Archives for category: Uncategorized

“Rekao sam Ne”
Samoobmana i (sopstveni) poraz Aleksandra Vucica

“Nemoguće je izračunati moralnu štetu, ako mogu tako da se izrazim, koju je patološko laganje nanelo društvu. Ukoliko je čovek pokvario i prostituisao čistotu svog uma, da bi svoje profesionalno uverenje pripisao stvarima u koje ne veruje, onda je spreman i na svaki drugi zločin” – Tomas Pejn

Srpski Predsednik Vučić sastao se sa Trampom u Beloj kući odakle je izašao sa ‘malom pobedom’. Ili bar on tako misli. Ovom samozvanom, nadobudnom vladaru treba novi Vezir:

“Rekao sam ‘ne’ na najtežem mestu na svetu.

Sada zvanično mogu da kažem da sam to što sam rekao za priznanje rekao na najtežem mestu na svetu. U prostoriji u kojoj sam sedeo stajali su Pens, Kušner, Džonson, Grenel, O’Brajan, stotinu puta moćniji ljudi od mene. To je njima bio problem. Mene forma i stolice ne zanimaju” -Aleksandar Vučić

Dakle, mislim da Vučića treba da zanima vizuelna poruka ‘stolice’ koju je poslao širom sveta kada se njegovo “Ne” (zapravo) pretvorilo u ‘Da’ kroz sve ostale tačke sporazuma.

Ukratko, Vučić je igrao daleko iznad svoje lige i ‘nadigran’ je. Sada mora svuda da objašnjava šta je to potpisao.

Ono što je Trampov tim zlotvora savršeno znao kada je pozvao Vučića u Vašington je to da će Vučić apsolutno morati (što je stvar unutrašnje politike) da kaže „Ne“ na eksplicitno priznanje Kosova kao nezavisne države, koje mu je zabranjeno Ustavom Republike Srbije.

Nakon što su Amerikanci upravo to (priznanje Kosova kao nezavisne države) stavili u prvobitni nacrt, primenjena je taktika „štapa i šargarepe“; Vučić se izborio za izbacivanje ’Tačke 10’, odnosno eksplicitnog priznanja nezavisnosti Kosova, da bi mu odmah potom uručili dokument sa jedva prikrivenim priznanjem Kosova kao nezavisne države ili (to jest) dokument sa implicitnim priznanjem nezavisnosti Kosova u više tačaka. Tad je našem nepromišljenom vladaru Vučiću toliko laknulo što je Tačka 10 uklonjena, da je potpisao. Njegovi Veziri su ga izneverili.

No, hajde da sve ovo malo bolje sagledamo.

Implementacija sporazuma o zajedničkoj infrastrukturi (autoput, železnica, itd.) sa političkim entitetom Kosovom, koje trenutno ima vlast i traži svoju nezavisnost, jednaka je implicitnom priznanju nezavisnog Kosova; pravna poenta je u tome što ovaj akt daje legitimitet političkoj sili koja krši srpski ustav, a ipak stavlja Srbiju pod nadležnost međunarodnog prava. Mnogo toga što sledi potpada pod isti princip gde se ne može obavljati bilo kakav „de jure“ posao sa nekim entitetom, a naknadno tvrditi da taj isti entitet nema nikakvu pravnu nadležnost („princip reciprociteta“ međunarodnog prava).

Udruženo upravljanje ‘zajedničkim prelazom’ Merdare će se tumačiti (u budućnosti) kao snažan pokazatelj da Srbija priznaje Merdare kao međunarodni granični prelaz po principu izloženom u prethodnom pasusu (reciprocitet), zbog proste činjenice da administracija na kosovskoj strani
sebe smatra nezavisnom državom.

Pristupanje Srbije i Kosova „Mini-šengenskoj zoni“ je otvoreno de facto priznanje Kosova kao nezavisne države. U slučaju da Srbija NE priznaje nezavisnost Kosova, Kosovo bi moglo ući u „Mini Šengen“ samo kao deo Srbije, pri čemu bi se Mini Šengen sastojao isključivo od Albanije, Makedonije i Srbije. Mini Šengen je osmišljen kao trgovinska asocijacija nezavisnih država. Pristajanje Srbije da potpiše pristupanje Mini Šengenu kao ravnopravni subjekat sa Kosovom je praktično priznanje nezavisnosti dato Kosovu.

Prihvatanje da američko Ministarstvo energetike izradi planove za „deljenje“ jezera Gazivoda je snažno implicitno priznanje nezavisnosti Kosova, jer zapravo jedna nacionalna država ne ‘deli’ svoju vodu ravnopravno sa nekom teritorijom, osim u slučaju kada je ta teritorija jedna nezavisna država. Da je Srbija suverena nad Kosovom, ne bi „delila“ već „dodeljivala“ vodu toj pokrajini.

Pristajanje da se uzdrže od bilo kakve aktivnosti kojom traže od drugih naroda da ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu govori samo za sebe.

Ostale tačke:

Diverzifikacija snabdevanja energijom, na primer, ostavlja mogućnost oduzimanja koncesija od korporacija koje kontroliše država poput Gazproma i davanje krajnje nekontrolisanim i nemilosrdnim, odmetnutim od zakona, zapadnim korporacijama poput Chevrona (ova tačka je sročena neodređeno i može se uopšteno tumačiti).

Saglasnost sa „Stalnim prisustvom američke Finansijske korporacije za međunarodni razvoj u Beogradu, Srbija“ omogućava dve stvari, od kojih nijedna nije dobra za Srbiju. 1) To će korporacijama američkih oligarha pružiti uvid iznutra o privatizaciji onoga što je ostalo od srpske državne imovine i 2) daće Centralnoj Obaveštajnoj Agenciji paralelni trag da prodre u svaki aspekt srpske privrede; ukazujući na Američku međunarodnu razvojnu finansijsku korporaciju koja je podružnica USAID-a pod okriljem američke vlade. USAID je u sprezi sa američkom politikom „revolucije u boji“ i čvrsto je utemeljen u istoriji CIA gde tajno „Odeljenje za operacije“ NE podržava američke demokratske principe (za šta se USAID javno izdaje), već zapravo podržava sticanje i kontrolu resursa i tržišta od strane velikih američkih korporacija.

Zahtev da Srbija ukloni 5G mrežu je način da SAD iskoristi Srbiju da Kini gurne prst u oko.

Pojačana kontrola avio putnika i razmena informacija sa prištinskim kriminalcima koji bi trebalo da su u ćeliji u Hagu, zajedno sa entitetom (američkim obaveštajnim službama) koji je stvorio Al Kaidu, nije ništa drugo do neslana kosmička šala. Sa kojim će se kriminalnim grupama te informacije deliti? Koliko će to ugroziti bezbednosne strukture Srbije?

Još jedna neslana šala je ideja da može biti iskrenog “međuverskog dijaloga” sa salafističkim i vehabijskim radikalima, koji se trenutno slobodno kreću po Kosovu i preobraćaju narod.

Pasus zvani: ‘Još jedna neslana šala’ se ponavlja: tiče se lociranja nestalih tela, da li je iko i pomislio da će ‘Priština’ da otkrije lokaciju i vrati u domovinu tela nestalih etničkih Srba sa izvađenim organima? Ko bi još u to poverovao? Drugi problem sa ‘pomirenjem’ je ideja da će Srbi koji su napustili domove biti dobrodošli nazad i da će im njihova imanja biti vraćena; ima već dve decenije otkad je UN postavio ovaj zahtev sa praktično nikakvim pomakom osim neprestanog zlostavljanja onih Srba koji (još uvek) nisu napustili Kosovo.

Zapadni model za legalizaciju homoseksualnosti praktično zahteva „gej propovedanje“ koje radikalizuje konzervativna društva u opoziciju. Srbija bi trebalo da pripazi sa omiljenom tačkom Ričarda Grenela; jedno je biti tolerantan, a drugo je baciti homoseksualnost u lice jedne kulture, što je običaj brojnih zapadnih društava. Srbija rizikuje nepotrebno otuđenje drugih nacija ovom tačkom sporazuma sačinjenom sa pištoljem prislonjenim Srbiji u leđa. I jedan šaljivi element: koja bi budala poverovala ijednog trenutka da će sve brojnije kosovsko salafijsko društvo učiniti sve osim da de facto homoseksualnost učini nezakonitim u stvarnoj društvenoj praksi?

Svakako loša reputacija Srbije koja trguje oružjem sa zastupnicima terorističkih organizacija ne može biti od koristi Hezbolahu (ili na bilo koji drugi način biti od koristi nekoj de facto zaraćenoj strani na Bliskom Istoku), ali ima nečeg veličanstveno licemernog u zahtevu SAD-a da Srbija zabrani Hezbolah, jer upravo su SAD stvorile Al-Kaidu (koja se raspala, a jedna njena frakcija je postala Islamska država), pri čemu SAD sada diktiraju koga označiti terorističkom organizacijom.

Konačno, srpska nagrada koja je stigla uz Vučićevu saglasnost da preseli ambasadu Srbije u Jerusalim uručena je u roku od jednog sata od njegovog potpisivanja; kada je Izrael priznao Kosovo kao nezavisnu, suverenu naciju, i time je poniženje bilo potpuno.

*

Ekonomska normalizacija

Srbija (Beograd) i Kosovo (Priština) su saglasni da načine korak napred u ekonomskoj normalizaciji prihvatajući sledeće:

Obe strane će primeniti sporazum o autoputu Beograd-Priština potpisan 14. februara 2020.

Obe strane će primeniti sporazum o pruzi Beograd-Priština potpisan 14. februara 2020.
○ Uz to, obe strane se obavezuju na zajedničku studiju o izvodljivosti rešenja za povezivanje železničke infrastrukture Beograd-Priština sa lukom na Jadranskom moru.

Kosovo (Priština) i Srbija (Beograd) će sarađivati sa američkom Finansijskom korporacijom za međunarodni razvoj (U.S. International Developement Finance Corporation) i EKSIM (Uvozno-izvoznom) bankom SAD na memorandumima o saglasnosti radi ostvarivanja sledećeg:
○ Autoput mira
○ Železnička veza između Prištine i Merdara
○ Železnička veza između Niša i Prištine
○ Obezbeđivanje sredstava za finansiranje zajmova potrebnih za mala i srednja preduzeća
○ Dodatni bilateralni projekti
○ Stalno prisustvo američke Finansijske korporacije za međunarodni razvoj u Beogradu, Srbija.

Obe strane će otvoriti i održavati funkcionalnim zajednički prelaz Merdare.

Obe strane će pristupiti “mini-Šengen zoni”, koju su Srbija, Albanija i Severna Makedonija najavile u oktobru 2019. godine i u potpunosti iskoristiti njene prednosti.

Obe strane će uzajamno priznavati diplome i profesionalne sertifikate.

Obe strane će sarađivati sa Ministarstvom energetike SAD i drugim odgovarajućim institucijama američke vlade na izradi studije izvodljivosti za potrebe deljenja jezera Gazivode/Ujmani, kao pouzdanog izvora snabdevanja vodom i energijom.

Obe strane će diverzifikovati svoje snabdevanje energijom.

Obe strane će u svojoj komunikacionoj mreži zabraniti upotrebu 5G opreme koja je nabavljena od nepouzdanih dobavljača. Tamo gde takva oprema već postoji, obe strane se obavezuju na njeno blagovremeno uklanjanje i na druge potrebne korake.

Obe strane će pojačati kontrolu putnika u avio saobraćaju, razmenu informacija međusobno kao i u okviru šire saradnje sa SAD na Balkanu, i posvetiti se unapređenju tehnologije u borbi protiv nezakonitih aktivnosti, primenom skrining i informacionih sistema obezbeđenih od strane SAD, uključujući PISCES, APIS, ATS-G i SRTP.

Obe strane se obavezuju da će štititi i promovisati slobodu veroispovesti, uključujući obnavljanje međuverskog dijaloga, zaštitu verskih objekata i sprovođenje sudskih odluka koje se odnose na Srpsku pravoslavnu crkvu, i nastavak restitucije jevrejske imovine žrtava holokausta bez naslednika.

Obe strane se obavezuju da će ubrzati napore na lociranju i identifikaciji posmrtnih ostataka nestalih osoba. Obe strane se obavezuju da će ustanoviti i primeniti dugoročna, trajna rešenja za izbeglice i interno raseljene. Obe strane se obavezuju da će u okviru svojih ministarstava imenovati osobu koja će predvoditi te napore i biti zadužena za koordinaciju Beograda i Prištine, i da će dostavljati ažurirane informacije na godišnjem nivou o broju rešenih i nerešenih slučajeva.

Obe strane će raditi na tome i podsticati da u 69 zemalja u kojima je homoseksualnost nezakonita dođe do njene dekriminalizacije.

Obe strane se obavezuju da će Hezbolah u njegovoj celini označiti kao terorističku organizaciju i da će u potpunosti sprovesti mere za ograničavanje poslovanja i finansijskih aktivnosti Hezbolaha unutar svoje nadležnosti.

Kosovo (Priština) je saglasna sa primenom jednogodišnjeg moratorijuma na podnošenje zahteva za članstvo u međunarodnim organizacijama. Srbija (Beograd) je saglasna sa jednogodišnjim moratorijumom na svoju kampanju za povlačenje priznanja (nezavisnosti Kosova) i uzdržaće se od formalnog ili neformalnog zahteva bilo kojoj naciji ili međunarodnoj organizaciji da ne prizna Kosovo (Prištinu) kao nezavisnu državu. Obe saglasnosti o prestanku aktivnosti stupaju na snagu odmah.

Srbija (Beograd) pristaje da otvori kancelariju privredne komore i državnu kancelariju u Jerusalimu 20. septembra 2020. godine i da prebaci ambasadu u Jerusalim do 1. jula 2021. godine.

Predsednik Aleksandar Vučić
4. septembra 2020.

 

[1] https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2020&mm=09&dd=10&nav_id=109215

[2] https://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf

[3] https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=cilj

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Gazprom

[5] https://www.donzigerlaw.com/press-releases/2018/3/13/chevron-selling-major-oil-assets-in-canada-while-trying-to-escape-95b-pollution-debt-owed-to-rainforest-villagers

[6] http://colorrevolutionsandgeopolitics.blogspot.com/2011/04/from-archives-philip-agee-terrorism-and.html

[7] https://wikispooks.com/wiki/Document:Privatization_for_Dummies_%E2%80%93_The_Nuts_%26_Bolts_of_The_World%27s_Biggest_Scam

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/International_propagation_of_Salafism_and_Wahhabism_by_region#Kosovo

[9] https://balkaninsight.com/2015/09/04/kosovo-organ-trafficking-how-the-claims-were-exposed-09-04-2015-1/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=66pG9r7q8G8

[11] https://www.pinknews.co.uk/2020/09/07/richard-grenell-white-house-press-decriminalise-homosexuality-sham-serbia-kosovo/

[12] http://armswatch.com/us-task-force-smoking-gun-smuggles-weapons-to-syria-serbia-files-part-2/

[13] http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=0228

[14] https://www.haaretz.com/israel-news/serbia-to-move-embassy-to-jerusalem-normalize-relations-with-israel-trump-says-1.9129600

First published at Fort Russ News. The article in Serbian HERE.

“I Said No”
The Self-Deceit & Defeat of Aleksandar Vucic

“It is impossible to calculate the moral mischief, if I may so express it, that mental lying has produced in society. When a man has so far corrupted and prostituted the chastity of his mind, as to subscribe his professional belief to things he does not believe, he has prepared himself for the commission of every other crime” -Thomas Paine

Serbia’s President Vucic met Trump at the White House and came away with a ‘small victory.’ Or so he seems to think. This self-annointed, clueless king needs a new vizier:

“I said ‘no’ at the toughest place in the world.

“Now I can officially say that I said what I said regarding recognizing Kosovo at the most difficult place in the world. In the room where I was sitting, there were Pence, Kushner, Johnson, Grenell, O’Brien, a hundred times more powerful people than me. This was a problem for them. I’m not interested in form and chairs” -Aleksandar Vucic [1]

Well, I think Vucic should have been interested in the visual message of the ‘chair’ he’d sent around the world when his “No” had (in actuality) multiplied into entirely too many cases of ‘Yes’ recalling this next image:

^ Aleksandar Vucic meets ‘Trump in drag’

In short, Vucic was out of his league and got ‘played.’ Now he has to explain away what he had signed:

What Trump’s cabal of criminals perfectly understood when they invited Vucic to Washington was, that Vucic would absolutely be required (a small matter of domestic politics) to say “No” to the constitutionally prohibited explicit recognition of Kosovo as an independent state. [2]

After the Americans placing precisely that (recognition of Kosovo as an independent state) in the initial draft, the ‘bait and switch’ was delivered; Vucic got the ‘Point 10’ or explicit recognition of Kosovo independence removed, only to be provided a document with thinly concealed recognition of Kosovo as an independent state or (that is to say) a document with multiple cases of implicit recognition of Kosovo independence. Then, our ill-advised King Vucic was so relieved at Point 10 having been removed, he signed it. His Vizier failed him.

Now, let’s have a bit of a closer look.

Implementation of joint infrastructure agreements (highway, railroad ect) with a political entity that presently controls, and seeks the independence of Kosovo, equals implicit recognition of an independent Kosovo; the legal point here is, this act confers legitimacy on a political force in violation of the Serbian constitution but nevertheless subjects Serbia to principles of international law. Much of what follows would be subject to the same principle where one cannot do any ‘de jure’ business with an entity and subsequently claim that same entity has no legal competence (the international law’s ‘rule of reciprocity.’) [3]

Joint operation of the Merdare ‘common crossing point’ will be read (in future) as a strong indicator Serbia recognizes Merdare as an international border crossing per the principle laid out in the preceding paragraph (reciprocity) for the simple fact the administration on the Kosovo side considers itself an independent state.

Serbia and Kosovo separately joining the ‘Mini-Schengen Zone’ is outright de facto recognition of Kosovo as an independent state. In a case where Serbia did NOT recognize Kosovo’s independence, Kosovo could only enter the ‘Mini Schengen’ as a part of Serbia with Mini Schengen consisting solely of Albania, Macedonia & Serbia. Mini-Schengen is proposed as a trade association of independent states. Serbia agreeing to sign on to Mini Schengen as a peer to Kosovo is practically a recognition of independence given to Kosovo.

Accepting the US Department of Energy to draw up plans to “share” Lake Gazivoda is a strongly implicit recognition of Kosovo’s independence, because as a matter of fact a nation-state does not ‘share’ its water with a territory on peer terms except that territory were an independent state. If Serbia were sovereign over Kosovo, it would not ‘share’ but ‘assign’ water to that province.

Agreeing to refrain from any action communicating to other nations that Kosovo should not be recognized as an independent state speaks for itself.

Other points:

Diversifying energy supplies, example given, sets up possibility of taking business concessions from state controlled corporations like Gazprom and giving them to utterly uncontrolled and ruthless outlaw Western corporations like Chevron (the language is too broad & non-specific.) [4], [5]

Giving an “An international, US International Development Finance Corporation full time presence in Belgrade, Serbia” accomplishes two things, neither good for Serbia. 1) this will give the American corporate oligarchs an inside track on the privatization of what remains of Serbia’s state owned assets and 2) will give the Central Intelligence Agency a parallel track to penetrate every aspect of Serbia’s economy; pointing to the US International Development Finance Corporation is a USA government subsidiary of USAID. USAID is at the nexus of American ‘color revolution’ policies and firmly grounded in CIA history where the clandestine ‘Operations Division’ does NOT support American democratic principles (the USAID cover story) but in actuality supports acquisition and control of resources & markets by major American corporations. [6], [7]

Demanding Serbia dismantle its 5G is the USA using Serbia to stick a thumb in the eye of China.

Enhanced airline passenger & crime information sharing with the Pristina criminals who should be in a cell at the Hague, together with the entity (USA intelligence services) that created al-Qaida, is nothing short of a bad cosmic joke. What crime groups will that information be shared with? How will it compromise Serbia’s security structures?

The next bad joke is the idea there can be sincere “interfaith dialogue” with Salafi & Wahhabi radicals, currently free to proselytize throughout Kosovo. [8]

The bad joke after that is a double: concerning locating missing bodies, do you suppose ‘Pristina’ is going to locate and repatriate bodies of Serbs disappeared and harvested for organs? Who would believe that? The other problem with ‘reconciliation’ is the idea dislocated Serbs are going to be welcomed back and their properties restored; this had already been a demand of the UN for two decades with practically nothing more accomplished than ongoing abuse of those Serbs who did not (yet) leave Kosovo. [9], [10]

^ It’s not the ethnic Serbs in helmets & masks with weapons

The Western model that legalizes homosexuality practically demands ‘gay evangelism’ that radicalizes conservative societies into opposition. Serbia should be careful with Richard Grenell’s pet point; it is one thing to be tolerant, it is another thing altogether to push homosexuality in a culture’s face, a habit of numerous Western societies. Serbia risks unnecessarily alienating other nations with this agreement’s paragraph made with a gun pushed against Serbia’s back. And the joke element: what fool would believe for one millisecond that Kosovo’s growing Salafi society will do anything but de facto criminalize homosexuality in actual social practice? [11]

Certainly Serbia’s nasty reputation for trafficking weapons to proxy terrorist organizations should not benefit Hezbollah (or otherwise benefit any de facto warring party in the Middle East) but there is a magnificent hypocrisy in the demand by the USA that Serbia must ban Hezbollah, when it was the USA created al-Qaida (which splintered, one faction becoming Islamic State), with the USA now dictating who is a terrorist organization. [12], [13]

Finally, Serbia’s reward that came with Vucic agreeing to move Serbia’s embassy to Jerusalem was delivered within the hour of his signing; when Israel recognized Kosovo as an independent, sovereign nation and the humiliation was complete. [14]

 

[1] https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2020&mm=09&dd=10&nav_id=109215

[2] https://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf

[3] https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=cilj

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Gazprom

[5] https://www.donzigerlaw.com/press-releases/2018/3/13/chevron-selling-major-oil-assets-in-canada-while-trying-to-escape-95b-pollution-debt-owed-to-rainforest-villagers

[6] http://colorrevolutionsandgeopolitics.blogspot.com/2011/04/from-archives-philip-agee-terrorism-and.html

[7] https://wikispooks.com/wiki/Document:Privatization_for_Dummies_%E2%80%93_The_Nuts_%26_Bolts_of_The_World%27s_Biggest_Scam

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/International_propagation_of_Salafism_and_Wahhabism_by_region#Kosovo

[9] https://balkaninsight.com/2015/09/04/kosovo-organ-trafficking-how-the-claims-were-exposed-09-04-2015-1/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=66pG9r7q8G8

[11] https://www.pinknews.co.uk/2020/09/07/richard-grenell-white-house-press-decriminalise-homosexuality-sham-serbia-kosovo/

[12] http://armswatch.com/us-task-force-smoking-gun-smuggles-weapons-to-syria-serbia-files-part-2/

[13] http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=0228

[14] https://www.haaretz.com/israel-news/serbia-to-move-embassy-to-jerusalem-normalize-relations-with-israel-trump-says-1.9129600

 

This article first appeared at Fort Russ News

The Rope-a-Dope of Iran and Hezbollah

How did “hundreds of kilograms” of ammonium nitrate suddenly morph into 2,750 tons, then get reduced by 1/2, prior to rendering 1/3 of the city of Beirut uninhabitable? Oh, and who did it? We could ask BND head, Bruno Kahl, to ring up his close friend, MOSSAD boss Yossi Cohen, for a start.

But first, it only takes a moment to back the telescopic lens off of Beirut to understand what we are actually looking at is a case of Iran/Hezbollah ‘rope-a-dope’ in cold geopolitical calculation on  a march towards a very hot war. Israel (or ‘Bibi’ and friends, not all Israelis are calculating criminals) are hell bent on dragging the USA into a war with Iran prior to November elections with no promise of a Trump victory; hence the multiple acts of sabotage (provocations) throughout Iran. The Ayatollahs and Hezbollah are meanwhile, letting Israel punch and punch again, but it is hard to say if Iran and Hezbollah’s intelligence assessments ruled out an Israeli attack erasing the port of Beirut (with 1/3 of the city collateral damage.) Maybe they understood there would be nothing they could do if Israel attacked the port with an outcome of a conventional explosion packing the punch of a tactical nuclear weapon.

Recalling the moron Bush & his ‘coalition of the willing’, the Emirates and Bahrain are being sucked into alliance with Israel (the Saudis are there, if not yet on paper, where Trump/Pence election needs are employing MOSSAD’s asset Kushner to exploit the Shia/Sunni divide) and all this points at what amounts to ‘foreplay’ in the orgiastic warmongers strategy.

In short, the deliberate erasure of the port of Beirut (with the ‘unfortunate’ rendering of nearly half the city uninhabitable) was a preemptive take-down of a Hezbollah supply line, anticipating the Iran aligned front opening on Israel’s northern frontier. This is little more than a preliminary.

Relevant to this, in the Spring of 2020, with a vigorous effort of MOSSAD (years in the making), Germany outlawed Hezbollah’s political wing. Part of the Israeli endeavor had been to produce convincing evidence Hezbollah had been storing “hundreds of kilograms” of ammonium nitrate at a port warehouse in Beirut. [1]

The many hundred of tons of ammonium nitrate reduced to hundreds of kilos by MOSSAD reporting is simple ‘cover your ass’ disinformation; when the Israelis took a decision to eliminate (detonate) the explosive (and if caught), it could be claimed the vast amount was not knowledge in the hands of the saboteurs or other elements of the Israeli state ostensibly going after a Hezbollah weapons stash. The objective of severely damaging Hezbollah’s logistics by wiping the port of Beirut out of the upcoming war equation has been accomplished.

Incidental to the preceding:

Despite the reporting of 2,750 tons of ammonium nitrate detonated, the blast was actually half of that according to a recent Lebanese interior minister, the other half having been “stolen” (read removed by Hezbollah) over the years. [2]

Evidence of the Israeli strike on the port is forthcoming from state sources in Israel itself. [3]

And then:

“Channel 12’s source described Bruno Kahl, chief of Germany’s Federal Intelligence Service (BND) as “a close friend of Mossad.”” [at [1] ibid]

The intelligence agencies are “crime organizations with a license” (quoting Tamir Pardo, former director of MOSSAD) somehow exempt from all law, including, it would appear, every human rights convention. Germany’s Bruno Kahl knows what happened (was complicit in the political preparations), as well, Trump was correctly informed when he stated the Beirut blast was an “attack.”

“Iran has said the explosions should not be “politicized,” while French President Emmanuel Macron, who has assumed an outsized role in managing the fallout and on Thursday demanded an international probe, as of Sunday judged there was “enough objective evidence” to judge the double blasts as “accidental” [4]

Everyone is lying on this march towards opportunity at literal Armageddon (co-engineered by Mike Pence i.e. Trump’s apocalyptic, 90 million strong, evangelical base’s theology), where Iran dare not be seen to take the initiative in what appears to be inevitable, upcoming war, Hezbollah cannot take responsibility for its port weapons facilities (including 1,350 tons of ammonium nitrate remainder after years exfiltration of explosive), Israel cannot admit it blew the ammonium nitrate up, Germany cannot openly & honestly point its finger at the perpetrator known to the intelligence agencies (a small matter of national ‘Stockholm Syndrome’ due to certain historical factors) and Pence and his Generals no doubt told Trump to “shut up.”

And Bibi? Well…

 

[1] https://nation.com.pk/04-May-2020/germany-banned-hezbollah-on-basis-of-information-shared-by-mossad

[2] https://asiatimes.com/2020/08/lebanon-ex-interior-minister-israel-blew-up-port/

[3] https://www.richardsilverstein.com/2020/08/10/israel-hezbollah-sworn-enemies-have-vested-interest-in-lying-about-beirut-attack/

[4] https://asiatimes.com/2020/08/planes-heard-seen-in-skies-of-beirut-before-blast/

 

This article first appeared at Fort Russ News

Вирусолог Павел Волчков

^ Geneticist Pavel Volchkov

“The intelligence services of the United States and Russia are essentially at war” -Dmitri Trenin, Colonel, GRU (retired)

There is little reason to believe Covid 19 would not be subject to the intelligence agency driven propaganda wars between the Western democracies and Russia & China. For those who’ve studied the Western propaganda method, it is clear the Edward Bernays’ ideal has triumphed on behalf of corporate boardrooms. In short, ‘public relations’ (media) is suborned to the sole benefit of the capital/corporate model. Western intelligence has become heavily invested in preserving what the USA calls its ‘vital national interests’, a euphemism for Western corporate control of the world’s resources and markets. All of this plays in the model envisioned by Bernays (pervasive lying to the public while incorporating principles of psychology), refined and applied to the modern media with a robust assist from the USA’s Central Intelligence (to which the NATO and European states intelligence agencies are practically feudal vassals.) From Carl Bernstein’s “CIA and the Media” in 1977, to the more recent confession of Udo Ulfkotte in his 2014 book “Bought Journalists: How Politicians, Intelligence Agencies and High Finance Control Germany’s Mass Media”, it is demonstrated Western media has (for many decades) been taking prepared script from Central Intelligence and ‘friends.’ No matter the light Bernstein (who folded back into mainstream, Wikipedia avoids directing readers to his 1977 work) or Ulfkotte (who found his audience in the German right) might be cast in now, both parties are/were veteran mainstream media personalities and their claims are credible.

Russian propaganda (I’ve not studied the Chinese method), on the other hand, recognizes Western media is so corrupt, the Russians need only more or less stick to the facts when reporting, to convince intelligent people their news platform is the superior model and ‘go to’ source to discover what is actually happening. Where the story might have ‘inconveniences’ that must be dealt with, the preferred Russian method is to initiate what I call ‘the flip’ (related to ‘lies by omission.’) Misleading, under-reporting is the result. Time to time, this becomes a quite notable event, where the Russian propaganda method skews things along (somewhat goes along with) the Western story-line; to neutralize the demonization employed by the Western intelligence (modified Bernays) model. When the Russians run with a Western propaganda lie, in order to ‘flip’ it, it usually is a ‘whopper’ (a really big lie.) A contemporary example of this would be the Russians allowing the patently fraudulent Dutch Buk missile story to gain traction at Sputnik & RT because the Russians have solid evidence that particular missile was in the possession of Ukraine when MH 17 was downed. That the Ukrainians (independently of the MH 17 downing) exploded that missile to create false evidence and blame Russia is not a story (argument) the Russians are interested in. The Russian propaganda approach (flip) is ‘if you want to claim that missile brought down MH 17, fine, we have the original Soviet era paperwork showing Ukraine possessed it’ (never mind all parties know it was a Ukrainian Air Force SU 25 combat jet brought down the civilian passenger plane.)

With the Covid 19 epidemic, there may be emerging evidence of a similar approach; where Russia to now has more or less played along with the West’s propaganda game (and ‘flipped’ it with high profile technical & humanitarian aid, e.g. to Italy) concerning the Covid epidemic rather than open up to be overtly demonized. But now Sweden and a particular (very well accredited) Russian virologist/geneticist may have thrown a bit of a monkey wrench into the propaganda machine’s gears. Follows is the Russian online magazine Izvestia interview that goes counter to all of the hysteria we see generated elsewhere. So, what are the real facts? Will there be a second Covid 19 wave? Do people lose their Covid immunity? These are valid questions.

**

Izvestia: Based on the fact that 20% of people with antibodies to coronavirus were officially recorded in Moscow, we can safely assume that 40-60% of the capital’s residents already have immunity to it, Pavel Volchkov, head of the MIPT genomic engineering laboratory, told Izvestia in an exclusive interview. This means that there will be no second wave of morbidity in the capital, the expert is sure. In addition, the virologist shared his views on exactly how the COVID-19 pandemic began. He is leaning towards the laboratory-origin version of SARS-CoV-2.

Izvestia: Pavel Yuryevich, from your point of view, how many people in Moscow already have immunity to SARS-CoV-2?

Volchkov : Recently, an article was published by Swedish scientists who conducted a study of T-cell immunity (“Sustainable T-cell immunity in recovering patients with the asymptomatic COVID-19 course”), the results of which I personally had long been waiting for. They analyzed a large number of biological samples by conducting an expensive ELISPOT analysis (Enzyme-Linked ImmunoSpot – T-cell detection method). It turned out that even those who did not have IgG antibodies had T-cell immunity. And there are two to three times more such people in the population than those with antibodies.

Izvestia: What does it mean?

Volchkov: If in Moscow [it is] officially recorded 20% of people with high titers of IgG antibodies, then you can safely add another 20-40% to this figure. It turns out that about half of Moscow residents are immune to coronavirus. They will not get sick anymore.

Izvestia: Recently, articles appeared that showed that antibodies are lost …

Volchkov: And that’s fine. They must be lost. This always happens. There is a half-life of IgG, IgM, IgA antibodies. Their amount in the blood begins to fall six months to a year after meeting with the infection. There are so few of them that this amount cannot be detected by any test. What is the purpose of antibodies? Here the virus flew into the respiratory tract, infected a group of cells, created a small local focus (with a mild course of the disease). The immune system recognized these cells and localized them – it is like the city of Wuhan was closed in China. It turns out that a large number of antibodies do not seem to exist, but the immunity has formed and worked. However, it is concentrated in T- and B-memory cells. When the infection again is exposed to a person, the immune system recognizes it, the cells will begin to produce antibodies.

Izvestia: Does it make sense then to test for IgG antibodies?

Volchkov: It does. This test is cheap and gives us a cutoff. This cut-off now is 20%. So we can multiply this amount by two to three times. It’s hard to say the exact number, for this you need to conduct a large-scale study using expensive ELISPOT analysis, as the Swedes did.

Izvestia: Is it possible to say that the ‘herd’ immunity that everyone has been talking about for so long has already taken shape in Moscow?

Volchkov: For the multi-million population city, today’s figures in the region of 700 new infected per day indicate that it has formed. If we really had only 20% of the residents with immunity, then with open restaurants and shops, we would expect a much larger number of infected people.

Izvestia: But after all, on this figure (+700 people per day) you can maintain for a long time. Or not? What is your prediction?

Volchkov: I think this figure will now begin to decline and will reach zero at the end of August. It is clear that in the capital for a long time there will be imported cases from regions that belatedly began to ‘pick up’ the coronavirus.

Izvestia: That is, the second wave will not happen?

Volchkov: For Moscow, it is already impossible. Now people who have formed natural immunity in the capital are 40-60%. If the dynamics continues, their number will increase by the end of August to 80–90%.

Izvestia: And in other cities of Russia, the second wave is possible?

Volchkov: Only in those that are well insulated and where there is an extremely low level of infection. In big cities, definitely not. If you have already burned the grass, then the burned-out areas cannot be ignited again. Do you know how firefighters fight fire? They take and burn the front of the strip to stop the fire. This strip is our buffer immunity.

Izvestia: But what about the fact that the virus mutates and the body may simply not recognize it?

Volchkov: In any case, it does not mutate very quickly. Even the seasonal flu virus needs several years to re-infect you. And then in the event that part of its segments, and the flu has eight, will be re-sorted, that is, replaced by parts from another influenza virus. Coronavirus is single-segment – it cannot change that way.

Izvestia: But can it recombine?

Volchkov: Maybe. But this event is more rare. It must take at least a couple of years for it to be able to return and cause you some kind of pathology. And still it will not be comparable to the first time. The immune system at least somehow recognizes it, which means it [the immunity] will work. A secondary immune response will develop.

Izvestia: The war of supporters of the natural and artificial origin of the coronavirus continues on the pages of the media, on social networks and blogs. What can you say at the moment when so many articles about its structure have been published?

Volchkov: I came to the conclusion that the probability of the virus overcoming the inter-species barrier without human help [accidental eating of a bat carrier SARS-CoV-2] is significantly less than the one that it had help. By help, I mean prolonged cultivation of the virus in the laboratory, the introduction of amino acid modifications, experiments to infect human cells if possible. All this is described in the famous article of 2015 [Nature magazine, November 9, 2015]. In favor of this hypothesis is also the location of the city of Wuhan.

Izvestia: How is that in your thinking?

Volchkov: Wuhan is located in the very center of China. Bats are not found there. They live in the south, in Yunnan, on the border with Vietnam. It was there that they were caught to isolate new coronaviruses, which are now stored in the collection of the Wuhan laboratory. Although theoretically it can be assumed that they were brought thousands of kilometers to eat.

Izvestia: But it is possible?

Volchkov: Yes, perhaps. But in practice, traditional cuisine is considered traditional because its menu contains local species of animals. If the virus ‘jumped’ onto a person when it was eaten, it would be found in Yunnan, on the border with Vietnam, Laos and Myanmar. From there the epidemic would have spread.

Izvestia: Speaking about the origin of SARS-CoV-2, you can only consider probabilities?

Volchkov: I’m afraid so. In the [genome] sequence it is not written: ‘I am made synthetically.’ There are no obvious ‘donkey ears’ – traces of a genetic engineering structure. But there is a hint of it. This is the famous furin insert, about which much has already been said.

Izvestia: But could it find itself in the genome of the virus during recombination?”

Volchkov: It could. However, the likelihood of this event greatly increases, provided that you create thousands of amino acid mutations. And the fact that American and Chinese scientists did this is proved by the 2015 article. If you look at the publications of these scientific groups, it becomes clear that they are very active, have worked with these viruses for a long time. In addition, the Chinese have a large library of coronaviruses, where the most genetically close sample of RatG13 has been discovered. It was brought to the Wuhan Institute of Virology from Yunnan in 2013. For seven years, when it was cultivated, passivated, it could naturally acquire a large number of mutations. In addition, science has made great progress in this regard over the past 10 years. We live in an era of synthetic biology, when you can synthesize some parts de novo, and then ensure a seamless insertion of such a synthetic part into the genome.

Izvestia: That is, 10 years ago, you would definitely say, looking at the genome, what is inserted there?

Volchkov: Exactly. And now there are technologies of extended genetic synthesis, when thousands of nucleotides can be synthesized. You simply send the letter sequence to a special company that synthesizes it and sends it back. The possibilities are huge now. In this way, whole libraries of new coronaviruses can be generated. Suppose there are 10 million of them there. And then you can choose the most promising one from them, assemble it using the reverse genetics method and test for the ability to infect human cells.

Izvestia: That is, from your point of view, the probability that the virus has leaked from the laboratory is quite high?

Volchkov: Yes. An argument in this favor is also that coronaviruses were not considered particularly dangerous for some time. And it was possible to work with them at the second level of protection [there are four of them, the third and fourth levels, according to the American classification, are especially dangerous. – Izvestia]. Actually, this is understandable, because the initially isolated viruses could not pass from an animal to a person to overcome the inter-species barrier and, accordingly, from person to person.

Izvestia: That is exactly what was affirmed at the very beginning of the pandemic …

Volchkov: At the second level of protection, it could easily fly out and infect the scientist. And what’s important: it’s impossible to see right away. The funny thing is that the one who brought this virus out of the laboratory did not even understand that they did it. And still may not understand to now.

The original Russian language interview with geneticist Pavel Volchkov at Izvestia:

https://iz.ru/1031582/anna-urmantceva/vtoraia-volna-dlia-moskvy-uzhe-nevozmozhna

An aside: insofar as freedom of press is concerned, something so straightforward with counter-narrative as the preceding interview in what amounts to Russian ‘mainstream’ news would NEVER pass muster and go to press in the Western corporate media.

Tip of the hat to John Helmer –

Further reading:

1) https://physiciansforinformedconsent.org/covid-19/

2) https://www.zerohedge.com/political/stockman-clown-cars-are-fully-loaded-and-dr-faucis-leading-parade

 

A revised 2nd half of this article, concerning the Unz Review & George Floyd, may be read as a stands-alone piece at Fort Russ News –

Yep. High IQs do remarkably stupid things. Most super high IQs are socially alienated, or perhaps better said, ‘butt-hurt’ personalities that never had the common sense to grasp what is actually up with their social handicap.

I’m from a family of ‘big heads’ (larger than average brain size) where above average IQs are frequently (more often than not) are found. [1] The problem with the big-heads is, once you’ve exceeded an IQ of 150 (on average) you’re ‘too smart’ to fit in. [2] Yep, go above 150 and you likely don’t fit anywhere except in the butt-hurt big-head clubs. Most of these big-heads are socially maladapted for divers, related reasons, mainly cultural. Many of them were screwed (alienated) by the inflexibility of standardized education. Others were made into freaks by those recognizing they were ‘gifted’ with high IQ and pushed into expectation of becoming ‘super-performers.’ [3] And not a small proportion of the big heads became a class of butt-hurt geniuses that socialize in cloistered (super-intelligent, big-heads only) communities where they moan and croak over the ‘mainstream-normal’ imbeciles that both; ruined and rule over their lives. [4]

A small matter of, comparatively speaking, the stupid people are outwitting the REALLY SMART people to a point the stupid people and not the smart people, are running the show. Uh-oh. How’d that happen?

To discover what is up (for you all) with the honky big heads, I returned to one of my ‘light skinned Indian’ acquaintances that deliberately passes for White in the Western culture, and also happens to be a fellow ‘big-head.’ I know two of these big-headed ‘lost Indians’ who became culturally displaced with the dying out of authentic native ways as the dominant culture extinguished the world their literal ‘grandfathers’ had known. What do you suppose we might learn from these invisible Indians walking among you? What follows is result of our information sharing and is my interpretation of the conversation.

But first, the disclaimer: to be honest in the Native way, we must qualify this literary endeavor as a joke story drawn from real life, a sort of collage of facts assembled from bits and pieces of diverse experience, combined with anecdotal information creating the culturally intact Native wisdom inherent in their humor. And because unlike the White world, the Native world entertains paradox in daily approach to life, possibly some of what you read here is simply made up from the imagination’s fund of plausible improbabilities. So, this is the loophole provided to the Cartesian-Platonic shaped mentality to opt-out of the following; none of which need be taken seriously. Call it social science fiction. Never mind that maybe, just maybe, what follows is actually very straightforward narrative and fact.

The Butt-Hurt Big-Heads

“Clearly, few of the people of working age with D15IQs over 150 have appropriate outlets. The only probable exceptions are Mathematics and Theoretical Physics where the range of comprehensibility is probably closer to 60 R16IQ points than to the 30 R16IQ point Hollingsworth limit. However, the careers are only appropriate, with regard to interest and disposition, for a small percentage of the 150+ D15IQ population. The vast majority have no appropriate career options” [5]

Or so is the ostensible conclusion drawn by the typical butt-hurt big-head. Going to the subject of “Theoretical Physics” where competence is more or less limited to big-heads, let begin with a baseline comparison between cultural applications employing big-heads, first the Western theoretical physicist:

“While being able to transport anything large, like a cat … is a long way off, scientists have managed to transport a single photon or electron about 100km” [6]

So, the (oddly ‘mainstream’ employed) theoretical physicist (big-head) can (kinda-sorta) replicate in the lab setting what Star Trek did with ‘beam me up’ but are limited to micro-physical objects. Let’s now compare this to what the Native American big-head is capable of:

“Dreaming is key, not asleep dreams but bringing dream to waking reality. It was only 15 or so years ago a pilgrimage was made by some Indians, to a place of power where ceremony had last been called for more than 100 years previous. ‘The Dreamers’ [Native American big-heads lumped into the category of ‘medicine men’ in the pidgin] were notified the time was correct. The people gathered at the end of the road where a camp was made across a canyon from the site, located about 3 miles beyond the opposite or far canyon wall. But to access the place required a further travel by trail nearly 7 miles up the canyon to a place the people could cross and then trek back down the other side of the canyon and then over to the sacred site. The group was comprised of old people, middle aged, young men & women, and children: with ‘scouts’ on horseback, everyone else walked. The ceremony was brought off [a ‘sight’ ceremony where information is revealed] and the day was drawing to a close when the return trek was undertaken. Some of the old people and the children were struggling. The Dreamers then sent the scouts to a point at the canyon where there is ‘normally’ only sheer cliff .. except on this occasion the scouts found a place where a trail leading down to the canyon floor had opened and this allowed the entire group into the canyon and they were also able trek up the other side. The group was disoriented on arrival at the top, finding the campsite was not recognizable as theirs until a fire was made by The Dreamers for the people to gather around to ‘sing’ themselves into the ‘present’ and everything was as before; the camp with tents and vehicles was suddenly organized as they’d left it and the trail they had returned by did not exist. This was a collective experience of nearly 100 Native people” [for the racially conflicted reading here, this “nearly 100 Native people” included 3 whites] [7]

Meanwhile, over in the Western big-heads’ theoretical physics lab:

“Objective Reality Doesn’t Exist, Quantum Experiment Shows

“[the] experiment therefore shows that, at least for local models of quantum mechanics, we need to rethink our notion of objectivity. The facts we experience in our macroscopic world appear to remain safe, but a major question arises over how existing interpretations of quantum mechanics can accommodate subjective facts.

“Some physicists see these new developments as bolstering interpretations that allow more than one outcome to occur for an observation, for example the existence of parallel universes in which each outcome happens…” [8]

Now, the Western big-heads blew it with their ‘almost’ interpretation (their misapprehension of “the facts we experience” for the fact they cannot ‘see’ the facts outside the lab), but here it is more accurately restated…

“A quantum experiment suggests there’s no such thing as objective reality

“Physicists have long suspected that quantum mechanics allows two observers to experience different, conflicting realities. Now they’ve performed the first experiment that proves it” [9]

…and can be demonstrated in the Native American stick game:

“Goat guessed, he pointed, and at that moment I felt a small jump in both my fists, and opening them, it was revealed to both Goat and myself.. Goat had missed, but actually not. The bones were the reverse position of how I had hid them, they had switched without my opening my hands. I was playing in Dream Time, in the awake world. Goat saw this, I was doing something more typical for him to do.. and he made me look at it

“…Only the real Medicine people in the crowd would have witnessed the actual sorceries, the phenomena, and a game that would be strictly entertainment at the highest level for their sake. The uninitiated would only have seen an especially entertaining game” [10]

The “uninitiated” (Western educated Indians) would make a good metaphor for the big-headed theoretical physicists being the ‘objective observers’ who, when stepping out of the lab, cannot shake off the ‘objectivity’ of the Cartesian-Platonic mentality stemming from Indo-European ‘dualism’ (cultural schizophrenia, actually) where:

We’re not used to thinking about process. We communicate with an object-based language. [Theoretical physicist] David [Bohm] invented a thing called – “rheomode“ – language in which we speak to each other in a flowing mode. There are some ancient languages which do this – Hopi Indian and some others. In his book Wholeness and the Implicate Order, you’ll find a chapter on language, in which he discusses this rheomode. It didn’t work [for science], because we were still thinking of objects” -theoretical physicist Basil Hiley [11]

Then, juxtapose Hiley’s admitted rank fail of scientists to this:

“…there was a knock on the door of the ceremonial house which was unusual because during ceremony the rule is an open door, no knocking. Sitting closest to the door, I opened it to a young woman asking for help, there had been an automobile wreck and people were hurt. The main room this door opened to was crowded, with many ceremonial attendees, and as I turned to ask who would be able to assist, people were already moving towards the door to go out and help, everyone had seen and heard the person at the door. But no one was there. The young woman had vanished from plain sight in open terrain…” [12]

In other words, despite enough intellectual grasp to create lab experiments pointing to reality parameters outside of the ‘objective’ paradigm, when it comes to actually stepping out of the objective paradigm, the Western scientific big-heads can’t do it. The consequence of this is, reality, for the Western physicist, only exists in the lab (is strictly an intellectual exercise) and anything exterior to the lab, for instance the Native American experiences described in the preceding, cannot be ‘substantiated’ or are not ‘real’ despite the fact these sort of events are not uncommon, if normally not overtly revealed to a culture with a history of ‘burning witches’, nevertheless lab science points to their validity.

At the end of the day, we have some surviving, culturally intact Indigenous people doing exactly what the lab science says is possible and the lab scientists themselves would be the first to deny this reality for the fact when they’ve stepped out of the lab, culturally shaped bias determines they cannot see it and if they cannot see it, it cannot exist.

That is really, quite pervasively stupid.

*

What got me off my butt and brought this most recent rant on is, another Western culture big-head, Ron Unz, purportedly with an IQ of 200, inexplicably doing something so stupid, my jaw dropped at the stupidity despite my having long been accustomed to ‘smart’ white people doing incredibly stupid things.

Unz apparently couldn’t see the fact of George Floyd died at the hands of the police that had apprehended him and has pushed a rank amateur ‘study’, by one John-Paul Leonard, that ‘determined’ Floyd had died of a drug overdose coincidently timed to the several officers abuse of Floyd basically suffocating him: [13]

Misleading: Floyd’s blood tests showed a concentration of Fentanyl of about three times the fatal dose. [not true in a case of a user’s developed resistance]

Misleading: The knee hold used by the police is not a choke hold, it does not impede breathing. It is a body restraint and is not known to have ever caused fatal injury. [this hold restricts arterial flow to the brain]

Misleading: Floyd already began to complain “I can’t breathe” a few minutes before the neck restraint was applied, while resisting the officers when they tried to get him into the squad car. Fentanyl affects the breathing, causing death by respiratory arrest. [Fentanyl was a plausible underlying factor only, not a primary cause of George Floyd’s death, see the independent forensic pathologist farther on]

Misleading & wrong: It was normal procedure to restrain Floyd because he was resisting arrest, probably in conjunction with excited delirium (EXD), an episode of violent agitation brought on by a drug overdose, typically brief and ending in death from cardiopulmonary arrest. [EXD does not appear to have occurred]

Misleading & wrong: The official autopsy did indeed give cardiopulmonary arrest as the cause of death, and stated that injuries he sustained during the arrest were not life-threatening. [The official pathologist determined the cause of death was police restraint, see the independent expert farther on]

Misleading: Videos of the arrest do not show police beating or striking Floyd, only calmly restraining him. [the “calmly restraining” multiple officers were basically suffocating Floyd, keep reading]

Misleading & wrong: In one video Floyd is heard shouting and groaning loudly and incoherently while restrained on the ground, which appears to be a sign of the violent, shouting phase of EXD. His ability to resist four officers trying to get him into the squad car is typical of EXD cases. A short spurt of superhuman strength is a classic EXD symptom. [nowhere in the videos does Floyd demonstrate “superhuman strength” or other symptoms of EXD]

Unz on the preceding: “Just a few days ago, we published a lengthy analysis pointing to the strong evidence that George Floyd—universally hailed by the global media as a martyred police victim—had actually died of a illegal drug overdose” [14]

The rank amateur article has many flaws and glaring inconsistencies, the most egregious of which is the video evidence itself is misrepresented, not only the article badly mangling the facts overall. For a comparison blowing the Leonard article to pieces, one only need read the assessment of a forensic pathologist (with no skin in the game), Judy Melinek MD, at Medpage Today [15]

“Here’s what I don’t see: I don’t see someone who appears to be suffering from excited delirium [EXD] when drugs of abuse can cause agitation, hyperthermia, and sudden death. Floyd is not naked or dressed inappropriately for the weather. He does not appear to be sweating profusely. He does not appear to be agitated or violent.

“A short bystander video from another perspective shows three police officers kneeling on Floyd while another stands at his head. They appear to be exerting pressure on his neck, torso, left (still handcuffed) arm, and legs. Pressure on the torso can limit chest rise, and added pressure on other parts of the body can decrease cardiac return (the volume of blood coming back from the limbs)

“At the start of the video, Floyd has already appeared to have lost bladder function. This can be a sign of medical distress. Floyd specifically mentions “the knee in my neck,” a coherent statement and not the grunting and screaming we typically hear in deaths from excited delirium. As this video starts, Officer Chauvin already has his knee pressed on Floyd’s neck, and you can see that pressure is being applied to the part of his anatomy that contain the carotid arteries and jugular veins.

“the Hennepin County Medical Examiner issued a press release, and subsequent to that, the full autopsy report, which indicated that the cause of death was “cardiopulmonary arrest complicating law enforcement subdual, restraint, and neck compression,” and that the manner of death was homicide. They listed arteriosclerotic and hypertensive heart disease, fentanyl intoxication, and recent methamphetamine use as other significant conditions contributing to death.

“This means that Floyd stopped breathing and his heart stopped beating (cardiopulmonary arrest) because of the injury caused by his restraint in the custody of law enforcement officers, to include asphyxia from neck compression. Asphyxia means that there is a lack of oxygen going to the brain. It can happen from obstruction of the airway, restriction of breathing from compression of the neck or chest, or the prevention of blood flow to the brain by collapsing the blood vessels in the neck. It can also happen from the replacement of oxygen in the blood by carbon monoxide, or depletion of oxygen in the atmosphere, like in a fire…”

“The death certificate’s “other significant conditions” — Floyd’s natural heart disease and the presence of drugs of abuse in his tested blood — do not excuse the officers, nor should they cause anyone to blame the victim. They are there on the death certificate because those findings, in the opinion of the medical examiner, would have made his death more likely. They are not the cause of death. The cause of death is police restraint[Bold RTW]

Prior to this, Unz has published some people too ideologically stupid or misinformed for even the establishment to keep on board (Eric Margolis), lots of hyper-shallow stuff (Steve Sailer), practically dead & embalmed stuff (Pat Buchanan), stuff from the left, stuff from the right, et cetera but also sandwiched in to this is an intelligence professional like Phil Giraldi (no friend of criminal-treasonous lobby AIPAC) and the Unz platform has courageously taken on the vast lies and crimes of empire (the exceptional intelligence developed by Whitney Webb), and notably the false flag shoot-down of MH 17 (by Ron Unz himself.) Meanwhile, unz.com is smeared as ‘alt-right’ but in actuality it is a landing place for loons across the spectrum, the racist aspect of the so-called alt-right being but one niche (e.g. anti-immigrant-but-himself-an-immigrant John Derbyshire) and let’s not forget self-taught constitutional imbeciles (immigrant Llana Mercer) make no  small contribution to this rant being categorized under “morons.” Then, Unz has a few clueless Russians (Karlin, Shamir) who imagine they understand the psyche of Americans (who actually don’t understand themselves) and so on (inclusive of too many bruised titties to list here but we can ‘honorably mention’ the titties of C.J. Hopkins.)

But this one, exceptional, incredibly stupid act damaging The Unz Review [16] had been presented in the (Unz Newsletter) context of a Google de-listing & Facebook ban, which was like handing those fascist organizations a perfect justification for their censorship; because when it comes to misinforming people, the John-Paul Leonard article couldn’t have served a better purpose if had been designed and planted as a professional counter-intelligence ploy by COINTELPRO.

The butt-hurt big-head Ron Unz, when overlooking the John-Paul Leonard article is absolutely a bs presentation (didn’t vet the material), prior to promoting & running it (alternatively, is Ron Unz actually stupid enough to believe Leonard?), well, the Unz Review boss might as well have self-castrated from a professional intelligence point of view.

Big IQ? It’s over-rated.

 

[1] http://michaelwferguson.blogspot.com/p/blog-page_9997.html

[2] http://polymatharchives.blogspot.com/2015/01/the-inappropriately-excluded.html?m=1

[3] https://archive.li/eDvdH

[4] http://prometheussociety.org/wp/fire-list/

[5] same as [2] above: http://polymatharchives.blogspot.com/2015/01/the-inappropriately-excluded.html?m=1

[6] https://futurism.com/teleportation-could-possible-using-quantum-physics

[7] Contemporary Indigenous community oral history, first hand observation

[8] https://www.livescience.com/objective-reality-not-exist-quantum-physicists.html

[9] https://www.technologyreview.com/2019/03/12/136684/a-quantum-experiment-suggests-theres-no-such-thing-as-objective-reality/

[10] Stick Game (The Witches) https://ronaldthomaswest.com/2014/04/02/the-stick-game/

[11] https://blogs.scientificamerican.com/critical-opalescence/the-wholeness-of-quantum-reality-an-interview-with-physicist-basil-hiley/

[12] https://ronaldthomaswest.com/2019/05/15/stargate-project-3/

[13] https://www.unz.com/article/or-did-george-floyd-die-of-a-drug-overdose/

[14] Unz Newsletter received 24 June 2020

[15] https://www.medpagetoday.com/blogs/working-stiff/86913

[16] https://www.unz.com/

 

© Copyright 2020 by Ronald Thomas West

Unpublished draft manuscript. This draft chapter for inclusion in ‘A Tribal Perspective Pre-Columbian Concept Translated to Modern: Radical Ethnographic Contrasts & Related Politics of Collusion’ (a nearly completed work in progress) may be reproduced for educational & research purposes. For profit & mass paper media redistribution prohibited. Send inquiries, questions & private comments to:

penucquemspeaks@googlemail.com

 

Natural Selection for Autistic Traits

“For the Western world, the Schumann resonance represents the frequency of the Earth’s electromagnetic field. It has always concentrated at 7.83 Hz, with few variations since 1952, but in June 2014 there was a change. This when the Russian Space Observatory System showed a sudden increase in activity with a varied elongation from 8.5 Hz to 16.5 Hz.

“The researchers were amazed at these values, something that had never been recorded that way. More recently, other peaks have been detected, increasing the planet’s frequency to more than 30 Hz. It is concluded that these changes clearly show that the planet is changing. Some scholars also believe that humans, when acting on a “collective consciousness” level, can affect the structure of the magnetic field.

“This speculation is based on the fact that Schumann’s frequency is “in tune” with the human brain states alpha and theta. These increasing resonances correspond, of course, to the activity of human brain waves, which means that the Earth would be adjusting its frequency of vibration”

The scientific observation taken together with the proposed conclusion…

“Some scholars also believe that humans, when acting on a “collective consciousness” level, can affect the structure of the magnetic field”

…poses problems at several levels, mostly with undesirable outcome.

Undesirable, that is, if you are a stakeholder in the future of humanity. This is because, when humanity has become a cancer upon the cosmos, humanity will be written off by the cosmos like the Western science writes off and discards a failed laboratory experiment. You don’t believe this? That’s fine, the Cartesian-Platonic mentality may then approach the larger points in what follows as a social science fiction, in which the ‘brighter’ minds of Western culture might find some real entertainment value.

To begin, “… scholars also believe that humans, when acting on a “collective consciousness” level, can affect the structure…” or physical characteristics and behavior of the planet itself but this information is isolated or ‘exiled’ from mainstream, recalling theoretical physicist d’Espagnat’s largely (one is tempted to say ‘entirely’) ignored…

“The doctrine that the world is made up of objects whose existence is independent of human consciousness turns out to be in conflict with quantum mechanics and with facts established by experiment”

…pointing directly to the lived unreality of Western science; where its own quantum mechanics has directly established the foundation of Western science itself (objectivity) is patently mistaken. Yet these scientists go on ‘building’ on the now proven to be false assumption of ‘objectivity’ while behaving as though in polite company one dare not mention the aroma of a particularly pungent fart. In short, the most ‘primal & salient’ fact is ignored.

What to do with a culture that is capable of tattooing a swastika on its forehead and denying there could be any perceptual problem with it?

Now, we will have a brief look at some comparative oddities in relation to the ‘other’ intelligence, the so-called ‘primitive’ or pre-Western (pre-Indo-European, pre-civilized) environment giving rise to indigenous thought.

“Both solitary mammals and autistic individuals are low on measures of gregariousness, socialization, direct gazing, eye contact, facial expression, facial recognition, emotional engagement, affiliative need and other social behaviors. The evolution of the neurological tendencies in solitary species that predispose them toward being introverted and reclusive may hold important clues for the evolution of the autism spectrum and the natural selection of autism genes”

What is interesting in this preceding quote from ‘Conceptualizing the Autism Spectrum in Terms of Natural Selection and Behavioral Ecology: The Solitary Forager Hypothesis’ is the fact it simply and accurately describes the behavior of any individual with intact pre-Columbian mental structure removed from their cosmos or social foundation. You can still see this behavior today; take just about any one of the more culturally intact Native American Indians described in the chapter ‘Stick Game (The Witches)’ out of that highly vibrant, community social interaction, and place them, for instance, in any Western setting of personal ego projection such as a large party, and the Indian’s behavior would present just as described in autism.

This phenomenon of two entirely different Indians in one person is reflected in the American frontier stereotype of the ‘taciturn’ Indian where the one side only had been observed; that stone-faced (expressionless) ‘savage’ that did not look at you, rather past or through you and has nothing to say.

Relevant to the preceding is the experience of the modern American lawyer, when laws had changed allowing these non-tribal law advocates to practice in today’s tribal (imposed Western) courts. “You can’t read them” was the initial reaction of the White lawyers during the procedure of jury selection; where the opposing sides are entitled to question and move to dismiss prospective jurors. This recalls the expressionless (stone) faces of the players hiding the bones at the Stick Game while ‘looking through’ the game pointer in the midst of a social event that otherwise exhibits anything except symptoms of autism; vibrant, alive, affiliative, in every sense social.

This brings up a question; how is it people who are perfectly, normally functional in their own social setting actually appear to manifest classic symptoms of autism in certain circumstance and generally elsewhere?

One factor is training. Generation upon generation of training that is finally become millennia of socialization that is uniquely different to Western; simply described as ‘there is no pretense to understand and know what is unknown.’ “I don’t know you” explains it all. There is no posturing, no social niceties involving deceits or hypocrisy concealing environmental ignorance.

Here it could be noted there had been no lie involved in the indigenous ‘mating game’ when contrasted to Western culture where one or both parties ‘put on’ their ‘best face’ (lie) in a courtship that too often sees the liar relax into their actual (inferior) selves once the ‘hook has been set’ and the romance morphs into a typical dysfunctional nightmare of ‘marriage.’ In the Native way, mating was established via consistently growing a mutually respectful friendship that is honest from the outset; in a culture where millennia of developing truthful reporting had been paramount to survival.

Related to the preceding is the fact facial recognition comes second to knowledge; knowledge of kinship in the first instance, that is to say immersion in one’s community (cosmos) determines whether you are recognized or able to recognize others; a survival ‘technique’ evolved to weed out danger that perfectly mimics autism. Without an established sense of kinship, when dislocated from one’s community, facial recognition is shut down by the brain where other, more important factors take over, threat assessment is paramount. Facial recognition, finally, is assigned to persons with certain qualities in an environment one knows & understands.

At least, that is the end result. But there is more (there is always more but this book will conclude soon, everything must end someday, somewhere.)

“Infrasound frequencies can .. enter the brain without passing through the hearing organ, entraining the brainwave rhythm into an Alpha-Theta state”

This preceding quote, from the study ‘Fireplace and Holy Altar in Curiceta at Apuan Alps, Italy’, demonstrates ‘pre-civilized’ peoples separated by vast distances were aware of the alpha-theta states’ relationship to physical reality in a macro-cosmic sense. The so-called (by the Western culture) ‘altered’ states of consciousness had been an integral part and parcel of cognitive human intelligence development since the dawn of time; and only recently became finally subverted since Plato’s misapprehension of reality (objectivity via Western science) had overtaken the world. What is this modern mentality missing, where is the organic deficit to be identified?

“Their ability to keep time gives them an intuitive understanding of the rhythmic patterns they perceive all around them”

Or so it is asserted by the article ‘The Neuro-Science of Drumming’ which goes on to note:

“…drumming ultimately has therapeutic value, providing the emotional and physical benefits collectively known as “drummer’s high,” an endorphin rush that can only be stimulated by playing music, not simply listening to it. In addition to increasing people’s pain thresholds, Oxford psychologists found, the endorphin-filled act of drumming increases positive emotions and leads people to work together in a more cooperative fashion”

Do the Western cultures ‘collectively’ drum? Other than some minority (very small) movements of ‘feminized’ Western masculine mentalities, along the lines of the phony anthropology movement generated by Robert Bly, not really. Besides, what would the split psyche of the Indo-European do with the so-called ‘shamanic’ (New Age, actually) drumming into the theta state? Insofar as a practical matter, the Western shaped individual ego drumming into altered state doesn’t come any closer to reality than an adolescent boy masturbating to pornography; the endorphin rush is a fleeting high and that’s the all of it. They experience orgasm and it’s done, the story’s end.

The misassumptions are astounding wherein another article’s title asserts ‘Experiment Proves Why Staying In Tune With The Earth’s Pulse Is Key To Our Well Being’ whilst noting:

“the frequency of the earth was an exact match with the frequency of the human brain”

The automatic assumption is the Earth is providing the pulse, not the reverse, but in fact the collective drive of human consciousness is perfectly (or imperfectly, as the case may be) capable of establishing (or corrupting, as the case may be) the Earth’s frequency and this brings us to ‘Native’ drumming and how it differs from that of the Western assumptions. Rather the article’s title might have been ‘keeping ourselves tuned to a healthy pulse is key to the Earth’s wellbeing’ or highlighting that pesky problem Western culture has with assuming responsibility where all is not forgiven.

Excepting certain forms of Stick Game, e.g. a form historically related to training for manhunting in inter-tribal combats (devolved into gambling), altogether differing from other forms such as intra-tribal dispute resolution, an indigenous COLLECTIVE mentality drums into a single COLLECTIVE conscious state where it is perfectly understood by this COLLECTIVE intelligence that this is NOT an ‘altered’ state (Western concept) but an enhanced state of creating reality that is typical of everyday life. Most indigenous ceremony, with its attending drumming, is as simple as recalibration, or fine tuning to the concept of life itself, in all of its larger complexity, to what is invariably demanded to be sensible outcome for the whole of the cosmos. Robert Bly’s Jungian ‘wild man’ notwithstanding, there is precisely zero individual imperative can become part of this.

In the fall of 1983, I was listening to a couple of four year old Indian kids who were Blackfeet Head Start Program (preschool) classmates. They were ‘arguing’ (if it can be called that) over a girl at school. The one kid finally said “There’s nothing can be done about it, she chose me.” The other boy’s reply was “I’d punch you out, but you’re my best friend.”

It was a recent communication with one of those kids, these days a ‘light skinned Indian’ immersed in the dominant culture where people automatically assume he is ‘white’, recalled the conversation.

This acquaintance had now related to me his cross-cultural experience of discovering the well adapted psychopath is the sanest person one could know in the Western culture, nearly everyone else, at some level, seems to be loud, space invading aliens, or worse, energy draining ‘emo traps’ in close relationships of most sort, whether at work, in so-called ’friendships’ or otherwise. The socially well adapted psychopaths weren’t trapped in affective empathy or its’ close relative, sympathy. This tripped some sort of switch in my head and I started looking more closely at an inter-cultural cultural phenomenon that is a radical contrast I’ve yet to see written about anywhere: Why is it Native American Indians grieve from the belly as opposed to ‘white people’ (Western mentalities generally) grieve from the heart? Moreover, the Indians seldom grieve but when they do, it makes the Westerner’s grieving look like ‘mourning lite.’ Meanwhile, the stereotype is the primitive, ‘stoic Indian’ versus ‘civilized humanity.’

Now, back to the kids. That very short conversation, of which I’ve only given the last two sentences before the subject was dropped and the kids’ play moved on to other subject, points to a process in cultural shaping that more resembles training to be well adjusted, culturally integrated psychopaths than anything else (from Western psychology point of view.) In the Indians, LOYALTY TO YOUR FRIENDSHIPS (a clone of the socially well adjusted psychopath’s unwavering-unforgiving loyalty demand in close association) in community is paramount and supersedes all else in governing oneself in relation to everything in one’s human social surroundings. “There’s nothing to be done about it, she chose me” is the end of the story, no broken heart is experienced by the second kid, there is no ‘affective’ anything, no real anger, no self-pity. Preserving the loyalty and respect entailed in authentic friendship (indistinguishable from kinship) is paramount.

What’s more is, practical friendship (experienced as a principled, hyper-respectful and ethics driven loyalty in the Indian social experience) governs conjugal relationships as well, Western romance is an alien and strange concept that finds no traction in the culturally intact native community.

The ancient indigenous culture provides ZERO space for self pity or any emotion that is supportive of sympathy in a Western sense. In the true native pidgin English, the word ‘pity’ is purely and only pejorative. In a cultural philosophy of what works versus what doesn’t work (as opposed the moralizing ‘right & wrong’) feeling sorry for people is a non-starter.

No excuses! Does this mean the ‘stoic Indian’ doesn’t mature into a being experiencing emotion? Well, yes and no, let’s say (if only to be brief in this moment) they’re wired differently and emotion is triggered differently, experienced differently and utilized differently.

As it happened, when this line of thinking took off in my head, I had been pondering how it is autism, in some of it’s forms, are pretty much non-events insofar as areas of concern in Indian country but rather reflect predilection to a certain intelligence that is useful. In fact, it should be said the culturally intact Native American is shaped, through socialization & training, to SELECT FOR autism, albeit a high functioning autism.

In Western culture, on the other hand, body language and facial expression often (very often) do not line up with spoken language in environment where actions very frequently do not match words. This pervasive deceit triggers paramount survival instinct in the Indian, mimicking autistic traits.

Because the ancient indigenous psychology cannot reconcile the Western ‘split’ (does not possess the same mental structure & constructs stemming from the Indo-European psychology of ‘duality’), there is vocal and other communications shut-down when exposed to (sometimes in casual interactions with, and especially immersion in) the Western culture that does not occur within the culturally intact indigenous social context.

Historically, from the outside (Western) view, this is the origin of the ‘Taciturn Indian’ stereotype. This raises questions in my thinking:

Is Asperger’s actually ‘genetic’ or is it simply an inter-generational phenomenon that might have genetic predisposition and socialization elements that could derive solely from either depending on circumstance?

Would the otherwise healthy but triggered ’taciturn’ native phenomenon be diagnosed as a form of autism from a clinical Western perspective if subjected to alien cultural immersion that ‘blinds’ the Western researcher?

Would there be other identifiable markers, such as the indigenous community phenomenon of families and extended families (clans) countless generations cultivating a peculiar (to that clan) intelligence that can be related to a more classical observation of Asperger’s repetitive behaviors & interests? Recalling the Western perception of hunter-gatherers they clearly do not understand when making comparisons…

“Both solitary mammals and autistic individuals are low on measures of gregariousness, socialization, direct gazing, eye contact, facial expression, facial recognition, emotional engagement, affiliative need and other social behaviors”

…this IS really interesting but more than 1/2 wrong, due to missing information from the (non-existent) inter-cultural transmission of understanding or social organization in the hunter-gathering context.

Gregariousness and socialization should register as normal if the subject is not separated from the indigenous context, which is, of course, different. Direct gazing (staring eye contact as opposed to eye contact that is not ‘locked on’) is construed as aggressive (literally predatory) behavior as would be experienced between predators of different species (especially) or enemy (territorial competition) groups. Aversion of eye contact is a behavior meant to deescalate tension. There is no point in taking on a panther if it is in any way unnecessary, example given. Also avoidance of eye contact is a form of submission and respect, such as when a young man would seek & listen to the advice of a matriarch (grandmother) where he would put his head down to demonstrate he is intently listening.

The eye contact and facial expression within the social group is there but qualified; this hunter-gatherer DOES NOT SMILE SHOWING TEETH.

Facial recognition is misconstrued by the Western anthropological researcher, wherein this aspect of the indigenous requires understanding of relationships (kinship) to receive, and then must be in a socially intelligent way, for instance at the Stick Game the stone faces presented to the opposing players within the larger context of the easily expressed joy of community entertainment; with lots of eye contact and facial recognition surrounding the stone-faced (expressionless) ‘combatants.’ In this context, the onlookers emotional engagement (joking, laughing) is quite free and uninhibited in HAPPINESS (grief is expressed in entirely different context, of course.) Any anger arising from the game play (misunderstanding and/or cheating) is immediately diffused by those present recognized as qualified judges (I held this social rank of a judge at stick game, requiring not only master level understanding of the game, but also indelible good character.)

It follows, the ‘affiliative need’ of the ancient hunter-gatherer when assessing for traits would be entirely missed in any assessment when studied from outside the indigenous social context. Perhaps related to this, in the more unassimilated (culturally intact) families, to recent times there had been literal ‘grooming’ in the anthropological sense, fairly identical to other ‘higher primates.’ This would never be observed by any outsider due to the automatic tension (however subtle) present in unaffiliated persons presence (no recognizable kinship.) This ‘grooming’ phenomenon was prevalent with/between the women, a very interesting cultural marker perhaps reinforcing a principle within the nuclear family units of an ancient culture originating within the devolved hierarchal principles of matriarchy.

“As a result of their special interests, strong focus, hyperfocus, and perseverance, people with ASD [autism spectrum disorder] can have encyclopedic knowledge in a particular area, and tend to be autodidacts with a lot of self-acquired skills. Their particular—often novel—way of thinking combined with their fixations result in many people with ASD being considered experts in very particular subjects”

This preceding quote from the Forbes article ‘Research Shows That People With Autism Have A Stronger Aptitude For Focusing On Tasks’

Autodidact is practically a pillar of Native American education; where people are trained from the youngest age to pursue independent problem solving; in circumstance of children given the tools to understand (opportunity to observe complex process) and expected to initiate correct solutions of their own accord. Upon millennia continuity, one might expect genetic predisposition should play in this socially shaped characterization.

In short, the evolutionary selection for a community that actually cannot be penetrated in any effective sense of study by a Western culture that factually shuts off access for the fact of triggering threat assessment mechanisms that are as old as the evolution of intelligence itself, points to the native view of the Western peoples as devoid of fundamental tools of survival at the meta level; in short, as dumbed down as the domesticated animals they have bred to point of helpless without hands on caregivers.

In a system where the ‘un-split’ brain is organized into the androgynous intelligence of integration to the larger sentient awareness of its surroundings, it should make sense Indian people would be aware of the danger inherent in mistaken ‘collective’ thinking and the consequences.

it would also make sense that simply encountering such people as the Westerners would trigger a HEALTHY state of threat assessment.

The foundation for the preceding paragraph had been laid throughout the text of this work; where from a tribal perspective it should be easy to see evidence all around us, example given, the creation of an artificial ‘super-consciousness’ determines the collective belief of fundamental Western monotheism is marching the world to Armageddon. But this is a minor example of possibilities where it is also realistic to expect in the absence of a proper & healthy pulse, the planet itself will convulse in such a way as to absolutely cleanse itself and begin again. Or perhaps be pronounced dead.

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

On Trump Firing Steve Linick & Glenn Fine

Education & Espionage NGOs in Europe’s former socialist states

The Philosophical Dingleberries of Slavoj Žižek satire

Oracle philosophical essay

HATO a.k.a. the Fraternal Order of OSU satire

International Women’s Day Retrospective opinion (on feminism)

Doofus & Doofuser social critique, #MeToo and more

Frankenstein’s Sutures CIA, Google, CrowdStrike & the DNC non-hack

Gavrilo Princip Was Not What You’re Taught opinion (on World Wars)

Craig Murray Searches For His Misplaced Gonads

Der Führer Mike Pence & The Ides of March

Very Deep Deception on Flight 752

UIA 752 shootdown 2020’s 1st geopolitical mass murder?

Suleimani’s Assassination

2019 End of Year Message & Notes

This article first appeared at Fort Russ News

Update: On the 3rd of June charges against Derek Chauvin were upgraded to include second degree murder.

Floyd Murder - 1

Judging from the video (enlarged screenshot, above), Derek Chauvin enjoyed the act of killing George Floyd, hands in his pockets, nonchalant, rocking his knee pinning Floyd’s neck to the pavement with near full force of his body weight. Then, Chauvin’s former ‘moonlight employer’ says in no uncertain terms Chauvin had exhibited symptoms of cowardice when on the job as security at her night club:

“He seemed afraid when there was an altercation. He always resorted to pulling out his mace and pepper spraying everyone right away, even when I felt it was unwarranted” [1]

So, Chauvin felt ‘brave’ murdering Floyd when his buddies had his back, no doubt disgusting those good cops who should break ranks and condemn in no uncertain terms the culture of cowardice behind police brutality.

Minnesota Statutes Sections 609.19 – Murder in the Second Degree and 609.195 – Murder in the Third Degree [2]

Murder in the 2nd Degree: 1) Killing a human intentionally, but without premeditation (not thinking about or preparing for before), 2) Killing a human while committing or attempting a drive-by shooting, 3) Causing someone’s death without intending the death of anyone, while committing a felony other than criminal sexual conduct or a drive-by shooting, and 4) Causing a death unintentionally, while intentionally inflicting or attempting to inflict great physical harm on the victim when the murderer is currently restrained by a protection order (including for domestic violence, harassment, divorce, or any similar protection order) and the victim was the protected party in that order.

Third-degree murder in Minnesota is causing someone’s death by one of two ways: 1) A depraved heart or mind murder, which places others in eminent danger of death and disregarding human life and 2) unintended death by use of scheduled drugs

The penalty for Murder in the 2nd Degree is maximum 40 years. The penalty for Murder in the 3rd Degree is maximum 25 years.

Chauvin is charged with 3rd Degree murder while people are calling for 1st Degree murder charge but that apparently requires element of premeditation (a planned murder.)

How the murder charge could/should be upgraded to 2nd Degree murder and 40 years for Chauvin under Minnesota law is, interestingly…

Causing a death unintentionally, while intentionally inflicting or attempting to inflict great physical harm on the victim when the murderer is currently restrained by a protection order (including for domestic violence, harassment, divorce, or any similar protection order) and the victim was the protected party in that order

…because once he’d been handcuffed, Floyd should have been under a DE FACTO protective order protecting his civil rights, particularly his right to life, while under arrest in police custody according to the (widely ignored) rules governing police behavior, which should be construed to constitute a permanent, general purpose protective order.

Hoping the right person sees this and passes it on to those attorneys of influence who can insist Chauvin be put away for 40 years (where the coward will live in fear for the remainder of his days.)

 

[1] https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/05/29/george-floyd-and-derek-chauvin-worked-at-the-same-nightclub-but-may-not-have-known-each-other-owner-says/#19150b4374d8

[2] https://statelaws.findlaw.com/minnesota-law/minnesota-second-degree-murder.html

This satire may also be read at Fort Russ News

dingleberry |ˈdiNGəlˌberē|
noun (pl. dingleberries) vulgar slang
1 a small shit-ball attached to the anal hair of an animal or man.
2 informal a foolish or inept person: That clueless dingleberry Slavoj Žižek manifest his narcissism in the mirror of Lacan
ORIGIN: German ding from Hegel’s ‘Ding-an-sich’ or ‘a thing as such’ + berry. Der Narzisst Slavoj Žižek manifestiert sein Scheißkerl im Spiegel

“Žižek’s understanding of political belief is modelled on Lacan’s understanding of transference in psychoanalysis. The belief or “supposition” of the analysand in psychoanalysis is that the Other (his analyst) knows the meaning of his symptoms. This is obviously a false belief, at the start of the analytic process…

In other words, philosophically speaking, those subjecting themselves to analysis cannot know the difference between their own butt-hole and either end of a hollow log.

…but it is only through holding this false belief about the analyst that the work of analysis can proceed, and the transferential belief can become true (when the analyst does become able to interpret the symptoms). Žižek argues that this strange intersubjective or dialectical logic of belief in clinical psychoanalysis also [is] what characterizes peoples’ political beliefs”

So, at the end of the political ‘analytic’ process, analyst Žižek is the ‘Other’ in the ‘Mirror’ … a ‘Performer of Political Fellatio Upon Teutons’ or a ‘PPFUT’ (sounds like a cat’s hiss) a.k.a. suffers from ‘scheizkerl syndrome’ typified by intergenerational, psychological dingleberries inherited from France’s Vichy practitioner Lacan & the stale corpse of Hegel’s work.

It is a bit roundabout, tracing Žižek’s Slovenian cultural embrace of Martin Luther and Luther’s forbears (German Catholicism) via France, but not really difficult.

Slavoj Žižek’s neo-Freudian hero, Jacques Lacan, smells a bit untidily of Vichy France. During the Nazi occupation of Paris, it would appear Lacan kept his employ as a therapist at Val-de-Grace military hospital, as well, his private practice continued unmolested-uninterrupted. One can only wonder whether or, when and how, Marshal Petain, or perhaps Klaus Barbie, presented as Lacan’s ‘Other’ in his psychiatric practice. Should this point to a foundation for a philosophy that is dishonest? Well, that would be ‘open to interpretation’ in that Lacan was astute enough to point out the European tradition of social-developmental psychology is to create a narcissist in every child with his concept of ‘Mirror.’ Of course the consequent ‘Other’ one projects into one’s everyday surroundings & encounters, is actually the subsequent inability of the European individual (Lacan included) to grasp there could be any comprehensible reality a single degree beyond the 2 or 3 degree borders of their own perception of self. In short: ‘People so full of themselves they are too socially stupid to understand they’ve been shaped into something utterly stupid.’

This goes to Lacan’s relationship with James Joyce; intellectually dishonest philosophers are like fleas nursing at a bitch’s belly in those bohemian cafes populated by (current era) jaded Klingon poets Robert Bly, the corpse of Ken Kesey and, Tom Robbins (among others.) We could call this contemporary cafe scene ‘post-intellectual-beat-your-meat-ism.’ Here is Robbins’ take on the Joyce literary monstrosity “Finnegan’s Wake”

“the language in it is incredible. There’s so many layers of puns and references to mythology and history. But it’s the most realistic novel ever written. Which is exactly why it’s so unreadable. He wrote that book the way that the human mind works. An intelligent, inquiring mind. And that’s just the way consciousness is. It’s not linear. It’s just one thing piled on another. And all kinds of cross references. And he just takes that to an extreme. There’s never been a book like it and I don’t think there ever will be another book like it. And it’s absolutely a monumental human achievement. But it’s very hard to read”

Robbins incidentally has also said:

“I’m descended from a long line of preachers and policemen. Now, it’s common knowledge that cops are congenital liars, and evangelists spend their lives telling fantastic tales in such a way as to convince otherwise rational people that they’re factual. So, I guess I come by my narrative inclinations naturally”

Divide the 1st paragraph by the 2nd paragraph and I expect the reader will understand a compulsive liar (or ‘deadbeat poet’, as the case may be) coming to understand Joyce while high on LSD is only equal to a charlatan (Lacan) rewriting Freud to accomplish making a name for himself whilst claiming he’s making sense of nonsense. Narcissism never knew a greater talent pool than those claiming they can sensibly read what cannot be sensibly read, or sensibly accomplish what cannot be sensibly accomplished or, to make any sense at all of what should have been established as patent nonsense, but that’s the Western philosophers’ game; burying the contradictions of their culture in complex circumlocution by design: so those contradictions never need be met face to face. This brings us to the Slovenes’ cultural mentality.

A Slav imitating a German (when it is not deliberate comedy) is like a pachuco emulating the ideology of a skinhead; except the cultural animosity is both millennia old and ingrained in the DNA. This phenomenon is nothing short of a cosmic satire cast in the mold of the so-called ‘Stockholm Syndrome.” When it is an entire people, it can only be described as an ‘end of times’ parody; a people whose language is a close cousin to Old Church Slavonic and full well knowing Slavs had been openly declared racially ‘Untermensch’, subject to slaughter by German cultural definition, in a not-so-distant past (let’s not forget the denazification project was never carried through in Adenauer’s post-war Germany, to the contrary, many Nazis were ‘rehabilitated’ if that term can be applied to the Gehlen Organization that became Germany’s secret spy service) yet the Slovene philosopher runs to the embrace of Martin Luther’s progeny and Hegel’s ‘idealism.’ Let’s have a bit of fun with this in format of sublimated cultural metaphor or fairy tale:

This ‘post-modern teutonic vision fairy tale’ could be called ‘gas attack’, where in effect a ‘gas attack’, other than Nazi employ of Zyklon B, elevating excruciating gas pains to a new philosophical level, could as easily be deadly, quiet farts, in polite company. For instance, no one should wish to insult anyone’s mother’s cooking but in earlier era a certain Frau Žižek, once upon a time, took it upon herself to habitually prepare ham and large white beans soup for supper, on Saturday evening, prior to little Slavoj’s father goose-stepping him like a good soldier to church on Sunday mornings.

Now, for whatever reasons, it happened both; little Slavoj craved this delicacy and it did NOT like him. But this unfortunate biological-based sort of bodily-dissonance went in large part undetected by those grand phobahs in the family authority. This was because little Slavoj’s parents would be off to the main church service where lessons in the almighty were dispensed in academic fashion worthy of ivory tower, whereas the mere house-baboon type underlings, such as little Slavoj, were shunted off to ‘training’ in proper Lutheran style .. in a somewhat preconceived notion anticipating future paradise where no children are allowed in the company of ‘adult’ goings on and/or doings, the Hegelian-based roots of segregation as it were.

So it was, this unfortunate little Slavoj, repeatedly (in class repeatedly, and repeatedly in class), was a machine pushing out highly humid farts of the utterly silent variety and which aroma would melt metal like a smelter. Or explode a building like a natural gas leak that found the heater’s pilot light. Farts resembling a highly sulfurous volcano vent’s gases forced through his village cousin’s fresh manure pile, gathered from the sheep pens. Heads went to desks, kids’ eyes watered, the class instructor took on a glazed look, during entirely-too-long-pauses, breaking up lesson plans.

Because Martin Luther’s Hegelian progeny never say what is honestly on their mind when the subject matter is embarrassingly prurient, and farts are embarrassingly prurient subject in any German or pseudo-German company, this nightmare went on, week after week and the small classroom’s door could not so much as be left ajar, to let in some fresh air, as this would be a tacit admission there was an embarrassing problem.

Thusly so, it went on until for whatever reason (no adult instructor willing to endure anymore) one Sunday morning there was no professor to segregate the kids; when little Slavoj found himself sitting in the main church service pew with his nominally Slav but ‘teutonized’ adult overseers and there was consequent over-reaction; ham and large white beans soup were the cause of a conversion to Marxism in little Slavoj’s house but it was too late to make a lasting impression, rather only carried a certain aroma over to a future analytic political philosophy!

The ‘moral’ of this story would be: If you can smell it, investigate it, before circumstance dictate you must breathe through your mouth and taste it.

And so it was, little Slavoj, despite his infatuation with Vichy’s Lacan and cultural indoctrination in an ‘ideal’ tradition of the Teuton Hegel, grew up to become the contradiction of a teutonically shaped, Russian owned propaganda prig; whose several present philosophical dingleberries includes the ‘Assangemania’ that had only, ever, been equaled by certain pre-adolescence fans of the Beatle Paul:

1 - 1

^ Slavoj Žižek’s Jungian Anima ^

Oracle

Pre-Columbian Concept Translated to Modern By Ronald Thomas West

© Copyright 2020

Unpublished draft manuscript. This work may be reproduced for educational & research purposes. For profit & mass paper media redistribution prohibited. Send inquiries, questions & comments to

penucquemspeaks@googlemail.com

This article on the intelligence of oracle does not concern itself with the actual performance or rule of play. Rather it delves into underlying philosophical issues. For a comparison of the base 8 derived values between I Ching and the Native American Stick Game, go HERE. To read a tutorial on the modern (not the ancient) or gambling form of the Stick Game, go HERE. Per always, those readers hopelessly locked into the Cartesian-Platonic reality parameter are welcome to read this work as social science fiction –

Western Math Capsule

Were it the case math is simply a symbology necessary to extrapolate technical applications from the imagination, this is necessarily (however sophisticated) a limited sphere of influence that is in no way authoritative outside of the projective-reflective bubble of perception which enables it. That is to say, in an appearance of the paradox of things, something so crude as a primitive apocalyptic mythology, that is conservative Christian extremism, or a culturally subliminal ‘Biblical Capitalism’ driving the world’s liberal democracies, can pervert any mathematical applications because it is beyond the comprehension of the sophisticated Western actors (themselves) that a technologically advanced people (Westerners) could be so stupid (when embracing technology) as to employ this math to commit a collective suicide whose consequence should reach beyond every reasonable boundary.

It was a similar fundamental mistake which had defeated the American indigenous nations from inception of contact but were a more extreme example of non-comprehension of the stupidity of that which confronted them. Yes, I am making a case the ‘primitives’ of 500 years past were actually more intelligent, by far, than the phenomenon of stupidity (Western culture) that had overtaken these cultures and turned them on their heads with ‘education.’

(To this day) the indigenous intelligence failing to set aside the rule of noninterference and employ what could be described as (the disallowed) ‘transcendent warfare’ proved to be suicidal. A new indigenous symbology could not be developed to envelop and contain or destroy what was not grasped; rather than the inter-dimensional reality the indigenous was accustomed to, this new opponent had no functional awareness of the inter-dimensional relationships necessary to survival but was entirely trapped in the projection-reflection illusion. A severe handicap, herein labeled stupidity, prevailed. Whether the so-called ‘great minds’ of Western culture had thrown off the absurdity of ‘The Fall’ in their intellectual grasp, it made no difference; inter-generational socialization shaped their subliminal habits in the same mold. It is medieval European thought process wields modern technology.

The Western model’s math habits (epitomized in the atom smasher at CERN) is to literally butcher reality while attempting to penetrate the unseen beyond the projective-reflective reality bubble (a blindness fairly exclusive to the modern Indo-European based cultures and those cultures they have infected.) Space travel is not in the cards but they cannot know this; when behaving as a ‘cancer causing virus’ the cosmos’ immune system should shortly wipe out. A primary symptom of this is, the (over-taken the world) Western model of ‘sustained development’ underlying the capitalized mercantile economy is precisely a principle of cancer, there is no escaping this. In the Western model, there is no embedded, functioning oracle, pointing to pulling back in any sense of self restraint or instinct to avert catastrophe, rather incoherent dreams dislocated from the unseen aspect defy intelligent interpretations.

Eastern Math Capsule

Chinese civilization had a method (middle way) to temper and intelligently manage the images created in the projective-reflective reality bubble, something the Western culture does not. Wherein Western math is heavily biased to base 10, the Eastern oracle (middle way) represented in I Ching superimposes base 8 onto base 10, imposing a limitation that prevents runaway fractions (endless fractures, one could say) or the logical oxymoron of endless possibilities within a set parameter (imposes a rule of restraint.) To the Western understanding, the example should be the chessboard, wherein there is a limitation established exhausting possibilities. But there is a difference of chess to the Chinese model (I Ching) that is subtle but profound; the 64 hexagrams of the oracle should be looked at as rolling a wheel marked with 64 degrees on a plain, it does not actually exhaust but always presents probabilities in the projective-reflective bubble of reality at a different space in time, there is never a precise repeat of circumstance, within the ‘immutable law’ of the cosmos (seasons) decay & regeneration.

The game of chess is little more than a tool to exercise intuitive thought or better train oneself to sensing the unseen; the I Ching, on the other hand, sets out governing principles acknowledging the unseen (forces exterior to the projective-reflective reality bubble) influences reality in every sense.

Indigenous Math Capsule

The stick game, in its’ original or unadulterated base 8 form, should be described as a high expression of quantum math or interactive tool for purpose of determining probabilities via opening a ‘window’ to the unseen exterior to the ‘self’, within the projective-reflective reality bubble.

This PROCESS of stick game, practiced in its’ original base 8 form (excludes the modern gambling application with 11 sticks & modified rules governing the bones) enables a non-individuated but nevertheless ‘purposed’ penetration (sight) of what is usually unseen, this should represent an ancestral form of the base 8 integrated to the I Ching. However there were ancient priests above this quantum reality’s extrapolated math that needed no oracle tools; only the self discipline imparted by their training but this was never available in the I Ching format because certain integral rules had been modified to adapt the quantum math principle to vertical hierarchy (away from matriarchal law or a greater intuitive intelligence.) The stick game is also limited in similar regard, only not to the degree of I Ching. It should be considered these oracles form the highest expressions of extrapolated math attainable within the current reality parameters. The fundamental difference to Western is this math is not in and of itself dissecting of the reality parameter, but limits itself to discriminating.

The ancient priests who practiced the higher forms (transcending these oracles) were fluidly, fluently ‘inter-dimensional’ entities able to shift the projective-reflective reality parameters into (integrate to) the unseen in those moments one could call ‘propitious.’ These were the ones who would appear to ‘create reality’ from simple process (mind.) Qualitative differences that should be noted between this and the Western & Middle Way relate to  a shifting group awareness of the indigenous group in it’s entirety. When integrated to Nature as a larger social construct, the indigenous do not ‘abstract’ the environment as the other systems do; Western ‘objectivity’ is a radical abstract altogether removed from the immutable laws of the unseen reality, Tao (middle way) is not so radical by far but is abstracted away from Nature as well, from wherein laws are ‘derived’ for purpose of governing artificial structures within projective-reflective reality bubble.

The purest quantum math would be based entirely in intuition and cannot be extrapolated into the contemporary projective-reflective reality bubble without imposing limitations (there are aspects that do not transfer into finite or tangible form as tools, limitations reflected both in stick game and I Ching.)

With I Ching you can develop what amounts to a sophisticated still photograph of probabilities that can be printed out. The properly trained priest of the knowledge (Sage) can achieve this with synchronized confirmation (e.g. coordinated to thunder & lightning) and the governing structure he serves can be guided this way, but that is it in its entirety.

Beyond the ‘printout’ of a still image, with Stick Game you can make what amounts to a mental video that can be preserved in the ‘immediate’ human memory, but any actual recording would be considered worthless, neither scribes nor technology can capture the ‘intangibles’ only seen in the mind of the aware or trained participant; example given would be the passive or receptive mental observations (thought process) matched to the dynamics of the actual play, such as when the diviner makes a decision and resultant phenomenon (such as when a bird flies into & out of view, matched to spontaneous mental image) that occur perfectly coordinated to the game’s (oracle) development. This aspect of ‘integrated to nature in motion’ revealing information is beyond the reach of extrapolation. However the oracle result might be discussed, and entered into the record of Oral History, it should be recognized there can be no recording developed that captures this essence. It can only exist in what can described as a window into the otherwise unseen awareness. This phenomenon allows for numerous ‘mini oracles’ within the oracle as well; as many participants as might be engaged, any or all might be experience phenomenal ‘revelation.’

In the I Ching there is but one diviner. In the Stick Game there can be a consensus divination. As well, in the stick game, there is potential of the several (any amount from two to hundreds of) participants to take away (net gain of) knowledge. The I Ching subordinated the female principle (single diviner) the Stick Game did not (requires two diviners at minimum.) Otherwise the underlying Base 8 principles (extrapolations) are the same.

Artificial Intelligence is therefor a non-sequitur that is twice removed from reality; when the Western mathematical or ‘objectified’ projection into ‘reality’ is based on dissection (one could say the vivisection of sentient awareness) of a living environment, it follows any artificial intelligence will inherently be a defective product of a defective extrapolation.

© copyright 2020 by Ronald Thomas West: for profit and mass paper media redistribution prohibited

The Related Value of ‘Autism’

To be continued (next essay, cosmos willing…)

 

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

%d bloggers like this: