Archives for category: Uncategorized

Cosmology is the Conspiracy

It would appear quite possible that groups of people create collective realities seeming unconsciously, and cause via their collective belief, events to take on what would appear to be an ‘unconscious’ but in reality is a ‘super-conscious’ intelligence that is organized, functions as though it were managed by individuals (even when it is not) and the result is, we can read into those events as though they were managed in a sense they actually are not.

This collective ‘meme’ can explain what is called in the biblical sense ‘principalities of darkness’ or that is to say a ‘spirit of evil’ managing events in a sense of both conspiracy and superstition.

There is quite a bit of ‘coincidental incidence’ in our world indicating peoples of the western culture are creating reality quite independent of self-aware thought and, to a rational observer, it could seem almost certainly by design when in fact this is not necessarily the case. Such would explain a belief in Illuminati when in fact it did not exist in any individual self conscious or ego-aware organized form but nevertheless manifest as an observable phenomena of symptoms or consequence derived from a collective super-conscious phenomenon.

A conclusion could  be there is a ‘super awareness’ of the group causes what appears to be ingenious evil of conspiracy when in fact there is no one individual or group of managers within the group capable of implementing these designs which, nonetheless in actuality, are perceived. To accomplish a reality of evil would only require evil ideas as cultural drivers; whether neoliberal fascism or fascism at the other end of the spectrum of the horseshoe where they meet, Huxley and Orwell both had it right. Huxley’s ‘it’s all about me’ descriptions of licentiousness points to the MTV generation and the global mono-culture of Soros, whereas Orwell’s sequestered environmental portraits aptly describe today’s several manifestations of religious fundamentalist cultures ultimately embedded in institutions of state; where lifting the curtain often discovers rampant closet decadence resembling the Sodom these ‘people’ (if they can be called that) so vehemently condemn.

The natural progression to end result would be, when a large portion of an aggressive society collectively believes in an archetype, whether a science fiction ‘utopia’ (despite the collective social denial this is in fact a murderous dystopia) or religion inspired Armageddon, all of the necessary players will naturally manifest in a super-conscious organized format empowered to bring it off, where no one individual or group of individuals or players could effect this by individual or personal volition; nevertheless the super-consciousness of the event’s initiating group insures creation of this reality for the collective whole. Huxley or Orwell? Which past projection of these valid co-equal realities will win out?

Huxley’s projected manifestations that became Google, Gates and Suckerberg pushing trans-humanism on this world stand little chance of survival when contrasted to Orwell’s projected, medieval, but 21st Century technology empowered, apocalyptic ‘good versus evil’ fable driving our Western world’s fundamentalist religions’ reality.

If you’ve not seen the Pentagon in this light, and radical Christian cosmology is the effective driver of what appears to be pointed to inevitable catastrophic outcome, better to change fables at the top, you think? Now, just how do you suppose this change of fables at the apex of military power could be accomplished? As things stand,  we’re all little more than an extinction event waiting to happen. To all of us.

Of course, even if it were somehow managed to remove the nukes from the hands of our military/industrial complex control (yo, senile Joe, our religious Pentagon’s Orwellian possession of ‘tactical’ nukes likely to move WWIII towards an extinction event aren’t necessarily controlled by your presidential ‘football’) we all still remain on the receiving end of Huxley’s social projection morphed into ‘trans-humanism’ pushed by Gates & Suckerberg. It’s the mRNA vaccine scene called Covid 19. Ouch.

*

Read in English

Nakon dve godine sedenja na pismima Međunarodnog krivičnog suda, došlo je vreme za delovanje; s obzirom na to da je nemački ambasador u Srbiji u aprilu 2021. godine izneo neke primedbe, koje je primetio zapadni korporativni medijski front:

^ Fond braće Rokfeler dodeljuje kancelariji Balkanske mreže za istraživačko izveštavanje [BIRN] u Prištini, u proseku 100.000 USD godišnje, što je samo jedan od izvora sredstava koji BIRN prikuplja iz zapadnih korporativnih velikaša [1]

Dakle, šta je nemački ambasadorski glupan imao da kaže? Uprkos tome što nije bilo zakonskog ovlašćenja Ujedinjenih nacija za NATO bombardovanje Srbije, odluka o bombardovanju Srbije…

je morala biti doneta da bi se sprečila humanitarna katastrofa“ [2]

… ha. Ne pominje se nedavno spremanje kosovskih lidera na suđenja za ratne zločine? Oh, a šta je sa onim „ljudima“ iz BND (nemačka CIA) koji koriste Konrad Adenauer Siftung kao paravan za obuku i postavljanje neonacističkih fašista u Ukrajini? Da li ste se ikad zapitali šta bi mogli da rade u Beogradu? [3], [4]

Ne moramo putovati kroz vreme, u rane i srednje 1940-e, da bismo razumeli da „Deutschland über Alles“ u očima određenih susednih zemalja Nemačke treba gledati malo drugačije nego što bi većina današnjih običnih nemačkih smrtnika mogla pomisliti. Ali, nemački ambasador u Srbiji, Tomas Šib, nije običan nemački smrtnik, on predsedava lokacijom čiji je centar nemačkog BND (koji potiče od organizacije Gelen) u Beogradu.

U međuvremenu, pogledajmo pismo Međunarodnog krivičnog suda (prvobitni demanti) u vezi sa nekim vrlo gadnim postupcima nemačke države; to je „pranje“ ratnog zločina pod lažnom zastavom, koji je rezultirao smrću više od 1000 sirijskih civila (nastavite da čitate, predstavljeni su svi potrebni konteksti i dokazi).

Obratite pažnju na datume pisma; Međunarodni krivični sud (dalje u tekstu: ICC) je 4. jula 2018. primio žalbu, 6. februara 2019. je datum kada je ICC porekao da ima nadležnost za istragu. Ovo nije bio brz odgovor, sedam meseci ukazuje, ako ne na samoanalizu, onda barem na neko prilično vreme u razmišljanju o neophodnom okolišenju kako da se izbegne suočavanje sa izobiljem informacija iznetih pred sud. Osporio sam ovo poricanje komunikacijom (objavljenom onlajn) koja ukazuje na istoriju ICC, podložnoj neprikladnim uticajima i zahtevom da se oni preispitaju. [5]

Prvo pismo je generičko poricanje, drugo pismo je uvijeno, kako bi se objasnilo da sud smatra da su neki „ozbiljni navodi“ izvan njegovog dometa istrage:

Kada je sam Međunarodni krivični sud [ICC] saučesnik u prikrivanju ratnih zločina od strane nemačkih državnih aktera u 21. veku, svi na vrhu bi trebalo ponešto da objasne. Ukratko, ono što sledi je da postoji mnoštvo dokaza prima facie [latinski izraz: „na prvi pogled“] da je nemačka obaveštajna služba „pomagala i podržavala“ [asistirala] u prikrivanju pod lažnom zastavom hemijske napade u Siriji, uključujući i zloglasni (posebno ubilački) gasni napad sarinom na Gutu, Sirija, u avgustu 2013. godine. Ove informacije su dostavljene nemačkim parlamentarcima, kao i Međunarodnom krivičnom sudu. Nemci su ćutali, a Međunarodni krivični sud protestuje i izjavljuje da nije nadležan, prema drugom pismu:

„Tužilaštvo je pažljivo ispitalo vašu poslednju komunikaciju. Sa žaljenjem Vas obaveštavam da je tužilac potvrdio da komunikacija ne donosi nove činjenice ili dokaze koji bi promenili prethodnu odluku da ne postoji osnova za postupanje po Rimskom statutu. Prema Rimskom statutu, Sud može vršiti nadležnost samo nad genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima, kako je definisano u Rimskom statutu (Članovi 6 do 8), ako su počinjeni 1. jula 2002. godine ili kasnije (Član 11). Pored toga, Sud može vršiti nadležnost samo za takva krivična dela počinjena na teritoriji države koja je prihvatila nadležnost Suda ili od strane državljanina te države (Član 12), ili kada Savet bezbednosti upućuje situaciju na Sud (Član 13). U svetlu ovih zahteva, čini se da se Vaša komunikacija, nakon pažljivog preispitivanja, i dalje odnosi na pitanja van nadležnosti Suda.

„Nadam se da ćete uvažiti da su definisanom jurisdikcijom Suda mnogi ozbiljni navodi izvan dosega ove institucije. Zahvalni smo na vašem stalnom interesovanju za Međunarodni krivični sud.“

ICC očigledno nije u pravu. I kukavički je i korumpiran. Nemačka je potpisnica ICC-a, a krivično delo pomaganja i podržavanja (prikrivanje pod lažnom zastavom) nesumnjivo ima svoje polazište u nemačkoj državi. ICC, da bi izbegao ovo (uprkos priznanju „ozbiljnih navoda“), čini se da usko definiše nadležnost (ograničavajući primenljive optužbe) za zločin počinjen u Siriji (i na taj način izbegava optužbu za pomaganje i podržavanje) i zbog toga radije negira nadležnost nego da uzburka obaveštajnu službu Nemačke (Bundesnachrichtendienst ili BND) i mezimce Angele Merkel.

Pitanje koje se postavlja u filozofiji prava je, da li sam ICC postaje saučesnik u pomaganju i podržavanju [asistiranju] navodnom prikrivanju operacije pod lažnom zastavom, očigledno namernim „uskim“ čitanjem međunarodnog prava i očigledno kukavičkim izbegavanjem da istraže krupan ratni zločin? Čini mi se, da:

Ghouta_August_2013 - 1

Evo same žalbe, praćene mojom komunikacijom sa ICC-om koja je dovela do podnošenja prve žalbe:

Poštovano tužilaštvo pri Međunarodnom krivičnom sudu

Hvala vam na pozivu da formalizujem moju žalbu u vezi sa zločinom gasnog napada sarinom na Gutu, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

I

Prema običajnom međunarodnom pravu, pomaganje i podržavanje ratnih zločina uključuje tri elementa:

(1) Glavno lice ili entitet počinio je ratni zločin;

(2) Drugi akter počinio je delo koje je imalo značajan efekat na izvršenje osnovnog dela; i

(3) Potrebno mentalno stanje: Drugi akter je znao da će takvo delo pomoći ili je postojala značajna verovatnoća da će pomoći izvršenju osnovnog dela.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turska, država pripadnica NATO-a, preko svoje obaveštajne agencije MIT, urotila se sa al-Kaidom (predloženom tajnom članicom NATO-a) da počini ratni zločin, to jest (lažna zastava) gasni napad i usmrćivanje više od hiljadu civila u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

2) Službenici NATO aktera Nemačke, potpisnice Rimskog statuta, pružili su „pokriće“ propagandom i drugim, srodnim sredstvima (npr. „pranje“ lažnih informacija medijima putem parlamentarnog nadzora) omogućavajući stvarnim počiniocima da pobegnu kontroli, iako su nemački obaveštajci znali:

3) Takva radnja (prethodno pomenuta) u velikoj meri bi pomogla izvršenju navedenog zločina ili drugim rečima, omogućila nekažnjivost lažnih zastava.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Članovi 49/50/129/146 četiri Ženevske konvencije (1949) nalažu državama članicama da kazneno gone i kazne sva „lica“ koja čine teška kršenja (Ambos [2014] 146). Shodno tome, Elementi zločina Statuta ICC-a ne sadrže izričitu napomenu za kategoriju počinilaca, jer tokom pregovora na Rimskoj konferenciji nije bilo neslaganja da ratne zločine mogu počiniti i pripadnici oružanih snaga i civili (Dorman, Elementi ratnih zločina [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Prelazeći na neposredno prethodni (III), ovaj podnosilac predstavke Međunarodnom krivičnom sudu (Ronald Tomas Vest) drži da je osobama u bilo kojoj vladi, potpisnici Rimskog statuta, zabranjeno da pomažu i podržavaju ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti bez obzira na zločin van nadležnosti sudova (država koja nije potpisnica) kada je pomaganje i podržavanje izvršeno u nadležnosti sudova (država potpisnica). To bi uključivalo zaposlene u obaveštajnim agencijama zapadnih demokratija i političare iz njihovih redova, koji pružaju pokriće počiniocima ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti .

Imenovana lica nemačke savezne službe bezbednosti i odgovorni političari (Bundesnachrichtendienst) koji su proaktivno (pružali lažne informacije) ili pasivno (dozvoljavali lažne podatke) namerno pomagali i podržavali stvarne počinioce (turski MIT u partnerstvu sa al-Kaidom) (pod lažnom zastavom) gasni napad na Gutu, u Siriji u avgustu 2013. godine uključuje (ali nije ograničen na) bivšeg predsednika BND Gerharda Šindlera, sadašnjeg predsednika BND Bruna Kala, Helge Brauna (ministra nadzora) i Angelu Merkel.

Imenovane osobe koje rukovode nemačkom kancelarijom saveznog tužioca, (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) a koje nisu izvršile istraživanje i procesuiranje na domaćem i međunarodnom planu (univerzalna nadležnost za ratne zločine ili Völkerstrafgesetzbuch) su Harald Range i Peter Frank.

Imenovani nemački parlamentarci (rukovodstvo i/ili stariji članovi) koji poseduju (barem od decembra 2015. godine) oslobađajuće dokaze koji oslobađaju predsednika Bašara al Asada i njegove zvaničnike i vojsku zbog napada sarinom u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine i nisu preduzeli odgovarajuće mere da nemačku obaveštajnu službu i/ili nemačke političke aktere pokore utvrđenim činjenicama prema međunarodnom pravu i, shodno tome, zaštitili su NATO aktera i njihove partnere u al-Kaidi od svetlosti, kao što su stvarni počinioci (ali ne ograničeno na) Hans-Kristijan Stroebele, Ula Jelpke, Irene Mihalic, Mihael Hartman, Armin Šuster, Norbert Lamert, Peter Hince, Johanes Singhamer, Edelgard Bulman, Ursula Šmit, Petra Pau, Klaudija Rot, Marieluise Bek, Omid Nuripur, Stefan Libih, Nils Anen, Roderih Kizeveter i Gregor Gisi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

Da bi kontekstualizovali dugu naviku zapadnih obaveštajnih agencija koje sponzorišu i/ili pomažu i podržavaju terorizam lažne zastave, preporučuje se tužilac ICC-a da pregleda istoriju GLADIO-a:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

i prelazimo u sadašnje vreme sa GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

Radi šireg razumevanja osnovne ili utemeljujuće kriminalne prirode / porekla nemačkog Bundesnachrichtendienst-a, preporučuje se da tužilac ICC-a pregleda poreklo i istoriju BND-a iz organizacije Gelen:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

Da bi se razumelo da nemački zvaničnici koji su trenutno na vlasti i dalje igraju podmuklo u sadašnjoj geopolitičkoj eri, daju se sledeće informacije:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Kontekstualizujući odnos obaveštajnih agencija država NATO-a (uključujući Nemačku, potpisnicu Rimskog statuta) prema hemijskim zločinima al-Kaide u Siriji, preporučuje se tužiocu ICC-a da ispita novinarstvo Vanese Belei u vezi s takozvanim Belim šlemovima:

Podržavajući izjavu turskog poslanika Erena Erdema da su „pobunjeničke“ (al-Kaida) hemikalije dopremljene iz Evrope, je ruska vojna obaveštajna služba:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Zaključak

Zapadne obaveštajne agencije imaju dugu istoriju nepoštene igre (kriminalne aktivnosti). U slučaju da je nemačka BND pomagala i podržavala Al-Kaidu u Siriji, postoje snažni dokazi prima facie o namernom „pranju“ lažnih informacija putem obaveštajnih podataka Saveznog nemačkog parlamenta (Bundestag) nadzorni odbor za medije koji izvršavaju prikrivanje (prikrivanje stvarnih počinilaca) ratnog zločina koji uključuje gas sarin, prema originalnim informacijama dostavljenim ICC-u sa izmenama i dopunama:

Eren_Erdem - 1

Šta se može znati naspram onoga što će se znati

Verovatno je samo pitanje vremena kada će CIA urednici na Vikipediji promeniti nedavno ažurirane informacije u gorenavedenom (kropovanom uvećanom screenshot-u) Vikipedijinom članku poslednji put ažuriranom 4. aprila 2018:

„Erdem takođe tvrdi da je sarin-gas transportovan kroz Tursku u Siriju, kasnije korišćen u hemijskom napadu na Gutu 2013. godine,kao i kasniji napadi ISIL-a na civile. Erdem je pred parlamentom pokazao slučaj gde su vođene istrage koje su dovele do hapšenja 13 potencijalnih turskih pripadnika ISIL-a, ali se kasnije neobjašnjivo od njih odustalo.

„Erdem se u Turskoj suočava sa optužbama za izdaju zbog svojih objava.

Šta je zvanično izjavio turski član parlamenta Eren Erdem? Govoreći o kopiji (koju ima u svom posedu) krivičnog predmeta tužioca Adane 2013/120, koji su poništili Erdoganovi ljudi:

„U ovoj optužnici postoje podaci. Materijali za hemijsko oružje dovoze se u Tursku i sastavljaju u Siriji u logorima ISIS-a koji je u to vreme bio poznat kao iračka Al Kaida.

Sve ovo je otkriveno. Postoje snimci telefonskih razgovora o ovom transportovanju, poput „ne brinite o granici, mi ćemo se pobrinuti za to“, a takođe vidimo i da se koristi birokratija.

U vezi sa pošiljkom, republički tužilac u Adani, Mehmet Arıkan, izveo je operaciju i ljudi koji su umešani su zadržani. Ali, koliko razumem, on nije bio uticajna osoba u birokratiji. Nedelju dana nakon toga, imenovan je još jedan javni tužilac, preuzeo je optužnicu i svi pritvorenici su pušteni. I napustili su Tursku prelazeći sirijsku granicu.

Snimci telefonskih razgovora u optužnici pokazali su sve detalje, od načina na koji će pošiljka prevesti do toga kako će biti pripremljena, od sadržaja laboratorija do izvora materijala. Koji kamioni će se koristiti, svi datumi itd. Od A do Ž, o svemu se razgovaralo i snimalo. Uprkos svim ovim dokazima, osumnjičeni su pušteni.

I pošiljka se dogodila, jer ih niko nije zaustavio. Zbog toga je možda rezultat toga sarin koji je korišćen u Siriji.

Kada sam pročitao optužnicu, jasno sam video da ti ljudi imaju veze sa Turskim Institutom za mašinsku i hemijsku industriju i da nimalo ne brinu oko prelaska granice.

Na primer, u telefonskim zapisima Hajama Kasapa, mnogo puta ga čujete kako govori sarin gas, govoreći da su ateljei spremni za proizvodnju, materijal čeka u kamionima koji navodno voze gaziranu sodu.

Na primer, hemijski napad u Guti. Zapamtite. Tvrdilo se da iza toga stoje režimske snage. Ovaj napad izveden je samo nekoliko dana pre operacije sarinom u Turskoj.

Velika je verovatnoća da je ovaj napad izveden sa onim osnovnim materijalom koji je isporučen kroz Tursku. Kaže se da su režimske snage odgovorne, ali optužnica kaže da je to ISIS. Inspektori UN-a su otišli na lokaciju, ali nisu uspeli da pronađu nikakve dokaze. Ali u ovoj optužnici smo pronašli dokaze. Znamo ko je koristio gas sarin, a zna to i naša vlada.

Svi osnovni materijali kupuju se iz Evrope. Zapadne institucije treba da se preispitaju o tim odnosima. Zapadni izvori vrlo dobro znaju ko je izvršio gasni napad sarinom u Siriji. Oni znaju ove ljude, znaju sa kim ti ljudi rade, znaju da ti ljudi rade za Al-Kaidu. Mislim da su zapadnjaci licemerni po pitanju ove situacije.“

Šta se još može znati?

1) Rukovodstvo nemačkog parlamenta (sve političke stranke), kao i nemački savezni tužilac su obavešteni 2. decembra 2015. godine, od strane iskreno Vašeg:

Eren_Erdem - 1 (1)

Poštovani poslanici nemačkog parlamenta

Želim da skrenem pažnju na nedavne informacije u vezi sa vašim saveznikom u NATO-u,Turskom. Prošlog meseca su dva hrabra člana turskog parlamenta otkrila da u stvari iza turskih saveznih obaveštajnih službi stoje gasni napad sarinom u avgustu 2013. godine, ubivši više od hiljadu običnih Sirijaca, napad za koji su NATO države okrivile režim Bašera al-Assad. Vaš vlastiti Bundesnachrichtendienst (BND) trebalo je da bude svestan ove činjenice od skoro samog početka, jer su proaktivno angažovani u Siriji i sirijskom sukobu, kao i špijunirajući Tursku.

Štaviše, državni akter Turska, koja je pokrenula napad sarinom nije neka nedokumentovana optužba. Kao što vidite iz priloženog izveštaja, turske vlasti su sprovele odgovarajuću istragu sa razvijenim dokazima i optužnicama. Žao mi je što vas obaveštavam da je, u ovom slučaju, predsednik Erdogan lično pokrenuo tužilaštvo koje se prošle nedelje pobrinulo da urednik novinskih izveštaja završi u zatvoru.

Ovo postavlja snažna pitanja o mogućem krivičnom saučesništvu BND-a, s obzirom na podršku Nemačke određenim NATO državama direktno u vezi sa sirijskim sukobom. Šta je BND znao i kada? Da li je BND, prenoseći Asadovoj opoziciji, preko svojih NATO saveznika, obaveštajne podatke o Siriji, podržao aktere koji su izvršili gasni napad na Sirijce? Da li je odnos Nemačke koja podržava vladu Erdogana zakonit, u svetlu ovih dokaza? Da li je BND doprineo geopolitičkim dezinformacijama koje Asada krive za napad sarinom iz avgusta 2013. godine? Da li je vaš parlament prevaren u ovom pitanju, posebno vaš odbor za nadzor obaveštajnih službi?

Jasno je da bi slučaj Sarin, uzevši u obzir Nemačku, kao upućenog aktera ili saučesnika u Siriji, trebalo voditi protiv Turske putem pravnog mehanizma Völkerstrafgesetzbuch, kao i domaće tužbe tih nemačkih zvaničnika, posebno napominjući BND, koji je omanuo u izveštavanju i/ili se urotio u zaveru radi prikrivanja ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti.

To bi trebalo da budu pitanja i zahtevi koje ćete predstaviti saveznom tužiocu.

Ron Vest

2) Nemačka obaveštajna služba (BND) lagala je odboru za nadzor rada obaveštajne službe nemačkog parlamenta:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Preveden, obeležen tekst) „Berlin – Federalna obaveštajna služba (BND) podržava ocenu Amerikanaca da režim sirijskog predsednika Bašara al-Asada stoji iza napada otrovnim gasom u predgrađu Damaska 21. avgusta. U tajnim poverljivim izjavama za bezbednosne političare, predsednik BND Gerhard Šindler rekao je da nedostaje jasan dokaz. Nakon dubinske analize verodostojnosti, međutim, njegovo ministarstvo pretpostavlja da je krivac režim.“

Na engleskom, u Der Spiegel:

Strana obaveštajna agencija zemlje, Bundesnachrichtendienst (BND), slaže se sa stavom SAD-a koji smatra da je sirijski predsednik Bašar Asad odgovoran za napade otrovnim gasovima u blizini Damaska 21. avgusta. Na tajnom brifingu za odabir poslanika u ponedeljak, šef BND-a Gerhard Šindler rekao je da, iako još uvek nema neospornih dokaza, analiza dostupnih dokaza navela je njegovu obaveštajnu službu da veruje da je kriv Asadov režim.

Na brifingu je Šindler rekao da samo Asadov režim poseduje binarno hemijsko oružje poput sarina. BND veruje da bi režimski stručnjaci bili jedini sposobni za proizvodnju takvog oružja i njegovo raspoređivanje malim raketama. BND veruje da je takvo oružje korišćeno nekoliko puta pre napada 21. avgusta, za koje se veruje da je usmrtilo više od 1.400 ljudi

3) Možemo znati da je BND bolje znao zbog obaveštajnih oficira koji su bili previše glupi da bi držali jezik za zubima. U stvari BND nije nadležan samo u Siriji, BND je posvećen svrgavanju Asada:

Eren_Erdem - 1 (3)

U izveštaju se navode reči američkog obaveštajnog agenta koji kaže: „Nijedna zapadna obaveštajna služba nema tako dobre izvore u Siriji kao što ima BND.“

Član BND-a rekao je za novine da je obaveštajna služba „ponosna na važan doprinos koji je srušila Asadov režim“. Nije navedeno ime zvaničnika u izveštaju.

Ono što će se znati je, ovo su sve informacije koje su stavljene pred nemačke parlamentarce i koje su bile u njihovom posedu u poslednje dve godine, čak i dok je Angela Merkel papagajski izveštavala obaveštajne agencije „Asad je to učinio“, bez obzira što Asad to nije učinio, nikada to nije učinio.

Ono što je ružno je da nemački političari prihvataju da ih laže njihova obaveštajna agencija, a pritom drže jezik za zubima i sede na rukama dok poseduju dokaze o stvarnim počiniocima ratnog zločina.

I, ne zaboravimo da hemikalije, sirovine za izradu gasa sarina, dolaze ili su poreklom IZ EVROPE, pre tranzita preko Turske uz pomoć obaveštajne agencije NATO-a (uz saučesništvo obaveštajnih agencija, množina, BND je to zataškao) i predate su u ruke al Kaida i Islamske države.

Na šta bi trebalo da se podseti ovo prikrivanje činjenica zločina otrovnim gasom? Poreklo političke stranke Angele Merkel sa Adenauerom, koji je dočekivao naciste u redove demohrišćana? BND koji je osnovala CIA rehabilitovanjem glavnog ratnog zločinca Rajnharda Gelena? Da li je tačno da Nemačka nikada nije izgubila određenu nacističku crtu?

onlajn izveštaji/referenca:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

  1. jul 2018., u 14:19, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> je napsao:

Poštovani,

Hvala vam za vašu poruku. Imajte na umu da Međunarodni krivični sud ima vrlo ograničenu nadležnost. Sud se može baviti samo zločinima genocida, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima kako su definisani članovima 6 do 8 Rimskog statuta koji su se dogodili posle 2002, i može vršiti jurisdikciju samo u zemljama koje su ga ratifikovale. Za više informacija o nadležnosti Suda i pun tekst Rimskog statuta, pogledajte stranicu 2 priloženog dokumenta i našu veb stranicu, kao i našu adresu, http://www.icc-cpi.int. Savetujemo vam da pažljivo pregledate ove informacije.

Ako i nakon pažljivog pregleda i dalje smatrate da je ICC pravo mesto za vaš slučaj i želite da podnesete zahtev Sudu, sledite uputstva kako to učiniti na stranici 1 priloženog dokumenta. Ako odlučite da pošaljete informacije, koristite samo ovu adresu e-pošte: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Srdačan pozdrav,

OTP informativni desk

Međunarodni krivični sud

Korekcija 5. jula 2018., u odeljku IV, ime Gerhard Šreder, ispravljeno je u Gerhard Šindler (bivši predsednik BND-a). ICC je obavešten o ovoj ispravci.

Ažuriranje od 9. jula 2018.: Sledeća komunikacija primljena od ICC-a:

Hag, 9. jula 2018.

Poštovani,

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda potvrđuje prijem vaših dokumenata / pisma.

Ova komunikacija je uredno uneta u Registar komunikacija Zavoda. Razmotrićemo ovu komunikaciju, prema potrebi, u skladu sa odredbama Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda.

Imajte na umu da ovo potvrdno pismo ne znači da je istraga otvorena, niti da će istragu otvoriti Tužilaštvo.

Čim se donese odluka, obavestićemo vas, u pisanoj formi, i dostaviti vam razloge za ovu odluku.

Iskreno Vaš,

Mark P. Dilon, šef jedinice za informacije i dokaze

Tužilaštvo

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

Povezano: Obrazovanje i špijunaža

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

Satirized information for the seasoned cynic:

DIY is the American acronym for ‘do it yourself.’ Now, sit down before you go on to read what follows; where reality mocks sanity.

Firstly, anyone reading here can go to any search engine and order ‘do it yourself’ [diy] gene editing kits. Enter “diy gene editing” and what do you know! What used to be the province of scientific labs at universities is history, last century, passé, done and over with. A bright 17 year old with wealthy and disconnected parents can, these days, set up a world class equipped, home laboratory in the basement of his house and create what could amount to a military grade bio-weapons facility.

Yep. Been worried about what DARPA might do? So dated, out-of fashion, these days any wealthy kid with an IQ of 150, left to raise himself up to be a sociopath, can do what was proposed at the Pentagon [link to post subjected to an intense information war determined to ‘debunk’ it] a scant 15 years ago; genetically edit religious conviction out of the future:

Ooooh… those naughty scientists at wooohan were so careless to let the genie out of the geopolitical bottle, er, I meant let Bat-woman do the big no-no… when actuality is, it could be (these days) any pissed off bright person with a bit of money and biological know-how and an ax to grind with humanity can make mass shooters look like your typically ignorant school yard bully… and f***ing harmless by comparison. In fact (except for its creator) nobody knows for certain and most likely we’ll never know with absolute certainty where Covid 19 actually came from. All we do know is, it looks like it was made in a lab, kitchen, basement or garage.

Yes, folks, that’s what Cartesian-Platonic civilization’s ‘thirst to know’ has brought us all to (Western science is the story of Pandora’s Box) while our political bosses are running us all off a cliff like lemmings; enabling their corrupt buddies at big pharma to take advantage of ’emergency use authorizations’ generating vast amounts of filthy lucre with even more experimental gene editing .. the only fit for lab rats mRNA gene therapies created by scientists not nearly so bright as our world’s angry kids.

Either one could kill us all –

 

Covid: Scientific Counter-Narratives

Covid scientific counter-narrative links to information provided by front-line doctors and top scientific researchers from universities and other institutions; information that is  suppressed by algorithms at google search and censored at Facebook, Twitter, Youtube & LinkedIn. The first three articles are my own, most of the rest (with a few exceptions) are either external links or articles republished at ronaldthomaswest.com:

When Western Culture Turned to Cannibalism

Transcendent Corruption & Corona Virus part one

Transcendent Corruption & Corona Virus part two

India Lawsuit Against WHO Chief Scientist (pdf)

India Bar Association Sues WHO Chief Scientist

Corrupt WHO Pushes Back on Ivermectin in India

India Court Over-Rules WHO, Allows Ivermectin

Ivermectin Crushes Covid in Mexico City

Pfizer’s Own Research Reveals mRNA Vaccine deadly

Suppressing Ivermectin Has Killed 1/2 Million (to May 2021)

John Hopkins Professor: 1/2 of Americans are immune

The Drug That Cracked Covid (pdf file)

CDC Data 12,000% Increase in Deaths With EUA Vaccines

Another 160 Experts Say Stop the Experimental Jabs

Ivermectin Crushes Covid in Delhi

How Corruption Suppresses Ivermectin

Paper by 57 Scientists: Stop EUA Vaccinating Now

Bill Gates Protects Big Pharma Profits on Covid Vaccines

More on mRNA Experimental Vaccine

Top Yale University Researcher: Ivermectin Kills Covid

Covid vs Flu: Where is the Grim Reaper’s Scythe in 2020-2021?

Covid: Suppression of Scientific Counter-Narratives

mRNA: “It’s Gene Therapy, Not A Vaccine” David Martin, PhD

We’ll Have Herd Immunity by April by Dr Marty Makary (Johns Hopkins)

Treat Your Own Covid by John Day MD

Beating covid with generic drugs

The Great Barrington Declaration on covid

Fear is the Killer on covid

PCR False Positives (Study: Ten Fatal Flaws)

Propaganda & Corona Virus

*

Covid 19

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

“Non-cooperation with evil is as much a duty as cooperation with the good” -Mahatma Ghandi

Čitajte na srpskom

After two years of sitting on letters from the ICC it became the apropos time to act; considering the German ambassador to Serbia in April 2021 made some remarks picked up on by a Western corporate media front:

^ Rockefeller Brothers Fund awards Balkan Investigative Reporting Network [BIRN] Pristina office on average of USD $100,000 per year, only one source of funds BIRN rakes in from Western corporate largesse [1]

So, what did the German ambassadorial chump have to say? Despite there being no legal United Nations authorization for the NATO bombing of Serbia, the decision to bomb Serbia…

“had to be made in order to prevent a humanitarian catastrophe” [2]

… well, huh. No mention of the recent packing off of Kosovo’s leaders to war crimes trials? Oh, and what about those BND (German CIA) ‘people’ using the Konrad Adenauer Siftung as a front to train and install neo-nazi fascists in Ukraine? Ever wonder what BND might be up to in Belgrade? [3], [4]

We don’t have to time travel to the early-mid 1940s to understand “Deutschland über Alles” should be seen a bit differently in the eyes of certain of Germany’s neighboring countries than most of today’s ordinary German mortals might think. But German Ambassador to Serbia, Thomas Schieb, is no ordinary German mortal, he presides over the location where Germany’s BND (nee Gehlen Organization) is centered in Belgrade.

Meanwhile, let’s have a look at an International Criminal Court letter (initial denial) concerning some very nasty acts by the German state; that is ‘laundering’ a false flag war crime resulting in the deaths of well over 1,000 Syrian civilians (keep reading, all necessary context and evidence had been presented.)

Note the dates of the letter; 4 July 2018 the complaint had been received by the ICC, 6 February 2019 is the date the ICC denied it held jurisdiction to investigate. This was no snap reply, seven months indicates, if not soul-searching, then at least some considerable time put into thinking about the necessary circumlocution to avoid having to deal with the wealth of information put before the court. I contested this denial with a communication (published online) pointing out a history of the ICC subject to improper influences and demand they reconsider. [5]

The first letter is a more generic denial, the second letter is a contortion to explain the court finds some “serious allegations” are beyond its reach to investigate:

When the International Criminal Court [ICC] itself is complicit in covering up war crimes by German state actors in the 21st Century, everyone at the top should have some explaining to do. In short, what follows is, there is ample evidence prima facie [Latin term: ‘on its face’] German intelligence had “aided & abetted” [assisted] with laundering false flag chemical attacks in Syria including the notorious (especially murderous) sarin gas attack at Ghouta, Syria, in August, 2013. This information had been provided to German parliamentarians and as well as the International Criminal Court. The Germans were silent and the International Criminal Court protests it has no jurisdiction, per the second letter:

“The Office of the Prosecutor has carefully examined your latest communication. I regret to advise you that the Prosecutor has confirmed that the communication does not introduce new facts or evidence that would alter the previous determination that there is not a basis to proceed under the Rome Statute. Under the Rome Statute, the Court may only exercise jurisdiction over genocide, crimes against humanity and war crimes, as defined in the Rome Statute (Articles 6 to 8), when committed on or after 1 July 2002 (Article 11). In addition, the Court may only exercise jurisdiction over such crimes committed on the territory of a State that has accepted the jurisdiction of the Court or by a national of such a State (Article 12), or where the Security Council refers the situation to the Court (Article 13). In the light of these requirements, your communication still appears, after careful re-examination, to relate to matters outside the jurisdiction of the Court.

“I hope you will appreciate that with the defined jurisdiction of the Court, many serious allegations will be beyond the reach of this institution to address. We are grateful for your continued interest in the International Criminal Court”

The ICC is clearly wrong. And cowardly & corrupt. Germany is a signatory to the ICC, and the crime of aiding and abetting (false flag laundering) is undoubtedly centered inside the German state. The ICC, to escape this (despite admission of “serious allegations”), appears to be narrowly defining jurisdiction (limiting the applicable charges) to the crime as committed in Syria (and thus avoids the charge of aiding & abetting) and therefore denies jurisdiction rather than take on German state intelligence (the Bundesnachrichtendienst or BND) and Angela Merkel’s minions.

The question that arises in philosophy of law is, does the ICC itself become complicit in the aiding & abetting [assisting] the alleged laundering of the false flag operation by a clearly deliberate ‘narrow’ reading of international law and providing a patently cowardly rationale excusing themselves from having to investigate a major war crime? Methinks, yes:

Ghouta_August_2013 - 1

Here is the complaint itself, followed by my communications with the ICC leading to filing the initial complaint:

Dear Office of the Prosecutor at the International Criminal Court

Thank you for the invitation to formalize my complaint concerning the crime of sarin gas employed at Ghouta, Syria, in August of 2013.

I

Under customary international law, aiding and abetting war crimes includes three elements:

(1) A Principal person or entity committed a war crime;
(2) Another actor committed an act that had a substantial effect upon the commission of the underlying offence; and
(3) Required mental state: The other actor knew that that such an act would assist, or had the substantial likelihood of assisting, the commission of the underlying offense.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turkey, a NATO nation, via its’ intelligence agency MIT, conspired with al Qaida (a proposed clandestine NATO affiliate) to commit a war crime, that is the (false flag) gassing and death of more than one thousand civilians at Ghouta, Syria, in August, 2013.

2) Officials of NATO actor Germany, a signatory to The Rome Statute, provided ‘cover’ via propaganda and other, related means (e.g. laundering false information to media via parliamentary oversight) allowing the actual perpetrators to escape scrutiny despite German intelligence knowing:

3) Such act (immediate preceding) substantially would assist the commission of the specified crime or in other words, enable false-flag  impunity.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Arts 49/50/129/146 of the four Geneva Conventions (1949) requiring the Member States to prosecute and punish all ‘persons’ who commit grave breaches (Ambos [2014] 146). Accordingly, the Elements of Crimes of the ICC Statute do not provide an explicit note for the category of perpetrators as there was no dissent during the negotiations at the Rome Conference that war crimes can be committed by both members of armed forces and civilians (Dörmann, Elements of War Crimes [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Going to the immediate preceding (III), this petitioner to the International Criminal Court (Ronald Thomas West) holds persons in any government signatory to the Rome Statute are prohibited from aiding and abetting a war crime or crime against humanity no matter the crime had been outside the courts purview (non-signatory state) when the aiding and abetting is committed within the courts purview (a signatory state.) This would include certain Western democracies intelligence agencies employees and aligned politicians providing cover for perpetrators of war crimes and crimes against humanity.

Named persons of the German federal security service and responsible politicians (Bundesnachrichtendienst) who’ve proactively (provided false information) or passively (allowed false information) to purposely aid and abet the actual perpetrators (Turkey’s MIT in partnership with al-Qaida) of the (false flag) gas attack at Ghouta, Syria in August 2013 include (but is not limited to) past president of BND Gerhard Schindler, present president of BND Bruno Kahl, Helge Braun (oversight minister) and Angela Merkel.

Named persons directing the German office of the Federal Prosecutor (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) who’ve failed to investigate and prosecute domestically and internationally (universal jurisdiction for war crimes or Völkerstrafgesetzbuch) are Harald Range and Peter Frank.

Named German parliamentarians (leadership and/or senior members) who’ve been in possession (since at least December 2015) of exculpatory evidence exonerating President Bashar al Assad and his officials and military of the sarin attack at Ghouta, Syria, in August 2013 and have failed to take appropriate action to bring the German intelligence service and/or German political actors into compliance with established facts per international law and consequently protected a NATO actor and their al-Qaida partners from the light as the actual perpetrators include (but are not limited to) Hans-Christian Stroebele, Ulla Jelpke, Irene Mihalic, Michael Hartmann, Armin Schuster, Norbert Lammert, Peter Hintze, Johannes Singhammer, Edelgard Bulmahn, Ursula Schmidt, Petra Pau, Claudia Roth, Marieluise Beck, Omid Nouripour, Stefan Liebich, Niels Annen, Roderich Kiesewetter and Gregor Gysi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

To contextualize the long habit of Western intelligence agencies sponsoring and/or aiding and abetting false-flag state terror it is recommended the ICC prosecutor review the history of GLADIO:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

and moving into present time with GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

For a larger understanding of the underlying or founding criminal nature/background of Germany’s Bundesnachrichtendienst it is recommended the ICC prosecutor review the BND origins and history of the Gehlen Organization:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

To understand German officials presently in power continue to play underhanded widely in the present geopolitical era, this information is provided:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Contextualizing the NATO nations (includes Rome Statute signatory Germany) intelligence agencies relationship to the chemical crimes of al-Qaida in Syria, it is recommended the ICC prosecutor examine the journalism of Vanessa Beeley concerning the so-called White Helmets:

Buttressing the Turkish MP Eren Erdem’s statement ‘rebel’ (al-Qaida) chemicals were sourced in Europe, is Russian military intelligence:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Conclusion

Western intelligence agencies have a long history of underhanded play (criminal activity.) In the case of Germany’s BND aiding and abetting al-Qaida in Syria, there is strong evidence prima facie of deliberately laundering false information through the Federal German Parliament (Bundestag) intelligence oversight committee to media effecting the coverup (concealing the actual perpetrators) of a war crime involving sarin gas, per the original information provided to the ICC as amended:

Eren_Erdem - 1

What Can Be Known Versus What Will Be Known

Likely, it will only be a matter time before the CIA editors at Wikipedia will change the recently updated information in the above (cropped-enlarged screenshot) Wikipedia article last updated 4 April 2018:

“Erdem also claims that sarin-gas was transported through Turkey to Syria, later used in the Ghouta chemical attack in 2013,[4][5] as well as later ISIL-attacks against civilians.[6] Erdem showed before the parliament a case where investigations leading to the arrest of 13 potential Turkish ISIL-members were made, but later inexplicably dropped.[7][8]

“Erdem faces treason charges in Turkey for his leaks.[5]

What is Turkish Member of Parliament Eren Erdem on record as having stated? Speaking of a copy in his possession of the Adana Prosecutor’s criminal case 2013/120 that was quashed by Erdogan’s people:

“There is data in this indictment. Chemical weapon materials are being brought to Turkey and being put together in Syria in camps of ISIS which was known as Iraqi Al Qaeda during that time

“These are all detected. There are phone recordings of this shipment like ‘don’t worry about the border, we’ll take care of it’ and we also see the bureaucracy is being used

“About the shipment, Republic prosecutor of Adana, Mehmet Arıkan, made an operation and the related people were detained. But as far as I understand he was not an influential person in bureaucracy. A week after, another public prosecutor was assigned, took over the indictment and all the detainees were released. And they left Turkey crossing the Syrian border

“The phone recordings in the indictment showed all the details from how the shipment was going to be made to how it was prepared, from the content of the labs to the source of the materials. Which trucks were going to be used, all dates etc. From A to Z, everything was discussed and recorded. Despite all of this evidence, the suspects were released

“And the shipment happened, because no one stopped them. That’s why maybe the sarin gas used in Syria is a result of this

“When I read the indictment, I saw clearly that these people have relationships with The Machinery and Chemical Industry Institution of Turkey and they don’t have any worries about crossing the border

“For example in Hayyam Kasap’s phone records, you hear him saying sarin gas many times, saying that the ateliers are ready for production, materials are waiting in trucks which were supposedly carrying club soda

“For example the chemical attack in Ghouta. Remember. It was claimed that the regime forces were behind it. This attack was conducted just days before the sarin operation in Turkey

“It’s a high probability that this attack was carried out with those basic materials shipped through Turkey. It is said the regime forces are responsible but the indictment says it’s ISIS. UN inspectors went to the site but they couldn’t find any evidence. But in this indictment, we’ve found the evidence. We know who used the sarin gas, and our government knows it too

“All basic materials are purchased from Europe. Western institutions should question themselves about these relations. Western sources know very well who carried out the sarin gas attack in Syria. They know these people, they know who these people are working with, they know that these people are working for Al-Qaeda. I think is Westerns are hypocrites about the situation”

What more can be known?

1) The German Parliament’s leadership (all political parties), as well the German Federal Prosecutor, had been apprised of the preceding by yours truly on 2 December 2015:

Eren_Erdem - 1 (1)

Dear Members of the German Parliament

I wish to draw attention to recent information regarding your NATO ally Turkey. Last month it had been revealed by two courageous members of Turkey’s parliament that in fact it was Turkey’s federal intelligence services were behind the August 2013 Sarin gas attack, killing more than one thousand ordinary Syrians, an attack NATO nations had blamed on the regime of Basher al-Assad. Your own Bundesnachrichtendienst (BND) should have been aware of this fact from very nearly the beginning, as they have been proactively engaged in Syria and the Syrian conflict, as well as spying on Turkey.

What’s more is, state actor Turkey initiating the Sarin attack is not some undocumented allegation. As you can see from the attached reporting, there was a proper investigation by Turkish authorities with developed evidence and indictments. I regret to inform you in this case, President Erdogan personally initiated the prosecution that last week saw the editor of the newspaper reporting put in jail.

This raises strong questions of possible BND criminal complicity considering Germany’s support for certain NATO nations directly in relation to the Syrian conflict. What did the BND know and when? Has the BND, when passing intelligence on Syria to Assad’s opposition through its NATO allies, supported the actors who gassed the Syrians? Is Germany’s supportive relationship to the Erdogan government a lawful one, in light of this evidence? Has the BND contributed to the geopolitical disinformation blaming Assad for the August 2013 Sarin attack? Has your parliament been deceived in this matter, particularly your intelligence oversight committee?

Clearly the Sarin case, considering Germany, as a knowledgeable or complicit actor in Syria, should be pursued against the Turkey via the legal mechanism of Völkerstrafgesetzbuch, as well as domestic prosecutions of those German officials, noting the BND particularly, who’ve failed in their reporting requirements and/or conspired to conceal a war crime or crime against humanity.

These should be questions and demand you will present to the federal prosecutor.

Ron West

2) Germany’s foreign intelligence service (BND) lied to the German parliament’s intelligence oversight committee:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Translated, highlighted text) “Berlin – The Federal Intelligence Service (BND) supports the assessment of the Americans that the regime of Syrian President Bashar al-Assad is behind the poison gas attacks on suburbs of Damascus on 21 August. In secret classified statements for security politicians, BND President Gerhard Schindler said a clear proof is missing. After an in-depth plausibility analysis, however, his ministry assumes that the regime is the culprit”

At Der Spiegel English:

[T]he country’s foreign intelligence agency, the Bundesnachrichtendienst (BND), agrees with the US position which holds Syrian President Bashar Assad responsible for the poison gas attacks near Damascus on Aug. 21. In a secret briefing to select lawmakers on Monday, BND head Gerhard Schindler said that while there is still no incontestable proof, analysis of the evidence at hand has led his intelligence service to believe that Assad’s regime is to blame.

In the briefing, Schindler said that only the Assad regime is in possession of binary chemical weapons such as sarin. The BND believes that regime experts would be the only ones capable of manufacturing such weapons and deploying them with small missiles. The BND believes that such weapons had been used several times prior to the attack on Aug. 21, which is believed to have killed more than 1,400 people

3) We can know BND knew better because of intelligence officers who were too stupid to keep their mouths shut. In fact BND is not only competent in Syria, BND is dedicated to the overthrow of Assad:

Eren_Erdem - 1 (3)

The report quotes a US intelligence agent as saying: “No Western intelligence service has as good sources in Syria as the BND does.”

A member of the BND told the newspaper that the intelligence service was “proud of the important contribution [it] is making to the overthrow of the Assad regime.” The official was not named in the report

What will be known is, this is all information had been put before German parliamentarians and has been in their possession for the past two years, even as Angela Merkel parrots the intelligence agencies “Assad did it” no matter Assad didn’t do it, has never done it.

What is ugly is, German politicians accept being lied to by their own intelligence agency while keeping their mouths shut and sitting on their hands when in possession of evidence of the actual perpetrators of a war crime.

And, let’s not forget the sarin gas precursor chemicals were originally sourced or originated IN EUROPE, prior to transiting Turkey via a NATO nation’s intelligence agency (with complicity of intelligence agencies, plural, BND has covered this up), and delivered into the hands of al Qaida & Islamic State.

What should this covering up facts of a crime of poison gas recall? Angela Merkel’s political party’s origins with Adenauer welcoming Nazis into the Christian Democrats’ ranks? The BND founded by the CIA’s rehabilitation of major war criminal Reinhard Gehlen? Is it true Germany has never shed certain Nazi spots?

online record/reference:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

On Jul 3, 2018, at 2:19 PM, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> wrote:

Dear Sir/Madam,

Thank you for your message. Please note that the International Criminal Court has a very limited jurisdiction. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes as defined by Articles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred after 2002, and can only exercise jurisdiction in the countries that have ratified it. For more information on the Court’s jurisdiction and the full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the attached document and our website as well as our address, http://www.icc-cpi.int. We encourage you to carefully review this information.

If, after your careful review, you still believe the ICC is the correct place for your case and would like to submit a claim to the Court, then please follow the directions for how to do so on page 1 of the attached document. If you decide to submit information, kindly use only this email address : otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Kind regards,

OTP Information Desk
International Criminal Court

5 July 2018 correction, in section IV, the name ‘Gerhard Schroeder, has been corrected to Gerhard Schindler (past president of the BND.) The ICC has been notified of this correction.

9 July 2018 update: The following communication received from the ICC:

The Hague, 9 July 2018

Dear sir/madam

The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court acknowledges receipt of your documents/letter.

This communication has been duly entered in the Communications Register of the Office. We will give consideration to this communication, as appropriate, in accordance with the provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court.

Please note this acknowledgement letter does not mean an investigation has been opened, nor that an investigation will be opened by the Office of the Prosecutor.

As soon as a decision is reached, we will inform you, in writing, and provide you with reasons for this decision.

Yours sincerely,
Mark P. Dillon, 
Head of Information & Evidence Unit
Office of The Prosecutor

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

 

A former Special Forces Sergeant of Operations and Intelligence, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald is published in International Law as a layman (The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole) and has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s Western educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Read in English

Priča o tome kako se odbrana svete zemlje američkih starosedelaca promenila, za više od dvadeset godina, u igru međunarodnih intriga i preživljavanja atentata; sa zaključcima

Hronologija događaja u slučaju Ronalda Tomasa Vesta (skraćeni rezime)

1

Flojd Heviraner, tradicionalni ratni poglavica Blekfit Indijanaca u Montani, me je 1987. godine zamolio da nadgledam interes Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (Šumska služba) za traženje nafte i prirodnog gasa na zemljištu plemena Blekfit, zaštićenim sporazumom, poznatom kao „Badger-Two-Medicine“, takođe poznat kao „Ustupljeni pojas“, koji podleže plemenskim pravima po takozvanom „Grinel sporazumu“ koji je takođe poznat kao „Ugovor iz 1895“.

Flojd je 1988. godine, angažovao Marka Milera iz Ostina, u Teksasu (koji je imao licencu u Montani) kao pravnog zastupnika za Blekfitovo „Društvo hrabrih pasa“, takođe poznato kao i „Ludi psi“, u Flojdovom svojstvu tradicionalnog kulturnog vođe te drevne plemenske organizacije.

Do 1991. godine, kao glavni istražitelj u ime Društva hrabrih pasa, u udruženju sa Markom Milerom, prikupio sam obimne dokumentarne dokaze protiv kriminalnog prstena, koji je radio unutar Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, u ime korporacije ŠEVRON, a koji su sadržali detalje orkestriranog nastojanja da lažiraju usklađenost sa zakonima, koji bi inače trebalo da štite to područje u ime Društva hrabrih pasa, koji obuhvata službenike Sjedinjenih Američkih Država koji su vršili nezakonite radnje, uključujući krivična dela:

Laganje Hrabrim psima i veću Laganje javnosti

Laganje Kongresa o sledećim posebnim primenjivim zakonima (Zakon o nacionalnom istorijskom očuvanju „tradicionalne kulturne baštine“)

Prikrivanje od Hrabrih pasa, veća i javnosti da je Šumska služba upoznata sa tim primenjivim zakonima

Prikrivanje obuke službenika Šumske službe za te iste primenjive zakone Namerno kršenje tih istih zakona, u korist ŠEVRONA

Ova inkriminišuća dokumenta, uzeta zajedno, ukazuju na isprepletenu i organizovanu kriminalnu mrežu, oličenu u vladinim službenicima koji rade u korist ŠEVRONA, u svrhu namernog lažiranja usklađenosti sa zakonom, koji ide do najviših nivoa Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu DC. Ovaj poseban kriminalni događaj je organizovan i njime se upravljalo iz sedišta Severnog regiona jedan Šumske službe Sjedinjenih Američkih Država u Misuli, u Montani, a implementiran je preko kancelarija Luis i Klark, Nacionalne šume u Grejt Folz, u Montani.

Ova dokumenta su inkorporirana u administrativnu žalbu kada su ŠEVRON-ove (i FINA-ine) dozvole za bušenje bile odobrene po automatizmu u sedištu Severnog regiona jedan u Misuli. Ova žalba je momentalno zaustavila projekat. Neprilika u prikrivanju kriminalne mreže postignuta je birokratskim nalogom, kada je FBI odbio da se uključi (lično sam informisao agenta koji je pregledao dokumentaciju i priznao njihov sadržaj, ali je tvrdio da nema ovlašćenje da reaguje i uputio me na kancelariju tužioca Sjedinjenih Američkih Država (Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država) u Bilingsu, u Montani, za koga je izjavio da je veoma dobro upoznat sa problemima). Nakon što je Generalni inspektor Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država odbio da ovo istraži, kancelarija Generalnog inspektora Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država je izjavila da oni neće da se uključe pod izgovorom da je to pitanje već potegnuto u procesu administrativne žalbe. Pošto se vlada (i Ševron) nisu usudili da dozvole da dokumenta uđu u evidenciju federalnog suda, gde bi bili stavljeni pred sudiju (ili sudije po žalbi u sudskoj parnici), senator Sjedinjenih Američkih Država Maks Baukus je napravio politički dil sa Ševronom koji je sadržao zamenu najma i Ševron se povukao. Kada sam ja lično uspeo da stavim inkriminišuća dokumenta u ruke (odnedavno novog) šefa Šumske službe Flojda Tomasa, on je pokušao da zatvori sedište Severnog regiona jedan

i da premesti operacije u Denver gde „bi bile pod pomnim nadzorom“. Bili su potrebni napori dva senatora Sjedinjenih Američkih Država, Maksa Baukusa i Konrada Bernsa da se ovo preokrene.

Beleška 1) REDIGOVANO

Beleška 2) Dva advokata koji su informisali vladinu stranu (Šumsku službu) o domorodačkim pravnim problemima tokom ovog perioda, Džon Ju i Džej Bajbi, kasnije će postati ozloglašeni kao Bušovi „advokati za mučenje“ povezani sa Kondolizom Rajs. Kondoliza Rajs je (pre i posle Bušovog režima) imala bliske veze sa ŠEVRONOM.

Beleška 3) Sedište „Severnog regiona jedan“ u Montani ima dugu vezu sa CIA-om, koja datira od 1950-ih i još uvek aktivan odnos u 1970-ima i verovatno tokom 1980-tih i kasnije, u vezi sa avio uslugama, viškom imovine i pranja novca kroz vazduhoplove korišćene u agencijskom prevozu oružja i otpadničkih elemenata (crni budžet) međunarodne trgovine narkoticima.

Beleška 4) Tokom mog istraživačkog rada, kojim je otkriven kriminalni prsten unutar vlade koji radi za ŠEVRON, Asocijacija veterana je iznenada i lažno dijagnostifikovala da bolujem od „psihoze“. Uspeo sam da poništim ovo tako što sam nezavisno otišao na evaluaciju u isti medicinski centar koji je Asocijacija veterana koristila za proučavanje šizofrenije, i ispalo je da sam čist.

Beleška 5) Nakon ovoga, moju evidenciju u Asocijaciji veterana je pregledao „specijalista“ iz Vašingtona DC i određena dokumenta su nestala, tako da izgleda kao da sam ja prevario Asocijaciju veterana. Na zakazanom saslušanju, gde sam pokazao kopiju kritičnog dokumenta koji nedostaje i koji je bio neophodan za moju odbranu, saslušanje je otkazano na licu mesta, a optužbe odbačene.

Beleška 6) 1998. godine sam dao ostavku na poslu u Milerovoj advokatskoj kancelariji zbog zdravstvenih problema.

2

2001. godine, iz Vest Glasiera, u Montani preselio sam se u Sandija Park, u Novi Meksiko. Nakon toga, krajem leta 2005. godine, upisao sam najmlađeg sina u Ist Mauntin srednju školu (čarter škola), instituciju za ubrzano učenje. Škola je slučajno imala značajne veze sa moćnim ličnostima u korporativnom vojno-industrijskom kompleksu u Albukerkiju.

Do kasne jeseni, intenzivan pritisak je započeo u obliku prekomernog maltretiranja, činilo se da je namera da budemo naterani da napustimo školu.

Započeo sam sopstvenu istragu i otkrio suštinske razloge. Tokom ovog procesa, ono što sam sam otkrio bilo je sledeće:

Krivična dela vezana za obrazac ponašanja škole i opsežna kršenja građanskih prava posebno učenika manjina, i drugih učenika, od strane neprikladnog uticaja ličnosti ultra desnog krila, rasističkog, „Hrišćanskog Dominiona“.

Ono što spolja izgleda je da je to američka čarter škola (EMHS) sa ubačenim obaveštajnim agentima koji su zaposleni kao nastavnici.

Moguće korišćenje „putovanja u inostranstvo“ sponzirisanih od strane škole kao pokriće za tajne operacije u Latinskoj Americi i Evropi.

U međuvremenu, izazvao sam paralelnu istragu (od kraja 2006. do proleća 2007. godine) o nezakonitim aktivnostima škole, od strane člana školskog upravnog veća, Džima Hilija, u pogledu maltretiranja mog sina i mene. Tokom ove druge (paralelne) istrage od strane člana školskog upravnog veća Džima Hilija, prišao mi je drugi član školskog upravnog veća, David Volter, koji me je obavestio da stajem na žulj članovima „Veća za odnose sa inostranstvom“ i upozorio me (pretnja) „Da se nisi usudio da umešaš advoкate“. Volter je dalje izjavio da bilo kakva akcija da se škola bude odgovorna „Nema šanse“ ni pod kakvim okolnostima. Za manje od godinu dana, jedan nastavnik iz škole (ubačeni obaveštajac, skoro sigurno CIA), Vins Langan, bio je deo tima koji je pokušao da mi postavi zasedu u Berlinu.

Sa nerešenim slučajem Ist Mauntin srednje škole, sveže razveden, prodatom kućom i najmlađim detetom na koledžu, otišao sam iz Sjedinjenih Američkih Država, u julu 2007. godine, da prisustvujem konferenciji na univerzitetu Johan Gutenberg u Majncu, u Nemačkoj.

Nisam imao nameru da se vratim u Sjedinjene Američke Države u kratkom roku, shvatajući da sam stvorio moćne korumpirane neprijatelje, a bez adekvatnih resursa koji su neophodni da se izvrši zatvaranje slučaja čarter škole. Ipak, u međuvremenu sam pokazao osobama koje su povezane sa školskom administracijom da nisam imao nameru da ostavim taj slučaj. To je proizvelo sledeći rezultat:

3. oktobra 2007. godine, rutinski sam tražio bankomat (ATM) koji sam obično koristio kod Johan Taler Čosi šoping centra u berlinskom predgrađu Bric. Tokom moje procene (profesionalna bezbednosna obuka) da li ima nekih pretnji, uspeo sam da pokrenem tim koji je čekao u zasedi kod lokacije bankomata. Pošto sam ih uočio pre nego što su shvatili da su otkriveni, uspeo sam da vizuelno identifikujem Vinsa Langana iz Ist Mauntin srednje škole, jednog od ubica, u okolnostima u kojima su mi i omogućili da pobegnem i da učinim da Langan shvati da je identifikovan. Dve nedelje kasnije, imao sam drugi bliski susret sa pokušajem ubistva od strane nepoznate osobe u metrou broj 7.

Smesta sam (sledećeg jutra) otišao iz Berlina u Lindau (Bodenze).

Beleška 7) Moje praćenje do lokacije bankomata u inostranstvu zahtevalo je pristup mojim bankovnim informacijama koje mogu da se dobiju preko takozvanog „Pisma o nacionalnoj sigurnosti“. Ovo ukazuje na umešanost korumpiranog FBI-a.

3

Otišavši iz Berlina u Lindau sredinom oktobra, ubrzo sam organizovao preko treće strane (REDIGOVANO) pozivnicu za nemačke vlasti da nadgledaju moju situaciju („pratite me i gledajte“). Ovo je bio namerni trik da uhvatim u zamku ono u šta sam verovao (u to vreme) da je bio pokušaj ubistva uzbunjivača (mene), u vezi sa krivičnim delima koja su počinile bogate, korumpirane ličnosti povezane sa Ist Mauntin srednjom školom.

Dve nedelje kasnije, jednog ranog nedeljnog jutra 4. novembra 2007. godine, dok sam šetao, kada je napolju bilo malo ljudi, prigušeni metak ispaljen iz puške sa velike udaljenosti za malo me je promašio i napravio rupu u parkiranom automobilu pored koga sam prolazio.

Posle toga, u utorak 4. decembra 2007. godine, shvatio sam da sam privukao nemački nadzor koji sam tražio, kada sam putovao da održim prezentaciju u grupi studenata (REDIGOVANO), nemačka policija je pročešljala voz kojim sam putovao, tražila jednog putnika u mom vagonu i tražila lične karte od svih i ispitivala sve osim mene.

Beleška 8) Projektil velike brzine je pogodio parkirani automobil, pored kog sam prolazio, takvom silinom, bilo je jasno zbog zvuka, da je probio metal karoserije, odbio se o potporni zid ispred koga je automobil bio, zarotirao se i zaustavio ispod automobila. Vratio sam se na tu lokaciju posle nekoliko dana, procenio mogućnosti i postalo je jasno da je pucanj ispaljen sa velike udaljenosti, sa prirodnog uzvišenja (strane brda) sa dobrim zaklonom sa udaljenosti od možda 500 metara.

4

Preselio sam se u Limburg u rano proleće 2008. godine, a zatim u Visbaden (u junu), prihvatajući poziv univerziteta u Majncu, da predajem tečaj (na engleskom) o američkom ustavnom pravu (letnji semestar). Ovo leto 2008. godine bila je intenzivna igra mačke i miša za mene, vezano za moje ubice/lovce. Od nekoliko susreta u Visbadenu, najupečatljiviji događaji su:

Moj motorola (Razer) mobilni telefon sa karticom američkog T-mobile iznenada je prestao da se ponaša normalno, nije više pokaziovao „t- mobile D“ (nemački) logo prijem, nije više tražio međunarodni kod da pristupim svojoj govornoj pošti u SAD-u, u stvari ekran je pokazivao (a telefon se ponašao) kao da sam zaista bio u SAD-u. Nekako je imao konekciju oko ili kroz nemačku prijemnu mrežu i izgleda da ga je koristila američka obaveštajna agencija (NSA) da preko GPS nađe moju lokaciju u realnom vremenu. Prebacio sam moj telefon na nemačku t-mobile pripejd karticu.

Otprilike u vreme kada sam primetio da se dogodila ova promena na telefonu, jedna staklena kuglica je ispaljena na mene dok sam šetao trotoarom punim ljudi na Severnoj strani (moje područje stanovanja) u Visbadenu. Čuo sam nešto što je izgledalo kao da je neki snažni mehanizam sa oprugom otpušten iza mene, i okrenuo sam se da pogledam i video jednog čoveka kako me oštro posmatra dok je izlazio iz gužve (braon stetson šešir od čvrstog filca, nosio je akten tašnu), stao na

ulicu, prešao ulicu i pobegao. Nastavio je da gleda u mene kao da je očekivao da će se nešto desiti. Kada sam se vratio u stan, seo sam za radni sto i skinuo pletenu kapu, jedna veoma mala staklena kuglica, izgledalo je kao da je napunjena mutnom tečnošću, ispala je iz moje kape na tastaturu računara. Ova kuglica se zaustavila nedirnuta u mojoj kapi, tamo gde je kapa bila podvijena na potiljku. Pažljivo sam stavio (bez dodirivanja) tu staklenu kuglicu u malu bočicu od leka sa mojim imenom na njoj, i spakovao je u papirnu maramicu kao meru predostrožnosti da se pošalje po (REDIGOVANO) na analizu.

Nakon ovog prethodnog incidenta, primetio sam da je izgledalo kao da sam praćen sa svrhom da se ustanove moje rutinske navike (GPS komponenta je izgleda bila izgubljena zbog moje telefonske konverzije).

Jedna osoba se urezala u moje pamćenje, iako nisam znao ko je ona u leto 2008. godine, bila je tada aktivni CIA službenik, Sabrina De Sousa. Istakla se zbog toga što mi se nasmešila kada je prolazila ulicom. Bila je delimično obučena u ležernu odeću južne Azije i nasmešila mi se znalački i izrazom koji može da se smatra osobitim samo kada sretnete potpunog neznanca. To je obeležilo De Sousu u mom pamćenju.

Od nekoliko pokušaja tokom ovog perioda, jedan pokušaj je jasno ličio na tehniku korišćenu u „Imam rapito affair“ (skandal otetog imama), poznatu i kao slučaj Abu Omar, u koji je De Sousa bila uključena. Vraćao sam se sa svog predavanja u Majncu kada sam primetio (zahvaljujući svojoj obuci) odstupanje od nečega što bi inače izgledalo kao jedan normalan i nebitan događaj. Grupa muškaraca, obučena u tipično plavo nemačko radno odelo za muškarce, bila je na pauzi.

Ta okolnost mi je upala u oči dok sam prilazio, iz sledećih razloga: nije bilo razgovora uopšte, izgledali su „namešteno“ (ukočeno, kao da im je gluma nepoznata radnja), imali su američki govor tela i ono što bih nazvao fizički izgled „Delta jedinica“ (građu tela koju biste tipično sreli kod hiper fizički istreniranih vojnika za specijalne operacije). Izuzev odeće, uopšte nisu izgledali kao nemački radnici. Moja ruta trotoarom bi me odvela između onoga što je bio zbijeni polukrug trojice ovih „radnika“ i polukruga zatvorenog prema ulici belim kombijem bez prozora, sa otvorenim kliznim bočnim vratima sa najmanje jednim putnikom.

Postojao je četvrti „radnik“ na mestu suvozača (sa otvorenim vratima) jednog automobila parkiranog odmah iza kombija, koji je krio registarske tablice kombija sa zadnje strane. Izgledalo je da je on postavljen na „zadnju poziciju“, u slučaju ako bih ja izbegao ili nekako prošao kroz prvu trojicu, bio je postavljen da me ugura u kombi. Jasno, očekivalo se da ću proći između polukruga i kombija. Prišao sam nezainteresovano, da bih prišao što je bliže moguće zbog vizuelne procene, i u poslednjem momentu umesto da nastavim trotoarom u ono što je sigurno bila zamka kako bi me „zgrabili“ i „oteli“ (mogli su da me ubace u kombi i nadvladaju za nekoliko sekundi, manje od pet, sigurno), skrenuo sam na ulicu, u saobraćaj (imao sam sreće da me neka kola nisu pregazila). Izbegavanje je bilo jednostavno.

Poslednji pokušaj u Visbadenu je bio kada je stan, koji sam iznajmljivao, trebalo da bude oglašen za nove podstanare. Momentalno se zainteresovao jedan par, koji je tamo živeo u vojnoj bazi Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj nemački par nije mogao da iščeka da preuzme stan od mene, bili su nervozni da se usele što je pre moguće. On je bio iz bivšeg DDR-a, bio je veliki obožavalac Džordža Buša i radio je za američku vojsku u nekom tajnom svojstvu (neuhvatljivo), a ona je vodila cvećaru u bazi.

Ubrzo me je nazvala i izjavila da bi volela da donese neke pakete da ostavi u stanu, veče pre nego što se ja iselim (u petak), što je dodatno upalilo crvenu lampicu. Jednostavno sam rekao da me nazove u utorak pre toga i da onda pita, pošto još nisam mogao da znam da li ću biti kod kuće to veče kada je ona želela da dođe sa paketima. Znao sam (ali nisam rekao) da je vlasnik stana želeo da nešto renovira. Otišao sam nedelju dana pre mog roka za izlazak, i kada je ona nazvala, stan je u potpunosti prečešljao vlasnik, a ja sam već sedam dana bio izvan Visbadena. Kada je pitala da li paketi mogu da se donesu u četvrtak, odgovorio sam „Ja sam u Berlinu, moraćete da pitate vlasnika“. Njena reakcija je bila uzvik „On je u Berlinu!“ svom mužu (saučesniku u zaveri) i onda je njen muž počeo sa tiradom na nemačkom… sa nemačkim vlastima koje imaju otvorenu pozivnicu da nadziru sve moje telefonske pozive, ja očekujem da su otkrili dvoje Nemaca koji rade za američku obaveštajnu službu.

Beleška 9) Bez ulaženja u detalje, postavio sam test tokom ovog perioda, posle gašenja GPS na mom telefonu, poveravajući se bliskoj osobi od poverenja preko Skajpa, tehnikom za koju sam očekivao da bi mogla da funkcioniše da me uhvate i uspeju da ubiju. Ovo je bila sledeća tehnika koju su pokušali, ali bio sam spreman za nju, video sam kako se okolnosti razvijaju i osujetio sam im pokušaj.

Beleška 10) Pomenuću ovde, imao sam skoro jednu celu godinu obuke (1974.-1975.) u vojnoj obaveštajnoj službi za specijalne operacije (19-a grupa specijalnih snaga) sa nekima od najiskusnijih u toj eri i, štaviše, visoko sam obučen kao asimetrični kontraobaveštajac, po pitanju tehnike o kojoj nemam pravo da diskutujem. Koliko god bila posredna, referenca može da se napravi za ovu drugu instancu, sa referencom za čitaoca na ovu studiju: „Nekonvencionalna podrška ljudskoj inteligenciji“, od komandanta L.R. Bremseta, mornarica Sjedinjenih Američkih Država, 28. april 2001., Ratni koledž korpusa marinaca.

Beleška 11) REDIGOVANO

Beleška 12) Izgubio sam određene beleške o hronologiji iz ovog perioda i nakon njega, zbog kasnijeg kvara na mom laptopu i posledičnog gubitka podataka. Posle gubitka podataka, izgubio sam naviku da vodim beleške o mnogim mojim doživljajima, ali mogu da rekonstruišem hronologiju nekih važnih događaja sa drugim zapisima.

Beleška 13) Do kraja 2008. godine, shvatio sam da ovo nije izolovan pokušaj ubistva da se zataška korupcija u školi, već je bilo nešto daleko veće. Moja odluka je bila da ovo isteram što više mogu, u nadi da bi, naročito to što me sada nadzire nemačka policija, to dovelo ka obelodanjivanju šire slike prikrivenog napora u pokušaju mog ubistva. U tom momentu, nisam zapravo očekivao da ću preživeti, već sam bio odlučan da napravim što je moguće više štete kriminalnom elementu preko tajnog aranžmana mog nadzora.

5

Nakon nekoliko nedelja boravka u Berlinu, u decembru 2008. godine, preselio sam se u Kataloniju, u Španiju, i iznajmio stan u gradu San Feliu de Gišol (San Feliu de Guixols).

Moj boravak u Španiji je bio napet, ali ograničiću moje beleške na nekoliko neobičnih događaja.

Španska domaća obaveštajna služba je direktno komunicirala sa mnom, da bi mi stavila do znanja da me prati. Na koji način su to iskomunicirali (uključujući direktno „hvala vam“, između ostalih događaja, u nekoliko prilika) možda najbolje opisuje ovaj rani primer: Imao sam susret vredan pažnje sa jednom ženom u piljarnici pored svog stana. Bilo je to kao scena iz filma Vudija Alena. Samo nekoliko dana kasnije, odigrala se ova ista scena sa mnom i drugom ženom koja mi je prišla u drugoj prodavnici. Očigledno, ona je prostudirala video snimak ranijeg susreta i ovaj drugi susret je blisko imitirao prvi susret, da mi stave do znanja da me nadziru.

Bilo je to dok sam bio u Španiji 2009. godine, CIA-in službenik Sabrina De Sousa je tužila Sjedinjene Američke Države za diplomatski imunitet za njenu ulogu u slučaju „Imam rapito affair“ ili „Abu Omar case“, što je pojavilo kao vest sa njenom fotografijom u onlajn medijima (Nju Jork tajms) i ja sam odmah prepoznao De Sousu kao onu nasmešenu ženu koju sam sreo u Visbadenu prethodnog leta. Dok sam nadgledao AP Wire (RSS prenos), takođe sam zapazio izjavu pripisanu optuženom italijanskom generalu Nikolu Polariju, nešto kao „da je Kondoliza Rajs lično nadgledala tim za otmice u ovom slučaju“. On je želeo da pozove Rajs na sud u svoju odbranu.

Tada je šira slika mojih sopstvenih okolnosti prvi put počela da dobija pravi smisao. Ako je Kondoliza Rajs „lično nadgledala“ tim za izručenja koji je uključivao Sabrinu De Sousa, ovo je pokazivalo da moj slučaj nije bio samo o Ist Mauntin srednjoj školi, već je od ranije imao veze sa slučajem Badger-Two-Medicine Društva hrabrih pasa Blekfita, ŠEVRONOM i administracijom Buša starijeg. Put karijere Rajsove vodio je od ŠEVRONOVOG borda direktora, preko Savetnika za nacionalnu bezbednost kod Buša mlađeg, pa do Državnog sekretara (Stejt Department Sjedinjenih Američkih Država je sijamski blizanac sa CIA- om) i nazad do ŠEVRONA, u eri posle Buša. Kao slučajnost sa ovim, dva advokata koji su pripremali pravne beleške o pravima Indijanaca koje je Šumska služba citirala u slučaju Badger-Two-Medicine, Džon Ju i Džej Bajbi, su od tada postali ozloglašeni kao Bušovi „advokati za mučenje“ u vezi sa izručenjima.

U junu 2009. godine, u vezi sa ovim novim razvojem događaja, otišao sam na kratko putovanje u Berlin da obezbedim u ugašenoj NVO „Asocijaciji za podršku Severnoameričkim Indijancima“ dosije o Blekfit hrabrim psima, za koji sam znao da će sadržati inkriminišuću, povezanu dokumentaciju. Lično sam prošao kroz dosije da se uverim da postoji kompletan zapis dokumentacije o ŠEVRONOVOM kriminalnom prstenu koji sam ranije sreo u administraciji Buša starijeg (sve je bilo tu) i organizovao da ceo dosije bude prosleđen (REDIGOVANO), što je i urađeno.

Nepoznatog datuma (zbog gubitka podataka) drugi metak iz prigušivača me je zamalo promašio, ispaljen iz visoke zgrade u S’garu, dok sam pešačio iz predgrađa S’gara, preko uzvišenja u San Feliu de Gišol. Ovaj događaj se desio dok sam prolazio pored gradilišta, gde se o jedan kameni nasip odbio projektil visoke brzine. Pešak ispred mene je naglo okrenuo glavu u smeru gde je metak pogodio kamen, to nije moglo da se ignoriše.

24. oktobra 2009. godine, izbegao sam da me ciljano pregaze nova, crvena, iznajmljena kola sa dva tamnoputa muškarca, čije su ruke bile prekrivene tetovažama bandi.

20. februara 2010. godine, iznenadio sam bišeg CIA-nog „Kauboja“ Garija Berntsena (sada privatni ugovarač) na recepciji hotela Barcarola u S’garo, bilo je između 7 i 8 ujutro, dok je prijavljivao svoj tim ubica u hotel. Zajedno smo uhvaćeni na sigurnosnoj kameri.

Gari je prvo imao bled zapanjen izgled koji je prešao u izraz lica kao da je uhvaćen sa rukom u kutiji sa kolačićima, i kao da bi želeo da propadne u zemlju, dok sam ja stajao nekoliko centimetara od njega, doslovno dodirujući se laktovima, a njegovi telohranitelji su samo stajali tamo zureći u mene sa zapanjenim glupim izrazom lica u okolnostima kada im je potpuno uništen paravan, nisam mogao a da im se ne nasmejem na odlasku prema vratima. Dao sam im oko šest sati prednosti pre nego što sam postavio tu činjenicu o susretu tog jutra na internet, gde je španska domaća obaveštajna služba gledala moja ažuriranja o susretima. Berntsen i saradnici su bili pametni da pobegnu.

5. jula 2010. godine, imao sam posetu, oko pola sata, kada su dva veoma ljubazna policajca [Mossos] došla na moja vrata. Ono što su

policajci rekli je bilo interesantno. Policija je upisala moje podatke iz pasoša, pitala me o detaljima da potvrde moj identitet, preko radija su izvestili o mom imenu, mojim podacima i dali mi da potpišem izjavu sa zaključkom da živim u tadašnjem stanu „manje-više jednu godinu, da se preda sudiji“ koji je želeo da potvrdi identitet osobe koja živi u mom stanu. Nisam krio činjenicu da sam neprijavljen u Španiji i pojasnio sam da nemam nameru da se prijavim u imigracionom ili da zatražim prebivalište. Policija me je uverila da moj boravak u Španiji nije problem i da ih nije zanimalo ništa drugo osim da potvrde moj identitet za sudiju.

Negde u ovo vreme sam bio poprilično siguran da sam bio otrovan. Jednog dana sam, nakon što sam jeo napolju, iznenada osetio obilno znojenje bez groznice i kasnije, moje zdravlje je krenulo nizbrdo. To i činjenica da je sudija Baltazar Garzon nedavno bio sklonjen sa svoje sudijske stolice u Španiji pod ogromnim pritiskom od strane SAD-a u korumpiranom i političkom procesu (pomno sam pratio slučaj sudije Garzona), zajedno sa Narodnom strankom koja je preuzela vlast, osetio sam da je moj boravak u Španiji neodrživ. Vratio sam se u Berlin u avgustu.

Beleška 14) Letnji period 2009. godine je nestao iz svih mojih onlajn imejl evidencija, počevši ubrzo nakon što sam objavio ovo pismo od 18. februara 2009. godine onlajn, postavljeno 3. juna 2009. godine. Veći deo juna, ceo jul i avgust su nestali i još mnogo toga, do početka 2010. godine, 4 naloga, 3 na google-u i 1 na yahoo-u. Ovo se poklopilo sa mojim prethodnim praćenjem, preko moje debitne kartice Wells Fargo Debit Card (korišćenje bankomata) i od strane T-Mobile USA mobilnog telefona korišćenjem GPS… sve ukazuje na pristupanje mojim različitim računima, uključujući telefon, bankovne račune i imejl naloge, preko Pisma o nacionalnoj bezbednosti i saučesništva organa za sprovođenje zakona da me prate radi pokušaja mog ubistva u egzilu. Pismo koje sam objavio 3. juna:

18. februar 2009. godine Od: Ronald Vest
Za: Federalni istražni biro Pozdrav FBI

Molim vas da kopija ovog mejla bude stavljena u moj dosije i da istinita i potpuna kopija bude prosleđena Glenu Fajnu u kancelariju Generalnog inspektora u Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Na osnovu mojih iskustava protekle tri i po godine manje-više, zahtevam sledeće:

Istragu i sveobuhvatni pregled bilo kojih povezanih istraga koje su dozvolile bilo kojoj agenciji Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i vašu, pristup (preko Pisma o nacionalnoj bezbednosti ili BILO KOJIH sredstava, npr. Izvršnim nalogom ili pravnim memorandumom koji zaobilazi „FISА“ sud, itd.) mojim ličnim podacima (posebno o mom kretanju preko zapisa bankomata i (GPS) mobilnog telefona, imejla i razgovora na „skajpu“) koje su mogle da dovedu do nekoliko iskustava uključujući, ali ne ograničavajući se na:

U Berlinu, u Nemačkoj, u Johanes Taler Čosi tržnom centru (područje Britz Sud) u veoma bliskoj i napetoj situaciji vrebao me je Vins Langan (ili njegov brat blizanac) iz Ist Mauntin srednje škole (Sandia Park, NM) zajedno sa saučesnikom, 3. oktobra 2007. godine. Kako to može da bude u vezi sa, nekoliko nedelja kasnije, metkom iz prigušivača koji me je zamalo promašio i napravio rupu u vozilu pored kojeg sam prolazio u Lindau, u Nemačkoj.

Pod kojim okolnostima su dalji lov i ono što izgleda da je pokušaj ubistva u vezi sa mojim t-mobile telefonom, konektovanim direktno kroz t-mobile mrežu SAD-a, dok sam bio u širem području regiona Frankfurta, Limburga i Visbadena, posebno krajem marta-početkom aprila 2008. godine, premošćavajući „t-mobile-D“, a ekran je pokazivao i telefon se ponašao kao da sam bio u SAD-u, i koja je veza toga sa prethodno rečenim.

I u vezi sa svim navedenim gore, pregled aktivnosti (REDIGOVANO), bilo da je ona vaša, ili imovina bilo koje agencije u SAD-u ili je sa vama na principu usluga-za-uslugu ili bilo kojom agencijom u SAD-u ili u bilo kojem svojstvu ili povezanim istragama ili akcijama iz prethodnih pasusa, sarađivala u nekoj istrazi ili povezanoj akciji koja me se tiče direktno ili indirektno, sa njom koja se sprijatelji sa mnom za potrebe bilo koje istrage u bilo kom momentu, ili tražeći dovoljno informacija da implicira, ali u stvari iz nehata i pogrešno implicira mene, u nedostatku dovoljno

informacija da me oslobodi, u vezi sa bilo kojim radnjama i/ili postojećim upućivanjem na vašu ili bilo koju agenciju u SAD-u, ili bilo koje osobe povezane sa takvim istragama, akcijama ili agencijama – koje utiču na moje beneficije socijalnog osiguranja na takav način da efikasno koriste službeno svojstvo da me dovedu pod jurisdikciju SAD-a, ili da se mešaju u moju slobodu kretanja ili bilo kako drugačije utiču na moje građanske slobode prema „R.I.C.O.“ kao kriminalna organizacija, ili pod bilo kojom drugom okolnošću povezanom sa prethodnim pasusima, uzrokuju neprikladan pregled mojeg dosijea socijalnog osiguranja što predstavlja maltretiranje i poteškoće u mom i životu članova moje porodice.

I zahtev da se Generalni inspektor za Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država nezavisno raspita kod odgovarajućih vlasti u Saveznoj Republici Nemačkoj za bilo koje poznate činjenice istraga koje su možda vođene ili se vode u vezi sa bilo kojim/svim od prethodnog. Šaljem kao skrivenim primaocima (BCC) ovu komunikaciju dvojici advokata, jednom u SAD-u i jednom u Nemačkoj. Ovo NISU moji advokati. Kopiram njima zato što su odmereni ljudi za koje verujem da imaju najviše moguće etičke standarde i želim zapis ovog mejla u rukama trećih strana kojima verujem – što uključuje bilo koju zakonitu vlast, advokata ili drugu osobu kojoj mogu, po svom nahođenju, da dostave kopije ako naknadno odluče da je tako odgovarajuće.

S poštovanjem, Ronald Tomas Vest

Ovo pismo (iznad) nije odbio FBI mejl server, poslato je na albuquerque@fbi.gov, ali nije dugo prošlo pre što sam počeo da primam sledeći odgovor na mejlove koje sam slao FBI-u u Albukerkiju (ja sam, do tada, obaveštavao FBI o svojim aktivnostima).

Sledeće adrese imaju permanentne fatalne greške < albuquerque@fbi.gov> (razlog: 550 #5.1.0. adresa odbijena sylvia.maruffi@ic.fbi.gov)

Transkript sesije sledi …dok komunicira sa ic.fbi.gov.: RCPT za: <<< albuquerque@fbi.gov>… Korisnik nepoznat

Ovo (prethodno) pokazuje da su moji mejlovi prethodno imali rutu do „Slivije Marufi“, koja izgleda da je sklonjena, a njena adresa u kancelariji u Albukerkiju otkazana ili promenjena.

U nepovezanom prigovoru u Federalnom sudu u Albukerkiju koje je postavljeno na internet od strane jedne stranke u maju 2009. godine, našao sam sledeću izjavu:

„.. situaciju preispituje Silvija MARUFI, FBI istražni analitičar“

Ovo jasno pokazuje na FBI agenta Sliviju Marufi kojoj je dodeljeno da me istražuje sve do momenta kada sam poslao pismo FBI kancelariji u Albukerkiju 18. februara 2009. godine, a Marufi je jasno bila „osoba od interesa“ vezana za uporne pokušaje ubistva (mene). Uzgred, FBI nikada nije priznao moje (imejlom poslato) pismo od 18. februara 2009. godine, iako je jasno da su primili ovu komunikaciju.

6

Živeo sam u Berlinu od septembra 2010. do jula 2012. godine. Od nekoliko incidenata tokom ovog perioda, ovaj se izdvaja:

Dok sam živeo u Šarlotenbergu (Berlin) tokom jula 2011. godine, imao sam svoje prvo iskustvo sa obaveštajnim agencijama koje su koristile prozelitističke evangeliste kao paravan za tim ubica. Razmišljao sam malo o tome da li su „Jevreji za Isusa“ bili MOSAD ili zajednički poduhvat MOSAD/CIA, ali za sada bih ostao pri MOSAD-u. Članak Vejna Madsena je ukazao da je CIA koristila misionare u prošlosti, posebno u Latinskoj Americi, ali su Jevreji za Isusa potpuno druga vrsta. U Berlinu niko neće zabadati nos u posao bilo kog Jevreja, to je savršen paravan (mora da MOSAD tako misli). Ovo je izgleda bio još jedan slučaj „quid pro quo“ (prethodna MOSAD-ova razmena je bio pokušaj na liniji U7 u Berlinu, 14. oktobra 2007. godine) ili kada obaveštajna agencija jedne nacije radi u ime obaveštajne agencije druge nacije, ovo nije uopšte neobično.

To je dvostruko slepo poricanje ugrađeno u operacije, evangelistički Hrišćani koji se predstavljaju kao Jevreji. Četiri od pet, ili možda devet od deset ovih takozvanih „Jevreja za Isusa“ su prevareni i nesumnjivi evangelisti koji jednostavno pokušavaju da ubede ljude da budu „spašeni“. Dovoze ih avionima širom sveta u smenama, gde dobrovoljno

rade kao misionari, i podobni su i pri ruci da idu u bilo koje područje gde treba da se dogodi operacija ubijanja.

Meta treba da se navikne da ih viđa u svojoj okolini i to je ono što treba da napravi ugodno okruženje misionarima, dok se vaše navike proučavaju, kojim U-Bahn (metroom) putujete i uobičajeno vreme. Kada se meta navikne i ignoriše „Jevreje za Isusa“, sa uspostavljenom rutinom, nesumnjivi, prozelitistički članovi se zamene sa timovima ubica iz MOSAD-a koji nose majice „Jevreji za Isusa“, i meta (teorija mora da se održava) neće primetiti da je označena kada ulazi u metro gde će „najnehrišćanskija“ otrovna igla, koja ne može lako da se vidi na sigurnosnim kamerama, ubodom izazvati srčani udar u gomili ljudi, i tako se još jedan pridruži ljudima koji padnu mrtvi od prirodnih uzroka svakog dana, to je tako jednostavno. Osim kada nije tako jednostavno, kada je meta svesna onoga šta se dešava, zato što je obaveštajna agencija glupa.

Kada se Amerikanci koji su doveženi avionom sa Biblijskog pojasa Srednjeg zapada zamene Izraelcima čije je generalno ponašanje, izrazi lica i govor tela od glave do pete drugačiji od prevarenih evangelista (koji ne bi trebalo da, na kraju krajeva, budu iznenađeni što će stvarni Jevreji biti uključeni u njihovu organizaciju), to neće propustiti niko mog nivoa obuke. Bilo je to u Šarlotenbergu, primetio sam dva Izraelca kako proučavaju moje navike, dok su Amerikanci pokrivali veće javno područje kuda sam često išao, nekoliko dana, a onda su Izraelci motrili na moj ulaz u U-Bahn. Ušao sam, ali umesto da idem dole na drugi nivo i da uzmem voz, izašao sam na drugom ulazu, kao da sam koristio U-Bahn stanicu kao metod da prođem raskrsnicu bez dodira sa semaforima iznad zemlje, dok sam posmatrao pratioce koje sam mogao da primetim i naravno… jedan visoki Izraelac u civilnoj odeći (nije imao majicu „Jevreji za Isusa“) je promenio smer i pojavio se iza mene, ali ja sam bio spreman na to i postavio sam se leđima prema zidu kod stola kafića na otvorenom, između ljudi koji su takođe bili okrenuti prema njemu, leđima prema zidu i nije mogao da me pogodi iglom, a da se ne oda. Potpuno pogrešno mesto sa gomilom ljudi je bila moja prednost, a ne njegova. Glupo je izučavao događaj jedan minut, oklevajući, krećući da pođe, ponovo zastajući da prouči, pitajući se šta da uradi, dok je očigledno

iziritiran odustao i otišao dok sam ja uporno i direktno gledao u njega, a on u mene.

U avgustu 2012. godine, preselio sam se u malo selo na jugu Nemačke.

Beleška 15) U avgustu 2011. godine, (REDIGOVANO), koji je uglavnom izgubio kontakt sa mnom nakon što sam mu dostavio staklenu kuglicu iz moje kape u Visbadenu da dostavi na analizu, i nakon toga kada sam mu dostavio inkriminišući dosije Badger-Two-Medicine, kontaktirao me je samo toliko da napravi izgovor o prekidu naše bliske saradnje (optužio me je da sam pisao „Mržnju“ upućujući na moje satirične eseje) koja je trajala skoro dvadeset godina. Moj utisak je da je (REDIGOVANO) izgubio živce.

7

U novembru 2012. godine, posetio sam Berlin i imao blizak susret sa potencijalnim ubicom na U7 metrou (treći U7 pokušaj tokom 5 godina) i ovaj incident je bio, kao u poslovici, kap koja je prelila čašu.

Do tog momenta, više od pet godina su domaće nemačke vlasti bile svesne i/ili pratile moju odiseju, a da nisu preduzele akciju da izvrše pravdu, nisu hapsile i nisu sudski gonile, pa sam shvatio da neće nikakva akcija biti preduzeta sve dok je ulizica SAD-u, konzervativna vlada, na vlasti u Nemačkoj. Nakon što sam neko vreme razmišljao o tome, odlučio sam da udarim na nemačku vladu. Razvio sam pravnu strategiju da isprovociram Nemačku na Međunarodnom kriminalnom sudu, za podsticanje i pomaganje SAD-u u zločinima za koje SAD ne mogu direktno da budu tužene zato što SAD ne pripadaju Rimskom statutu, koji je napravio taj sud. Takođe sam odlučio da proguram informacije o Hrišćanskom ekstremizmu u Pentagonu, pomoću materijala koji sam dobio u neformalnoj saradnji sa Fondacijom za vojnu versku slobodu (od juna 2008. godine), o nemačkim parlamentarcima, zajedno sa obilnim anti-semitskim mejlom punim mržnje usmerenim protiv fondacije, koji mi je dao Majki Vajnstajn, predsednik MRFF (Fondacije za vojnu versku slobodu). Ovi napori su počeli iz mog skrovišta u južnoj Nemačkoj, 2013. godine.

Beleška 16) Prema izveštaju o istraživanju Vašington posta iz 2011. godine, „nekih 1 271 vladina organizacija i 1 931 privatna kompanija rade

na programima povezanim sa protivterorizmom, državnom bezbednošću i obaveštajnim radom na oko 10 000 lokacija širom Sjedinjenih Američkih Država. Procena je da ok 854 000 ljudi, skoro jedan i po put više nego što Vašington D.C. ima stanovnika, imaju bezbednosna odobrenja najvišeg nivoa.“

Ovo je podržao članak na bloomberg.com: „Hiljade tehnoloških, finansijskih i proizvodnih kompanija radi blisko sa agencijama za nacionalnu bezbednost SAD-a, pružaju osetljive informacije i zauzvrat primaju beneficije koje uključuju pristup poverljivim, obaveštajnim podacima, reklo je četvoro ljudi koji su upoznati sa procesom. Ovi programi, čiji su učesnici poznati kao partneri od poverenja, sežu daleko izvan onoga što je otkrio Edvard Snouden, računarski tehničar koji je obavljao posao za Nacionalnu bezbednosnu agenciju“.

Dodatno, nadzorni organ Kongresa SAD-a, GAO (Vladina računovodstvena kancelarija), izveštava kao rezultat manjkavih podataka, obaveštajne agencije SAD-a: „nisu dobro pozicionirane da procene potencijalne efekte oslanjanja na osoblje ugovarača“

I onda, jedan oficir vojne obaveštajne agencije SAD-a je izjavio za Buzzfeed: „Mislim da ako bismo imali šansu, veoma brzo bismo to završili.“ [Obaveštajna služba SAD-a bi želela da nađe Snoudena]. „Ležerno se šeta ulicama Moskve, vraćajući se iz nabavke namirnica. Vraćajući se u svoj stan, slučajno ga ubode prolaznik. Misli da to nije ništa, kada posle nekog vremena počne da se oseća pomalo ošamućeno, i misli da je to parazit iz lokalne vode. Ode kući potpuno bezbrižno i sledeća stvar koju saznate je da je umro pod tušem“.

U stvari, većina nenavedenih događaja (u ovoj hronologiji) koje sam doživeo su imali veze sa uhodama, čije je ponašanje profilisano za akciju, kao što je opisano u prethodnom pasusu.

Ovo ukazuje na apsolutnu korupciju američke obaveštajne službe, gde korumpirani Pentagon, koji je bacio vladavinu prava kroz prozor, i povezane korumpirane korporativne ličnosti (npr. Hrišćanski ekstremisti Kondoliza Rajs i bivši vrhovni komandant NATO-a i Obamin savetnik za nacionalnu bezbednost general Džejms Džouns, u saradnji sa ŠEVRONOM) mogu da pristupe tajnom materijalu preko Pentagonske

NSA (Agencija za nacionalnu bezbednost) suštinski u bilo koju svrhu koju žele, sve do i uključujući i ubistvo.

8

2013. godina je bila uglavnom mirna, u vezi sa pokušajima mog ubistva, radio sam iz svoje sigurne kuće u južnoj Nemačkoj. Uspeo sam da podnesem tužbu kod Međunarodnog kriminalnog suda protiv Nemačke (trenutno na čekanju, jer je sud tražio dodatne informacije) i započeo sam kampanju da edukujem nemačke parlamentarce o hrišćanskom ekstremizmu koji vodi Pentagon, a koji inficira NATO. U septembru 2013. godine, preselio sam se u Lajpcig. U decembru 2013. godine sam otišao iz Nemačke da živim sa svojom devojkom u (REDIGOVANO). Prijavili smo se da živimo zajedno i tri nedelje kasnije, uručen mi je nalog Ministarstva unutrašnjih poslova o proterivanju iz države. Nalog je bio na snazi širom Evropske Unije, i kao posledica toga, bio sam pod svakodnevnom pretnjom deportacije u SAD. Krajnje je nemoralno da me prisiljavaju da tražim politički azil u ovim okolnostima, ali u stvari to je tačno ono što može da bude potrebno u ovoj stalnoj lakrdiji od pravde, u kojoj su pravne institucije odbile da krenu protiv kriminalaca koje sam izložio vlastima.

9

Rezultat onoga što sam nazvao „alfa“ istragom je jasan.

Korporativni organizovani kriminal u vojno-industrijskom kompleksu u dosluhu sa institucijama u NATO-u i odmetnutim elementima u obaveštajnim agencijama (sa izvan orvelovskim obrtom kada je ubačen „Hrišćanski dominionizam“), zajedno formiraju jednu međunarodnu „duboku državu“ koja je posvećena subverziji i eventualnom svrgavanju i/ili kontroli zapadnih demokratskih institucija. Nemačka vlada i organi za sprovođenje zakona su sada potpuno svesni „alfa“ elemenata koji su operisali izvan parametara zakona u Nemačkoj. Uzgred, alfina operaciona komanda i kontrola smeštena u SAD-u je zastrašila nemački politički establišment na najvišim nivoima.

Sa nemačkom vladom, dobro upoznatom sa svim neophodnim činjenicama u vezi sa „alfom“, od policije na lokalnom nivou do glavnih političara u Nemačkoj, zaista postoji još malo stvari koje mogu da se

postignu. „Alfin“ istražni rezultat se ne može gurati pod tepih doveka, previše ljudi sada zna šta se dešava i na kraju, ja imam malo kontrole nad tim kada će to izaći na videlo ili kako će se razvijati kasnije. Ovo će imati veze sa preostalim institucijama u vezi sa vladavinom prava koje još nisu preuzete od strane kriminalne organizacije iza „alfe“. Nepobitna je odgovornost ovih institucija da poguraju napred informacije koje su iznete i okružuju „alfu“; u pravcu ponovnog uspostavljanja autentičnog ustavnog poretka.

Beleška 17) U Nemačkoj, gde nema oklevanja da se hapse i sudski gone islamističke terorističke ćelije, čvrsto rešene da izvrše zaveru za ubistvo, pet uzastopnih nemačkih ministara unutrašnjih poslova nisu uspeli da deluju protiv istog ponašanja kada se ono vrši od strane ili u ime hrišćanskih ekstremista u američkim obaveštajnim službama i povezanih korumpiranih ličnosti koje vrše zločine na nemačkom tlu. Ti nemački ministri unutrašnjih poslova, po redu svog nameštenja u ministarstvu su:

Wolfgang Schäuble, 22. novembar 2005. do 28. oktobra 2009. Thomas de Maizière, 28. oktobar 2009. do 3. marta 2011. Hans-Peter Friedrich, 3. mart 2011. do 17. decembra 2013. Thomas de Maizière, 17. decembar 2013. do 14. marta 2018. Horst Seehofer, 14. mart 2018. do sada.

Post scriptum beleška bi bila da su se slučaj svete zemlje Blekfita iz Montane i čarter škole Ist Mauntin u Novom Meksiku desili uporedo, a na kraju su bili konvergentni; ukrštajući zajedničke ili povezane interese u vojno-industrijskom kompleksu.

Ronald Tomas Vest, maj 2021.

Srbija

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

Proširenje carstva značilo je rast privatnog bogatstva.To nije ništa novo, to je uistinu u skladu sa drevnom istorijom“Gaj Asinije Gal (iz Tacitovih Anala Rimskog carstva)

Razmislite o ovome samo na trenutak. Citat je star 1.900 godina.

Zapadna kultura je istorija carstava, koja je milenijumima prethodila Aleksandrovim Grcima. Ali, sada, ovaj ciklus je konačno iscrpljen u 21. veku, gde su kolonijalizam, prozelitizacija i zavođenje (konzumerizam) nadvladali svetom, ali osvajanjem razotkrili zabludu održivog ekonomskog razvoja (carstvo je omogućilo rast privatnog bogatstva). Nema više šta da se eksploatiše, nigde više da se ode.

Ali apetit patricija (oligarha) za bogatstvom nije prestao. Tako da se oni sve više okreću svom sopstvenom narodu kako bi zadovoljili svoj (nezasiti) apetit. U apstraktnom smislu, to nije ništa drugo nego kulturni kanibalizam.

Od previše primera ovog nekrotičnog kulturološkog fenomena, kanibalizma savremene zapadne civilizacije, idemo na nedavni, najveće razmere ikada, kako je „obedovanje van“ Džordž Harison tako prigodno opisao 1968. godine:

Everywhere there’s lots of piggies living piggy lives
You can see them out for dinner with their piggy wives
Clutching forks and knives to eat their bacon

(Svuda ima puno svinja koji žive život pun svinjarija
Možete ih videti kao izlaze na večeru sa svojim ženama-prasicama
Stežući viljuške i noževe da žderu slaninu) 

To je ono što se dešava sa velikim farmaceutskim kompanijama i kovidom; i argumentom kule od karata da li otkriti (odreći se) patent vakcine protiv kovida. Oligarh Bil Gejts, 1) protivi se (zajedno sa Angelom Merkel) kršenju „prava na intelektualnu svojinu“ korporacija, jer bi, ako se „odreknu“, svaka kompetentna farmaceutska laboratorija počela da proizvodi vakcine protiv kovida. Ali nekim političarima (npr. Džou Bajdenu ili ko god ga menja bilo kog dana zbog njegove demencije) postaje neugodno zbog pitanja patenta velikih farmaceutskih korporacija koje zarađuju sramne sume novca dok su oni (političari) zabrljali u upravljanju pandemijom svojim ispolitizovanim „lekom“ (npr. dr „Faust“ Fauči). Sve ovo prethodno je kula od karata koja se nameće paničnoj javnosti.

„Primenili smo zlatni standard da bismo kvalifikovali podatke koji su pregledani pre nego što smo zaključili da ivermektin može okončati ovu pandemiju“

U međuvremenu, prelazimo na pravo pitanje, podsećajući se da je oligarh Bil Gejts drugi najveći donator Svetske zdravstvene organizacije (Gejtsova fondacija je najveći donator SZO nakon SAD-a), a Svetska zdravstvena organizacija odbila je da odobri efikasni, jeftini, generički lek Ivermektin, kao lek za lečenje kovida, zbog kog bi se histerija vakcinacije dovela u pitanje (i suzbila pandemija), pogledajte ovih pet grafikona:

Ivermektin u Češkoj Republici:

Ivermektin u Slovačkoj:

Ivermektin u Meksiku:

Ivermektin u Panami:

Ivermektin u Peruu:

„Zapad, dok sam razmišljala kako se proteže hiljadama milja iza zalazećeg sunca, bio je zapanjujuć u svojoj korupciji, u svojoj želji za smrću i u zadovoljstvu prema svojoj bolesti“ – Sisili Izabel Ferfild

Srbija

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

“The extension of the empire has meant the growth of private fortunes. This is nothing new, indeed it is in keeping with the most ancient history” -Gaius Asinius Gallus (from Tacitus, The Annals of Imperial Rome)

Think about it for just a moment. The quote is 1,900 years old.

Western culture is a history of empires, preceding the Greeks of Alexander by millennia. But now, this cycle is finally exhausted in the 21st Century where colonialism, proselytizing, and seduction (consumerism) have overtaken the world but exposed the fallacy of sustained economic development (empire enabled growth of private fortunes) through conquest. There’s nothing left to exploit, nowhere else to go.

But the patrician (oligarchs) appetite for wealth hasn’t ceased. So they’ve been increasingly turning on their own people to sate their (insatiable) appetites. In the abstract, this is nothing short of cultural cannibalism.

Of too many examples of this necrotic cultural phenomenon of modern Western civilization’s cannibalism to list, we’ll go to the recent, largest scale ever, ‘dining out’ so aptly described in 1968 by George Harrison:

Everywhere there’s lots of piggies living piggy lives
You can see them out for dinner with their piggy wives
Clutching forks and knives to eat their bacon

That’s what’s going on with Big Pharma & Covid; and the straw man argument of whether to open up (waive) the covid vaccine patents. Oligarch Bill Gates both 1) opposes (together with Angela Merkel) violating the ‘intellectual property rights’ of corporations that if ‘waived’ would see any competent pharmaceutical lab in the world begin to manufacture covid vaccines. But some of the politicians (e.g. Joe Biden or whoever is standing in for his dementia on any given day) are becoming uncomfortable over the issue of Big Pharma vaccine patents making ungodly amounts of money as they (the politicians) bungle handling the pandemic with its politicized ‘medicine’ (e.g. Dr ‘Faustus’ Fauci.) All of this preceding is a straw man argument foisted on a panicked public.

“We applied the gold standard to qualify the data reviewed before concluding that ivermectin can end this pandemic”

Meanwhile, going to the real issue, recalling Oligarch Bill Gates is the second largest donor to the World Health Organization (Gates’ foundation is the largest WHO donor after the USA) and the World Health Organization has refused approval of an effective, cheap, generic drug, Ivermectin, as a treatment for covid that should render the vaccination hysteria moot (stamp the pandemic out), look at these five graphs:

Ivermectin in Czech Republic:

Ivermectin in Slovakia

Ivermectin in Mexico:

Ivermectin in Panama:

Ivermectin in Peru:

“The West, as I thought of it extending thousands of miles beyond the setting sun, was astonishing in its corruption, in its desire for death, and in its complacency towards its disease” -Cicily Isabel Fairfield

prvi deo                                                                      Read in English

U prvom delu čitalac je upoznat sa psiopima (psihološkim operacijama) u svom „civilnom“ obliku (koje je uveo Edvard Bernajz, zasnovanim na principima svog ujaka Sigmunda Frojda) eufemistički preimenovanim u „odnosi s javnošću“ ili, oblik propagande koji korporacije primenjuju na svojim potrošačima; vrlo slično onome kako obaveštajne agencije dezinformacijama ciljaju na stanovništvo neprijateljskih država. Svaki pristup, bilo da je reč o „civilnom“ ili vojnom, nastoji da manipuliše stanovništvom dalje od njihovih sopstvenih interesa (čak i opstanka) u korist počinilaca propagande. Videvši (u prvom delu) kako pohlepa zapadnih korporativnih oligarha deluje u sistemu koji u suštini „legalizuje“ ono što bi moglo predstavljati nekažnjeno ubistvo koje sponzoriše država, ili ukratko preformulisano: dozvola da se u „vanrednom stanju“ odobri upotreba neistraženog, eksperimentalnog leka koji je veoma skup, Bamlanivimab, na narodu koji ništa ne sluti, kao alternativa za lek za koji se zna da je bezbedan, za koji je dokazano da je delotvoran i jeftin lek, ivermektin, za lečenje kovida, gde se ovaj drugi zataškava u korporativnim medijima, sada, pogledaćemo u sadašnje „odnose s javnošću“ (psiop) koje ukazuju na dezinformacije koje se tiču vakcina (ili takozvanih vakcina).

Semantika i cepidlačenje

Šta je vakcina? Tradicionalno, vakcina se odnosi na upotrebu „inaktiviranog“ (mrtvog) virusa da stimuliše imuni odgovor. Kineska vakcina protiv kovida zasnovana je na ovoj metodologiji, kao i već godinama (decenijama) vakcine protiv gripa. Ovaj metod omogućava imunološkom sistemu da prirodno obavlja svoj posao.

Šta je genska terapija? Tokom poslednje dve decenije, genska terapija podrazumeva petljanje sa samim genetskim materijalom, uključujući iRNK. Ali Moderna poriče da je anti-kovid terapija koja koristi iRNK genska terapija:

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa Moderninog sajta: „Genska terapija i redigovanje gena menjaju originalne genetske informacije koje nosi svaka ćelija. Cilj je da se sprovede trajna popravka osnovnog genetskog problema, menjanjem defektnog gena. Moderna zauzima drugačiji pristup u rešavanju osnovnog uzroka MMA i ostalih bolesti. iRNK prenosi uputstva deponovana u DNK, kako bi proizvela proteine potrebne svakoj živoj ćeliji. Naš pristup ima za cilj da pomogne telu da proizvede sopstveni protein koji nedostaje ili je defektan. Za razliku od redigovanja gena i genske terapije, iRNK tehnologija ne menja genetske informacije ćelije.“ [1]

E pa, Moderna je lagala. Ne o tehnici, već o činjenici da je istraživanje o iRNK potpadalo decenijama pod rubriku „genska terapija“, što je pokazalo mnoštvo istraživačkih radova u biblioteci Nacionalnog instituta za zdravlje:

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sajta Nacionalnog instituta za zdravlje: „Sintetička informaciona RNK [iRNK] kao alat genske terapije” [2]

Ono što Modernini ljudi koji se bave psiopom žele da mislite (kada neiskreno sužavaju definiciju genske terapije) je, jer oni ne modifikuju DNK, gde se nalaze stvarni geni, da to nije genska terapija. Ali, znate šta? RNK je takođe genetski materijal od značaja kada je podvrgnut korporativnim naučnim (pohlepom motivisanim) prljavim poslovima.

Ne baš savršena (ali adekvatna) analogija bila bi da se DNK sastoji od sedišta koje izdaje uputstva namenjena izgradnji određenih struktura. iRNK je kurir koji dostavlja DNK nacrt gradilišta. Ono što iRNK „genska terapija“ postiže je, da vrši razmenu nacrta, vrlo slično kao kad biste poslali uputstva putem kurirske službe, ali uputstva koja ste poslali nisu ono što je stiglo na predviđeno odredište, jer je neko u kurirskoj službi zamenio original sa izmenjenim setom uputstava. U slučaju Modernine kovid genske terapije (to NIJE vakcina u bilo kom smislu onoga što je „vakcina“ značila pre kovida) problem je (opet, kao i u slučaju Bamlanivimaba u prvom delu), ova terapija je „brzo razrađena“ i primenjena pod ovlašćenjima u vanrednom stanju, kojima se preskaču uobičajene potrebne studije, koje bi zakon nalagao pre odobrenja. Ukratko, dugoročne zdravstvene posledice za ljude koji primaju ovu terapiju nisu poznate ili su preformulisane, psihopate (pohlepom motivisani) korporativni lobisti ($) kupili su, uverili ili na neki drugi način podrili institucije do tačke u kojoj se obični građani vrlo malo razlikuju od laboratorijskih pacova.

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa sajta Popularna mehanika: „Nakon perioda izuzetno ubrzanog razvoja, dve eksperimentalne vakcine protiv kovida-19 (korona virusa) su gotovo spremne za udarni termin. Obe koriste tehnologiju zvanu informaciona RNK (iRNK), koja je decenijama proučavana i sa kojom su vršeni eksperimenti u različitim oblicima, ali nikada nije korišćena kao komercijalna vakcina.“ [3]

Obratite pažnju na terminologiju „ubrzani razvoj“, „ekperimentalne“ i „nikada nije korišćena“. Ukratko, drugim rečima, neadekvatno proučena i odobrena zbog činjenice „vanrednog stanja“.

Screenshot „Odobrenje za hitnu upotrebu“ iRNK injekcija Moderna i Fajzer sa sajta Administracije za hranu i lekove SAD-a [4]

Nakon prvog dela (suzbijanje efikasnog, jeftinog leka protiv kovida, ivermektina, dok se promoviše neistraženi, eksperimentalni lek, Bamlanivimab), u ovom drugom delu koji sledi, postaje jasno da promovisanje ljudskog zdravlja i brzi oporavak nije primarni cilj institucija zaduženih za suzbijanje takozvane „pandemije“. U stvari, čini se da transcendentna korupcija korača putem ka stanju biološkog terora, koji zapadne vlade sprovode nad sopstvenim građanima, u odsustvu bilo kakvog etičkog samoograničenja koje podrazumeva 1) upotrebu ivermektina kao sigurnog, jeftinog i efikasanog leka protiv kovida i 2) razvijanje klasične vakcine, sa dokazanom, sigurnom metodom zasnovanom na „inaktiviranom“ (mrtvom) virusu kao što su to uradili Kinezi. U međuvremenu, nadajmo se da će Kinezi postupati odgovorno u daljim istraživačkim naporima u pogledu iRNK genske terapije. [5], [6], [7], [8]

Pratite novac

U čijem je interesu korišćenje nacionalnog tela građana kao laboratorijskih pacova?

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa sajta American Broadcasting Corporation (ABC): „Gejts, koji je investirao u tehnologiju vakcina 2015. godine, naglasio je važnost informacionih RNK (iRNK) vakcina koje će dovesti do završetka ove pandemije i eventualno onih koje će nastupiti u budućnosti.“ [9]

Teško da je Bil Gejts molekularni naučnik. Ono što Bil Gejts zapravo jeste, je narcis. Da li Bil Gejts razume da je iRNK eksperimentalna, nedovoljno proučena tehnika, za koju je vrlo moguće dokazati da je sve osim da je korisna za ljudsko zdravlje dugoročno gledano? Narcis se neće pozabaviti ovim pitanjem. Radi se o tome da se Bil Gejts igra Boga tako što svojim bogatstvom kupuje uticaj koji određuje politiku kovida na globalnom nivou, u okolnostima koje zahtevaju upotrebu eksperimentalnih, nedovoljno proučenih i/ili neispitanih lekova koji se mogu odobriti samo po hitnim ovlašćenjima, jer NISU dokazani kao bezbedni.

Ilustracija (screenshot) Svetske zdravstvene organizacije koja pokazuje da je Gejts Fondacija drugi najveći finansijer (posle SAD-a) SZO za 2018. i 2019. godinu, Gejtsov doprinos premašuje 500 miliona američkih dolara za taj period. [10], [11]

Laži ili propust

U međuvremenu, u Srbiji mediji prećutkuju efikasnost ivermektina, dok je upotreba eksperimentalnog Bamlanivimaba dozvoljena bez upozorenja o njegovom neistraženom / neispitanom statusu (ovaj autor je ove informacije poslao mejlom u nekoliko srpskih redakcija koje imaju izdanja na engleskom jeziku, bez potvrde ili odgovora), a tamo gde ne postoji ispitivanje eksperimentalne prirode injekcije iRNK protiv kovida, takođe dozvoljeno u Srbiji, čini se da postoji element pokvarenog licemerja kada vlast preti zatvorom zbog „lažnih vesti“ u vezi sa vakcinacijom, kada sama država prikriva informacije koje su građanima neophodne za donošenje informisanih odluka; jer je pravo širenje lažnih vesti dozvoliti građanima da steknu utisak da su iRNK „vakcine“ (genske terapije) bezbedne.

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa sajta Telegrafa: „Oboje [ministarka pravde Maja Popović i ministar zdravlja Zlatibor Lončar] su se pozvali na Krivični zakonik, a on u članu 343 predviđa da onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.“ [12]

U svetlu prethodnog, treba da zaključimo jednim ironičnim zapažanjem; kriminalni nehat se demonstrira širom institucija zaduženih za suzbijanje korona virusa (na globalnom nivou). Da li zbog korporativnih psiopa (propagande) koji manipulišu narcizmom u stanju političke podobnosti motivisane pohlepom ili vrebaju nekompetentnost, transcendentna korupcija je (iznad zakona) vežba nekažnjivosti u korporacijski-kooptiranoj-korumpiranoj državi. Ko treba da se uspaniči? Vođstvo u stanju razotkrivanja?

„Istina se zataškava, ne da bi se zemlja zaštitila od neprijateljskih agenata, već da bi se vlada zaštitila od naroda“ – Roj Hetersli

 

[1] https://www.modernatx.com/about-mrna

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17007566/

[3] https://www.popularmechanics.com/science/health/a34787908/what-is-mrna-covid-19-vaccine-pfizer-moderna/

[4] https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#covid19euas

[5] https://ronaldthomaswest.com/2021/04/01/transcendent-corruption-corona-virus-part-one/

[6] https://theconversation.com/how-are-covid-19-vaccines-made-an-expert-explains-155430

[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/china-vaccine-going-global-with-four-different-efficacy-rates

[8] https://sputniknews.com/asia/202104121082602410-chinese-cdc-director-refutes-reportedly-claiming-chinese-vaccines-have-low-protection-rate/

[9] https://abcnews.go.com/Technology/bill-melinda-gates-foundation-announces-250-million-covid/story?id=74651890

[10] https://www.usnews.com/news/articles/2020-05-29/gates-foundation-donations-to-who-nearly-match-those-from-us-government

[11] http://open.who.int/2018-19/contributors/contributor

[12] https://www.telegraf.rs/english/3320196-those-spreading-fake-news-about-vaccines-and-vaccination-face-up-to-5-years-in-prison

 

*

Srbija

*

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

Part one HERE                                                      Čitajte na srpskom

In part one the reader was introduced to psyops (psychological operations) in its ‘civilian’ form (pioneered by Edward Bernays based on his uncle Sigmund Freud’s principles) euphemistically renamed ‘public relations’ or, the corporate form of applying propaganda to the consumer; little different to intelligence agencies targeting populations of hostile states with disinformation. Each approach, whether ‘civilian’ or military, seeks to manipulate a populace away from their self interest (even survival) to the benefit of the propaganda’s perpetrators. Having seen (in part one) the greed of western corporate oligarchs operates within a system essentially ‘legalizing’ what could amount to state sponsored murder with impunity, or shortly restated; allows for a ‘state of emergency’ to authorize use of unstudied, experimental drug that is very expensive,  Bamlanivimab, on an unsuspecting populace in lieu of a known to be safe, proving to be effective and inexpensive drug, ivermectin, to treat covid, with the latter suppressed in corporate media. Now, we will look at the present ‘public relations’ (psyops) that point to disinformation relevant to vaccines (or so-called vaccines.)

Semantics & Splitting Hairs

What is a vaccine? Traditionally, a vaccine refers to employ of ‘inactivated’ (dead) virus to stimulate an immune response. The Chinese covid vaccine is based on this methodology, as were many years (decades) of flu shots. This method allows the immune system to do its job naturally.

What is gene therapy? For the past two decades, gene therapy refers tinkering with the genetic material itself, including mRNA. But Moderna denies its anti-covid therapy employing mRNA is gene therapy:

Highlighted in the illustration (screenshot) from the Moderna website: “Gene therapy and gene editing alter the original genetic information each cell carries. The goal is to produce a permanent fix to the underlying genetic problem by changing the defective gene. Moderna is taking a different approach to address the underlying cause of MMA and other diseases. mRNA transfers the instructions stored in DNA to make the proteins required in every living cell. Our approach aims to help the body make its own missing or defective protein. Unlike gene editing and gene therapy, mRNA technology does not change the genetic information of the cell” [1]

Well, Moderna lied. Not about the technique but the fact that mRNA research has fallen under the rubric of “gene therapy” for decades, as demonstrated at the National Institute of Health library in a plethora of research papers:

Highlighted in the illustration (screenshot) from the National Institute of Health website: “Synthetic messenger RNA [mRNA] as a tool for gene therapy” [2]

What the Moderna psyops people want you to think (when disingenuously narrowing the definition of gene therapy) is, because they are not modifying the DNA, where the actual genes are located, it is not gene therapy. But guess what? RNA is also genetic material with significance when it is subjected to corporate scientific (greed driven) monkey business.

The imperfect (but adequate) analogy would be DNA comprises the headquarters issuing instructions intended to build certain structures. mRNA is the courier delivering the DNA blueprint to the construction site. What mRNA “gene therapy” accomplishes is, it swaps the blueprint little different to if you’d sent instructions via a courier service but the instructions you’d sent are not what arrived at the intended destination because someone in the courier service had substituted the original with an altered set of instructions. In the case of the Moderna covid gene therapy (it is NOT a vaccine in any sense of what ‘vaccine’ meant prior to covid) the problem is (again, as in the case of Bamlanivimab in part one) this therapy has been ‘fast tracked’ and employed under emergency powers that forego the normal required studies that law would require prior to approval. In short, the long term health implications for the people receiving this therapy is unknown or restated, psychopath (greed driven) corporate lobbyists ($) have bought, convinced or otherwise subverted institutions to a point the common citizens are little different to lab rats.

Highlighted in the illustration (screenshot) from the Popular Mechanics website: “After a remarkably accelerated development period, two experimental COVID-19 (coronavirus) vaccines are almost ready for primetime. Both use a technology called messenger RNA (mRNA), which has been studied and experimented with for decades in different forms, but has never been used in a commercial vaccine” [3]

Note the terminology “accelerated development”, “experimental” and “never been used.” In short other words, inadequately studied and only authorized for the fact of a ‘state of emergency.’

Screenshot of the “Emergency Use Authorizations” for Moderna & Pfizer mRNA injections at the USA’s Food & Drug Administration website [4]

Following on part one (the suppression of an effective, cheap anti-covid drug, ivermectin, while promoting an unstudied, experimental drug, Bamlanivimab), in this follow on part two, it becomes clear promoting human health and rapid recovery is not the primary objective of the institutions charged with containing the so-called “pandemic.” In fact, it would appear transcendent corruption is treading a path towards a state of biological terror waged by the Western governments on its own citizens in absence of any practice of ethical self restraint that should have 1) employed ivermectin as a safe, cheap and effective covid cure and 2) developed a classic vaccine, with proven safe method based on ‘inactivated’ (dead) virus as the Chinese had done. Meanwhile, let’s hope the Chinese act responsibly in further research efforts when considering mRNA gene therapy. [5], [6], [7], [8]

Follow the Money

In whose interest is using the national body of citizens as lab rats?

Highlighted in the illustration (screenshot) from the American Broadcasting Corporation website: “Gates, who had invested in the vaccine technology in 2015, emphasized the importance of messenger RNA (mRNA) vaccines ending this pandemic and potentially ones to come in the future” [9]

Bill Gates is hardly a molecular scientist. What Bill Gates actually is, is a narcissist. Does Bill Gates understand that mRNA is experimental, understudied technique, that quite possibly could prove to be anything but beneficial to human health over long term? A narcissist won’t entertain the question. But the matter of fact is, Bill Gates is playing God with his wealth buying influence determining covid policy on a global scale in circumstance of demanding employ of experimental, understudied and/or untested remedies that can only be approved with emergency authorizations because they are NOT proven safe.

World Health Organization illustration (screenshot) showing the Gates Foundation is the WHO’s 2nd largest provider of funds (after the USA) in 2018-2019, the Gates’ contribution exceeding USD $500,000,000 for the period. [10], [11]

Lies by Omission

Meanwhile, in Serbia, media remaining silent on the effectiveness of ivermectin while the use of the experimental Bamlanivimab is allowed without warning of its unstudied/untested status (this author had emailed this information to several English language Serbian news outlets with no acknowledgement or reply), and where there is no exam of the experimental nature of the mRNA anti-covid injection, also allowed in Serbia, there appears to be an element of rank hypocrisy when the authority is threatening imprisonment for ‘fake news’ concerning vaccinations when the state itself is withholding information the citizens should require to make informed decisions; because it is truly disseminating fake news to allow citizens the impression mRNA ‘vaccines’ (gene therapies) are safe.

Highlighted in the illustration (screenshot) from Telegraf website: “Both [Minister of Justice Maja Popovic and Minister of Health Zlatibor Loncar]
referred to the Criminal Code, which in Article 343 stipulates that anyone who, by presenting or transmitting false news or allegations, causes panic or serious disturbance of public order or peace or thwarts or significantly impedes implementation of decisions and measures of state bodies or organizations exercising public authority, shall be punished by imprisonment of between three months and three years, and with a fine” [12]

In light of the preceding, we should close with a dry observation; criminal negligence is demonstrated throughout the institutions charged with containing corona virus (on a global scale.) Whether due to corporate psyops (propaganda) manipulating narcissism in a state of greed driven political expediency or preying upon incompetence, transcendent corruption is the (above the law) corporate-coopted-corrupted state’s exercise of impunity. Who’s to panic? Leadership in a state of exposure?

“Truth is suppressed, not to protect the country from enemy agents but to protect the Government against the people” -Roy Hattersley

 

[1] https://www.modernatx.com/about-mrna

[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17007566/

[3] https://www.popularmechanics.com/science/health/a34787908/what-is-mrna-covid-19-vaccine-pfizer-moderna/

[4] https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#covid19euas

[5] https://ronaldthomaswest.com/2021/04/01/transcendent-corruption-corona-virus-part-one/

[6] https://theconversation.com/how-are-covid-19-vaccines-made-an-expert-explains-155430

[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-12/china-vaccine-going-global-with-four-different-efficacy-rates

[8] https://sputniknews.com/asia/202104121082602410-chinese-cdc-director-refutes-reportedly-claiming-chinese-vaccines-have-low-protection-rate/

[9] https://abcnews.go.com/Technology/bill-melinda-gates-foundation-announces-250-million-covid/story?id=74651890

[10] https://www.usnews.com/news/articles/2020-05-29/gates-foundation-donations-to-who-nearly-match-those-from-us-government

[11] http://open.who.int/2018-19/contributors/contributor

[12] https://www.telegraf.rs/english/3320196-those-spreading-fake-news-about-vaccines-and-vaccination-face-up-to-5-years-in-prison

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

“Non-cooperation with evil is as much a duty as cooperation with the good” -Mahatma Ghandi

Read in English

Još od onih dana kada je Edvard Bernajz prilagodio psihološke principe svog ujaka Sigmunda Frojda propagandi (eufemistički preimenovanu u „Odnosi s javnošću“) u svrhu korporativnog oglašavanja, svetsko stanovništvo je izloženo onome što obaveštajne agencije nazivaju „psiop“ ili „psihološke operacije“. U određenim okolnostima, ove operacije su pažljivo osmišljene kako bi ih podržali političari, u onom smislu u kom obaveštajne agencije tumače „ojačano“ ili preformulisano: laganje javnosti zahteva neetičko „ubeđivanje“ (laganje) nacionalnog rukovodstva da bi postiglo određene (pohlepom podstaknute) tržišne ciljeve. Dalje, ova „kultura“ može lako reflektovati ono što je bitanga Filip Ejdži, pripadnik CIA-e, primetio da postaje fenomen u socijalnom okruženju:

„Toliko se naviknete da lažete, da se nakon nekog vremena teško setite šta je istina.“

Ukratko, drugim rečima, infekcija lobističkog kapitalizma (Odnosi s javnošću) stvara socijalno- kulturno okruženje u kojem „istina“ postaje „relativna“ ili sporedna, slučajna ili često, namerno prikrivena (u zavisnosti od nivoa svesti u hijerarhiji) stvar sa malo uticaja na ono što je postalo plastificirana ili veštačka stvarnost za ciljeve većih psiop (populacija). [1]

„Psiop“ ili psihologija integrisana u prezentacije lobista, koje su pripremljene za političare, zapravo su neophodni „pre-psiop“ za postizanje većeg psiopskog cilja manipulisanja stanovništvom da „kupuje“ i ide otprilike poput ove hipotetičke analize onoga što se odnedavno događa u Srbiji:

„Pacijenti… su primili novi lek protiv kovida-19 Bamlanivimab, koji sprečava dalje širenje infekcije, odnosno progresiju bolesti iz blage u tešku kliničku sliku…“ [2]

Nigde u ovoj vesti prezentovanoj na medijskom sajtu u Srbiji nema ni pomena da je:

1) Bamlanivimab eksperimentalni lek, koji je prvobitno odobren za upotrebu protiv kovida u SAD- u u decembru 2020. godine, samo zbog vanrednog stanja; lek nije prošao neophodne studije i medicinske procedure testiranja, koje zakon uobičajeno nalaže da bi se zaštitili potrošači.

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa drugs.com: „Još uvek nije poznato da li je Bamlanivimab bezbedan i delotvoran tretman za bilo koje stanje“ [3]

2) Za ivermektin, jeftin, generički lek, sa rezultatima o bezbednosti upotrebe već 50 godina, potvrđeno je u laboratorijskim ispitivanjima (u aprilu 2020. godine ili pre punih godinu dana) da ubija 99,8% virusa kovid-19 za 24 sata, ali ova medicinska činjenica je praktično nepoznata srpskoj medicinskoj zajednici. Zašto?

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) sa drugs.com: “Testiranja su dosad pokazala da ivermektin umanjuje broj ćelija povezanih sa virusnim RNK za 99.8 % za 24 sata” [4]

3) Nakon (april 2020. godine na gornjoj ilustraciji) rezultata laboratorijskog testiranja ivermektina na kovid, ovaj lek je korišćen u Peruu i zabeležen je DRAMATIČNI PAD u broju smrtnih slučajeva od kovid-a, odnosno sve dok nije došlo do promene u političkoj administraciji i upotreba ivermektina ograničena, što je dovelo do DRAMATIČNOG PORASTA u broju smrtnih slučajeva od kovid-a. [5]

4) Zahtev od strane vrhunskih zdravstvenih stručnjaka širom sveta, koji uporno dostavljaju podatke Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, da pokuša da odobri upotrebu ivermektina dovodi samo do obećanja „istraživanja“, bez obzira na to što postojeći pozitivni rezultat, potvrđen u više navrata, dolazi od vrhunskih specijalista u svetu (dok vladine institucije, poput američke Federalne uprave za hranu i lekove, vuku noge i zahtevaju velike, dugotrajne studije).

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) iz MSN-ovog članka o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i ivermektinu: američki specijalista za plućne bolesti i intenzivnu negu Pjer Kori, predsednik Front- Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC) – grupe stručnjaka za intenzivnu negu i objavljivanih akademskih autora koji razvijaju protokole lečenja kako bi sprečili prenošenje kovida-19: „To je sigurno još jedna alatka u kompletu alata i potrebno nam je sve što možemo da učinimo da pobedimo ovu pandemiju. Nije da mislim da Ivermektin može da pomogne ljudima. Znam da pomaže ljudima. Podaci su nepogrešivi i dosledni. Pokazuje brže vreme otklanjanja virusa, manje prisustvo virusa, brže vreme oporavka i nižu stopu smrtnosti .“ [6]

5) Dakle, prešli smo sa „Još uvek nije poznato da li je Bamlanivimab siguran i efikasan lek za bilo koje stanje“ na suzbijanje poznatog kao bezbednog (pedeset godina) leka za koji je potvrđeno da pobeđuje kovid. Zašto? Jeftin, generički lek (ivermektin) koji je efikasan ne donosi novac Eli Lilly (velikoj farmaceutskoj kompaniji). Cena jedne doze eksperimentalnog leka Bamlanivimab za covid? 1.250 USD.

Cena jedne delotvorne doze ivermektina protiv kovida? Preko 95% manje od Bamlanivimaba.

Ipak, Bamlanivimab je odabrani tretman nacionalnih vlada (ne samo u SAD-u, već i drugih, vodeći se primerom SAD-a), čak iako američki Nacionalni institut za zdravlje dozvoljava (ako ne odobrava) ivermektin kao tretman za kovid, zbog ogromnog pritiska medicinskih radnika. [7]

Istaknuto na ilustraciji (screenshot-u) iz Blitz vesti: „Siguran, jeftin, široko dostupan, sa višedecenijskim rezultatima, pa čak i Nobelovom nagradom, lek je nedavno uklonio prepreke Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) kako bi bio dozvoljen tretman za kovid-19. Lekari u prvim redovima borbe koji lek koriste sa velikim uspehom zagovaraju stav da ga treba široko i brzo usvojiti “

„Transcendentna korupcija“ je legalna, ali neetička i nemoralna dobit koja zahteva društvenu cenu koja uključuje nepotrebnu patnju i smrt. To je, u izvesnom smislu, nekažnjeno, legalizovano ubistvo. To funkcioniše ovako: „nauku“ političarima predstavljaju grupe ljudi obučenih za psiops (odnose s javnošću) u kulturi političkih laži, gde lobisti jednostavno ukazuju na to da SAD „odobravaju“ (ne pominjući da se, prema ovlašćenjima dobijenim u vanrednom stanju, odriču studija bezbednosti) nedokazani, eksperimentalni lek Bamlanivimab i u potpunosti ostaju nemi po pitanju ivermektina. Budući da političari zavise od novca lobista i s njim povezane moći, bilo u „legalnom“ obliku doniranja (metod transcendentne korupcije za podmićivanje) ili drugim oblicima bogaćenja, poput investicija, oni jednostavno prihvataju reč lobista i Eli Lilly (veliki farmaceutski igrač u ovom slučaju) zarađuje ogroman novac, bacajući kockice po leđima običnih građana; gde građani, ne samo preko poreza plaćaju ogromne sume novca za nedokazani lek, već će, u nedostatku studija bezbednosti, u budućnosti možda doslovno plaćati i životom. U slučaju da neko navede ivermektin kao prihvatljivu alternativu, lobisti će ukazati na američku Upravu za hranu i lekove (ili druge vlade i agencije) koje preporučuju da se ne upotrebljava, kao i na Svetsku zdravstvenu organizaciju koja još uvek nije odobrila upotrebu ivermektina, i neće pomenuti da je američki Nacionalni institut za zdravlje dozvoljava upotrebu ivermektina i brojne pozitivne kritike o ovom sigurnom, jeftinom leku u lečenju kovida od strane medicinskih stručnjaka širom sveta.

Relevantno za prethodno rečeno, u Srbiji, transcendentna korupcija u medijima ima dvostruku putanju; od kojih nijedna nije dobra za običan narod. 1) „Režim“ u Srbiji napadaju da je korumpiran, oni mediji koji su izdanja zapadnjačkog tipa medija, okarakterisani kao „opozicija“, ali ih u stvari finansiraju „ko je ko“ od huškača obojenih revolucija, kao što je Soroš i ostali osumnjičeni, koji su obično paravan za zapadne obaveštajne agencije, poput nekoliko organizacija koje funkcionišu pod „okriljem“ (javna kuća bi bila bolja reč) USAID-a. Očekivano, trebalo bi da ima malo interesa za podizanje svesti o ivermektinu u ovim „opozicionim“ medijskim prostorima koji forsiraju agende zapadnog korporativnog kapitalizma i njegovih ljubimaca, oligarha, u ovom slučaju, onih, povezanih sa velikim farmaceutskim kompanijama. 2) Biće malo motivacije za „režim“ da ispravi sopstvene greške u moru političkih laži i podigne svest o ivermektinu; gde u okolnostima transcendentne korupcije, uz pomoć psiopa (Odnosi s javnošću), glavne vođe zauzimaju stav (samo) poricanja stvarnih činjenica; režimski političari će zapravo sebe uveriti da rade ono što je dobro za narod (odobriti Bamlanivimab), a mediji pod kontrolom države neće kompromitovati ruku koja ih hrani. Ovo je kumulativni rezultat psipovog lova na krhkost ljudske psihologije, prema zapažanju Tukidida od pre 2500 godina:

„Navika je čovečanstva da nepažljivoj nadi poveri ono za čim čezne, a da suverenim razumom odbaci ono što radije ne bi da ispituje.“

 

[1] https://wikispooks.com/wiki/Edward_Bernays

[2] https://www.telegraf.rs/english/3318680-clinical-center-of-vojvodina-patients-start-received-new-drug-against-covid

[3] https://www.drugs.com/mtm/bamlanivimab.html

[4] https://archive.li/Rh7m1

[5] https://trialsitenews.com/ivermectin-for-covid-19-in-peru-14-fold-reduction-in-nationwide-excess-deaths-p-002-for-effect-by-state-then-13-fold-increase-after-ivermectin-use-restricted/

[6] https://www.msn.com/en-xl/news/other/who-to-probe-use-of-ivermectin-for-covid-19-treatment-after-promising-results-in-trials/ar-BB1cZDIp

[7] https://www.weeklyblitz.net/health/ivermectin-shows-great-success-in-treating-covid-19/

 

Srbija

 

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

*

 

%d bloggers like this: