Archives for posts with tag: ICC

Read in English

Nakon dve godine sedenja na pismima Međunarodnog krivičnog suda, došlo je vreme za delovanje; s obzirom na to da je nemački ambasador u Srbiji u aprilu 2021. godine izneo neke primedbe, koje je primetio zapadni korporativni medijski front:

^ Fond braće Rokfeler dodeljuje kancelariji Balkanske mreže za istraživačko izveštavanje [BIRN] u Prištini, u proseku 100.000 USD godišnje, što je samo jedan od izvora sredstava koji BIRN prikuplja iz zapadnih korporativnih velikaša [1]

Dakle, šta je nemački ambasadorski glupan imao da kaže? Uprkos tome što nije bilo zakonskog ovlašćenja Ujedinjenih nacija za NATO bombardovanje Srbije, odluka o bombardovanju Srbije…

je morala biti doneta da bi se sprečila humanitarna katastrofa“ [2]

… ha. Ne pominje se nedavno spremanje kosovskih lidera na suđenja za ratne zločine? Oh, a šta je sa onim „ljudima“ iz BND (nemačka CIA) koji koriste Konrad Adenauer Siftung kao paravan za obuku i postavljanje neonacističkih fašista u Ukrajini? Da li ste se ikad zapitali šta bi mogli da rade u Beogradu? [3], [4]

Ne moramo putovati kroz vreme, u rane i srednje 1940-e, da bismo razumeli da „Deutschland über Alles“ u očima određenih susednih zemalja Nemačke treba gledati malo drugačije nego što bi većina današnjih običnih nemačkih smrtnika mogla pomisliti. Ali, nemački ambasador u Srbiji, Tomas Šib, nije običan nemački smrtnik, on predsedava lokacijom čiji je centar nemačkog BND (koji potiče od organizacije Gelen) u Beogradu.

U međuvremenu, pogledajmo pismo Međunarodnog krivičnog suda (prvobitni demanti) u vezi sa nekim vrlo gadnim postupcima nemačke države; to je „pranje“ ratnog zločina pod lažnom zastavom, koji je rezultirao smrću više od 1000 sirijskih civila (nastavite da čitate, predstavljeni su svi potrebni konteksti i dokazi).

Obratite pažnju na datume pisma; Međunarodni krivični sud (dalje u tekstu: ICC) je 4. jula 2018. primio žalbu, 6. februara 2019. je datum kada je ICC porekao da ima nadležnost za istragu. Ovo nije bio brz odgovor, sedam meseci ukazuje, ako ne na samoanalizu, onda barem na neko prilično vreme u razmišljanju o neophodnom okolišenju kako da se izbegne suočavanje sa izobiljem informacija iznetih pred sud. Osporio sam ovo poricanje komunikacijom (objavljenom onlajn) koja ukazuje na istoriju ICC, podložnoj neprikladnim uticajima i zahtevom da se oni preispitaju. [5]

Prvo pismo je generičko poricanje, drugo pismo je uvijeno, kako bi se objasnilo da sud smatra da su neki „ozbiljni navodi“ izvan njegovog dometa istrage:

Kada je sam Međunarodni krivični sud [ICC] saučesnik u prikrivanju ratnih zločina od strane nemačkih državnih aktera u 21. veku, svi na vrhu bi trebalo ponešto da objasne. Ukratko, ono što sledi je da postoji mnoštvo dokaza prima facie [latinski izraz: „na prvi pogled“] da je nemačka obaveštajna služba „pomagala i podržavala“ [asistirala] u prikrivanju pod lažnom zastavom hemijske napade u Siriji, uključujući i zloglasni (posebno ubilački) gasni napad sarinom na Gutu, Sirija, u avgustu 2013. godine. Ove informacije su dostavljene nemačkim parlamentarcima, kao i Međunarodnom krivičnom sudu. Nemci su ćutali, a Međunarodni krivični sud protestuje i izjavljuje da nije nadležan, prema drugom pismu:

„Tužilaštvo je pažljivo ispitalo vašu poslednju komunikaciju. Sa žaljenjem Vas obaveštavam da je tužilac potvrdio da komunikacija ne donosi nove činjenice ili dokaze koji bi promenili prethodnu odluku da ne postoji osnova za postupanje po Rimskom statutu. Prema Rimskom statutu, Sud može vršiti nadležnost samo nad genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima, kako je definisano u Rimskom statutu (Članovi 6 do 8), ako su počinjeni 1. jula 2002. godine ili kasnije (Član 11). Pored toga, Sud može vršiti nadležnost samo za takva krivična dela počinjena na teritoriji države koja je prihvatila nadležnost Suda ili od strane državljanina te države (Član 12), ili kada Savet bezbednosti upućuje situaciju na Sud (Član 13). U svetlu ovih zahteva, čini se da se Vaša komunikacija, nakon pažljivog preispitivanja, i dalje odnosi na pitanja van nadležnosti Suda.

„Nadam se da ćete uvažiti da su definisanom jurisdikcijom Suda mnogi ozbiljni navodi izvan dosega ove institucije. Zahvalni smo na vašem stalnom interesovanju za Međunarodni krivični sud.“

ICC očigledno nije u pravu. I kukavički je i korumpiran. Nemačka je potpisnica ICC-a, a krivično delo pomaganja i podržavanja (prikrivanje pod lažnom zastavom) nesumnjivo ima svoje polazište u nemačkoj državi. ICC, da bi izbegao ovo (uprkos priznanju „ozbiljnih navoda“), čini se da usko definiše nadležnost (ograničavajući primenljive optužbe) za zločin počinjen u Siriji (i na taj način izbegava optužbu za pomaganje i podržavanje) i zbog toga radije negira nadležnost nego da uzburka obaveštajnu službu Nemačke (Bundesnachrichtendienst ili BND) i mezimce Angele Merkel.

Pitanje koje se postavlja u filozofiji prava je, da li sam ICC postaje saučesnik u pomaganju i podržavanju [asistiranju] navodnom prikrivanju operacije pod lažnom zastavom, očigledno namernim „uskim“ čitanjem međunarodnog prava i očigledno kukavičkim izbegavanjem da istraže krupan ratni zločin? Čini mi se, da:

Ghouta_August_2013 - 1

Evo same žalbe, praćene mojom komunikacijom sa ICC-om koja je dovela do podnošenja prve žalbe:

Poštovano tužilaštvo pri Međunarodnom krivičnom sudu

Hvala vam na pozivu da formalizujem moju žalbu u vezi sa zločinom gasnog napada sarinom na Gutu, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

I

Prema običajnom međunarodnom pravu, pomaganje i podržavanje ratnih zločina uključuje tri elementa:

(1) Glavno lice ili entitet počinio je ratni zločin;

(2) Drugi akter počinio je delo koje je imalo značajan efekat na izvršenje osnovnog dela; i

(3) Potrebno mentalno stanje: Drugi akter je znao da će takvo delo pomoći ili je postojala značajna verovatnoća da će pomoći izvršenju osnovnog dela.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turska, država pripadnica NATO-a, preko svoje obaveštajne agencije MIT, urotila se sa al-Kaidom (predloženom tajnom članicom NATO-a) da počini ratni zločin, to jest (lažna zastava) gasni napad i usmrćivanje više od hiljadu civila u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

2) Službenici NATO aktera Nemačke, potpisnice Rimskog statuta, pružili su „pokriće“ propagandom i drugim, srodnim sredstvima (npr. „pranje“ lažnih informacija medijima putem parlamentarnog nadzora) omogućavajući stvarnim počiniocima da pobegnu kontroli, iako su nemački obaveštajci znali:

3) Takva radnja (prethodno pomenuta) u velikoj meri bi pomogla izvršenju navedenog zločina ili drugim rečima, omogućila nekažnjivost lažnih zastava.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Članovi 49/50/129/146 četiri Ženevske konvencije (1949) nalažu državama članicama da kazneno gone i kazne sva „lica“ koja čine teška kršenja (Ambos [2014] 146). Shodno tome, Elementi zločina Statuta ICC-a ne sadrže izričitu napomenu za kategoriju počinilaca, jer tokom pregovora na Rimskoj konferenciji nije bilo neslaganja da ratne zločine mogu počiniti i pripadnici oružanih snaga i civili (Dorman, Elementi ratnih zločina [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Prelazeći na neposredno prethodni (III), ovaj podnosilac predstavke Međunarodnom krivičnom sudu (Ronald Tomas Vest) drži da je osobama u bilo kojoj vladi, potpisnici Rimskog statuta, zabranjeno da pomažu i podržavaju ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti bez obzira na zločin van nadležnosti sudova (država koja nije potpisnica) kada je pomaganje i podržavanje izvršeno u nadležnosti sudova (država potpisnica). To bi uključivalo zaposlene u obaveštajnim agencijama zapadnih demokratija i političare iz njihovih redova, koji pružaju pokriće počiniocima ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti .

Imenovana lica nemačke savezne službe bezbednosti i odgovorni političari (Bundesnachrichtendienst) koji su proaktivno (pružali lažne informacije) ili pasivno (dozvoljavali lažne podatke) namerno pomagali i podržavali stvarne počinioce (turski MIT u partnerstvu sa al-Kaidom) (pod lažnom zastavom) gasni napad na Gutu, u Siriji u avgustu 2013. godine uključuje (ali nije ograničen na) bivšeg predsednika BND Gerharda Šindlera, sadašnjeg predsednika BND Bruna Kala, Helge Brauna (ministra nadzora) i Angelu Merkel.

Imenovane osobe koje rukovode nemačkom kancelarijom saveznog tužioca, (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) a koje nisu izvršile istraživanje i procesuiranje na domaćem i međunarodnom planu (univerzalna nadležnost za ratne zločine ili Völkerstrafgesetzbuch) su Harald Range i Peter Frank.

Imenovani nemački parlamentarci (rukovodstvo i/ili stariji članovi) koji poseduju (barem od decembra 2015. godine) oslobađajuće dokaze koji oslobađaju predsednika Bašara al Asada i njegove zvaničnike i vojsku zbog napada sarinom u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine i nisu preduzeli odgovarajuće mere da nemačku obaveštajnu službu i/ili nemačke političke aktere pokore utvrđenim činjenicama prema međunarodnom pravu i, shodno tome, zaštitili su NATO aktera i njihove partnere u al-Kaidi od svetlosti, kao što su stvarni počinioci (ali ne ograničeno na) Hans-Kristijan Stroebele, Ula Jelpke, Irene Mihalic, Mihael Hartman, Armin Šuster, Norbert Lamert, Peter Hince, Johanes Singhamer, Edelgard Bulman, Ursula Šmit, Petra Pau, Klaudija Rot, Marieluise Bek, Omid Nuripur, Stefan Libih, Nils Anen, Roderih Kizeveter i Gregor Gisi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

Da bi kontekstualizovali dugu naviku zapadnih obaveštajnih agencija koje sponzorišu i/ili pomažu i podržavaju terorizam lažne zastave, preporučuje se tužilac ICC-a da pregleda istoriju GLADIO-a:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

i prelazimo u sadašnje vreme sa GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

Radi šireg razumevanja osnovne ili utemeljujuće kriminalne prirode / porekla nemačkog Bundesnachrichtendienst-a, preporučuje se da tužilac ICC-a pregleda poreklo i istoriju BND-a iz organizacije Gelen:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

Da bi se razumelo da nemački zvaničnici koji su trenutno na vlasti i dalje igraju podmuklo u sadašnjoj geopolitičkoj eri, daju se sledeće informacije:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Kontekstualizujući odnos obaveštajnih agencija država NATO-a (uključujući Nemačku, potpisnicu Rimskog statuta) prema hemijskim zločinima al-Kaide u Siriji, preporučuje se tužiocu ICC-a da ispita novinarstvo Vanese Belei u vezi s takozvanim Belim šlemovima:

Podržavajući izjavu turskog poslanika Erena Erdema da su „pobunjeničke“ (al-Kaida) hemikalije dopremljene iz Evrope, je ruska vojna obaveštajna služba:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Zaključak

Zapadne obaveštajne agencije imaju dugu istoriju nepoštene igre (kriminalne aktivnosti). U slučaju da je nemačka BND pomagala i podržavala Al-Kaidu u Siriji, postoje snažni dokazi prima facie o namernom „pranju“ lažnih informacija putem obaveštajnih podataka Saveznog nemačkog parlamenta (Bundestag) nadzorni odbor za medije koji izvršavaju prikrivanje (prikrivanje stvarnih počinilaca) ratnog zločina koji uključuje gas sarin, prema originalnim informacijama dostavljenim ICC-u sa izmenama i dopunama:

Eren_Erdem - 1

Šta se može znati naspram onoga što će se znati

Verovatno je samo pitanje vremena kada će CIA urednici na Vikipediji promeniti nedavno ažurirane informacije u gorenavedenom (kropovanom uvećanom screenshot-u) Vikipedijinom članku poslednji put ažuriranom 4. aprila 2018:

„Erdem takođe tvrdi da je sarin-gas transportovan kroz Tursku u Siriju, kasnije korišćen u hemijskom napadu na Gutu 2013. godine,kao i kasniji napadi ISIL-a na civile. Erdem je pred parlamentom pokazao slučaj gde su vođene istrage koje su dovele do hapšenja 13 potencijalnih turskih pripadnika ISIL-a, ali se kasnije neobjašnjivo od njih odustalo.

„Erdem se u Turskoj suočava sa optužbama za izdaju zbog svojih objava.

Šta je zvanično izjavio turski član parlamenta Eren Erdem? Govoreći o kopiji (koju ima u svom posedu) krivičnog predmeta tužioca Adane 2013/120, koji su poništili Erdoganovi ljudi:

„U ovoj optužnici postoje podaci. Materijali za hemijsko oružje dovoze se u Tursku i sastavljaju u Siriji u logorima ISIS-a koji je u to vreme bio poznat kao iračka Al Kaida.

Sve ovo je otkriveno. Postoje snimci telefonskih razgovora o ovom transportovanju, poput „ne brinite o granici, mi ćemo se pobrinuti za to“, a takođe vidimo i da se koristi birokratija.

U vezi sa pošiljkom, republički tužilac u Adani, Mehmet Arıkan, izveo je operaciju i ljudi koji su umešani su zadržani. Ali, koliko razumem, on nije bio uticajna osoba u birokratiji. Nedelju dana nakon toga, imenovan je još jedan javni tužilac, preuzeo je optužnicu i svi pritvorenici su pušteni. I napustili su Tursku prelazeći sirijsku granicu.

Snimci telefonskih razgovora u optužnici pokazali su sve detalje, od načina na koji će pošiljka prevesti do toga kako će biti pripremljena, od sadržaja laboratorija do izvora materijala. Koji kamioni će se koristiti, svi datumi itd. Od A do Ž, o svemu se razgovaralo i snimalo. Uprkos svim ovim dokazima, osumnjičeni su pušteni.

I pošiljka se dogodila, jer ih niko nije zaustavio. Zbog toga je možda rezultat toga sarin koji je korišćen u Siriji.

Kada sam pročitao optužnicu, jasno sam video da ti ljudi imaju veze sa Turskim Institutom za mašinsku i hemijsku industriju i da nimalo ne brinu oko prelaska granice.

Na primer, u telefonskim zapisima Hajama Kasapa, mnogo puta ga čujete kako govori sarin gas, govoreći da su ateljei spremni za proizvodnju, materijal čeka u kamionima koji navodno voze gaziranu sodu.

Na primer, hemijski napad u Guti. Zapamtite. Tvrdilo se da iza toga stoje režimske snage. Ovaj napad izveden je samo nekoliko dana pre operacije sarinom u Turskoj.

Velika je verovatnoća da je ovaj napad izveden sa onim osnovnim materijalom koji je isporučen kroz Tursku. Kaže se da su režimske snage odgovorne, ali optužnica kaže da je to ISIS. Inspektori UN-a su otišli na lokaciju, ali nisu uspeli da pronađu nikakve dokaze. Ali u ovoj optužnici smo pronašli dokaze. Znamo ko je koristio gas sarin, a zna to i naša vlada.

Svi osnovni materijali kupuju se iz Evrope. Zapadne institucije treba da se preispitaju o tim odnosima. Zapadni izvori vrlo dobro znaju ko je izvršio gasni napad sarinom u Siriji. Oni znaju ove ljude, znaju sa kim ti ljudi rade, znaju da ti ljudi rade za Al-Kaidu. Mislim da su zapadnjaci licemerni po pitanju ove situacije.“

Šta se još može znati?

1) Rukovodstvo nemačkog parlamenta (sve političke stranke), kao i nemački savezni tužilac su obavešteni 2. decembra 2015. godine, od strane iskreno Vašeg:

Eren_Erdem - 1 (1)

Poštovani poslanici nemačkog parlamenta

Želim da skrenem pažnju na nedavne informacije u vezi sa vašim saveznikom u NATO-u,Turskom. Prošlog meseca su dva hrabra člana turskog parlamenta otkrila da u stvari iza turskih saveznih obaveštajnih službi stoje gasni napad sarinom u avgustu 2013. godine, ubivši više od hiljadu običnih Sirijaca, napad za koji su NATO države okrivile režim Bašera al-Assad. Vaš vlastiti Bundesnachrichtendienst (BND) trebalo je da bude svestan ove činjenice od skoro samog početka, jer su proaktivno angažovani u Siriji i sirijskom sukobu, kao i špijunirajući Tursku.

Štaviše, državni akter Turska, koja je pokrenula napad sarinom nije neka nedokumentovana optužba. Kao što vidite iz priloženog izveštaja, turske vlasti su sprovele odgovarajuću istragu sa razvijenim dokazima i optužnicama. Žao mi je što vas obaveštavam da je, u ovom slučaju, predsednik Erdogan lično pokrenuo tužilaštvo koje se prošle nedelje pobrinulo da urednik novinskih izveštaja završi u zatvoru.

Ovo postavlja snažna pitanja o mogućem krivičnom saučesništvu BND-a, s obzirom na podršku Nemačke određenim NATO državama direktno u vezi sa sirijskim sukobom. Šta je BND znao i kada? Da li je BND, prenoseći Asadovoj opoziciji, preko svojih NATO saveznika, obaveštajne podatke o Siriji, podržao aktere koji su izvršili gasni napad na Sirijce? Da li je odnos Nemačke koja podržava vladu Erdogana zakonit, u svetlu ovih dokaza? Da li je BND doprineo geopolitičkim dezinformacijama koje Asada krive za napad sarinom iz avgusta 2013. godine? Da li je vaš parlament prevaren u ovom pitanju, posebno vaš odbor za nadzor obaveštajnih službi?

Jasno je da bi slučaj Sarin, uzevši u obzir Nemačku, kao upućenog aktera ili saučesnika u Siriji, trebalo voditi protiv Turske putem pravnog mehanizma Völkerstrafgesetzbuch, kao i domaće tužbe tih nemačkih zvaničnika, posebno napominjući BND, koji je omanuo u izveštavanju i/ili se urotio u zaveru radi prikrivanja ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti.

To bi trebalo da budu pitanja i zahtevi koje ćete predstaviti saveznom tužiocu.

Ron Vest

2) Nemačka obaveštajna služba (BND) lagala je odboru za nadzor rada obaveštajne službe nemačkog parlamenta:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Preveden, obeležen tekst) „Berlin – Federalna obaveštajna služba (BND) podržava ocenu Amerikanaca da režim sirijskog predsednika Bašara al-Asada stoji iza napada otrovnim gasom u predgrađu Damaska 21. avgusta. U tajnim poverljivim izjavama za bezbednosne političare, predsednik BND Gerhard Šindler rekao je da nedostaje jasan dokaz. Nakon dubinske analize verodostojnosti, međutim, njegovo ministarstvo pretpostavlja da je krivac režim.“

Na engleskom, u Der Spiegel:

Strana obaveštajna agencija zemlje, Bundesnachrichtendienst (BND), slaže se sa stavom SAD-a koji smatra da je sirijski predsednik Bašar Asad odgovoran za napade otrovnim gasovima u blizini Damaska 21. avgusta. Na tajnom brifingu za odabir poslanika u ponedeljak, šef BND-a Gerhard Šindler rekao je da, iako još uvek nema neospornih dokaza, analiza dostupnih dokaza navela je njegovu obaveštajnu službu da veruje da je kriv Asadov režim.

Na brifingu je Šindler rekao da samo Asadov režim poseduje binarno hemijsko oružje poput sarina. BND veruje da bi režimski stručnjaci bili jedini sposobni za proizvodnju takvog oružja i njegovo raspoređivanje malim raketama. BND veruje da je takvo oružje korišćeno nekoliko puta pre napada 21. avgusta, za koje se veruje da je usmrtilo više od 1.400 ljudi

3) Možemo znati da je BND bolje znao zbog obaveštajnih oficira koji su bili previše glupi da bi držali jezik za zubima. U stvari BND nije nadležan samo u Siriji, BND je posvećen svrgavanju Asada:

Eren_Erdem - 1 (3)

U izveštaju se navode reči američkog obaveštajnog agenta koji kaže: „Nijedna zapadna obaveštajna služba nema tako dobre izvore u Siriji kao što ima BND.“

Član BND-a rekao je za novine da je obaveštajna služba „ponosna na važan doprinos koji je srušila Asadov režim“. Nije navedeno ime zvaničnika u izveštaju.

Ono što će se znati je, ovo su sve informacije koje su stavljene pred nemačke parlamentarce i koje su bile u njihovom posedu u poslednje dve godine, čak i dok je Angela Merkel papagajski izveštavala obaveštajne agencije „Asad je to učinio“, bez obzira što Asad to nije učinio, nikada to nije učinio.

Ono što je ružno je da nemački političari prihvataju da ih laže njihova obaveštajna agencija, a pritom drže jezik za zubima i sede na rukama dok poseduju dokaze o stvarnim počiniocima ratnog zločina.

I, ne zaboravimo da hemikalije, sirovine za izradu gasa sarina, dolaze ili su poreklom IZ EVROPE, pre tranzita preko Turske uz pomoć obaveštajne agencije NATO-a (uz saučesništvo obaveštajnih agencija, množina, BND je to zataškao) i predate su u ruke al Kaida i Islamske države.

Na šta bi trebalo da se podseti ovo prikrivanje činjenica zločina otrovnim gasom? Poreklo političke stranke Angele Merkel sa Adenauerom, koji je dočekivao naciste u redove demohrišćana? BND koji je osnovala CIA rehabilitovanjem glavnog ratnog zločinca Rajnharda Gelena? Da li je tačno da Nemačka nikada nije izgubila određenu nacističku crtu?

onlajn izveštaji/referenca:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

  1. jul 2018., u 14:19, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> je napsao:

Poštovani,

Hvala vam za vašu poruku. Imajte na umu da Međunarodni krivični sud ima vrlo ograničenu nadležnost. Sud se može baviti samo zločinima genocida, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima kako su definisani članovima 6 do 8 Rimskog statuta koji su se dogodili posle 2002, i može vršiti jurisdikciju samo u zemljama koje su ga ratifikovale. Za više informacija o nadležnosti Suda i pun tekst Rimskog statuta, pogledajte stranicu 2 priloženog dokumenta i našu veb stranicu, kao i našu adresu, http://www.icc-cpi.int. Savetujemo vam da pažljivo pregledate ove informacije.

Ako i nakon pažljivog pregleda i dalje smatrate da je ICC pravo mesto za vaš slučaj i želite da podnesete zahtev Sudu, sledite uputstva kako to učiniti na stranici 1 priloženog dokumenta. Ako odlučite da pošaljete informacije, koristite samo ovu adresu e-pošte: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Srdačan pozdrav,

OTP informativni desk

Međunarodni krivični sud

Korekcija 5. jula 2018., u odeljku IV, ime Gerhard Šreder, ispravljeno je u Gerhard Šindler (bivši predsednik BND-a). ICC je obavešten o ovoj ispravci.

Ažuriranje od 9. jula 2018.: Sledeća komunikacija primljena od ICC-a:

Hag, 9. jula 2018.

Poštovani,

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda potvrđuje prijem vaših dokumenata / pisma.

Ova komunikacija je uredno uneta u Registar komunikacija Zavoda. Razmotrićemo ovu komunikaciju, prema potrebi, u skladu sa odredbama Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda.

Imajte na umu da ovo potvrdno pismo ne znači da je istraga otvorena, niti da će istragu otvoriti Tužilaštvo.

Čim se donese odluka, obavestićemo vas, u pisanoj formi, i dostaviti vam razloge za ovu odluku.

Iskreno Vaš,

Mark P. Dilon, šef jedinice za informacije i dokaze

Tužilaštvo

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

Povezano: Obrazovanje i špijunaža

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

Čitajte na srpskom

After two years of sitting on letters from the ICC it became the apropos time to act; considering the German ambassador to Serbia in April 2021 made some remarks picked up on by a Western corporate media front:

^ Rockefeller Brothers Fund awards Balkan Investigative Reporting Network [BIRN] Pristina office on average of USD $100,000 per year, only one source of funds BIRN rakes in from Western corporate largesse [1]

So, what did the German ambassadorial chump have to say? Despite there being no legal United Nations authorization for the NATO bombing of Serbia, the decision to bomb Serbia…

“had to be made in order to prevent a humanitarian catastrophe” [2]

… well, huh. No mention of the recent packing off of Kosovo’s leaders to war crimes trials? Oh, and what about those BND (German CIA) ‘people’ using the Konrad Adenauer Siftung as a front to train and install neo-nazi fascists in Ukraine? Ever wonder what BND might be up to in Belgrade? [3], [4]

We don’t have to time travel to the early-mid 1940s to understand “Deutschland über Alles” should be seen a bit differently in the eyes of certain of Germany’s neighboring countries than most of today’s ordinary German mortals might think. But German Ambassador to Serbia, Thomas Schieb, is no ordinary German mortal, he presides over the location where Germany’s BND (nee Gehlen Organization) is centered in Belgrade.

Meanwhile, let’s have a look at an International Criminal Court letter (initial denial) concerning some very nasty acts by the German state; that is ‘laundering’ a false flag war crime resulting in the deaths of well over 1,000 Syrian civilians (keep reading, all necessary context and evidence had been presented.)

Note the dates of the letter; 4 July 2018 the complaint had been received by the ICC, 6 February 2019 is the date the ICC denied it held jurisdiction to investigate. This was no snap reply, seven months indicates, if not soul-searching, then at least some considerable time put into thinking about the necessary circumlocution to avoid having to deal with the wealth of information put before the court. I contested this denial with a communication (published online) pointing out a history of the ICC subject to improper influences and demand they reconsider. [5]

The first letter is a more generic denial, the second letter is a contortion to explain the court finds some “serious allegations” are beyond its reach to investigate:

When the International Criminal Court [ICC] itself is complicit in covering up war crimes by German state actors in the 21st Century, everyone at the top should have some explaining to do. In short, what follows is, there is ample evidence prima facie [Latin term: ‘on its face’] German intelligence had “aided & abetted” [assisted] with laundering false flag chemical attacks in Syria including the notorious (especially murderous) sarin gas attack at Ghouta, Syria, in August, 2013. This information had been provided to German parliamentarians and as well as the International Criminal Court. The Germans were silent and the International Criminal Court protests it has no jurisdiction, per the second letter:

“The Office of the Prosecutor has carefully examined your latest communication. I regret to advise you that the Prosecutor has confirmed that the communication does not introduce new facts or evidence that would alter the previous determination that there is not a basis to proceed under the Rome Statute. Under the Rome Statute, the Court may only exercise jurisdiction over genocide, crimes against humanity and war crimes, as defined in the Rome Statute (Articles 6 to 8), when committed on or after 1 July 2002 (Article 11). In addition, the Court may only exercise jurisdiction over such crimes committed on the territory of a State that has accepted the jurisdiction of the Court or by a national of such a State (Article 12), or where the Security Council refers the situation to the Court (Article 13). In the light of these requirements, your communication still appears, after careful re-examination, to relate to matters outside the jurisdiction of the Court.

“I hope you will appreciate that with the defined jurisdiction of the Court, many serious allegations will be beyond the reach of this institution to address. We are grateful for your continued interest in the International Criminal Court”

The ICC is clearly wrong. And cowardly & corrupt. Germany is a signatory to the ICC, and the crime of aiding and abetting (false flag laundering) is undoubtedly centered inside the German state. The ICC, to escape this (despite admission of “serious allegations”), appears to be narrowly defining jurisdiction (limiting the applicable charges) to the crime as committed in Syria (and thus avoids the charge of aiding & abetting) and therefore denies jurisdiction rather than take on German state intelligence (the Bundesnachrichtendienst or BND) and Angela Merkel’s minions.

The question that arises in philosophy of law is, does the ICC itself become complicit in the aiding & abetting [assisting] the alleged laundering of the false flag operation by a clearly deliberate ‘narrow’ reading of international law and providing a patently cowardly rationale excusing themselves from having to investigate a major war crime? Methinks, yes:

Ghouta_August_2013 - 1

Here is the complaint itself, followed by my communications with the ICC leading to filing the initial complaint:

Dear Office of the Prosecutor at the International Criminal Court

Thank you for the invitation to formalize my complaint concerning the crime of sarin gas employed at Ghouta, Syria, in August of 2013.

I

Under customary international law, aiding and abetting war crimes includes three elements:

(1) A Principal person or entity committed a war crime;
(2) Another actor committed an act that had a substantial effect upon the commission of the underlying offence; and
(3) Required mental state: The other actor knew that that such an act would assist, or had the substantial likelihood of assisting, the commission of the underlying offense.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turkey, a NATO nation, via its’ intelligence agency MIT, conspired with al Qaida (a proposed clandestine NATO affiliate) to commit a war crime, that is the (false flag) gassing and death of more than one thousand civilians at Ghouta, Syria, in August, 2013.

2) Officials of NATO actor Germany, a signatory to The Rome Statute, provided ‘cover’ via propaganda and other, related means (e.g. laundering false information to media via parliamentary oversight) allowing the actual perpetrators to escape scrutiny despite German intelligence knowing:

3) Such act (immediate preceding) substantially would assist the commission of the specified crime or in other words, enable false-flag  impunity.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Arts 49/50/129/146 of the four Geneva Conventions (1949) requiring the Member States to prosecute and punish all ‘persons’ who commit grave breaches (Ambos [2014] 146). Accordingly, the Elements of Crimes of the ICC Statute do not provide an explicit note for the category of perpetrators as there was no dissent during the negotiations at the Rome Conference that war crimes can be committed by both members of armed forces and civilians (Dörmann, Elements of War Crimes [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Going to the immediate preceding (III), this petitioner to the International Criminal Court (Ronald Thomas West) holds persons in any government signatory to the Rome Statute are prohibited from aiding and abetting a war crime or crime against humanity no matter the crime had been outside the courts purview (non-signatory state) when the aiding and abetting is committed within the courts purview (a signatory state.) This would include certain Western democracies intelligence agencies employees and aligned politicians providing cover for perpetrators of war crimes and crimes against humanity.

Named persons of the German federal security service and responsible politicians (Bundesnachrichtendienst) who’ve proactively (provided false information) or passively (allowed false information) to purposely aid and abet the actual perpetrators (Turkey’s MIT in partnership with al-Qaida) of the (false flag) gas attack at Ghouta, Syria in August 2013 include (but is not limited to) past president of BND Gerhard Schindler, present president of BND Bruno Kahl, Helge Braun (oversight minister) and Angela Merkel.

Named persons directing the German office of the Federal Prosecutor (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) who’ve failed to investigate and prosecute domestically and internationally (universal jurisdiction for war crimes or Völkerstrafgesetzbuch) are Harald Range and Peter Frank.

Named German parliamentarians (leadership and/or senior members) who’ve been in possession (since at least December 2015) of exculpatory evidence exonerating President Bashar al Assad and his officials and military of the sarin attack at Ghouta, Syria, in August 2013 and have failed to take appropriate action to bring the German intelligence service and/or German political actors into compliance with established facts per international law and consequently protected a NATO actor and their al-Qaida partners from the light as the actual perpetrators include (but are not limited to) Hans-Christian Stroebele, Ulla Jelpke, Irene Mihalic, Michael Hartmann, Armin Schuster, Norbert Lammert, Peter Hintze, Johannes Singhammer, Edelgard Bulmahn, Ursula Schmidt, Petra Pau, Claudia Roth, Marieluise Beck, Omid Nouripour, Stefan Liebich, Niels Annen, Roderich Kiesewetter and Gregor Gysi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

To contextualize the long habit of Western intelligence agencies sponsoring and/or aiding and abetting false-flag state terror it is recommended the ICC prosecutor review the history of GLADIO:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

and moving into present time with GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

For a larger understanding of the underlying or founding criminal nature/background of Germany’s Bundesnachrichtendienst it is recommended the ICC prosecutor review the BND origins and history of the Gehlen Organization:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

To understand German officials presently in power continue to play underhanded widely in the present geopolitical era, this information is provided:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Contextualizing the NATO nations (includes Rome Statute signatory Germany) intelligence agencies relationship to the chemical crimes of al-Qaida in Syria, it is recommended the ICC prosecutor examine the journalism of Vanessa Beeley concerning the so-called White Helmets:

Buttressing the Turkish MP Eren Erdem’s statement ‘rebel’ (al-Qaida) chemicals were sourced in Europe, is Russian military intelligence:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Conclusion

Western intelligence agencies have a long history of underhanded play (criminal activity.) In the case of Germany’s BND aiding and abetting al-Qaida in Syria, there is strong evidence prima facie of deliberately laundering false information through the Federal German Parliament (Bundestag) intelligence oversight committee to media effecting the coverup (concealing the actual perpetrators) of a war crime involving sarin gas, per the original information provided to the ICC as amended:

Eren_Erdem - 1

What Can Be Known Versus What Will Be Known

Likely, it will only be a matter time before the CIA editors at Wikipedia will change the recently updated information in the above (cropped-enlarged screenshot) Wikipedia article last updated 4 April 2018:

“Erdem also claims that sarin-gas was transported through Turkey to Syria, later used in the Ghouta chemical attack in 2013,[4][5] as well as later ISIL-attacks against civilians.[6] Erdem showed before the parliament a case where investigations leading to the arrest of 13 potential Turkish ISIL-members were made, but later inexplicably dropped.[7][8]

“Erdem faces treason charges in Turkey for his leaks.[5]

What is Turkish Member of Parliament Eren Erdem on record as having stated? Speaking of a copy in his possession of the Adana Prosecutor’s criminal case 2013/120 that was quashed by Erdogan’s people:

“There is data in this indictment. Chemical weapon materials are being brought to Turkey and being put together in Syria in camps of ISIS which was known as Iraqi Al Qaeda during that time

“These are all detected. There are phone recordings of this shipment like ‘don’t worry about the border, we’ll take care of it’ and we also see the bureaucracy is being used

“About the shipment, Republic prosecutor of Adana, Mehmet Arıkan, made an operation and the related people were detained. But as far as I understand he was not an influential person in bureaucracy. A week after, another public prosecutor was assigned, took over the indictment and all the detainees were released. And they left Turkey crossing the Syrian border

“The phone recordings in the indictment showed all the details from how the shipment was going to be made to how it was prepared, from the content of the labs to the source of the materials. Which trucks were going to be used, all dates etc. From A to Z, everything was discussed and recorded. Despite all of this evidence, the suspects were released

“And the shipment happened, because no one stopped them. That’s why maybe the sarin gas used in Syria is a result of this

“When I read the indictment, I saw clearly that these people have relationships with The Machinery and Chemical Industry Institution of Turkey and they don’t have any worries about crossing the border

“For example in Hayyam Kasap’s phone records, you hear him saying sarin gas many times, saying that the ateliers are ready for production, materials are waiting in trucks which were supposedly carrying club soda

“For example the chemical attack in Ghouta. Remember. It was claimed that the regime forces were behind it. This attack was conducted just days before the sarin operation in Turkey

“It’s a high probability that this attack was carried out with those basic materials shipped through Turkey. It is said the regime forces are responsible but the indictment says it’s ISIS. UN inspectors went to the site but they couldn’t find any evidence. But in this indictment, we’ve found the evidence. We know who used the sarin gas, and our government knows it too

“All basic materials are purchased from Europe. Western institutions should question themselves about these relations. Western sources know very well who carried out the sarin gas attack in Syria. They know these people, they know who these people are working with, they know that these people are working for Al-Qaeda. I think is Westerns are hypocrites about the situation”

What more can be known?

1) The German Parliament’s leadership (all political parties), as well the German Federal Prosecutor, had been apprised of the preceding by yours truly on 2 December 2015:

Eren_Erdem - 1 (1)

Dear Members of the German Parliament

I wish to draw attention to recent information regarding your NATO ally Turkey. Last month it had been revealed by two courageous members of Turkey’s parliament that in fact it was Turkey’s federal intelligence services were behind the August 2013 Sarin gas attack, killing more than one thousand ordinary Syrians, an attack NATO nations had blamed on the regime of Basher al-Assad. Your own Bundesnachrichtendienst (BND) should have been aware of this fact from very nearly the beginning, as they have been proactively engaged in Syria and the Syrian conflict, as well as spying on Turkey.

What’s more is, state actor Turkey initiating the Sarin attack is not some undocumented allegation. As you can see from the attached reporting, there was a proper investigation by Turkish authorities with developed evidence and indictments. I regret to inform you in this case, President Erdogan personally initiated the prosecution that last week saw the editor of the newspaper reporting put in jail.

This raises strong questions of possible BND criminal complicity considering Germany’s support for certain NATO nations directly in relation to the Syrian conflict. What did the BND know and when? Has the BND, when passing intelligence on Syria to Assad’s opposition through its NATO allies, supported the actors who gassed the Syrians? Is Germany’s supportive relationship to the Erdogan government a lawful one, in light of this evidence? Has the BND contributed to the geopolitical disinformation blaming Assad for the August 2013 Sarin attack? Has your parliament been deceived in this matter, particularly your intelligence oversight committee?

Clearly the Sarin case, considering Germany, as a knowledgeable or complicit actor in Syria, should be pursued against the Turkey via the legal mechanism of Völkerstrafgesetzbuch, as well as domestic prosecutions of those German officials, noting the BND particularly, who’ve failed in their reporting requirements and/or conspired to conceal a war crime or crime against humanity.

These should be questions and demand you will present to the federal prosecutor.

Ron West

2) Germany’s foreign intelligence service (BND) lied to the German parliament’s intelligence oversight committee:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Translated, highlighted text) “Berlin – The Federal Intelligence Service (BND) supports the assessment of the Americans that the regime of Syrian President Bashar al-Assad is behind the poison gas attacks on suburbs of Damascus on 21 August. In secret classified statements for security politicians, BND President Gerhard Schindler said a clear proof is missing. After an in-depth plausibility analysis, however, his ministry assumes that the regime is the culprit”

At Der Spiegel English:

[T]he country’s foreign intelligence agency, the Bundesnachrichtendienst (BND), agrees with the US position which holds Syrian President Bashar Assad responsible for the poison gas attacks near Damascus on Aug. 21. In a secret briefing to select lawmakers on Monday, BND head Gerhard Schindler said that while there is still no incontestable proof, analysis of the evidence at hand has led his intelligence service to believe that Assad’s regime is to blame.

In the briefing, Schindler said that only the Assad regime is in possession of binary chemical weapons such as sarin. The BND believes that regime experts would be the only ones capable of manufacturing such weapons and deploying them with small missiles. The BND believes that such weapons had been used several times prior to the attack on Aug. 21, which is believed to have killed more than 1,400 people

3) We can know BND knew better because of intelligence officers who were too stupid to keep their mouths shut. In fact BND is not only competent in Syria, BND is dedicated to the overthrow of Assad:

Eren_Erdem - 1 (3)

The report quotes a US intelligence agent as saying: “No Western intelligence service has as good sources in Syria as the BND does.”

A member of the BND told the newspaper that the intelligence service was “proud of the important contribution [it] is making to the overthrow of the Assad regime.” The official was not named in the report

What will be known is, this is all information had been put before German parliamentarians and has been in their possession for the past two years, even as Angela Merkel parrots the intelligence agencies “Assad did it” no matter Assad didn’t do it, has never done it.

What is ugly is, German politicians accept being lied to by their own intelligence agency while keeping their mouths shut and sitting on their hands when in possession of evidence of the actual perpetrators of a war crime.

And, let’s not forget the sarin gas precursor chemicals were originally sourced or originated IN EUROPE, prior to transiting Turkey via a NATO nation’s intelligence agency (with complicity of intelligence agencies, plural, BND has covered this up), and delivered into the hands of al Qaida & Islamic State.

What should this covering up facts of a crime of poison gas recall? Angela Merkel’s political party’s origins with Adenauer welcoming Nazis into the Christian Democrats’ ranks? The BND founded by the CIA’s rehabilitation of major war criminal Reinhard Gehlen? Is it true Germany has never shed certain Nazi spots?

online record/reference:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

On Jul 3, 2018, at 2:19 PM, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> wrote:

Dear Sir/Madam,

Thank you for your message. Please note that the International Criminal Court has a very limited jurisdiction. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes as defined by Articles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred after 2002, and can only exercise jurisdiction in the countries that have ratified it. For more information on the Court’s jurisdiction and the full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the attached document and our website as well as our address, http://www.icc-cpi.int. We encourage you to carefully review this information.

If, after your careful review, you still believe the ICC is the correct place for your case and would like to submit a claim to the Court, then please follow the directions for how to do so on page 1 of the attached document. If you decide to submit information, kindly use only this email address : otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Kind regards,

OTP Information Desk
International Criminal Court

5 July 2018 correction, in section IV, the name ‘Gerhard Schroeder, has been corrected to Gerhard Schindler (past president of the BND.) The ICC has been notified of this correction.

9 July 2018 update: The following communication received from the ICC:

The Hague, 9 July 2018

Dear sir/madam

The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court acknowledges receipt of your documents/letter.

This communication has been duly entered in the Communications Register of the Office. We will give consideration to this communication, as appropriate, in accordance with the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court.

Please note this acknowledgement letter does not mean an investigation has been opened, nor that an investigation will be opened by the Office of the Prosecutor.

As soon as a decision is reached, we will inform you, in writing, and provide you with reasons for this decision.

Yours sincerely,
Mark P. Dillon, 
Head of Information & Evidence Unit
Office of The Prosecutor

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

 

A former Special Forces Sergeant of Operations and Intelligence, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald is published in International Law as a layman (The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole) and has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s Western educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Nothing is more lethal to democratic institutions than cowardice. Cowardice is a by far greater threat than corruption. This is because those who fear to stand up and be heard not only embolden those who’ve embraced evil, but with a surrender of courage, have taken the first concrete step to joining the ranks of those would rule over us, as opposed to govern for us. To stand down in the  face of evil, is a service to evil. This would appear to be the case of German parliamentarians.

This following letter sent on 14 December 2014 to:

hans-christian.stroebele@bundestag.de, gregor.gysi@bundestag.de, ulla.jelpke@bundestag.de, irene.mihalic@bundestag.de, michael.hartmann@wk.bundestag.de, armin.schuster@bundestag.de, armin.schuster.wk@bundestag.de, norbert.lammert@bundestag.de, peter.hintze@bundestag.de, johannes.singhammer@bundestag.de, edelgard.bulmahn@wk.bundestag.de, ursula.schmidt@wk.bundestag.de, petra.pau@bundestag.de, claudia.roth@bundestag.de, marieluise.beck@bundestag.de, omid.nouripour@bundestag.de, stefan.liebich@bundestag.de, niels.annen@bundestag.de, roderich.kiesewetter@bundestag.de, philipp.missfelder@bundestag.de

CC addresses omitted

To the several German parliamentarians

Noting I have provided your organization testimonials to my veracity and have been forwarding intelligence to the German parliament for the past two full years, I will remind you of your nation’s obligation under the German Völkerstrafgesetzbuch principle, and the fact you have a certain duties in regards to the rule of law. I notice there is no hesitation to conduct raids and arrests of Islamic radicals in your nation, so why is there no action had been taken in the case of the CIA and this organization’s attempted rendition and assassination of myself on German territory? I have in the past provided the German parliament detailed information in regards to this, including identifying principals and motive. Now, again, as on several previous occasions, I am providing assessment of related criminal activities, pasted in (below) and can be found online at this link:

https://ronaldthomaswest.com/2014/12/13/square-pegs-in-round-holes/

As well, it must be noted the relationship of Germany to American military generally, and the working relationship of the German intelligence agencies to American intelligence agencies. Certainly they will not voluntarily step up and provide information in this case that is embarrassing and damaging to themselves. It is the undeniable duty of parliament to force accountability and I’ve yet seen no overt indication you are willing to do this. It is my sincere intention yourselves and your institutions and government will be held accountable, if not to the rule of law in the present, then most certainly held accountable to history.

I am requesting the International Criminal Court file this communication with information previously provided.

Ron West

“The history of the great events of this world are scarcely more than the
history of crime” –Voltaire

https://ronaldthomaswest.com/

**

122 KNOWN aircraft were used in renditions within a database of 11,000 flights (by those aircraft) during the known period of renditions.

http://www.therenditionproject.org.uk/global-rendition/the-flights/index.html

With 119 ‘detained suspects’ acknowledged in Feinstein’s ‘torture report’, the first problem we see is, there are more planes known to have renditioned people than the ‘torture report’ admits had been renditioned. Ignoring the idea the CIA had required use of a separate plane for each rendition (+3 planes), the initial math comes out to 92 flights per prisoner. Let’s toss 1/2 the flights and we have 46 flights per prisoner. Let’s toss 1/2 the flights again, and we have 23 flights per prisoner. Ok, so now we’ve thrown out 75% of the flights by known renditions aircraft and that works out to 25% of the flights would amount to renditions of 2,750 prisoners. So, let’s cut that by half again; if 12.5% of the known flights were renditions, there would be 1,375 kidnapped and or captured persons flown by the CIA. Cut in half again, to 6.25% of flights by planes known to fly renditions, and we should have 688 involuntary ‘transportees.’ If 3% of the flights by KNOWN renditions aircraft, were transporting ONE prisoner each, depending on number of stops, we’d still have up to 344 people (versus Feinstein’s 119), relating to the CIA renditions.

The disparity of the math is too great to give any sense of credibility or reliability to the Feinstein report. And there is no present way of determining whether flights ‘disappearing’ people (dumped at sea) had been employed in the (CIA supported) Latin America junta style:

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/victims-of-death-flights-drugged-dumped-by-aircraft–but-not-forgotten-8360461.html

Now, it stands to reason we don’t have close to all of the planes and flights identified because many of them would have been military. As well, we know the American military has not been even close to fully probed over its own ‘black site’ torture centers, this documentary film’s existence (suppressed in American media) is a singular example:

http://www.theguardian.com/world/video/2013/mar/06/james-steele-america-iraq-video

How many people are missing? We’ll never know so long as the people perpetrating the crimes (CIA-U.S. military) are the people providing access to the information, such as the CIA had in the case of the Feinstein probe. The Feinstein ‘torture report’ can be little more than a ‘we’ll acknowledge as little as possible’ white-wash or professional psychological operation employed for purpose of damage control.

There needs to be an authentic accounting. Many (most?) flights that weren’t to ‘black sites’ were likely military flights to, example given, Guantanamo. And what constitutes a kidnap rendition, as opposed to a battlefield capture or someone handed over by a 3rd party, for instance Pakistan? What are the structures? Aside from inferred black sites in the Senate report identified from other sources (Poland, Romania et al) it is known prisoners were delivered for torture to 3d party nations Morocco, Jordan, Syria, Egypt and Libya and there well may have been a ‘black site’ at Guantanamo separate from the regular detention facility, not to mention strong indicators pointing to Diego Garcia. As well, I’ve seen reports Special Forces in Afghanistan, working with CIA, had numerous small (off record) detention facilities in remote areas where prisoners had been shell-gamed to evade rules, and reports of black site jails on U.S. navy ships. Also there are indications renditions had been scrapped in favor of stepped up assassinations under Obama. The subject of renditions is a longs ways from broken open in any sense of reality.

Related:

https://ronaldthomaswest.com/2014/08/03/we-tortured-some-folks/

https://ronaldthomaswest.com/2014/11/22/reorganizing-murder-inc/

This post should not be confused with my complaint to the ICC in July 2018 titled ‘Intelligence Agencies and the International Criminal Court’ you can find HERE

Anyone who would like to write to the German parliament about my case can find updates and members of parliament email addresses towards the bottom of this page-

8 March 2013

Dear Madame or Sir, of the International Criminal Court

I thought you might find my story interesting. The USA came after me initially using the FISA law, employed as cover to snuff me for anti-corruption work. This was initiated under Bush and carried on under Obama. It didn’t stack up and I reversed the circumstance while on the run in Europe, but now it’s like a Mexican stand-off.

I regret to inform you the Bush era crimes did not cease with the Obama administration, but have rather been shell gamed. My own case in point, for your information.

I am a fugitive anti-corruption investigator with a serious problem. Over the past 5+ years I had allowed myself, in informal arrangement set up via 3rd party, to be used as live bait to document an international murder ring connected to intelligence agencies, for both German and Spanish (and then German again) authorities. The problem is, despite the fact the authorities should long since have ample evidence to issue arrest warrants, pursue extraditions and prosecutions, they sit on their hands. Probably this has to do with the explosive nature of my case and I will hazard a guess of political interference and/or inertia.

That I am a real person and have delved deeply into past intermingled corporate/government corruption, is easily confirmed via Mueller Law of Austin, Texas, USA.

Ronald West

**

11 March 2013

Dear Mr. West,

Thank you for your message. Please note that the International Criminal Court has a very limited jurisdiction. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes as defined by Articles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred after 2002, and can only exercise jurisdiction in the countries that have ratified it. For more information on the Court’s jurisdiction and the full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the attached document and our website, www.icc-cpi.int. We encourage you to carefully review this information.

If, after your careful review, you believe this is the correct place for your case and would like to submit a claim to the Court, then please follow the directions for how to do so on page 1 of the attached document.

Kind regards,

OTP Information Desk

International Criminal Court

**

11 March 2103

Dear adjudicators of the International Criminal Court

Thank you for your response and invitation to review the requirements of the Rome Statute and submit a claim if relevant.

I believe the ICC has jurisdiction in my cause for the following reasons;

1)    The effort to silence my work (multiple attempts at assassination of myself) can be tied to politicians, military officers and intelligence personnel covering up crimes against humanity

2)    These attempts and my work have occurred in nations party to the Rome Statute (Germany, Spain) and pursued since 2002 (October 2007-November 2012, perhaps ongoing to present)

3)    Germany and Spain are or have been in joint NATO military endeavor with the alleged perpetrators, as well Germany provides logistical support to alleged criminal parties in the overall or greater endeavor by provision of facilities hosted on sovereign German soil, and as well has taken no proactive, reasonable or responsible action to confront the alleged crimes they must be aware of on account of monitoring (but taking no action to rectify) my case

4)    My work has or might have identified, (un)covered or documented organized, deliberate, multiple extra-judicial murders by security forces under the supervision of, or liaised with NATO commanders well aware of and/or systematically promoting alleged murders, in Afghanistan particularly, as well crimes on German and Spanish soil in attempted silencing of myself and stopping my open source analysis of crimes against humanity.

5)    Alleged multiple extra-judicial murders are covert but demonstrable, deliberate policy of parties embedded in instruments of state, largely but not limited to, military and intelligence agencies in joint endeavor with NATO members Germany and Spain

My complaint names Germany, host of American military and NATO facilities, as a compliant, complicit party to crimes against humanity, German Interior Minister Dr. Hans-Peter Friedrich as accountable for allowing myself to be pursued for purpose of silencing an investigator, Foreign Minister Guido Westerwelle for engaging policy promoting the material support on German sovereign territory of persons, agencies and states (Germany, NATO, USA) for purposes of multiple extra-judicial murders, and Angela Merkel as responsible, supervisory authority.

The magistrates and investigators and any unknown to myself pertinent authorities of Spain familiar with my case are named as material witnesses to attempted silencing (attempted murder) of this investigator, and any shared intelligence by/with Germany germane to alleged attempts on my life and are further alleged for purposes of frustrating justice relevant to this complaint.

Evidence referred to the court is the work of the Military Religious Freedom Foundation (an American 501(c)3 non-profit corporation) documenting the American military are become widely infected with anti-Islam criminal officers devoted to the extra-judicial killings of Muslims as a ‘Christian Dominion’ religious duty and this institutional infection is controlling the Pentagon and military special operations in Afghanistan particularly, compromising NATO and is furthermore endeavor Germany is providing material and logistical support to, with joint NATO operations and hosting involved American military facilities on sovereign German soil.

In the event the immediate preceding is adequately disclaimed by Germany in association with NATO, on account of American military special operations command in Afghanistan having been held separately and away from NATO command structures (a ‘denial’ construct), then preceding paragraph is amended to reflect solely the German hosting complicit American military persons and facilities supporting/promoting extra-judicial killings of Muslims for extreme ideological purpose, outside the constraints of the rules of engagement in war as determined in international law.

Further evidence referred to the court is the work of Jeff Sharlet: “C Street: The Fundamentalist Threat to American Democracy”, documenting extreme ‘Christian Dominion’ organization having penetrated every institution of the United States government, the USA military inclusive, backing evidence developed by the Military Religious Freedom Foundation, documenting ideological criminal motivation and associated criminals supported materially by Germany in association with the American military, NATO and the military endeavor in Afghanistan.

Named specifically as example of alleged numerous ideological/religious criminally motivated acts for which the parties named to this complaint provide material support to is, the so-called “Narang Night Raid” or the attack on a household in the village of Ghazi Khan, Afghanistan, in the early morning hours of December 27, 2009.

A second named example is the so-called “Wech Baghtu” or “wedding party” air strike, referring to the killing of 37 civilians, mostly women and children, by an air strike on November 3, 2008.

A third named example is the so-called “Khataba raid” an incident which five civilians, including two pregnant women and a teenage girl, were killed by U.S. forces on February 12, 2010.

The Military Religious Freedom Foundation should be able to attest it is the Pentagon, the American officer corps, the United States Air Force, and the United States special operations forces particularly, where you will find the highest concentration of ideologically/religiously motivated criminal leadership, and specific to this, there have been reports of American soldiers seeking counseling in Afghanistan have been advised all will be well if they only would ‘be saved’ and ‘kill Muslims for Christ’, all materially and logistically supported by Germany.

Tangential, but relevant nonetheless to the preceding, is evidence which should be in the hands of German or Spanish authorities:

1)    One probable poison glass pellet captured intact by my knit cap, turned in via 3rd party, (name-edited-out), I was to be informed if the stated item were harmless only, no notification was forthcoming (2008.)

2)    One set of documents inclusive of a report to the United States Department of Agriculture Inspector General dated 1991 exposing a criminal ring working the inside of government counterfeiting environmental impact statements for CHEVRON corporation. The relevance of this documentation is the clearly damning levels of information I am capable of developing and motivation to silence this investigator now moved on to investigating related criminal apparatus engaged in ideological/religious extra-judicial murders. This documentation had been sent in via the same 3rd party in the paragraph preceding (2009.) Incidental to this, two young attorneys, John Yoo and Jay Bybee, had been writing legal opinions on behalf of the 1991 criminal acts and it was after Condoleezza Rice went from CHEVRON board director to the Bush II administration, I began to experience problems eventually leading to my present circumstance.

3)    Persons positively identified in efforts to permanently silence this investigator include then active CIA officer Sabrina DeSousa at Weisbaden, Germany (2008), and former CIA chief of station (private contractor) Gary  Berntsen at Sant Feliu de Guixols, Spain (2010.) This is information that should have been developed further by both German and Spanish authorities and should be requested.

Again, thank you for this opportunity to submit a complaint relating to crimes against humanity.

Ronald West

**

18 March 2013

Office of the Prosecutor, The Hague

Dear Mr West

The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court acknowledges receipt of your documents/letter. This communication has been duly entered in the Communications Register of the Office. We will give consideration to this communication, as appropriate, in accordance with the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court. As soon as a decision is reached, we will inform you, in writing, and provide you with reasons for this decision.

Yours sincerely, M.P. Dillon

Head of Information & Evidence Unit, Office of The Prosecutor

**

The Office of the Prosecutor

The Hague, Friday, 26 April 2013

Dear Mr West

On behalf of the Prosecutor, I thank you for your communication received 3/11/2013, as well as any subsequent related information.

As you may know, the International Criminal Court (“the ICC” or “the Court”) is governed by the Rome Statute, which entrusts the Court with a very specific and carefully defined jurisdiction and mandate. A fundamental feature of the Rome Statute is that the Court may only exercise jurisdiction over persons for the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely genocide, crimes against humanity and war crimes, as defined in the Rome Statute (Articles 6 to 8). The Court may only exercise jurisdiction over crimes committed on or after 1 July 2002 (Article 11). In addition, the Court may only exercise jurisdiction over crimes committed on the territory of a State that has accepted the jurisdiction of the Court or by a national of such a State (Article 12), or where the Security Council refers the situation to the Court (Article 13).

The Office of the Prosecutor has examined your communication and has determined that more detailed information would be required in order to proceed with an analysis of whether the allegations could fall within the jurisdiction of the Court. The Prosecutor has determined that, in the absence of such information, there is not a basis at this time to proceed with further analysis. We welcome you to submit additional information to enable us to conduct a further analysis. The information you have submitted will be maintained in our archives and the decision not to proceed may be reconsidered if new facts or evidence provide a reasonable basis to believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed.

I am grateful for your interest in the ICC. If you would like to learn more about the work of the ICC, I invite you to visit our website at www.icc-cpi.int.

Yours sincerely, M.P. Dillon

Office of The Prosecutor

**

26 April 2013

To: Hans Christian Stroebel, MP, German Parliament

Dear Mr Stroebel

The International Criminal Court has asked for more information concerning the case I have submitted against Germany, previous information linked here:

http://www.scribd.com/doc/129746151/Complaint-to-the-International-Criminal-Court

If Germany will prosecute using Völkerstrafgesetzbuch, I will refrain from filing an amended complaint against Germany and providing additional information to the ICC including indisputable crimes in Iraq with this (and other) additional information

http://www.guardian.co.uk/world/video/2013/mar/06/james-steele-america-iraq-video

Sincerely

Ronald Thomas West

*

Following developments in Germany related to the issues I’d raised with the International Criminal Court, it would seem the Germans are playing a political game of ‘cover your ass’ by claiming the statute (law) governing the American military presence in Germany makes it difficult to pursue any course of justice. What a crock of shit. It’s like claiming you cannot arrest someone for crimes while out of doors because they have immunity while in the house. In fact there is another statute (law) that allows for universal jurisdiction, meaning if there were political will (rather than cowardice) warrants for arrests could be issued for the guilty culprits (up to and including Obama) based on actions exterior to the jurisdiction over American facilities in Germany per se.

If you would like to email the German Parliament and demand action, the emails of the members this letter had been sent to, are listed below. Simply choose one (or as many as you like) and write to Germany demanding to know how the German government can sit on its hands while crimes are perpetrated using facilities situated on sovereign German territory and intelligence agency murder rings are allowed to run free in Germany.

On 20 May 2013 I began sending this following letter to (now 50) members of the German Federal Parliament. It has been my hope, and continues to be my hope, some responsible German politician will press the Merkel administration on why there  have been no arrests and prosecutions for crimes committed on German soil or crimes facilitated on German soil. I have not yet so much as the courtesy of any acknowledgement from any party these communications have been mailed to. I will be happy to send on my original correspondence with the International Criminal Court, including the most recent letter asking for more information:

20 May 2013

Subject: International Criminal Court

Dear Member of Parliament

I am a fugitive anti-corruption investigator with a serious problem. Over the past 5+ years I had allowed myself, in informal arrangement set up via 3rd party, to be used as live bait to document an international murder ring connected to intelligence agencies, for both German and Spanish (and then German again) authorities. The problem is, despite the fact the authorities should long since have ample evidence to issue arrest warrants, pursue extraditions and prosecutions, they sit on their hands. Probably this has to do with the explosive nature of my case and I will hazard a guess of political interference and/or inertia.

This initiated under Bush and carried on under Obama. I regret to inform you the Bush era crimes did not cease with the Obama administration, but have rather been shell gamed. Related to this, I had initiated a complaint with the International Criminal Court naming Germany as accessory to criminal acts:

https://ronaldthomaswest.com/2013/03/11/complaint-to-the-international-criminal-court/

The International Criminal Court has asked for more detailed information prior to any decision taken to prosecute. In the meanwhile, it had been my hope Germany would take responsible action, rather than my filing an amended case. To this end, I have been forwarding much information to the office of Hans Christian Stroebel, but there is no acknowledgement of my communications. I understand Mr Stroebel has been ill, or perhaps my mails are routed to a junk mail folder. In any case, I will now be expanding my communications with members of the German Parliament.

That I am a real person and have delved deeply into past intermingled corporate/government corruption, is easily confirmed via Mueller Law of Austin, Texas, USA. Also you may find my personal story link at my website.

http://ronaldthomaswest.com

Sincerely

Ronald Thomas West

“The history of the great events of this world are scarcely more than the history of crime” -Voltaire

*

Members of Parliament mailed on 20 May 2013

jan.vanaken@wk.bundestag.de

agnes.alpers@bundestag.de

dietmar.bartsch@bundestag.de

marieluise.beck@bundestag.de

berlin@volkerbeck.de

cornelia.behm@bundestag.de

biggi.bender@bundestag.de

karin.binder@bundestag.de

gregor@karin-binder.de

matthias-w.birkwald@wk.bundestag.de

steffen.bockhahn@wk.bundestag.de

agnieszka.brugger@wk.bundestag.de

christine.buchholz@wk.bundestag.de

eva.bulling-schroeter@bundestag.de

martina.bunge.ma02@bundestag.de

roland.claus@bundestag.de

sevim.dagdelen@bundestag.de

diether.dehm@bundestag.de

ekin.deligoez@bundestag.de

heidrun.dittrich.ma01@bundestag.de

katja.doerner@bundestag.de

werner.dreibus@bundestag.de

 Members of Parliament mailed on 26 May 2013

harald.ebner@bundestag.de

dagmar.enkelmann@wk.bundestag.de

klaus.ernst@bundestag.de

hans-josef.fell@wk.bundestag.de

thomas.gambke@bundestag.de

wolfgang.gehrcke@bundestag.de

kai.gehring@bundestag.de

diana.golze@bundestag.de

annette.groth.ma02@bundestag.de

gregor.gysi@bundestag.de

Mailed on 2 June

baerbel.kofler@bundestag.de

elke.ferner.ma01@bundestag.de

edgar.franke@bundestag.de

dagmar.freitag@bundestag.de

ulrike.gottschalck@bundestag.de

annette.groth.ma02@bundestag.de

barbara.hendricks@bundestag.de

iris.gleicke@bundestag.de

petra.hinz@bundestag.de

christel.humme@bundestag.de

Members mailed on 16 June

baerbel.kofler@bundestag.de

ute.koczy@bundestag.de

maria.klein-schmeink@bundestag.de

katja.kipping@bundestag.de

kilic@memet-kilic.de

memet.kilic@bundestag.de

susanne.kieckbusch@bundestag.de

katja.keul@bundestag.de

uwe.kekeritz@bundestag.de

jacqueline.michaelis@bundestag.de

lukrezia.jochimsen@bundestag.de

ulla.jelpke@bundestag.de

New (expanded) letter sent 17 June 2013

Dear Member of Parliament

I thought you might find my story interesting. I am a fugitive anti-corruption investigator with a serious problem. Over the past 5+ years I had allowed myself, in informal arrangement set up via 3rd party, to be used as live bait to document an international murder ring connected to intelligence agencies, for both German and Spanish (and then German again) authorities. The problem is, despite the fact the authorities should long since have ample evidence to issue arrest warrants, pursue extraditions and prosecutions, they sit on their hands. Probably this has to do with the explosive nature of my case and I will hazard a guess of political interference and/or inertia.

This initiated under Bush and carried on under Obama. I regret to inform you the Bush era crimes did not cease with the Obama administration, but have rather been shell gamed. Related to this, I had initiated a complaint with the International Criminal Court naming Germany as accessory to criminal acts:

https://ronaldthomaswest.com/2013/03/11/complaint-to-the-international-criminal-court/

The International Criminal Court has asked for more detailed information prior to any decision taken to prosecute. In the meanwhile, it had been my hope Germany would take responsible action, rather than my filing an amended case. To this end, I have been forwarding much information to the office of Hans Christian Stroebel, but there is no acknowledgement of my communications. I understand Mr Stroebel has been ill, or perhaps my mails are routed to a junk mail folder. In any case, I will now be expanding my communications with members of the German Parliament.

That I am a real person and have delved deeply into past intermingled corporate/government corruption, is easily confirmed via Mueller Law of Austin, Texas, USA. My webpage commemorating six years exile is fairly well pulled together:

www.ronaldthomaswest.com

Site sample:

Employing open source method, the ‘Deep State’ series explores the inter-relationships of corporate boards to politics, corrupt law enforcement, organized crime in intelligence agencies, military and military contracting. Here you will find threads between powerful corporations and associated personalities to the bottom line (profit) and death squads, international organized crime, arms & narcotics trafficking, connecting the dots from the CIA special activities division to heroin and cocaine funding the Tea Party (and much more)

America’s Deep State Foundation article

America’s Deep State II FBI complicity

Heroin, Bags of Cash & The CIA Deep State III

Link to my personal story HERE

Please feel free to share this mail as you please

My kindest greetings

Members mailed:

katrin.kunert@wk.bundestag.de

ute.kumpf@bundestag.de

agnes.krumwiede@wk.bundestag.de

angelika.krueger-leissner@bundestag.de

anette.kramme@wk.bundestag.de

sylvia.kotting-uhl@bundestag.de

New message sent to all members of Parliament on 18 June 2013:

Dear Member of Parliament

I thought you might find my story interesting. I am a fugitive anti-corruption investigator with a serious problem. Over the past 5+ years I had allowed myself, in informal arrangement set up via 3rd party, to be used as live bait to document an international murder ring connected to intelligence agencies, for both German and Spanish (and then German again) authorities. The problem is, despite the fact the authorities should long since have ample evidence to issue arrest warrants, pursue extraditions and prosecutions, they sit on their hands. Probably this has to do with the explosive nature of my case and I will hazard a guess of political interference and/or inertia.

This initiated under Bush and carried on under Obama. I regret to inform you the Bush era crimes did not cease with the Obama administration, but have rather been shell gamed. Related to this, I had initiated a complaint with the International Criminal Court naming Germany as accessory to criminal acts:

https://ronaldthomaswest.com/2013/03/11/complaint-to-the-international-criminal-court/

The International Criminal Court has asked for more detailed information prior to any decision taken to prosecute. In the meanwhile, it had been my hope Germany would take responsible action, rather than my filing an amended case. To this end, I have been forwarding much information to the office of Hans Christian Stroebel, but there is no acknowledgement of my communications. I understand Mr Stroebel has been ill, or perhaps my mails are routed to a junk mail folder. In any case, I will now be expanding my communications with members of the German Parliament.

That I am a real person and have delved deeply into past intermingled corporate/government corruption, is easily confirmed via Mueller Law of Austin, Texas, USA. My webpage commemorating six years exile:

www.ronaldthomaswest.com

Example of work skills for which I have been hunted by corrupt elements of German allied (American particularly) security services, employing open source method, the ‘Deep State’ series explores the inter-relationships of corporate boards to politics, corrupt law enforcement, organized crime in intelligence agencies, military and military contracting. Here you will find threads between powerful corporations and associated personalities to the bottom line (profit) and death squads, international organized crime, arms & narcotics trafficking, connecting the dots from the CIA special activities division to heroin and cocaine funding the Tea Party (and much more)

America’s Deep State Foundation article

America’s Deep State II FBI complicity

Heroin, Bags of Cash & The CIA Deep State III

Link to my personal story HERE

The incumbent German administration refusing to act on, and concealing this from Parliament, is inexcusable.

Please feel free to share this mail as you please

My kindest greetings

Ron West
“The history of the great events of this world are scarcely more than a history of crime” -Voltaire

*

Related: Crusaders and Complicity

*

About Ronald Thomas West

*

MarkLetter copy

^ click on letter to enlarge

*

VE18

%d bloggers like this: