crime of poison gas recall? Angela Merkel’s political party’s origins with Adenauer welcoming Nazis into the Christian Democrats’ ranks? The BND founded by the CIA’s rehabilitation of major war criminal Reinhard Gehlen? Is it true Germany has never shed certain Nazi spots?

online record/reference:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

On Jul 3, 2018, at 2:19 PM, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> wrote:

Dear Sir/Madam,

Thank you for your message. Please note that the International Criminal Court has a very limited jurisdiction. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes as defined by Articles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred after 2002, and can only exercise jurisdiction in the countries that have ratified it. For more information on the Court’s jurisdiction and the full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the attached document and our website as well as our address, http://www.icc-cpi.int. We encourage you to carefully review this information.

If, after your careful review, you still believe the ICC is the correct place for your case and would like to submit a claim to the Court, then please follow the directions for how to do so on page 1 of the attached document. If you decide to submit information, kindly use only this email address : otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Kind regards,

OTP Information Desk
International Criminal Court

5 July 2018 correction, in section IV, the name ‘Gerhard Schroeder, has been corrected to Gerhard Schindler (past president of the BND.) The ICC has been notified of this correction.

9 July 2018 update: The following communication received from the ICC:

The Hague, 9 July 2018

Dear sir/madam

The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court acknowledges receipt of your documents/letter.

This communication has been duly entered in the Communications Register of the Office. We will give consideration to this communication, as appropriate, in accordance with the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court.

Please note this acknowledgement letter does not mean an investigation has been opened, nor that an investigation will be opened by the Office of the Prosecutor.

As soon as a decision is reached, we will inform you, in writing, and provide you with reasons for this decision.

Yours sincerely,
Mark P. Dillon, 
Head of Information & Evidence Unit
Office of The Prosecutor

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

 

A former Special Forces Sergeant of Operations and Intelligence, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald is published in International Law as a layman (The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole) and has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s Western educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

The ceremonial investment of Biden as President of the United States is little more than theater along the lines history’s crowning a new ‘Holy Roman Emperor.’ After this ‘investment’ show, any honest president’s “State of the Union” address should cover important points underlying the current state of the USA’s social psychology. The USA most certainly will NOT be provided this honest assessment but simply more & growing transparent political lies underpinning greed that ‘secures’ empire.

What certainly will be missing is, the fact that since the National Security Act of 1947, ‘rule of law’ in these ‘United States’ has been transformed into ‘color of law’ where constitutional principles can no longer be squared with the laws as made and applied in fact. The oath to uphold the constitution has become a caricature that is patently meaningless.

Conservative America more largely, and America’s liberal dissidents in lesser numbers, sense this judicial perversion and it is the conservatives are the historic keepers of those constitutional principles most departed from in this ‘new age of national security.’

The USA is in a state of the nation’s anti-federalist heritage, primarily, having been usurped. It was supposed to be both, a constitutional balance of the federalist & anti-federalist philosophies, or that is to say a central government with solid checks, not one or the other in the extreme that is tyranny or anarchy with leadership gone off the rails.

It follows, in a case where the people have been so pervasively lied to, for so long, there are now two entirely separate & artificial realities, with either side incapable of grasping neutral facts beyond the borders of their own cultural myths. That’s the fruit of irresponsible ‘free speech’ in a corporate monopolized modern mainstream media where political lies possess so-called ‘constitutional’ protections. For this fact, neither side, conservative or liberal, can correctly read those foundational principles that should have, if only they had been adhered to, prevented the “security state’s” overreach, which is a complaint of the one side on one day and the complaint of the other side on another day, depending solely upon who is in the cross-hairs of proposed and/or enacted legislation.

Mutually exclusive historical revisionism accounts finding their way into the social fabric are part and parcel of these isolated (divorced from reality) cultural myths in the two alienated camps of the present body politic. For instance the Evangelical wing of the Republicans have rewritten the First Amendment’s history concerning separation of church & state to favor the Christian church particularly; while the Democrats have consistently misrepresented (done away with) the Second Amendment’s original purpose as a ‘check of last resort’ on state tyranny.

The 1st of the preceding threatens devolution into a large segment of an armed populace propping up what amounts to anarchy-like or mob rule led by ‘Christian ayatollahs’, whereas the 2nd of the preceding threatens a disarmed populace with whatever a corporate (1%) tyranny’s whims demand in any given moment.

The current ‘divide & conquer’ tensions play out in unbridgeable social dynamic where the red states’ conservatives are being driven to a deeply superstitious conservatism of a distant past due to a real subliminal fear of a ‘liberal’ cultural revolution being imposed upon them; while the blue states’ liberals are becoming radicalized into intolerant ‘woke’ because they perceive a revanchist conservatism threat imposing what they consider are archaic social values on themselves in turn.

The George Bush mantra “You are with us or against us” is now employed in domestic politics, whether called forth in the attitudes of Pelosi and Shumer or their allies represented in the “Never Trump!” Republicans, this is recently a threat aimed indiscriminately at a large section of the American public. Claiming Trump is the leader of the USA white supremacist movement is like claiming Biden is the leader of LA’s MS-13 gang. Trump is a perfectly imperfect hope or expression of 1/2 of an electorate desperate to escape ‘business as usual’ in DC opposed to Biden and Biden’s “Never Trump!” Republican support or the corporate establishment’s determination to never cede power back to the people.

“You are with us or against us” is no longer a threat thrown solely at the “homeland’s” foreign ‘provinces of empire’ in circumstance where domestically the Republican Party is broken and the Democratic Party is terminally ill with the disease of corruption. These times find the levers of power have been invested in what amounts to a coterie of reactionary, radically ignorant leaders (includes the moron Trump surrounded by ‘prosperity gospel’ corporate minions who could not altogether control him, not only the radical ignorance of Pelosi, Schumer, Biden & Harris.)

With little or no middle ground left, and middle ground is the only way forward that would see the state’s institutions secure over the long run, is there an avenue available to the alienated parties to sit down and talk?

In the present circumstance, the plain answer is “NO.”

Culminating in the treasonous SCOTUS decision “Citizens United” any pretense the people’s representatives actually answer to the people at the ballot box is dead. Politicians answer to corporate wealth that is the billions pumped into buying elections (especially military-industrial related corporate billions) and any (practically all) political career(s) become dependent on this corporate wealth and are incapable of responsibly responding to or serving the will of a now fatally divided electorate.

With the American Congress having morphed into a 21st Century science fiction monster’s corporate exoskeleton, similar to JRR Tolkien’s giant, malevolent spider Shelob, but now representing American empire rather than Mordor, the spine of democracy has been dissolved from the inside. It isn’t/wasn’t the Russians, China or Iran. The many acts of a corporate ‘axis of evil’ are clearly an American internal affair, and there is no one left to fix this mess in any genuine sense of ‘democratic principles’ that factually no longer exist; because water cannot be drunk from a mirage.

A logical conclusion would be empire puppet & ‘police state champion’ (Patron Saint of Incarceration) Kamala Harris had been the consensus choice of the neoliberal wing of the military/industrial corporate state; because demanding the ‘nuclear trigger’ be removed from a “deranged” Trump (beware of the false-flag with an apocalyptic Pence finger on the button) within the last two weeks of his presidency, only to hand it to Biden who’d plainly been entering a state of senile dementia from the 2020 campaigns’ inception, is an oxymoron too great, a reach too far.

Biden has been nothing more than a vehicle to ultimately put this multiple primaries loser on the throne. Because she is black and a woman, no doubt Harris’ ‘masters’ hope the ‘woke’ libtard electorate would follow her off a cliff like so many lemmings. That’s the real nature of psyops.

*

Note for whitey: Before you jism in your pants with a misreading of the concluding paragraph, intelligent expression means everything to me, the color of one’s skin means nothing. Check out “Native Americans & Race

The Capitol Convulsion                 part 1

Sedition & Insurgents                    part 3

Mary Shelley’s ‘Intelligence’         part 4

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

^ Bellingcat, er, Bill the Cat

Navalny poses as a higher ranking ‘apparatchik’ within Russia’s security services, scrambling to understand what went wrong with the plot to murder (himself) with the nerve agent novichok. He (Navalny) ostensibly has reached one of the foot-soldiers (a Russian intelligence services officer, at his home phone) tasked with carrying out Navalny’s assassination (I would have said you can’t make this shit up except for someone clearly did.) The hoax is audacious.

The 1st problem with Navalny’s ‘hoax call’ reported by Bellingcat is the dates. The 2nd problem is Bellingcat is the reporter. Or, you can switch the order, these are co-equal problems, followed by a 3rd problem that is the call itself.

1) The poisoning happened on 20 August, the ‘hoax call’ is made on 14 December, and released by Bellingcat on 21 December. Now, wait a minute. The context of the call, a desperate demand for answers of what went wrong (Navalny didn’t die) for a report to higher up authority, is something you would expect within the first 48 hours, not nearly three months later. By the time this call was made, that dust should have settled and been vacuumed up by Russia’s intelligence services, everyone would have been debriefed by this time, including the target of the hoax call.

2) Bellingcat is an organization on the point of ‘the Russians did it’ (or the Russians should be held responsible, even if they didn’t do it) world information warfare stage from Syria chemical warfare crimes to MH17 to the Skripal poisoning to (now) Navalny (and whatever else escapes my memory at the moment.)

Every reasonably competent intelligence officer from either side of the ongoing state of warfare between the NATO & NATO associated intelligence agencies, and Russia, perfectly assumes Bellingcat is a front for British intelligence, if they are honest, which is forbidden in this case, if you work for Western intelligence (as well, the CIA might easily request a favor from MI6 and its proxy Bellingcat, time to time.) Of course, if you are Russian, it is not permitted in the liberal democracies to believe anything you have to say (whether truthful or not.)

3) The recorded call itself requires you to believe Russian intelligence officers assigned to assassinations are 85 IQ troglodytes in eternal state of drunk or hungover. That works, if you are a Robert Littell (CIA disinformation) spy novel fan or, alternatively, a 007 freak where Russian intelligence operatives, when it comes to assassinations, are so muscle-bound around the head, there is no space left for brains (having all been squeezed out by steroids, obviously.) But the propaganda ploy works for precisely the subliminal stereotype created in the Western media audience; at many levels we all are conditioned (or attempted to be conditioned) to believe the stereotypes.

At 14 minutes in, there are real questions. He’s too slow & dumb (the FSB guy) he should have been wide awake by now, this all seems scripted. Do we know it is actually the Russian officer on the other end? Rather, is it a MI6 or CIA actor? In the very early stages (long before the 14th minute), the ‘Russian’ intelligence officer should have demanded to make the call himself, calling back from a secure phone to his interrogator (after confirming with his own chain of command), at the least. I can’t believe the Russians are without strict protocol training in this regard. The so-called ‘Konstantin Kudryavtsev’ (a real person but certainly not the person in the call) is too stupid, by far, to demand this obviously important security protocol, and that stupidity is covered by the very fact of discussing ‘a secure line’ while posing him as half-awake & consequently ‘snookered.’ But even a hungover and half-awake 85 IQ (if such ever existed in the FSB, not likely) should grasp violating this protocol while running his mouth could find him hung upside down in chains in the basement of the Lubyanka (FSB Headquarters in Moscow) while his bosses decided what would become of him. This raises a related issue; why would someone who’d so famously screwed up a hit still be on the job? The entire business stinks from the beginning.

Then, at 18 minutes in, the ‘Russian’ troglodyte is volunteering via unsecured line a local investigative chief’s phone number to a ‘superior officer’ (Navalny’s alias) that prior to this call he has never even heard of:

It just goes downhill from there…

The concluding question should be, did Nalvany understand he had been talking to a Western intelligence asset/actor? The answer would be “probably not.” Narcissists are brilliant material for intelligence agency manipulations, in this case of Western intelligence engineering (from the outset) Nalvany being of greater value as an information operations asset in Berlin as opposed to a perpetually failed color revolutionary in Russia.

 

Related: Initial impression in the Navalny ‘poisoning’ (22 August)

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

Part one HERE, part three HERE

Article last updated 12 December

It should be kept in the back of the reader’s mind there will be many plausible cases of overlay in the warring camps; the operations (paramilitary) sector of the CIA is historically a George H.W. Bush fan club and George H.W. Bush was a “Never Trump” Republican. Yet my sources indicate there appears to be Pentagon aligned religious extremists at CIA. Also, at the Pentagon (my shorthand for the Department of Defense) there are CIA aligned generals (if temporarily in the present contest for control) opposed to Trump. Not that these last are in love with the extremely corrupt Biden force, they simply see Biden as a less immediate existential threat. Now, concerning the States versus States lawsuit with Texas taking advantage of its original jurisdiction at the Supreme Court (with up to 17 states joining Texas suing Georgia, Pennsylvania, Michigan and Wisconsin), no matter how the SCOTUS political animals rule, the ante is upped when it comes the USA’s potential for being torn in half (see part one, linked above) per the extensive propaganda operations (information wars) convincing their respective voters there is a theft (position of Pentagon’s Trump camp) or a coup (position of CIA’s Biden camp) but both sides are playing it disingenuously. Biden’s controllers DID steal the election but it appears they were set up by the Trump camp who’re misrepresenting how the theft actually happened & on who’s behalf, covering for their own dirty players manipulating perception on behalf of certain geopolitical goals –

Now, let’s have another look at the developing story of Sidney Powell and Gina Haspel relating to the vote fraud allegations concerning the USA 2020 election. In short, it is alleged CIA Director Gina Haspel should have known and warned against the use of Dominion voting machines that have been (credibly) alleged to have rigged elections around the world:

^ Computer vote tabulation machines documented as easily subject to tampering/manipulation by brand (blackboxvoting.org 2016) [1]

The equally (to Dominion) fraudulent ES&S system (both use the old GEMS software originating with Diebold) covered the ‘Republican Heartland” as of 2016. This is the Pentagon’s historic vote theft ground. ES&S is the system that had turned Nebraska into a ‘red state’ some years back when used to put (subsequent Secretary of Defense) Chuck Hagel into the Senate. All of the states are ‘historically’ (age of internet & related computerized voting) stolen at will. The Pentagon (DoD) knew how to reveal the Dominion fraud in the 2020 election and attempted to do just that; knowing full well the CIA dared not point the finger back at the Pentagon’s ES&S fraud without opening themselves (becoming vulnerable) to the Dominion fraud charges. Where the Pentagon lost the contest to now is in the MSM coverage, historically CIA controlled turf, they have been unable to neutralize the propaganda.

Trump’s (longtime CIA asset) Attorney General William Barr says he cannot find any indication of voting machine fraud as evidence of exactly that is escaping the several states like feral street cats fleeing a dumpster on fire. It does well to recall here the man Barr just appointed ‘special prosecutor’ in the matter of ‘Russiagate’, that is John Durham, was in charge of the DoJ ‘investigation’ that ran cover for CIA Director Gina Haspel over a decade ago, when he (Durham) found Haspel not culpable for torture at a black site (a site Haspel was in charge of.) Trump Attorney General Barr’s subsequent (present) assertion he has seen no evidence of vote rigging, at first blush, is inconsistent with Trump lawyer Rudy Giuliani claiming vote fraud until you look at the suggestion Giuliani is deliberately screwing up the court cases he has filed, getting loss after loss registered in the media; reinforcing in a large portion of the public thinking there is nothing there. All four of the preceding named individuals have done tremendous damage to Trump and profile as Trump’s political enemies in a Trumpian psy-ops pseudo-reality created by ‘spooks.’

Then, we have the intrepid Sidney Powell who recently split from Rudy Giuliani (both purported to be fighting the computerized vote fraud on Trump’s behalf) coming up with what we are supposed to believe is the real score; she is producing numerous witnesses, producing evidence via experts (includes intelligence), producing forensic cyber analysis & expert opinion on statistical improbabilities, in short (with relevance possibly depending on the political alignment of deep state judges), producing what Giuliani has not, in his numerous court fails. And then, it gets weird.

Sidney Powell represents former (Obama era) Defense Intelligence Agency head Mike Flynn and he most certainly should know where the (CIA) bodies are buried, including vote fraud. In fact the Pentagon itself is ‘expert’ in vote fraud and has its own track record relevant to computerized voting in concert with CIA. [2], [3]

Does the present circumstance indicate a messy divorce?

Flynn can’t decide if it was ‘coup’ or China & Iran, he is all over the map (interview) when Flynn says (or at least strongly insinuates) China manipulated the electronic vote to favor Biden, but then he says an electronic vote didn’t get the result Biden wanted and this required ballot dumps [but in actuality if you needed to uphold an electronic tabulation fraud with a hand recount, then you’d see the ballot dumps happening.] So now we have the moronic idea the Biden team is dumping ballots to uphold an electronic voting fraud run by China. Did the Biden team have the fraudulent ballot printing outsourced to China and illegally plug the machines into the internet for China too? In fact Flynn appears to use his psy-ops training to associate “Socialist” Biden supporters (ignoring Biden’s people are shafting the AOC & Sanders’ agendas) and a stolen election with American mainstream media, Facebook, Twitter & China (he uses his credentials to conflate them all as identical.) [4]

Then, Lt General McInerney (retired) gets involved and some makes some lucid points but then starts talking about the 305th Military Intelligence Battalion (Arizona) is working for Trump and claims American Special Forces seized Dominion software implicated internet servers from the CIA at a secure military facility in Germany (see part two of the interview at preceding footnote [4].)

How this all spills out in the information wars is quite interesting. Military Times (owned by MSM, not the military) quotes certain American military spokesmen denying the 305th Battalion is an operational intelligence organization, rather asserting this is only a military intelligence “training” facility. In fact if such an entity actually existed as described by Flynn’s attorney Sidney Powell and General McIinerney, a military intelligence training facility would be the perfect cover story for a clandestine military intelligence operations center; it easily could be both, a training facility AND an operational intelligence organization, with only the operational intelligence side knowing both the cover story (that actually trains people) & the operational aspect. Did Flynn, McInerney & Powell blow open a state secret here? [5]

Insofar as discrediting General McInerney because he was fired from FOX News for “falsely” claiming John McCain ‘sang like a canary’ for his North Vietnamese captors, well, maybe that claim wasn’t false after all, FOX fired McInerney in 2018, it was in 2016 the tape of John McCain singing a song of geopolitical fellatio on behalf of his captors (via Radio Hanoi) was recovered from the National Archives. [6]

So, wrapping this warring spooks camps’ multiple/competing psy-ops-information operations reporting up, it would appear nobody actually knows where or how this plays out except to say ‘the Russians did it’ boogeyman (CIA) is in a vote fraud (that DID happen) slug-fest with ‘the Chinese did it’ boogeyman (Pentagon.) This is painted as a vote fraud that ‘never happened’ (What?! The ‘Russians did it’ boogeyman isn’t blaming the Russians?!) by ‘the Russians did it’ boogeyman whereas ‘the Chinese did it’ boogeyman has China responsible for routing vote fraud through ‘the Russians did it’ boogeyman internet servers secured at a ‘the Chinese did it’ boogeyman’s military facility in Germany. Oh, don’t get me started on THAT aspect of this clusterf**k.

The really SCARY part of all of this is, ‘the Chinese did it’ boogeyman has tossed Iran into the conspiratorial soup; providing Trump (Mike Pence and the apocalyptic Christian Zionists at the Pentagon, actually) a recipe for casus belli; the narcissist-ego-maniac Trump gets fed spoonfuls of ‘the Iranians helped China steal the election from Trump to get Biden in and JCPOA back’ (sanctions relief) *with a robust push from MOSSAD* (Bibi has been trying to get the USA to attack Iran for over 12 years) and .. dragging China in? Well, It’s been an interesting life.

The ‘plot sickens’ it could be said; now it would seem this ongoing real life political clown act, at least in appearance, rivals a QAnon psyop (be certain to read the satire) running as a live exercise, you know, sort of like when Dick Cheney was running the war games that morphed into 9/11:

The ‘suicided’ (incorruptible) Michael Ruppert (above video) was a world class detective who’d uncovered CIA cocaine trafficking into Los Angeles’ Black community and life was never the same for him again.

And here’s a CIA moron confessing (bragging, actually) about his connections and insider knowledge preceding/concerning 9/11:

Naw, it couldn’t get that bad, you think?

References:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Fob-AGgZn44

[2] https://archive.li/Ox2XZ

[3] https://archive.li/CtHjf

[4] https://www.worldviewweekend.com/tv/video/wvw-tv-exclusive-lt-general-michael-flynns-first-interview-president-trumps-pardon

[5] https://www.militarytimes.com/news/your-army/2020/12/01/this-retired-three-star-falsely-claims-us-soldiers-died-attacking-a-cia-facility-in-germany-tied-to-election-fraud/

[6] https://www.trunews.com/article/john-mccains-1969-tokyo-rose-propaganda-recording-released

This book review is reproduced for my Australian readers, particularly, but is recommended for everybody. The simple fact this review is banned in Australia gives added credence to the exposé it covers; the excellent journalism of John Helmer debunking the MH-17 (state sponsored) disinformation campaign cooked up by liberal democracies in the geopolitical game demonizing Russia. Originally found at John Helmer’s site. Reproduced with permission.

*

By Evan Jones, Sydney
@bears_with

The MH17 was brought down over six years ago. John Helmer, with others, has compiled a book on the farce that has attended the pursuit of cause and culprits. Australia’s involvement is peculiarly both integral and marginal.

Malaysia Airlines flight MH17 was brought down over Eastern Ukraine on 17 July 2014. All 298 people on board lost their lives – including 196 Dutch, 43 Malaysians and 38 Australian.

Overseen by the Dutch, a Joint Investigation Team (JIT) was established in August 2014, formally comprising personnel from the Netherlands. Ukraine, Australia and Belgium. Malaysia itself was not admitted to the JIT until late November, reputedly because of  its scepticism towards the Ukrainian version of the cause of the shoot-down and who was responsible.

Before anybody had inspected the site, that line was that Russia and/or pro-Russian rebels against Kiev did it. The weapon was a Buk ground-to-air missile, the launcher brought in from Russia and returned after the dirty deed.

The JIT investigation and Dutch court case is effectively a Dutch-Ukrainian affair. As Helmer et.al (henceforth Helmer) note, Ukraine possesses the  ‘right as a JIT member to veto what is investigated, what is disclosed, who to convict’ (Ch.6). Belgium  (4 nationals dead) is out of picture. Australia is both inside and outside the tent.

Site material reclaimed is partial, and evidence is spotty. Ukrainian air traffic control data have not been released. However, two forms of evidence, Australian-linked, appears to be atypically decisive, at least in a negative sense.

Helmer (Ch.6): ‘Two reports by Australian coronial investigators, David Ranson, a pathologist from the Victorian Institute of Forensic Medicine (VIFM) and Iain West, deputy coroner for the state of Victoria, have revealed the cause of death of the victims, ruling out shrapnel from an exploding Buk missile warhead. The first Ranson-West report, released in November 2014, [is outlined] here. A second report, eight pages in length and written by Ranson, followed a month later. This was sent to the Victorian State Coroner, Judge Ian Gray. …

‘To date, the consensus identification of the external blast source is a point to the left of the aircraft, forward of the left wing. … The record by [Dutch pathologist George] Maat’s Australian team members at [Dutch military base] Hilversum is that no Buk detonation could have taken place without filling the bodies of passengers on the left (port), forward side of the cabin, but the evidence of the bodies shows this didn’t happen.’

The Ranson report was released to victims’ families, discussed with the Australian Federal Police, and to select others. Ranson and West also spoke on the matter at the Asia-Pacific Coroners Society Conference in Melbourne on 14 November. However the material has subsequently been classified. Why?

The sister of the Malaysian MH17 pilot went to Halversum to inspect her brother’s body. She claimed that (Ch.8) ‘she had seen a film of his body and had been told by investigators there were no shrapnel or bullet wounds’. Her response was deflected in the Dutch media.

The Abbott government was in place. Prime Minister Tony Abbott and Foreign Minister Julie Bishop had a priori opinions on whodunnit (Chs.8 & 9). In early November, Abbott claimed: ‘“We were given very strong security advice [that is, from the Americans] in the days following the atrocity as to the type of weapon, as to the place from where the weapon was fired and as to the likely prominence of the weapon and there’s been nothing since then to question that original security advice.”’

Their interests ran contrary to the information that Coroner Gray had in his possession. Abbott, titular Rhodes Scholar, had trouble reconciling his will, impetuous, with the forensic evidence produced by Australian specialists.

According to former Army officer James Brown in 2016, Abbott had initially offered to send Australian troops to control the crash site. Brown is Malcolm Turnbull’s son-in-law and apparent conduit for Turnbull’s exposé of Cabinet activity. Abbott then willingly brought Australia into an American-hatched idea to send Dutch and Australian troops (of which 3,000) into Eastern Ukraine (Ch.18), with logistic support from others. Germany said it’s not on; the Dutch then said it’s unrealistic. But Abbott had the Australian military and security establishment in knots even after the potential European partners had pulled the plug.

Malcolm Turnbull became Prime Minister in September 2015, bringing his own brand of ambiguity to the fog. Turnbull promised the victims’ families action to find and prosecute those responsible, wanted to blame the Russians, yet was more circumspect than Abbott. Turnbull declined to issue certification as to the crash’s cause that would open the way for the Australian government to pay compensation to the families under the Supporting Australian Victims of Terrorism Overseas Act.

There was another source of dissidence from Australian specialists. The Dutch Safety Board, officially responsible for investigations, had quickly (with Ukrainian and American governments’ support) attributed the aircraft’s demise to a Buk missile. Yet the senior figure in the Australian contingent, the AFP’s Detective Superintendent Andrew Donoghue, urged caution. Helmer notes (Ch.14), citing Donoghue before a Victorian Coroners Court hearing 15 December 2015, ‘“initial information that the aircraft was shot down by a [Buk] surface to air missile” did not meet the Australian or international standard of evidence’.

In court, the forensic pathologist repeated conclusions contained in his late 2014 reports that no ‘distinctive pre-formed’ metal fragments had been found in the two CT scans of the Australian victim bodies.

Donoghue also noted that, courtesy of secret Australian government negotiations with Novorussian leaders, his Australian team had belatedly gained access to the crash site, in the face of Ukrainian government-enforced restrictions. Donoghue reported that some potential witnesses who had come forward refused to testify unless provided protection from Kiev reprisals.

Bizarrely, Deputy Coroner West’s judgment defied the evidence before him from Donoghue and Ranson, claiming that the Dutch Safety Board had it right in determining that a Russian Buk missile had caused the MH17’s destruction. This in spite of the fact that West’s name is attached to the first Ranson report of November 2014 which (with the second December report) notes the absence of metal fragments in the bodies that a Buk missile warhead would have produced.

In March 2017, then Attorney General George Brandis delivered to Prime Minister Turnbull advice that there remains (Helmer) ‘insufficient evidence of what and who caused the MH17 crash to meet the Australian statutory test of a terrorist act’ (Ch.21). Apart from attribution of guilt to culprits, there is the necessity to prove malicious intent.

Several days previously, the Ukrainian government (Helmer) ‘had applied to the International Court of Justice (ICJ) to convict Russia of financing, arming and aiding terrorist acts, including the destruction of MH17’. Australian legal opinion thus undermined the Ukrainian government’s move, as well as the Joint Investigation Team’s renewed claim in September 2016 (Ch.18) that the Russians and the Ukrainian rebels reliant on them were responsible. The Dutch and Ukrainians aren’t listening.

Yet Turnbull continued to publicly blame Russia. On 5 March, the Sydney Morning Herald reported Turnbull, in the context of a stoush with Senator Pauline Hanson, thus:

‘But Mr Turnbull said there was no doubt Russia was involved in the 2014 “murder”. “Vladimir Putin’s Russia is subject to international sanctions, to which Australia is a part, because of his conduct in shooting down the MH17 airliner in which 38 Australians were killed. Let’s not forget that,” he said. “That was a shocking international crime. Vladimir Putin’s Russia is not, and should not be, an object of admiration in any respect.”’

Turnbull was wearing two hats – one as lawyer, the other as politician.

Part Three of Helmer’s book (‘The standard of proof’) is devoted to the Dutch prosecutor’s absence of proof. Part Four is devoted to the trial of four accused individuals – three Russians and a Ukrainian – amidst disdain for the absence of proof, involving  a travesty of Dutch law itself.

The farcical character of the proceedings has been ignored in the Australian media. The  Sydney Morning Herald (SMH) is representative.

The  SMH did report (8  March 2020) the disgust of the Russian Ambassador to Australia at the lack of evidence for the ‘official’ accusations of Russian guilt.

The  SMH also gave voice to one Jerry Skinner (27  May 2018), an American lawyer, flamboyantly seeking victim family clients to sue first Malaysia then the innately evil Russians for their murderous act. Skinner claims to have ‘helped negotiate $2.7 billion from the Libyan government to compensate families  of victims of the Lockerbie air disaster’. Given that the Libyans were not responsible for this atrocity (see Helmer’s Ch.25), Skinner’s talents are evidently remarkable. Helmer deals with Skinner and his litigious law firm in Chs.16 & 23.

The bulk of  SMH coverage of the MH17 crash and the investigatory and legal aftermath has been carried by successive London-based correspondents Nick Miller  and Bevan Shields. Miller and Shields have dutifully repeated the Western correct line without deviation.

What and who to believe? The detached Australian might ask, how could Dutch authorities be engaged in skulduggery? Aren’t the Dutch a decent and progressive people?

Well not quite. As is noted of the MH17 book’s co-author: Max van der Werff, he ‘began his career as a citizen journalist investigating the torture of civilians by the Dutch colonial administration during the Indonesian war for independence’.

As legal academic  Ramses Wessels reported  in 2008, the Netherlands opportunistically abandoned its previous neutrality in joining NATO in 1949. Wessels notes: ‘During the Cold War, the Netherlands proved  to be an active and loyal member of the Alliance, which allowed for a much larger role in international affairs than its size would justify.’ Ah, punching above their weight – where have we heard that before?

The Netherlands continues its allegiance to what has become, following the fall of the Soviet Union, a transparently criminal organisation.

As for the economy, the opportunistic Netherlands has probably been the second biggest beneficiary after Germany of the European Union and its exploitative hierarchy. Not content with its perennial trade surplus, the Netherlands has turned itself into a tax  haven at the heart of the EU (documented meticulously by Gabriel Zucman), that status becoming particularly attractive to trans-border European companies (such as Airbus and Peugeot/Fiat).

In short, predictably, the Netherlands has no principles, only interests. And thus it is with the MH17 show trial.

In the meantime, the victims’ families are treated as mere pawns in a brutal revamping of the Cold War, with the post-coup Ukraine dictating terms via the seemingly respectable Dutch court system. It is a phenomenon beneath contempt. You’ll have to read Helmer et.al because you won’t read about it in the Australian MSM.

[*] This review has been banned from publication in Australia.

Left, Associate Professor Evan Jones is a retired political economist, based in Sydney. He taught at the University of Sydney from 1973 until 2006. Right, click to read the book.

So, Navalny’s Soros worshiping clique is asserting he has been poisoned. Immediately a plane is dispatched from Germany to snatch his body (lingering with a bit of inconvenient life) or better said, ‘rescue’ a gravely ill man from the nefarious Russian state; invoking the ghosts of Litvinenko, Nemtsov (oops, he was shot, not poisoned), and Skripal.

What do all of the above share in common?

1) None of them were in any sense a threat to Putin or the Russian state, in short, all of them had either outlived their usefulness (Litvinenko, Skripal) or never lived up to the expectations (Nemtsov, Navalny) of the West’s propaganda machine (read manipulations by foreign intelligence agencies.)

2) All of them become more useful to the West’s propaganda machine when dead, rather than appearing increasingly impotent, or irrelevant, while alive. How? Their deaths can be blamed on EVIL PUTIN!

Now, before we delve into the unthinkable, let’s (merely for the sake of argument) all rollover and assume Navalny has been poisoned. But not necessarily by the Russian state.

What?! If you have no conscience or soul (a prime ‘talent’ for those waging clandestine warfare via assassinations on behalf of the state) or simply ‘believe’ a wrong can be made into a right (along the lines of thinking ‘Navalny will never pull a color revolution off in Russia, but if Putin ‘poisons’ him, and this helped the West, no doubt he’d understand’ (you know, the future debriefing of Navalny in a WASP/Catholic chapter of Heaven that more or less excludes the Orthodox albeit with ‘chosen’ Soros sponsored exceptions.)

To demonstrate the pure hypocrisy of the West pointing to Putin and the ‘Russian regime’ as ‘poisoners’ one need look no farther than Western intelligence agencies own enraged idiots that cannot keep their mouths shut, this ‘gem’ of an example came in the wake of the Snowden revelations:

“…a US Army Intelligence Officer stated to Buzzfeed: “I think if we had the chance, we would end it very quickly.” [USA intelligence would like to find Snowden] “Just casually walking on the streets of Moscow, coming back from buying his groceries. Going back to his flat and he is casually poked by a passerby. He thinks nothing of it at the time starts to feel a little woozy and thinks it’s a parasite from the local water. He goes home very innocently and next thing you know he dies in the shower.” [1]

Now, if perennial color revolution non-threat Navalny risks looking ultimately impotent (he’d been at it too long with too little result) and would serve the interests of empire better if suddenly dead, and indeed he had been poisoned, probably the Russian state should be the last suspect. So, if it wasn’t Putin, who was it? News for you Kira Yarmysh, Ivan Zhdanov, Leonid Volkov, Cinema for Peace, Pussy Riot and countless other manipulated  stooges, chances are that Navalny, if actually poisoned, was hit by Western intelligence for the fact he was ineffective and therefor ‘transitioned’ from a useless idiot into a useful dead idiot. That thought brings up a bit of recent news:

“A minister has revealed real James Bonds can now eliminate enemies in countries other than war zones.

“Defence minister Annabel Goldie was asked if UK agents target foes “located in non-belligerent states”

“She replied: “The Government may draw on wide a range of tools including lethal force where there is no other effective option” [2]

There you go; United Kingdom had just gone on record as authorizing its intelligence agencies to carry out assassinations in Russia (among other countries.) Meanwhile Putin doesn’t need (or want) the negative publicity of another murder falsely pinned on his ‘regime’, for ‘edification’ in these matters, check out the alternative Skripal narratives, there’s plenty of credible investigators with sites proposing and/or developing evidence refuting the official line. [3], [4], [5], [6]

News for all of you Soros wannabe color revolutionaries, if you think Bernard Émié, Alex Younger, Gina Haspel, Bruno Kahl, Yossi Cohen, or any of the rest of the Western intelligence heads, actually care so much as a rat’s ass about people like Navalny, you’re as dumb as anything has ever set foot in God’s creation. If Navalny were convertible from a color revolution useless idiot to a Western intelligence propaganda operation’s useful dead idiot, to better serve the agenda of Western intelligence, that’s exactly what he’d be, a useful dead idiot. It is not only perfectly plausible that’s what happened to Litvinenko, Skripal, and if poisoned, now Navalny, it is actually far more likely Western intelligence did it than any likelihood these morons had been hit by the Russian state.

Alexey Navalny 2017.jpg

^ the look of mental hemorrhoids 

Follow-up article on Navalny: The Hoax Call

 

[1] https://www.buzzfeednews.com/article/bennyjohnson/americas-spies-want-edward-snowden-dead

[2] https://www.mirror.co.uk/news/politics/britains-real-life-007s-licence-22527547

[3] http://johnhelmer.net/

[4] https://patrickarmstrong.ca/

[5] http://www.theblogmire.com/

[6] https://gordonhahn.com/

20 February 2021 update: “We’ll have herd immunity by April” by Dr. Makary, a professor at the Johns Hopkins School of Medicine and Bloomberg School of Public Health –

Вирусолог Павел Волчков

^ Geneticist Pavel Volchkov

“The intelligence services of the United States and Russia are essentially at war” -Dmitri Trenin, Colonel, GRU (retired)

With the Covid 19 epidemic, there may be emerging evidence of Russia to now has more or less played along with the West’s propaganda game (and ‘flipped’ it with high profile technical & humanitarian aid, e.g. to Italy) concerning the Covid epidemic rather than open up to be overtly demonized. But now Sweden and a particular (very well accredited) Russian virologist/geneticist may have thrown a bit of a monkey wrench into the propaganda machine’s gears. Follows is the Russian online magazine Izvestia interview that goes counter to all of the hysteria we see generated elsewhere. So, what are the real facts? Will there be a second Covid 19 wave? Do people lose their Covid immunity? These are valid questions.

**

Izvestia: Based on the fact that 20% of people with antibodies to coronavirus were officially recorded in Moscow, we can safely assume that 40-60% of the capital’s residents already have immunity to it, Pavel Volchkov, head of the MIPT genomic engineering laboratory, told Izvestia in an exclusive interview. This means that there will be no second wave of morbidity in the capital, the expert is sure. In addition, the virologist shared his views on exactly how the COVID-19 pandemic began. He is leaning towards the laboratory-origin version of SARS-CoV-2.

Izvestia: Pavel Yuryevich, from your point of view, how many people in Moscow already have immunity to SARS-CoV-2?

Volchkov : Recently, an article was published by Swedish scientists who conducted a study of T-cell immunity (“Sustainable T-cell immunity in recovering patients with the asymptomatic COVID-19 course”), the results of which I personally had long been waiting for. They analyzed a large number of biological samples by conducting an expensive ELISPOT analysis (Enzyme-Linked ImmunoSpot – T-cell detection method). It turned out that even those who did not have IgG antibodies had T-cell immunity. And there are two to three times more such people in the population than those with antibodies.

Izvestia: What does it mean?

Volchkov: If in Moscow [it is] officially recorded 20% of people with high titers of IgG antibodies, then you can safely add another 20-40% to this figure. It turns out that about half of Moscow residents are immune to coronavirus. They will not get sick anymore.

Izvestia: Recently, articles appeared that showed that antibodies are lost …

Volchkov: And that’s fine. They must be lost. This always happens. There is a half-life of IgG, IgM, IgA antibodies. Their amount in the blood begins to fall six months to a year after meeting with the infection. There are so few of them that this amount cannot be detected by any test. What is the purpose of antibodies? Here the virus flew into the respiratory tract, infected a group of cells, created a small local focus (with a mild course of the disease). The immune system recognized these cells and localized them – it is like the city of Wuhan was closed in China. It turns out that a large number of antibodies do not seem to exist, but the immunity has formed and worked. However, it is concentrated in T- and B-memory cells. When the infection again is exposed to a person, the immune system recognizes it, the cells will begin to produce antibodies.

Izvestia: Does it make sense then to test for IgG antibodies?

Volchkov: It does. This test is cheap and gives us a cutoff. This cut-off now is 20%. So we can multiply this amount by two to three times. It’s hard to say the exact number, for this you need to conduct a large-scale study using expensive ELISPOT analysis, as the Swedes did.

Izvestia: Is it possible to say that the ‘herd’ immunity that everyone has been talking about for so long has already taken shape in Moscow?

Volchkov: For the multi-million population city, today’s figures in the region of 700 new infected per day indicate that it has formed. If we really had only 20% of the residents with immunity, then with open restaurants and shops, we would expect a much larger number of infected people.

Izvestia: But after all, on this figure (+700 people per day) you can maintain for a long time. Or not? What is your prediction?

Volchkov: I think this figure will now begin to decline and will reach zero at the end of August. It is clear that in the capital for a long time there will be imported cases from regions that belatedly began to ‘pick up’ the coronavirus.

Izvestia: That is, the second wave will not happen?

Volchkov: For Moscow, it is already impossible. Now people who have formed natural immunity in the capital are 40-60%. If the dynamics continues, their number will increase by the end of August to 80–90%.

Izvestia: And in other cities of Russia, the second wave is possible?

Volchkov: Only in those that are well insulated and where there is an extremely low level of infection. In big cities, definitely not. If you have already burned the grass, then the burned-out areas cannot be ignited again. Do you know how firefighters fight fire? They take and burn the front of the strip to stop the fire. This strip is our buffer immunity.

Izvestia: But what about the fact that the virus mutates and the body may simply not recognize it?

Volchkov: In any case, it does not mutate very quickly. Even the seasonal flu virus needs several years to re-infect you. And then in the event that part of its segments, and the flu has eight, will be re-sorted, that is, replaced by parts from another influenza virus. Coronavirus is single-segment – it cannot change that way.

Izvestia: But can it recombine?

Volchkov: Maybe. But this event is more rare. It must take at least a couple of years for it to be able to return and cause you some kind of pathology. And still it will not be comparable to the first time. The immune system at least somehow recognizes it, which means it [the immunity] will work. A secondary immune response will develop.

Izvestia: The war of supporters of the natural and artificial origin of the coronavirus continues on the pages of the media, on social networks and blogs. What can you say at the moment when so many articles about its structure have been published?

Volchkov: I came to the conclusion that the probability of the virus overcoming the inter-species barrier without human help [accidental eating of a bat carrier SARS-CoV-2] is significantly less than the one that it had help. By help, I mean prolonged cultivation of the virus in the laboratory, the introduction of amino acid modifications, experiments to infect human cells if possible. All this is described in the famous article of 2015 [Nature magazine, November 9, 2015]. In favor of this hypothesis is also the location of the city of Wuhan.

Izvestia: How is that in your thinking?

Volchkov: Wuhan is located in the very center of China. Bats are not found there. They live in the south, in Yunnan, on the border with Vietnam. It was there that they were caught to isolate new coronaviruses, which are now stored in the collection of the Wuhan laboratory. Although theoretically it can be assumed that they were brought thousands of kilometers to eat.

Izvestia: But it is possible?

Volchkov: Yes, perhaps. But in practice, traditional cuisine is considered traditional because its menu contains local species of animals. If the virus ‘jumped’ onto a person when it was eaten, it would be found in Yunnan, on the border with Vietnam, Laos and Myanmar. From there the epidemic would have spread.

Izvestia: Speaking about the origin of SARS-CoV-2, you can only consider probabilities?

Volchkov: I’m afraid so. In the [genome] sequence it is not written: ‘I am made synthetically.’ There are no obvious ‘donkey ears’ – traces of a genetic engineering structure. But there is a hint of it. This is the famous furin insert, about which much has already been said.

Izvestia: But could it find itself in the genome of the virus during recombination?”

Volchkov: It could. However, the likelihood of this event greatly increases, provided that you create thousands of amino acid mutations. And the fact that American and Chinese scientists did this is proved by the 2015 article. If you look at the publications of these scientific groups, it becomes clear that they are very active, have worked with these viruses for a long time. In addition, the Chinese have a large library of coronaviruses, where the most genetically close sample of RatG13 has been discovered. It was brought to the Wuhan Institute of Virology from Yunnan in 2013. For seven years, when it was cultivated, passivated, it could naturally acquire a large number of mutations. In addition, science has made great progress in this regard over the past 10 years. We live in an era of synthetic biology, when you can synthesize some parts de novo, and then ensure a seamless insertion of such a synthetic part into the genome.

Izvestia: That is, 10 years ago, you would definitely say, looking at the genome, what is inserted there?

Volchkov: Exactly. And now there are technologies of extended genetic synthesis, when thousands of nucleotides can be synthesized. You simply send the letter sequence to a special company that synthesizes it and sends it back. The possibilities are huge now. In this way, whole libraries of new coronaviruses can be generated. Suppose there are 10 million of them there. And then you can choose the most promising one from them, assemble it using the reverse genetics method and test for the ability to infect human cells.

Izvestia: That is, from your point of view, the probability that the virus has leaked from the laboratory is quite high?

Volchkov: Yes. An argument in this favor is also that coronaviruses were not considered particularly dangerous for some time. And it was possible to work with them at the second level of protection [there are four of them, the third and fourth levels, according to the American classification, are especially dangerous. – Izvestia]. Actually, this is understandable, because the initially isolated viruses could not pass from an animal to a person to overcome the inter-species barrier and, accordingly, from person to person.

Izvestia: That is exactly what was affirmed at the very beginning of the pandemic …

Volchkov: At the second level of protection, it could easily fly out and infect the scientist. And what’s important: it’s impossible to see right away. The funny thing is that the one who brought this virus out of the laboratory did not even understand that they did it. And still may not understand to now.

The original Russian language interview with geneticist Pavel Volchkov at Izvestia:

https://iz.ru/1031582/anna-urmantceva/vtoraia-volna-dlia-moskvy-uzhe-nevozmozhna

An aside: insofar as freedom of press is concerned, something so straightforward with counter-narrative as the preceding interview in what amounts to Russian ‘mainstream’ news would NEVER pass muster and go to press in the Western corporate media.

Tip of the hat to John Helmer –

Further reading:

1) https://physiciansforinformedconsent.org/covid-19/

2) https://www.zerohedge.com/political/stockman-clown-cars-are-fully-loaded-and-dr-faucis-leading-parade

 

                                                                      Čitajte na srpskom

In the EU accession process absorbing the former socialist states of Eastern Europe, there is a ‘trick chapter’ that is opened, and immediately closed, as a mere formality. This is chapter 26 concerning “Culture and Education” wherein the rationale for this chapter as a formality only is:

“the area of culture and education entails no common EU alignment criteria and thus no closing benchmarks”

Setting culture aside, at first sight it should be a curious thing there would be no European Union benchmark for some conformity or demand of a certain educational values or standard. The raison d’être behind this curious omission should no doubt surprise (or discover denial in) those most concerned with education, more often surprise in the smaller community educator and more often denial in the academics at the national political level. The short explanation for this curious absence is, if there were a European Union standard with office and liaison to those political appointments assigned to educational values within the diverse nation-state governments, this would provide a tangible target that is undesirable to the Western European intelligence agencies agenda in the European Union’s drive to conform those states to a certain perspective; whilst noting social perspectives are a large part of the currency of the several intelligence agencies professional propagandists.

This brief intelligence assessment details the invisible (to most ordinary citizens) subversion of education in Europe’s former socialist states, by external spy agencies, primarily the Germans, in their drive to rehabilitate image & gain influence.

Civil society ‘non governmental organizations’ (NGOs) have a long history as fronts through which various forms of espionage are carried out. Typically this sort of espionage is carried out with the employ of ‘cells’ within organizations where many or even most employees of the NGO are not privy to so much as understanding there is a clandestine organization deliberately embedded within their organization.

These non-governmental organizations operating out of Western Europe are a closely interwoven tapestry where all aspects of shaping the ‘political culture’ of former socialist states are carefully crafted to receive public support in the initiating nation-states via feedback loop where ‘cultivating’ and ‘shaping’ the foreign target is not the only objective; but also propagandizing the populations of the states where the social subversion originates from is also important in relation to targeting. The model for accomplishing this is Western Christianity’s history of evangelism; bringing the ‘good news’ (gospel) to the infidel is little different in the social psychology of Western Europe to ‘reforming’ the former socialist states.

Example of this can found in the German non-governmental organization N-OST [1], a media concern for ‘development of democratic media in Eastern Europe’ that ties to a veritable conglomerate of spy agency fronts including the CIA’s own National Endowment for Democracy, not only the German Foreign Ministry, but also notably the Konrad Adenauer Siftung, Angela Merkel’s Christian Democratic Union aligned political apparatus that trains and ‘rehabilitates’ the Nazi SS celebrating anti-Russian radicals who had overthrown the government of Ukraine in 2014. [2]

In espionage, there are three basic means of penetrating and/or using a hostile organization to one’s advantage:

1) Turning an employee through some means such as blackmail, sex, bribery or appeal to a psychological weakness such as working on someone’s conscience or ideology and convince them to become your organization’s asset (agent/traitor)

2) Placing your own officer within the organization as an employee (spy)

3) Using psychology and disinformation to convince the organization’s staff to work to your advantage and/or commit acts against its own interests (false flag/sale)

Typically there would be each of these approaches assessed individually and in various combinations and/or variants when planning an operation. This assessment begins with the third method, as applies to education & educators in a targeted state.

The thrust (and insulation) of the spy agency’s agenda is found in the practice of NGO’s targeting & manipulating unsuspecting university students & staff and further (ultimate, political) targets through the practice of empathy via socialization, and related educational ‘training’ that actually is manipulating psychology to ‘shape’ people’s sympathies via what could be called a ‘soft cultivating’ of prejudice. In spy parlance, this is cultivating ‘agents’ (who do not have the faintest idea of what is happening to them) via false flag ‘sales.’ The point is, when you have shaped someone’s psychology to become a vehicle for your agenda in, for instance academia, you have the perfected ‘Manchurian Candidate’, whether a graduated student having become a professor or administrator, over the course of their education & career, unknowingly shaped by the NGO into a working asset for the foreign intelligence agency.

When the foreign interest has created enough of these ‘shaped’ mentalities within the targeted state’s institutions, it becomes a self-replicating social organism that takes on a life of its own and over time becomes a growing talent pool from which, example given is universities rewriting history or other objectives are accomplished. By some point in this process, if all goes to plan, much of the core leadership in education at the top of the targeted institution’s social structure will have become a foreign tool for purpose of manipulating the targeted state’s interests.

The most insidious (and important) of these NGOs are those concerning themselves with education, employing ‘the long game’ by going after the universities’ students, where the more intelligent, but also impressionable, youth are subjected to influence and a legal form of bribery through scholarships and educational opportunities abroad where these future ‘hand-picked elites’ will learn to serve interests exterior to, and opposed to their own, national interest. You see these programs advertised via such mission statements as have been recently available via the Konrad Adenauer Siftung (KAS.)

“We cooperate with governmental institutions, political parties, civil society organizations and handpicked elites, building strong partnerships along the way. In particular we seek to intensify political cooperation in the area of development cooperation at the national and international levels on the foundations of our objectives and values” [3]

“In order to discuss important societal issues and to put them on the political agenda the KAS organizes conferences, panel discussions and lectures. In addition, we arrange seminars, workshops and simulation games to fulfil our aims regarding political education, consulting and training”

“The KAS .. works within a tightly knit network of institutional partners. Among them are the [parliament], the Presidential administration as well as .. political party structures, NGOs, universities and think tanks” [4]

These are carefully crafted ‘false-flag’ programs wherein the future intelligentsia of the targeted nation-state are carefully conformed to the cultural perspectives desired by initiating agencies or foreign clandestine services.

For instance the Konrad Adenauer Siftung has had an office in Belgrade since 2001. By 2020, this organization has been cultivating academics in Serbia for nearly twenty years; where the KAS protege that graduated university in 2005 is possibly a 15 years career veteran of one or another state institution, political party, university academic or administrator. These are all people who’ve had their psychology and perspective ‘shaped’ to suit the Western Europe perspective with a ‘soft prejudice’ produced via appeal to the ‘sophistication’ and ‘superiority’ of the Western European educational model and targets universities where the Eastern European academic youth will be subverted to a point of view inimical to his or her national interest.

In short, this is a finessed form of seduction typical of clandestine services’ psychological operations playing on ego via flattery, spiced with opportunity, through, among other nominally ‘peer to peer’ associations, the supposed educator to educator peer relationship. The lie involved is simple; “this is good for humanity, it is good for your nation and it is good for your career.”

It is from within this carefully cultivated ‘talent pool’ of narcissism there will be assessments of individuals to determine who will best fit certain ‘gambits’ to be made in the subversion of the targeted larger society. Some will be prone to sincerely ‘believe’ in their ‘mission’ no matter symptoms indicating a converse circumstance in actuality (denial.) Others might demonstrate character weakness indicating future opportunity to entrap the person with a bribe or other form of corruption and hold the potential for blackmail. Sex is a tried and true formula, especially recording encounters of the closet homosexual where opportunity to introduce one of these to sex with an underage partner is considered a ‘premium’ development of ‘talent.’ These will be the people afforded greater access to ‘power’, whether through invitation to diplomatic social events or other means.

These ‘premium assets’ will then be positioned as closely as possible to the apex of the political structures; but should not necessarily have to be, example given, a ‘minister’ or their direct assistants. It is sometimes preferred these positions of power be occupied by less intelligent (and intellectually insecure) political persons that can be influenced but are also expendable in case where if the desired outcome fails, the cultivated asset’s ability to impact events remains intact and available for future positions of influence and work.

In case where, for instance, the Serbian education minister becomes the target of the rank and file educators (teachers and lower level administrators) for some seeming incompetence such as historical revisionism in textbooks made available for purchase for use by the schools, taken together with the education system’s newly computerized administrative tools having been outsourced to foreign business, as is alleged to be the case in Serbia in the Spring of 2020 by the Union of Educators for the district of Moravicki Okrug, were the educators reasons for rebellion substantiated and the revolt to be successful with the education minister dismissed, actually what has happened is only one snake’s head has been cut off from what amounts to a Medusa; because the rebellious educators are looking vertically at a horizontal construction. For this fact, chances are very strong that any following political appointment stepping into the ministry position will depend on the same assets associated with or embedded at the ministry, leading to another manifestation of the same gorgon’s head.

Meanwhile, counter-intelligence will be mostly focused on military matters, in circumstance where education, although perhaps monitored for matters of classic espionage (spies), will be left largely alone to function ‘normally.’ Most of the cultivated agents in this sector are essentially ignorant of their own roles, and those which are blackmailed and/or willful traitors, will be perceived as a lesser threat where a cost analysis determines cleaning up and securing education would pay too great a price; because the accusations and resultant legal mechanisms that would see hysterical coverage by the Western propaganda machine will be cast in a light of ‘political persecutions’ subjecting the state to international prosecutions.

Essentially, what the Western world’s clandestine services have sorted is, a mostly legal method of shaping the future of states like Serbia; via influence in education with form of legal bribery through socialization, scholarships and ‘privileged’ other opportunities, cultivating perspectives in academia. The Russian method of dealing with circumstance of this nature has been, recently, to require foreign NGOs to register as agents and restrict their activities; even going so far as to ban some organizations. But Russia has no pretense of joining the EU and EU has little effective tools for coercion in Russia.

Insofar as historical revisionism, this will be on the plate in ever expanding menu of shaping the future perspective of Serbians; in which case it should be noted how historical revisionism is a mainstay of the Western European structure with short example of none other than Konrad Adenauer himself.

“The Dulles brothers were traitors” -USA Supreme Court Justice Arthur Goldberg

Dwight Eisenhower’s Secretary of State (foreign minister) John Foster Dulles, and his brother, the longest ever serving Director of the CIA, Allen Dulles, were pre-world war (II) business partners with the 3rd Reich. [5]

In the immediate post war years, both were instrumental in rehabilitating many of the Reich’s worst war criminals, in partnership with the government of Konrad Adenauer. It was Allen Dulles’ CIA rescued as much as possible of the 3rd Reich’s Eastern Front intelligence apparatus and together with the hire of at least one hundred former SS and Gestapo officers, created ‘The Gehlen Organization’ (named after it’s commander, Reinhard Gehlen, Hitler’s anti-Soviet intelligence chief and a major war criminal) which was then gifted to Konrad Adenauer as Germany’s post war clandestine spy service or BND (Bundesnachrichtendienst.) [6] Konrad Adenauer himself was complicit in the pardon of convicted war criminal Alfred Krupp who had employed Gestapo supervised slave labor (mostly Russians) in his factories supplying the Nazi war machine. Krupp was released from prison and his personal fortune restored. [7]

“The chapter of collective guilt for militarists alongside activists and beneficiaries of the National Socialist regime must be ended, once and for all. I think we now need to finish with this sniffing out of Nazis” -Konrad Adenauer [8]

None of this is printed in the Western European history books, a case of historical revisionism concealing the counterfeit ‘rehabilitation’ of Nazis.

Incidental to this, ‘Ambassador’ Arndt Freytag von Loringhoven, a former German clandestine spy services (BND) assistant director & recent NATO intelligence chief [9] is the son of Hitler’s last serving staff intelligence officer, Berndt Freytag von Loringhoven, [10] a more than ironic symbology where a context has been proposed, in online education provided by the Serbian state, that NATO is actually a ‘peace organization.’ [11]

“There is not the smallest reason for confounding nationalism, which is the desire of a people to be itself, with imperialism, which is the desire of a people to prevent other peoples from being themselves” -Cicily Isabel Fairfield

Despite Fairfield’s astute observation (in perhaps the greatest intelligence assessment ever written on the Balkans – Black Lamb & Grey Falcon) concerning the actual nature of nationalism, it is perfectly predictable that any attempts by Serbia’s educators and politicians to rectify this circumstance would be met by the imperial ambitions of NATO & the German dominated EU with propagandized accusations of ‘nationalism’, painting all Serbian patriots with a single brush via a word that has been weaponized; no matter the individuals’ character. In other words, trumpeting the word ‘nationalist’ and pointing a finger, the Western European propaganda machine will send the message to its own peoples ‘these Serbs are behaving like baboons who should be put in their place’ or that is to say those close to real Nazis, concealing their own history & motivations, will accuse the Serbs of acting like Nazis.

“Give me the child until he is seven and I care not who has him thereafter” -Ignatius of Loyola

It follows, this statement alleged to have been made by the founder of the ‘educator’ Society of Jesuits, is of the utmost importance in the context of this circumstance. If Serbia, as has been planned for with a World Bank loan of fifty million euro, proceeds to make state education mandatory from the age of three years with the sort of outside ‘expertise’ noted in this assessment, the future capture of the nation-state by Western empire will have been made complete. Directly relevant to this, Serbia’s notable ability to produce genius will have been extinguished. In the educational model to now, where the child begins proper school at age 6-7 years, although certainly not available to all per family circumstance, there are those pre-school children who will explore and develop the mind in ways pointing to future creative genius that excludes uniform education beginning at age three. The naturally endowed intelligence in a child provided daycare by the grandparents might, by chance, time to time, somehow resemble the method of Maria Montessori, or other natural development of a bright child’s mind, mapping the mind in manner opening doors to a future genius. This opportunity is being stripped away.

Finally, the coup de grâce over education in Serbia is already underway; where disciplinary method has been removed from the schools’ power and the ‘liberal’ method allows disobedience & disrespect to disrupt the class, lessons, and quality of education, not only robbing the respectful students, but will drive out of the Serbian education system’s future many bright and devoted minds or those passionate professionals truly devoted to children. After, the only quality education will be those private educations available to the elites.

A resurgent German empire requires an ignorant Serbian citizenry.

References

[1] https://archive.li/QzDF0

[2] https://archive.li/cpiSF

[3] https://archive.li/uP1rZ

[4] https://archive.li/w7mdc

[5] https://archive.li/fdsJb

[6] https://archive.li/Onqda

[7] https://archive.li/4iiYP

[8] https://archive.li/zGREa

[9] https://archive.li/hT5wb

[10] https://archive.li/zBMTc

[11] https://archive.li/Vr0KI

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

This article first appeared at Fort Russ News

CIA, Google, Crowdstrike & the DNC non-hack

I’d noticed on 8 February that Russian news (Sputnik) had sucked up a propaganda misdirection fed to the (more usually) intrepid John Solomon, raising a question, why this story now? That Manafort’s ‘Black Ledger’ was a forgery is old news. The only thing new here is, the suggested idea the ‘Black Ledger’ might have ‘Made in Ukraine’ stamped somewhere on it in fine print:

[Rick Gates] “account … raises the possibility that someone fabricated the document in Ukraine […] its uncertain origins raise troubling questions about election meddling and what constitutes real evidence worthy of starting an American investigation” [1], [2]

Excuse me, but this is like trying to conceal Frankenstein’s sutures with a band-aid. Where Solomon has been misdirected to in regards to Ukraine election meddling, the so-called Manafort ‘Black Ledger’, is penny-ante poker by comparison to what has been spread all over the recent news on the subject of Ukraine and election meddling: President Trump’s call to Ukrainian President Zelensky requesting investigation into CrowdStrike:

CrowdStrike - 1

^ All of the top Google search results (and for pages after) are about Trump hitting up Zelensky to investigate a ‘debunked conspiracy theory.’ But wait a minute. When the top result is the New York Times demanding we all ignore a story as ‘fake news’, it’d be more than intuitive to look into the matter deeper. Especially when google’s habit in uncomfortable matters (to the status quo) is burying opposed results, via so-called ‘search engine optimization’, there’s a dark side to this, as well recalling Tulsi Gabbard’s lawsuit. [3], [4]

To begin, we have a look at who really does not want you looking into the CrowdStrike story: That would be Google. Google began as a Central Intelligence Agency funded start-up:

“Seed-funded by the NSA and CIA, Google was merely the first among a plethora of private sector start-ups co-opted by US intelligence to retain ‘information superiority’” 

“The origins of this ingenious strategy trace back to a secret Pentagon-sponsored group, that for the last two decades has functioned as a bridge between the US government and elites across the business, industry, finance, corporate, and media sectors. The group has allowed some of the most powerful special interests in corporate America to systematically circumvent democratic accountability and the rule of law to influence government policies, as well as public opinion in the US and around the world” [5], [6]

By now, google is absolutely one of the intelligence world’s ‘big boys’ and where are they putting their (2015) money?

“Security startup Crowdstrike is expected to announce a $100 million investment from Google Capital next week, a person close to the company told Business Insider, although this source did not reveal the valuation.
CrowdStrike was founded by two ex-McAfee execs in 2011. It offers a cloud tool that helps governments and enterprises discover and stop an attack as it it occurring” [7]

Humnn, who did Business Insider fail to name?

Alperovitch - 1

The Business Insider article excerpt (at [7], preceding the illustration) fails to name CrowdStrike’s co-founding executive, Dimitry Alperovich, who happens to be an anti-Putin Yeltsen era Russian expat (moved to the USA in his early teens) within a present day web that ties to Ukrainian oligarch Victor Pinchuk, Hillary Clinton, Burisma (the Bidens’ thing), an Adam Schiff staffer (!), Robert Mueller (a long time CIA asset, notable for framing Libya for Lockerbie and sandbagging the BCCI money laundering investigation into the CIA’s Iran Contra arms and narcotics trafficking), and is a fellow at the Atlantic Council (the organized Atlanticist lobby, these days mostly a Putin-bashing club.) [8], [9], [10], [11], [12], [13]

Well, what to do with all of that?

$100 million in 2015 from CIA mega-asset Google (run by a super Clinton fan) to an Atlantic Council Fellow/cyber security expert tied to a Ukrainian billionaire & Burisma, with the Clintons & Bidens stirred into the mix and wellah, less than a year later Putin hacked the DNC which is actually a fairy tale. [14], [15], [16], [17]

Recalling this newsworthy rant begins with John Solomon calling for initiating an American investigation into the old news about Manafort and the fake ‘Black Ledger’ that had possibly been initiated in Ukraine and Sputnik getting a case of hot pants over the story, one wonders where Solomon believes any such investigation might go. The direction Mueller took the Lockerbie investigation when framing Libya? The direction Mueller took the BCCI investigation when protecting CIA Iran-Contra arms and narcotics trafficking? Mueller refusing to act on a mountain of evidence amassed by law enforcement naming Enrique Prado as a serial killer for a drug cartel because Prado was also a high ranking CIA officer? The direction Mueller took the Russiagate investigation when he took CrowdStrike’s word as gospel and never seriously investigated ‘the Russians did it’ DNC mails hack story? All of these stories wrap up under the CIA’s erstwhile Poppa Bush (41) and now Trump’s Attorney General William Barr. Oops. It follows, Trump’s real problem with begging anywhere/everywhere for an investigation into CrowdStrike just might be someone who works for him.

1 https://archive.li/srnzK

2 https://archive.li/LFzHA

3 https://archive.li/XyYDP

4 includes section on seo (search engine optimization) abuse https://www.blogtalkradio.com/buchananinvestigations/2016/04/08/chris-labonte-and-thomas-west-on-va-violating-laws-and-policies

5 https://archive.li/1neh1

6 https://archive.li/NEnSh

7 https://archive.li/jKwzm

8 https://archive.li/UWgZU

9 https://archive.li/3fubg

10 https://archive.li/e1BMd

11 https://archive.li/VhPnn

12 https://archive.li/35ddx

13 https://archive.li/39zM0

14 https://archive.li/eLmCD

15 https://archive.li/aSuT6

16 https://archive.li/v3ZsI

17 https://archive.li/oYhSF

%d bloggers like this: