Archives for category: international law

Read in English

Nakon dve godine sedenja na pismima Međunarodnog krivičnog suda, došlo je vreme za delovanje; s obzirom na to da je nemački ambasador u Srbiji u aprilu 2021. godine izneo neke primedbe, koje je primetio zapadni korporativni medijski front:

^ Fond braće Rokfeler dodeljuje kancelariji Balkanske mreže za istraživačko izveštavanje [BIRN] u Prištini, u proseku 100.000 USD godišnje, što je samo jedan od izvora sredstava koji BIRN prikuplja iz zapadnih korporativnih velikaša [1]

Dakle, šta je nemački ambasadorski glupan imao da kaže? Uprkos tome što nije bilo zakonskog ovlašćenja Ujedinjenih nacija za NATO bombardovanje Srbije, odluka o bombardovanju Srbije…

je morala biti doneta da bi se sprečila humanitarna katastrofa“ [2]

… ha. Ne pominje se nedavno spremanje kosovskih lidera na suđenja za ratne zločine? Oh, a šta je sa onim „ljudima“ iz BND (nemačka CIA) koji koriste Konrad Adenauer Siftung kao paravan za obuku i postavljanje neonacističkih fašista u Ukrajini? Da li ste se ikad zapitali šta bi mogli da rade u Beogradu? [3], [4]

Ne moramo putovati kroz vreme, u rane i srednje 1940-e, da bismo razumeli da „Deutschland über Alles“ u očima određenih susednih zemalja Nemačke treba gledati malo drugačije nego što bi većina današnjih običnih nemačkih smrtnika mogla pomisliti. Ali, nemački ambasador u Srbiji, Tomas Šib, nije običan nemački smrtnik, on predsedava lokacijom čiji je centar nemačkog BND (koji potiče od organizacije Gelen) u Beogradu.

U međuvremenu, pogledajmo pismo Međunarodnog krivičnog suda (prvobitni demanti) u vezi sa nekim vrlo gadnim postupcima nemačke države; to je „pranje“ ratnog zločina pod lažnom zastavom, koji je rezultirao smrću više od 1000 sirijskih civila (nastavite da čitate, predstavljeni su svi potrebni konteksti i dokazi).

Obratite pažnju na datume pisma; Međunarodni krivični sud (dalje u tekstu: ICC) je 4. jula 2018. primio žalbu, 6. februara 2019. je datum kada je ICC porekao da ima nadležnost za istragu. Ovo nije bio brz odgovor, sedam meseci ukazuje, ako ne na samoanalizu, onda barem na neko prilično vreme u razmišljanju o neophodnom okolišenju kako da se izbegne suočavanje sa izobiljem informacija iznetih pred sud. Osporio sam ovo poricanje komunikacijom (objavljenom onlajn) koja ukazuje na istoriju ICC, podložnoj neprikladnim uticajima i zahtevom da se oni preispitaju. [5]

Prvo pismo je generičko poricanje, drugo pismo je uvijeno, kako bi se objasnilo da sud smatra da su neki „ozbiljni navodi“ izvan njegovog dometa istrage:

Kada je sam Međunarodni krivični sud [ICC] saučesnik u prikrivanju ratnih zločina od strane nemačkih državnih aktera u 21. veku, svi na vrhu bi trebalo ponešto da objasne. Ukratko, ono što sledi je da postoji mnoštvo dokaza prima facie [latinski izraz: „na prvi pogled“] da je nemačka obaveštajna služba „pomagala i podržavala“ [asistirala] u prikrivanju pod lažnom zastavom hemijske napade u Siriji, uključujući i zloglasni (posebno ubilački) gasni napad sarinom na Gutu, Sirija, u avgustu 2013. godine. Ove informacije su dostavljene nemačkim parlamentarcima, kao i Međunarodnom krivičnom sudu. Nemci su ćutali, a Međunarodni krivični sud protestuje i izjavljuje da nije nadležan, prema drugom pismu:

„Tužilaštvo je pažljivo ispitalo vašu poslednju komunikaciju. Sa žaljenjem Vas obaveštavam da je tužilac potvrdio da komunikacija ne donosi nove činjenice ili dokaze koji bi promenili prethodnu odluku da ne postoji osnova za postupanje po Rimskom statutu. Prema Rimskom statutu, Sud može vršiti nadležnost samo nad genocidom, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima, kako je definisano u Rimskom statutu (Članovi 6 do 8), ako su počinjeni 1. jula 2002. godine ili kasnije (Član 11). Pored toga, Sud može vršiti nadležnost samo za takva krivična dela počinjena na teritoriji države koja je prihvatila nadležnost Suda ili od strane državljanina te države (Član 12), ili kada Savet bezbednosti upućuje situaciju na Sud (Član 13). U svetlu ovih zahteva, čini se da se Vaša komunikacija, nakon pažljivog preispitivanja, i dalje odnosi na pitanja van nadležnosti Suda.

„Nadam se da ćete uvažiti da su definisanom jurisdikcijom Suda mnogi ozbiljni navodi izvan dosega ove institucije. Zahvalni smo na vašem stalnom interesovanju za Međunarodni krivični sud.“

ICC očigledno nije u pravu. I kukavički je i korumpiran. Nemačka je potpisnica ICC-a, a krivično delo pomaganja i podržavanja (prikrivanje pod lažnom zastavom) nesumnjivo ima svoje polazište u nemačkoj državi. ICC, da bi izbegao ovo (uprkos priznanju „ozbiljnih navoda“), čini se da usko definiše nadležnost (ograničavajući primenljive optužbe) za zločin počinjen u Siriji (i na taj način izbegava optužbu za pomaganje i podržavanje) i zbog toga radije negira nadležnost nego da uzburka obaveštajnu službu Nemačke (Bundesnachrichtendienst ili BND) i mezimce Angele Merkel.

Pitanje koje se postavlja u filozofiji prava je, da li sam ICC postaje saučesnik u pomaganju i podržavanju [asistiranju] navodnom prikrivanju operacije pod lažnom zastavom, očigledno namernim „uskim“ čitanjem međunarodnog prava i očigledno kukavičkim izbegavanjem da istraže krupan ratni zločin? Čini mi se, da:

Ghouta_August_2013 - 1

Evo same žalbe, praćene mojom komunikacijom sa ICC-om koja je dovela do podnošenja prve žalbe:

Poštovano tužilaštvo pri Međunarodnom krivičnom sudu

Hvala vam na pozivu da formalizujem moju žalbu u vezi sa zločinom gasnog napada sarinom na Gutu, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

I

Prema običajnom međunarodnom pravu, pomaganje i podržavanje ratnih zločina uključuje tri elementa:

(1) Glavno lice ili entitet počinio je ratni zločin;

(2) Drugi akter počinio je delo koje je imalo značajan efekat na izvršenje osnovnog dela; i

(3) Potrebno mentalno stanje: Drugi akter je znao da će takvo delo pomoći ili je postojala značajna verovatnoća da će pomoći izvršenju osnovnog dela.

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/

II

1) Turska, država pripadnica NATO-a, preko svoje obaveštajne agencije MIT, urotila se sa al-Kaidom (predloženom tajnom članicom NATO-a) da počini ratni zločin, to jest (lažna zastava) gasni napad i usmrćivanje više od hiljadu civila u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine.

2) Službenici NATO aktera Nemačke, potpisnice Rimskog statuta, pružili su „pokriće“ propagandom i drugim, srodnim sredstvima (npr. „pranje“ lažnih informacija medijima putem parlamentarnog nadzora) omogućavajući stvarnim počiniocima da pobegnu kontroli, iako su nemački obaveštajci znali:

3) Takva radnja (prethodno pomenuta) u velikoj meri bi pomogla izvršenju navedenog zločina ili drugim rečima, omogućila nekažnjivost lažnih zastava.

https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

III

Članovi 49/50/129/146 četiri Ženevske konvencije (1949) nalažu državama članicama da kazneno gone i kazne sva „lica“ koja čine teška kršenja (Ambos [2014] 146). Shodno tome, Elementi zločina Statuta ICC-a ne sadrže izričitu napomenu za kategoriju počinilaca, jer tokom pregovora na Rimskoj konferenciji nije bilo neslaganja da ratne zločine mogu počiniti i pripadnici oružanih snaga i civili (Dorman, Elementi ratnih zločina [2003] 391).

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e431

IV

Prelazeći na neposredno prethodni (III), ovaj podnosilac predstavke Međunarodnom krivičnom sudu (Ronald Tomas Vest) drži da je osobama u bilo kojoj vladi, potpisnici Rimskog statuta, zabranjeno da pomažu i podržavaju ratni zločin ili zločin protiv čovečnosti bez obzira na zločin van nadležnosti sudova (država koja nije potpisnica) kada je pomaganje i podržavanje izvršeno u nadležnosti sudova (država potpisnica). To bi uključivalo zaposlene u obaveštajnim agencijama zapadnih demokratija i političare iz njihovih redova, koji pružaju pokriće počiniocima ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti .

Imenovana lica nemačke savezne službe bezbednosti i odgovorni političari (Bundesnachrichtendienst) koji su proaktivno (pružali lažne informacije) ili pasivno (dozvoljavali lažne podatke) namerno pomagali i podržavali stvarne počinioce (turski MIT u partnerstvu sa al-Kaidom) (pod lažnom zastavom) gasni napad na Gutu, u Siriji u avgustu 2013. godine uključuje (ali nije ograničen na) bivšeg predsednika BND Gerharda Šindlera, sadašnjeg predsednika BND Bruna Kala, Helge Brauna (ministra nadzora) i Angelu Merkel.

Imenovane osobe koje rukovode nemačkom kancelarijom saveznog tužioca, (Generalbundesanwalt/Generalbundesanwältin) a koje nisu izvršile istraživanje i procesuiranje na domaćem i međunarodnom planu (univerzalna nadležnost za ratne zločine ili Völkerstrafgesetzbuch) su Harald Range i Peter Frank.

Imenovani nemački parlamentarci (rukovodstvo i/ili stariji članovi) koji poseduju (barem od decembra 2015. godine) oslobađajuće dokaze koji oslobađaju predsednika Bašara al Asada i njegove zvaničnike i vojsku zbog napada sarinom u Guti, u Siriji, u avgustu 2013. godine i nisu preduzeli odgovarajuće mere da nemačku obaveštajnu službu i/ili nemačke političke aktere pokore utvrđenim činjenicama prema međunarodnom pravu i, shodno tome, zaštitili su NATO aktera i njihove partnere u al-Kaidi od svetlosti, kao što su stvarni počinioci (ali ne ograničeno na) Hans-Kristijan Stroebele, Ula Jelpke, Irene Mihalic, Mihael Hartman, Armin Šuster, Norbert Lamert, Peter Hince, Johanes Singhamer, Edelgard Bulman, Ursula Šmit, Petra Pau, Klaudija Rot, Marieluise Bek, Omid Nuripur, Stefan Libih, Nils Anen, Roderih Kizeveter i Gregor Gisi.

https://ronaldthomaswest.com/2015/12/07/send-a-letter/

V

Da bi kontekstualizovali dugu naviku zapadnih obaveštajnih agencija koje sponzorišu i/ili pomažu i podržavaju terorizam lažne zastave, preporučuje se tužilac ICC-a da pregleda istoriju GLADIO-a:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio

i prelazimo u sadašnje vreme sa GLADIO B:

https://wikispooks.com/wiki/Operation_Gladio/B

Radi šireg razumevanja osnovne ili utemeljujuće kriminalne prirode / porekla nemačkog Bundesnachrichtendienst-a, preporučuje se da tužilac ICC-a pregleda poreklo i istoriju BND-a iz organizacije Gelen:

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB146/

Da bi se razumelo da nemački zvaničnici koji su trenutno na vlasti i dalje igraju podmuklo u sadašnjoj geopolitičkoj eri, daju se sledeće informacije:

https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

Kontekstualizujući odnos obaveštajnih agencija država NATO-a (uključujući Nemačku, potpisnicu Rimskog statuta) prema hemijskim zločinima al-Kaide u Siriji, preporučuje se tužiocu ICC-a da ispita novinarstvo Vanese Belei u vezi s takozvanim Belim šlemovima:

Podržavajući izjavu turskog poslanika Erena Erdema da su „pobunjeničke“ (al-Kaida) hemikalije dopremljene iz Evrope, je ruska vojna obaveštajna služba:

https://sputniknews.com/middleeast/201806221065657552-chemical-weapons-russia-syria-europe/

Zaključak

Zapadne obaveštajne agencije imaju dugu istoriju nepoštene igre (kriminalne aktivnosti). U slučaju da je nemačka BND pomagala i podržavala Al-Kaidu u Siriji, postoje snažni dokazi prima facie o namernom „pranju“ lažnih informacija putem obaveštajnih podataka Saveznog nemačkog parlamenta (Bundestag) nadzorni odbor za medije koji izvršavaju prikrivanje (prikrivanje stvarnih počinilaca) ratnog zločina koji uključuje gas sarin, prema originalnim informacijama dostavljenim ICC-u sa izmenama i dopunama:

Eren_Erdem - 1

Šta se može znati naspram onoga što će se znati

Verovatno je samo pitanje vremena kada će CIA urednici na Vikipediji promeniti nedavno ažurirane informacije u gorenavedenom (kropovanom uvećanom screenshot-u) Vikipedijinom članku poslednji put ažuriranom 4. aprila 2018:

„Erdem takođe tvrdi da je sarin-gas transportovan kroz Tursku u Siriju, kasnije korišćen u hemijskom napadu na Gutu 2013. godine,kao i kasniji napadi ISIL-a na civile. Erdem je pred parlamentom pokazao slučaj gde su vođene istrage koje su dovele do hapšenja 13 potencijalnih turskih pripadnika ISIL-a, ali se kasnije neobjašnjivo od njih odustalo.

„Erdem se u Turskoj suočava sa optužbama za izdaju zbog svojih objava.

Šta je zvanično izjavio turski član parlamenta Eren Erdem? Govoreći o kopiji (koju ima u svom posedu) krivičnog predmeta tužioca Adane 2013/120, koji su poništili Erdoganovi ljudi:

„U ovoj optužnici postoje podaci. Materijali za hemijsko oružje dovoze se u Tursku i sastavljaju u Siriji u logorima ISIS-a koji je u to vreme bio poznat kao iračka Al Kaida.

Sve ovo je otkriveno. Postoje snimci telefonskih razgovora o ovom transportovanju, poput „ne brinite o granici, mi ćemo se pobrinuti za to“, a takođe vidimo i da se koristi birokratija.

U vezi sa pošiljkom, republički tužilac u Adani, Mehmet Arıkan, izveo je operaciju i ljudi koji su umešani su zadržani. Ali, koliko razumem, on nije bio uticajna osoba u birokratiji. Nedelju dana nakon toga, imenovan je još jedan javni tužilac, preuzeo je optužnicu i svi pritvorenici su pušteni. I napustili su Tursku prelazeći sirijsku granicu.

Snimci telefonskih razgovora u optužnici pokazali su sve detalje, od načina na koji će pošiljka prevesti do toga kako će biti pripremljena, od sadržaja laboratorija do izvora materijala. Koji kamioni će se koristiti, svi datumi itd. Od A do Ž, o svemu se razgovaralo i snimalo. Uprkos svim ovim dokazima, osumnjičeni su pušteni.

I pošiljka se dogodila, jer ih niko nije zaustavio. Zbog toga je možda rezultat toga sarin koji je korišćen u Siriji.

Kada sam pročitao optužnicu, jasno sam video da ti ljudi imaju veze sa Turskim Institutom za mašinsku i hemijsku industriju i da nimalo ne brinu oko prelaska granice.

Na primer, u telefonskim zapisima Hajama Kasapa, mnogo puta ga čujete kako govori sarin gas, govoreći da su ateljei spremni za proizvodnju, materijal čeka u kamionima koji navodno voze gaziranu sodu.

Na primer, hemijski napad u Guti. Zapamtite. Tvrdilo se da iza toga stoje režimske snage. Ovaj napad izveden je samo nekoliko dana pre operacije sarinom u Turskoj.

Velika je verovatnoća da je ovaj napad izveden sa onim osnovnim materijalom koji je isporučen kroz Tursku. Kaže se da su režimske snage odgovorne, ali optužnica kaže da je to ISIS. Inspektori UN-a su otišli na lokaciju, ali nisu uspeli da pronađu nikakve dokaze. Ali u ovoj optužnici smo pronašli dokaze. Znamo ko je koristio gas sarin, a zna to i naša vlada.

Svi osnovni materijali kupuju se iz Evrope. Zapadne institucije treba da se preispitaju o tim odnosima. Zapadni izvori vrlo dobro znaju ko je izvršio gasni napad sarinom u Siriji. Oni znaju ove ljude, znaju sa kim ti ljudi rade, znaju da ti ljudi rade za Al-Kaidu. Mislim da su zapadnjaci licemerni po pitanju ove situacije.“

Šta se još može znati?

1) Rukovodstvo nemačkog parlamenta (sve političke stranke), kao i nemački savezni tužilac su obavešteni 2. decembra 2015. godine, od strane iskreno Vašeg:

Eren_Erdem - 1 (1)

Poštovani poslanici nemačkog parlamenta

Želim da skrenem pažnju na nedavne informacije u vezi sa vašim saveznikom u NATO-u,Turskom. Prošlog meseca su dva hrabra člana turskog parlamenta otkrila da u stvari iza turskih saveznih obaveštajnih službi stoje gasni napad sarinom u avgustu 2013. godine, ubivši više od hiljadu običnih Sirijaca, napad za koji su NATO države okrivile režim Bašera al-Assad. Vaš vlastiti Bundesnachrichtendienst (BND) trebalo je da bude svestan ove činjenice od skoro samog početka, jer su proaktivno angažovani u Siriji i sirijskom sukobu, kao i špijunirajući Tursku.

Štaviše, državni akter Turska, koja je pokrenula napad sarinom nije neka nedokumentovana optužba. Kao što vidite iz priloženog izveštaja, turske vlasti su sprovele odgovarajuću istragu sa razvijenim dokazima i optužnicama. Žao mi je što vas obaveštavam da je, u ovom slučaju, predsednik Erdogan lično pokrenuo tužilaštvo koje se prošle nedelje pobrinulo da urednik novinskih izveštaja završi u zatvoru.

Ovo postavlja snažna pitanja o mogućem krivičnom saučesništvu BND-a, s obzirom na podršku Nemačke određenim NATO državama direktno u vezi sa sirijskim sukobom. Šta je BND znao i kada? Da li je BND, prenoseći Asadovoj opoziciji, preko svojih NATO saveznika, obaveštajne podatke o Siriji, podržao aktere koji su izvršili gasni napad na Sirijce? Da li je odnos Nemačke koja podržava vladu Erdogana zakonit, u svetlu ovih dokaza? Da li je BND doprineo geopolitičkim dezinformacijama koje Asada krive za napad sarinom iz avgusta 2013. godine? Da li je vaš parlament prevaren u ovom pitanju, posebno vaš odbor za nadzor obaveštajnih službi?

Jasno je da bi slučaj Sarin, uzevši u obzir Nemačku, kao upućenog aktera ili saučesnika u Siriji, trebalo voditi protiv Turske putem pravnog mehanizma Völkerstrafgesetzbuch, kao i domaće tužbe tih nemačkih zvaničnika, posebno napominjući BND, koji je omanuo u izveštavanju i/ili se urotio u zaveru radi prikrivanja ratnog zločina ili zločina protiv čovečnosti.

To bi trebalo da budu pitanja i zahtevi koje ćete predstaviti saveznom tužiocu.

Ron Vest

2) Nemačka obaveštajna služba (BND) lagala je odboru za nadzor rada obaveštajne službe nemačkog parlamenta:

Eren_Erdem - 1 (2)

(Preveden, obeležen tekst) „Berlin – Federalna obaveštajna služba (BND) podržava ocenu Amerikanaca da režim sirijskog predsednika Bašara al-Asada stoji iza napada otrovnim gasom u predgrađu Damaska 21. avgusta. U tajnim poverljivim izjavama za bezbednosne političare, predsednik BND Gerhard Šindler rekao je da nedostaje jasan dokaz. Nakon dubinske analize verodostojnosti, međutim, njegovo ministarstvo pretpostavlja da je krivac režim.“

Na engleskom, u Der Spiegel:

Strana obaveštajna agencija zemlje, Bundesnachrichtendienst (BND), slaže se sa stavom SAD-a koji smatra da je sirijski predsednik Bašar Asad odgovoran za napade otrovnim gasovima u blizini Damaska 21. avgusta. Na tajnom brifingu za odabir poslanika u ponedeljak, šef BND-a Gerhard Šindler rekao je da, iako još uvek nema neospornih dokaza, analiza dostupnih dokaza navela je njegovu obaveštajnu službu da veruje da je kriv Asadov režim.

Na brifingu je Šindler rekao da samo Asadov režim poseduje binarno hemijsko oružje poput sarina. BND veruje da bi režimski stručnjaci bili jedini sposobni za proizvodnju takvog oružja i njegovo raspoređivanje malim raketama. BND veruje da je takvo oružje korišćeno nekoliko puta pre napada 21. avgusta, za koje se veruje da je usmrtilo više od 1.400 ljudi

3) Možemo znati da je BND bolje znao zbog obaveštajnih oficira koji su bili previše glupi da bi držali jezik za zubima. U stvari BND nije nadležan samo u Siriji, BND je posvećen svrgavanju Asada:

Eren_Erdem - 1 (3)

U izveštaju se navode reči američkog obaveštajnog agenta koji kaže: „Nijedna zapadna obaveštajna služba nema tako dobre izvore u Siriji kao što ima BND.“

Član BND-a rekao je za novine da je obaveštajna služba „ponosna na važan doprinos koji je srušila Asadov režim“. Nije navedeno ime zvaničnika u izveštaju.

Ono što će se znati je, ovo su sve informacije koje su stavljene pred nemačke parlamentarce i koje su bile u njihovom posedu u poslednje dve godine, čak i dok je Angela Merkel papagajski izveštavala obaveštajne agencije „Asad je to učinio“, bez obzira što Asad to nije učinio, nikada to nije učinio.

Ono što je ružno je da nemački političari prihvataju da ih laže njihova obaveštajna agencija, a pritom drže jezik za zubima i sede na rukama dok poseduju dokaze o stvarnim počiniocima ratnog zločina.

I, ne zaboravimo da hemikalije, sirovine za izradu gasa sarina, dolaze ili su poreklom IZ EVROPE, pre tranzita preko Turske uz pomoć obaveštajne agencije NATO-a (uz saučesništvo obaveštajnih agencija, množina, BND je to zataškao) i predate su u ruke al Kaida i Islamske države.

Na šta bi trebalo da se podseti ovo prikrivanje činjenica zločina otrovnim gasom? Poreklo političke stranke Angele Merkel sa Adenauerom, koji je dočekivao naciste u redove demohrišćana? BND koji je osnovala CIA rehabilitovanjem glavnog ratnog zločinca Rajnharda Gelena? Da li je tačno da Nemačka nikada nije izgubila određenu nacističku crtu?

onlajn izveštaji/referenca:

https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

  1. jul 2018., u 14:19, OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int> je napsao:

Poštovani,

Hvala vam za vašu poruku. Imajte na umu da Međunarodni krivični sud ima vrlo ograničenu nadležnost. Sud se može baviti samo zločinima genocida, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima kako su definisani članovima 6 do 8 Rimskog statuta koji su se dogodili posle 2002, i može vršiti jurisdikciju samo u zemljama koje su ga ratifikovale. Za više informacija o nadležnosti Suda i pun tekst Rimskog statuta, pogledajte stranicu 2 priloženog dokumenta i našu veb stranicu, kao i našu adresu, http://www.icc-cpi.int. Savetujemo vam da pažljivo pregledate ove informacije.

Ako i nakon pažljivog pregleda i dalje smatrate da je ICC pravo mesto za vaš slučaj i želite da podnesete zahtev Sudu, sledite uputstva kako to učiniti na stranici 1 priloženog dokumenta. Ako odlučite da pošaljete informacije, koristite samo ovu adresu e-pošte: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Srdačan pozdrav,

OTP informativni desk

Međunarodni krivični sud

Korekcija 5. jula 2018., u odeljku IV, ime Gerhard Šreder, ispravljeno je u Gerhard Šindler (bivši predsednik BND-a). ICC je obavešten o ovoj ispravci.

Ažuriranje od 9. jula 2018.: Sledeća komunikacija primljena od ICC-a:

Hag, 9. jula 2018.

Poštovani,

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda potvrđuje prijem vaših dokumenata / pisma.

Ova komunikacija je uredno uneta u Registar komunikacija Zavoda. Razmotrićemo ovu komunikaciju, prema potrebi, u skladu sa odredbama Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda.

Imajte na umu da ovo potvrdno pismo ne znači da je istraga otvorena, niti da će istragu otvoriti Tužilaštvo.

Čim se donese odluka, obavestićemo vas, u pisanoj formi, i dostaviti vam razloge za ovu odluku.

Iskreno Vaš,

Mark P. Dilon, šef jedinice za informacije i dokaze

Tužilaštvo

[1] https://www.rbf.org/grantees/balkan-investigative-reporting-network

[2] https://balkaninsight.com/2021/04/12/how-serbia-can-learn-from-germanys-post-war-remorse/

[3] https://ronaldthomaswest.com/2014/03/25/germanys-martyrs-of-the-maidan/

[4] https://ronaldthomaswest.com/2020/05/05/education-espionage/

[5] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/22/the-international-criminal-complicity/

Povezano: Obrazovanje i špijunaža

Bivši narednik za operativne i obaveštajne poslove specijalnih snaga, Ronald Tomas Vest penzionisani je istražitelj (živi u egzilu), čiji je rad bio fokusiran na korupciju. Ronald je živeo više od trideset godina u bliskoj saradnji sa Indijancima Blekfit (onima koji još uvek govore njihov jezik), a u međunarodnom pravu objavljen je kao laik: Pravo samoopredeljenja naroda i njegova primena na starosedelačke narode u SAD ili Miler-Vilsonova reportaža, u koautorstvu sa dr Markom D. Kolom. Ronald je bio vanredni profesor američkog ustavnog prava na Univerzitetu Johan Gutenberg, Majnc, Nemačka (na engleskom jeziku, letnji semestar 2008.). Ronaldovo formalno obrazovanje (bez diplome) je socijalna psihologija. Njegovo terapeutsko sredstvo je satira.

“We see 100,000 ukrop troops on the Front, scores of trainloads of troops, armor, ammo and fuel moved into the Donbass region, we hear the heated rhetoric, the preparations for war on both sides of the info sphere”

Or so states my well connected source in Donbass, speaking of activities on either side of the (momentarily) ‘frozen’ conflict. Never mind the Ukrainian military has been shelling the ethnic Russian ‘separatists’ with heavy artillery for weeks (a small detail neglected in Western press.)

When the shit hits the fan on the Donbass (Eastern Ukraine) battlefields again, it will be  a ‘surprise’ and no doubt posed in Western press as a pre-planned ‘act of treachery’ by the ‘Perennially evil Putin’ in the next gambit of the ‘Great Game’ by empire (NATO.)

NATO actually doesn’t give a rats ass for Ukraine other than to use the dumber than f**k nazis (they’d put in charge in the 2014 coup) as cannon fodder to injure & make Russia into a boogeyman. Götterdämmerung? Well, the Western states running with a 19th Century empire mentality in a highly unstable 21st Century always poses the possibility but probably not (yet.) The European NATO states are in no shape to take on Russia, never-minding Russia has no inclination to reoccupy Europe. Of course, as well Russia cannot stand by and allow Kiev to run over the ethnic Russian majority East of the Dnieper river and open to NATO a corridor on the border of Russia’s European heartland. Russia WILL defend the Donbass.

Everyone knows (West & East) that Ukraine is not a viable state as constituted; the Western (Ruthenian) people (especially along the border with Poland) have been long subverted away from their Orthodox roots and are unrecognizable as the same ethnic people (Rusyn) in Belarus, Hungary, Serbia and trans-Carpathia in Ukraine. These people (Ruthenian-Rusyn) have been targeted by cultural subversion for a couple of hundred years in Catholic associated empire (Habsburg, et al) efforts to wrest their identity away from Kievian Rus and ethnic/cultural kinship with Russia. There is  really little new in this; a historical inheritance predating the Nazi proper invasion and predating Napoleon’s invasion of Russia back to the Swedish invasion at the beginning of the 18th Century. Western empire in several incarnations have coveted Russia for over three centuries, and the Western Ukrainians (ethnic Ruthenians, actually) would be naturally aligned with the Polish who’d Catholicized them and it should come as little surprise these people sided with the Nazis (proper) in WWII because they cannot be rehabilitated in any sense of coexistence with Russia and Russians.

It is in the region of the Polish border where the Ukrainian (Nazi collaborator) Stephan Bandera nazi element/legacy is absolutely entrenched (formerly Orthodox but now ‘Eastern Rite’ Catholics answering to Rome), a community deeply saturated with antipathy to Russia and these ‘people’ (if they can recalled that) will never integrate to a Ukraine of the East with its majority ethnic Russian (Orthodox) population. Both sides (NATO/Russia) know this.

Rather than negotiate a reasonable divorce that would split Ukraine into two states with the Dnieper River as the rough boundary (Kiev and Odessa should be in the East) along ethnic lines, NATO simply intends the inevitable Ukraine breakup will happen in such a way as to make Russia into the Western Press’ boogeyman.

I doubt it’s going to lead to WWIII, Europe isn’t ready for this war, it’ll likely just work out as an expensive exercise to make Russia into the villain, little more than that. How much territory Russia will take will depend on kinetic developments to some extent… but I expect Kiev and Odessa could easily be annexed to Russia (perhaps later divided between Russia and a ‘proper’ Ukraine.) There’s possibility of a triple partition; in general terms an ethnic Ruthenian Western (Poland border area) ‘nazified’ sector nobody will want, a central sector populated in majority by proper ethnic Ukrainians and East of the Dnieper which is largely ethnic Russian majority.

The nazis (literally represented in Azov Battalion et al) will begin their offensive and the Russian army will outflank the Donbass front and cut off the Ukrainian supply lines (taking Kiev in the process) and NATO, after having pumped in enough weapons and munitions to insure a bloodbath, will allow the Ukrainian military to be crushed. This will be the West’s convenient means of disposing of the most radical (out of the closet) nazis, a big no-no (the 21st Century’s nazi meme in the guise of NATO disallows flying any flag except the false flag of democracy.)

No matter the immense amount of casualties this will cause, ‘the more blood the better’ from the Western intelligence agencies propaganda apparatchiks point of view as the entire Western world is propagandized concerning ‘Evil Putin’ and ‘crude Russian aggression.’ Thus, the de facto split of Ukraine is accomplished in a comic strip written by Satan where Western Ukraine (what Russia won’t care to absorb) will be propped up by the West with psychologically infantile territorial claim over a Russian population they had terrorized since February 2014.

Russia will be compelled to defend the Donbass, but for appearances (international law) sake, will have to let the nazis initiate the war, resulting in much higher casualties. ‘Preemptive War’ is an international law oxymoron embraced solely by lawless regimes and adhering to the law is a disadvantage Russia will overcome in it’s impatience that finally decides the most economical means of settling the issue is to evict the nazis altogether from territory East of the Dnieper. Of course the West’s propagandists will take this opportunity to convince its gullible populations ‘Russia’s aggression’ justifies immense, new and limitless armaments purchases in a spiraling out of control geopolitical tension that must inevitably lead to the West’s Götterdämmerung after all.

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

“Non-cooperation with evil is as much a duty as cooperation with the good” -Mahatma Ghandi

Čitajte na srpskom

Serbia’s Kosovo Solution (proposed draft)

The President of Serbia proposes and the Prime Minister initiates the following individual legislative acts in precisely this order:

1) The Serbian province of Kosovo is partitioned by Serbia’s National Legislature to effect removing the ethnic Serb majority region of Mitrovica from the Province of Kosovo, where Mitrovica becomes its own administrative district joined to Sumadia & Western Serbia.

2) The south of the Serbian Province of Kosovo region of Metohija inclusive of any adjoining/adjacent ethnic Serbian (includes those non-Orthodox minorities who traditionally identify as Serbs) majority lands shall become the Autonomous Serbian Exclave of Metohija & Old Serbia.

3) Serbia recognizes Republika Srpska’s “Right of Self Determination of Peoples” as a right to join with Serbia, especially as provided for in foundational (preambles) law of relevant United Nations Multilateral Treaties.

4) A resolution: when these preceding are backed by The European Union, Berlin, and other interested parties per International Law, and furthermore, functionally honored by the de facto government at Pristina, Serbia’s Constitution will be amended to recognize an independent Kosovo.

 

Srbija/Serbia

*

A former Sergeant of Operations and Intelligence for Special Forces, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald had lived over thirty years in close association with Blackfeet Indians (those who still speak their language), and is published in international law as a layman: The Right of Self- Determination of Peoples and It’s Application to Indigenous People in The USA or The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole. Ronald has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

“Non-cooperation with evil is as much a duty as cooperation with the good” -Mahatma Ghandi

 

Decolonization as envisioned by the United Nations is (in real effect) little more than a self-serving Western propaganda ploy; assuaging ego where there is in fact little wider social consciousness of what (and what has not) been accomplished. To achieve de facto (authentic) decolonization, to begin, this should require the decolonization of the psyche of those ‘indigenous’ populations educated into Western way of thinking. This would be no mean task!

When the colonizing powers ‘withdrew’ and ‘lip-serviced’ (should sound like political fellatio) ‘the right of self determination of peoples’ … they left intact unnatural colonial borders that in any case DID NOT respect the purported right of self-determination, rather put in place multiple Western infected national psyches within so-called ‘indigenous’ leadership determined to (more often than not) behave like Whitemen (Western European mentality.) This has further created numerous cases of social friction across the globe, particularly concerning so-called ‘minorities.’

The related ‘meme of democracy’ has accomplished the following few examples of too many examples to list in one short article:

The largest stateless ‘minority’ in the world (5,000,000 compared to ‘sovereign’ Montenegro’s 500,000), that is the Kurds, are in (varying degrees of) conflict with Iran, Iraq, Syria and (not least) Turkey, due to persisting colonial borders. This leaves the Kurd population open (across several vectors) to murderous geopolitical (read intelligence agency) manipulations in endless iterations (most recently by the USA & Israel.)

In the so-called ‘international law’ (a Western developed concept) Azerbaijan is allowed an Azerbaijani majority exclave, Nakhchivan Autonomous Republic, separated by the territory of Armenia, but Armenia is NOT allowed an Armenian majority exclave, Nagorno-Karabakh, separated by the territory of Azerbaijan. Common sense calls this hypocrisy. Common people adhere to common sense and the Armenian common sense is cynically exploited in Ottoman imperial style geopolitical machinations:

So, what would be the point of common sense (a gift of our creator) in the view of those who propose to rule us? I doubt they could answer this question in any sensible (read honest) way for the fact there is no sensible or (especially) altruistic justification of the preceding. Any honest answer would have to take in account incompetence, greed & political-cultural narcissism (imperial arrogance) often prohibits the de facto right of self determination of peoples, any pretensions of decolonization at the United Nations notwithstanding.

In light of the preceding, just suppose (a laughable fantasy) the West were to take up Russia on an offer to repeat the plebiscite in Crimea with international observers; a plebiscite is the most democratic of all democratic principles. The obvious outcome would be (and why the ‘democratic’ West would never agree to this proposition) Crimeans would overwhelmingly (again) exercise their right of self determination to join the Russian Federation. Furthermore, the whole (majority ethnic Russian) East of Ukraine might then demand equal right to determine its own future and wellah, suddenly Putin’s Russian borders extend West to the Dnieper River. The Western states insistence Crimea remain a part of Ukraine is a case of the West maintaining a stance of ‘democracy for me, but not for thee.’

Meanwhile, the crude Spanish judicial system (dominated by judges aligned with the Popular Party, a political legacy of Franco) has jailed and continues to bring to trial those Catalan separatists who dared do what? They held a plebiscite (that most democratic of all democratic principles) to separate Catalonia from Spain (a state that has historically treated the Catalans as lackeys only fit to lick the Spanish boot.)

To keep this short, we’ll jump to Kosovo; where the Western states (NATO & the EU) has determined Serbia is not fit to govern a minority (of ethnic Albanians) on their own territory but the now purported (by the West) independent Kosovo is fit to govern a minority (of ethnic Serbs.) Never mind the inconvenient fact that recent Kosovo ‘leaders’ are being arrested and delivered to international tribunal for crimes against ethnic Serbs (includes organ harvesting), also not to mention the 250,000 Serbs driven from Kosovo in an ethnic cleansing pogrom following the NATO bombing of Serbia. Hey! Isn’t that just the sort of act the bombing was supposed to stop? NATO ‘just allowed’ that to happen when they’d grabbed control? Huh. Maybe that Albanian ‘majority’ wasn’t statistically big enough to justify an independent Kosovo (and secure Kosovo a ‘right’ to host Camp Bondsteel.)

All of this follows on a few historical facts overlooked by the Western propaganda machine; Eastern Orthodoxy’s majority Serbian population in the region of Srpska Krajina recently (90s Balkan Wars) ethnically cleansed from Catholic Croatia by “Operation Storm” (never mind the Serbs have been made the boogeyman for everything that went wrong with the breakup of Yugoslavia), as well the fact unnatural ethnic borders have been enforced in relation to Republik Srpska, ensuring there will be ongoing tensions within Bosnia on the border of Serbia and not least, the remnant Serb majority region in the North of Kosovo is denied their right of self determination to join with Serbia, ensuring perpetual inter-ethnic conflict that serves only to weaken the institutions of state via ongoing radicalization of both populations, Orthodox Christian Serb and Muslim Albanian. Europe couldn’t do a better job of promoting a war of civilizations if it had actually tried, if one were to presume it is mere incompetence derived from ego-narcissism has birthed this circumstance into the present. But maybe it is more than that, a weakened state with artificial borders is ‘low hanging fruit’ posing possibility of consolidating control over a region culturally tied to Russia (as well historically coveted by the Catholic headquarters at Rome.)

Finally, it must be noted that, similar to the Sioux Indians had founded their culture upon a spiritual relationship to the Black Hills of South Dakota from which they had been expelled, Serbia’s relationship to “Old Serbia” (Kosovo) is little different; but imperial ambition had seen the Serbs ethnically cleansed by the Albanians on multiple occasions, first under the ‘patronage’ of the Ottoman Turks, then the Albanians were backed in further pursuing pogroms against Serbs by the fascist Axis powers of World War II (similar to Croatian Ustasha persecution of Serbs during the war) and finally a coup de grace of sorts was delivered by communism under Tito, who forbade ethnic Serbs to return to their homes in Kosovo following 1945. [1]

The epilogue to all of this would be the colonizing of Serbia by the European Union at the point of a gun:

saint hoax dresses political leaders for war drags you out

^ Ursula von der Leyen

Maybe the title of this piece should have been ‘Recolonization.’

*

“In any democracy, ethics, self restraint, tolerance & honesty will always take a second seat to narcissism, avarice, bigotry & persecution, if only because people who play by the rules in any democracy are at a disadvantage to those who easily subvert the rules to their own advantage” (Ronald’s Maxim)

*

[1] https://archive.li/r64Og

          Čitajte na srpskom

“I Said No”
The Self-Deceit & Defeat of Aleksandar Vucic

“It is impossible to calculate the moral mischief, if I may so express it, that mental lying has produced in society. When a man has so far corrupted and prostituted the chastity of his mind, as to subscribe his professional belief to things he does not believe, he has prepared himself for the commission of every other crime” -Thomas Paine

Serbia’s President Vucic met Trump at the White House and came away with a ‘small victory.’ Or so he seems to think. This self-annointed, clueless king needs a new vizier:

“I said ‘no’ at the toughest place in the world.

“Now I can officially say that I said what I said regarding recognizing Kosovo at the most difficult place in the world. In the room where I was sitting, there were Pence, Kushner, Johnson, Grenell, O’Brien, a hundred times more powerful people than me. This was a problem for them. I’m not interested in form and chairs” -Aleksandar Vucic [1]

Well, I think Vucic should have been interested in the visual message of the ‘chair’ he’d sent around the world when his “No” had (in actuality) multiplied into entirely too many cases of ‘Yes’ recalling this next image:

^ Aleksandar Vucic meets ‘Trump in drag’

In short, Vucic was out of his league and got ‘played.’ Now he has to explain away what he had signed:

What Trump’s cabal of criminals perfectly understood when they invited Vucic to Washington was, that Vucic would absolutely be required (a small matter of domestic politics) to say “No” to the constitutionally prohibited explicit recognition of Kosovo as an independent state. [2]

After the Americans placing precisely that (recognition of Kosovo as an independent state) in the initial draft, the ‘bait and switch’ was delivered; Vucic got the ‘Point 10’ or explicit recognition of Kosovo independence removed, only to be provided a document with thinly concealed recognition of Kosovo as an independent state or (that is to say) a document with multiple cases of implicit recognition of Kosovo independence. Then, our ill-advised King Vucic was so relieved at Point 10 having been removed, he signed it. His Vizier failed him.

Now, let’s have a bit of a closer look.

Implementation of joint infrastructure agreements (highway, railroad ect) with a political entity that presently controls, and seeks the independence of Kosovo, equals implicit recognition of an independent Kosovo; the legal point here is, this act confers legitimacy on a political force in violation of the Serbian constitution but nevertheless subjects Serbia to principles of international law. Much of what follows would be subject to the same principle where one cannot do any ‘de jure’ business with an entity and subsequently claim that same entity has no legal competence (the international law’s ‘rule of reciprocity.’) [3]

Joint operation of the Merdare ‘common crossing point’ will be read (in future) as a strong indicator Serbia recognizes Merdare as an international border crossing per the principle laid out in the preceding paragraph (reciprocity) for the simple fact the administration on the Kosovo side considers itself an independent state.

Serbia and Kosovo separately joining the ‘Mini-Schengen Zone’ is outright de facto recognition of Kosovo as an independent state. In a case where Serbia did NOT recognize Kosovo’s independence, Kosovo could only enter the ‘Mini Schengen’ as a part of Serbia with Mini Schengen consisting solely of Albania, Macedonia & Serbia. Mini-Schengen is proposed as a trade association of independent states. Serbia agreeing to sign on to Mini Schengen as a peer to Kosovo is practically a recognition of independence given to Kosovo.

Accepting the US Department of Energy to draw up plans to “share” Lake Gazivoda is a strongly implicit recognition of Kosovo’s independence, because as a matter of fact a nation-state does not ‘share’ its water with a territory on peer terms except that territory were an independent state. If Serbia were sovereign over Kosovo, it would not ‘share’ but ‘assign’ water to that province.

Agreeing to refrain from any action communicating to other nations that Kosovo should not be recognized as an independent state speaks for itself.

Other points:

Diversifying energy supplies, example given, sets up possibility of taking business concessions from state controlled corporations like Gazprom and giving them to utterly uncontrolled and ruthless outlaw Western corporations like Chevron (the language is too broad & non-specific.) [4], [5]

Giving an “An international, US International Development Finance Corporation full time presence in Belgrade, Serbia” accomplishes two things, neither good for Serbia. 1) this will give the American corporate oligarchs an inside track on the privatization of what remains of Serbia’s state owned assets and 2) will give the Central Intelligence Agency a parallel track to penetrate every aspect of Serbia’s economy; pointing to the US International Development Finance Corporation is a USA government subsidiary of USAID. USAID is at the nexus of American ‘color revolution’ policies and firmly grounded in CIA history where the clandestine ‘Operations Division’ does NOT support American democratic principles (the USAID cover story) but in actuality supports acquisition and control of resources & markets by major American corporations. [6], [7]

Demanding Serbia dismantle its 5G is the USA using Serbia to stick a thumb in the eye of China.

Enhanced airline passenger & crime information sharing with the Pristina criminals who should be in a cell at the Hague, together with the entity (USA intelligence services) that created al-Qaida, is nothing short of a bad cosmic joke. What crime groups will that information be shared with? How will it compromise Serbia’s security structures?

The next bad joke is the idea there can be sincere “interfaith dialogue” with Salafi & Wahhabi radicals, currently free to proselytize throughout Kosovo. [8]

The bad joke after that is a double: concerning locating missing bodies, do you suppose ‘Pristina’ is going to locate and repatriate bodies of Serbs disappeared and harvested for organs? Who would believe that? The other problem with ‘reconciliation’ is the idea dislocated Serbs are going to be welcomed back and their properties restored; this had already been a demand of the UN for two decades with practically nothing more accomplished than ongoing abuse of those Serbs who did not (yet) leave Kosovo. [9], [10]

^ It’s not the ethnic Serbs in helmets & masks with weapons

The Western model that legalizes homosexuality practically demands ‘gay evangelism’ that radicalizes conservative societies into opposition. Serbia should be careful with Richard Grenell’s pet point; it is one thing to be tolerant, it is another thing altogether to push homosexuality in a culture’s face, a habit of numerous Western societies. Serbia risks unnecessarily alienating other nations with this agreement’s paragraph made with a gun pushed against Serbia’s back. And the joke element: what fool would believe for one millisecond that Kosovo’s growing Salafi society will do anything but de facto criminalize homosexuality in actual social practice? [11]

Certainly Serbia’s nasty reputation for trafficking weapons to proxy terrorist organizations should not benefit Hezbollah (or otherwise benefit any de facto warring party in the Middle East) but there is a magnificent hypocrisy in the demand by the USA that Serbia must ban Hezbollah, when it was the USA created al-Qaida (which splintered, one faction becoming Islamic State), with the USA now dictating who is a terrorist organization. [12], [13]

Finally, Serbia’s reward that came with Vucic agreeing to move Serbia’s embassy to Jerusalem was delivered within the hour of his signing; when Israel recognized Kosovo as an independent, sovereign nation and the humiliation was complete. [14]

 

[1] https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2020&mm=09&dd=10&nav_id=109215

[2] https://www.constituteproject.org/constitution/Serbia_2006.pdf

[3] https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1509&context=cilj

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Gazprom

[5] https://www.donzigerlaw.com/press-releases/2018/3/13/chevron-selling-major-oil-assets-in-canada-while-trying-to-escape-95b-pollution-debt-owed-to-rainforest-villagers

[6] http://colorrevolutionsandgeopolitics.blogspot.com/2011/04/from-archives-philip-agee-terrorism-and.html

[7] https://wikispooks.com/wiki/Document:Privatization_for_Dummies_%E2%80%93_The_Nuts_%26_Bolts_of_The_World%27s_Biggest_Scam

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/International_propagation_of_Salafism_and_Wahhabism_by_region#Kosovo

[9] https://balkaninsight.com/2015/09/04/kosovo-organ-trafficking-how-the-claims-were-exposed-09-04-2015-1/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=66pG9r7q8G8

[11] https://www.pinknews.co.uk/2020/09/07/richard-grenell-white-house-press-decriminalise-homosexuality-sham-serbia-kosovo/

[12] http://armswatch.com/us-task-force-smoking-gun-smuggles-weapons-to-syria-serbia-files-part-2/

[13] http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=0228

[14] https://www.haaretz.com/israel-news/serbia-to-move-embassy-to-jerusalem-normalize-relations-with-israel-trump-says-1.9129600

 

Glenn Greenwald at The Intercept calls out the New York Times journalists exposing ‘fake news’ by pointing out they’re plagiarizing Russian media on what actually happened with the torched ‘humanitarian aid’ at the Venezuela-Colombia border. Huh? Yeah, it’s a head-scratch worthy of a political chimp, because Greenwald DOES NOT explore the most important question: who benefits from the NYT story in media that (Greenwald acknowledges) might as well be outright owned by the (deep) state. The real story here? White House occupying Kissinger-philosophy-neocon-Christian-Zionist-Pentagon centered ‘national security’ clique 0 – 1 wannabe White House occupying Brzezinski-philosophy-neoliberal-globalist-CIA centered ‘national security’ clique (noting there is some overlay between cliques from their respective bases of power.)

https://theintercept.com/2019/03/10/nyts-expose-on-the-lies-about-burning-humanitarian-trucks-in-venezuela-shows-how-us-govt-and-media-spread-fake-news/

On Greenwald’s bank-roller:

https://www.mintpressnews.com/ebay-founder-pierre-omidyar-is-funding-a-global-media-information-war/255199/

Russian media prints what you won’t see in your everyday liberal democracies’ newspaper; British intelligence had proposed a plan to massacre Catholic schoolchildren in Northern Ireland but this was a reach too far, even for the Ulster Protestant extremists:

https://sputniknews.com/europe/201902201072589746-ulster-catholic-school-shooting/

These stories typically come out when it is far past time to bring the perpetrators to justice (dead or fear dying with guilty conscience) but this next one points to the British-USA skullduggery going on in the here and now:

https://sputniknews.com/us/201903081073065999-steele-ohr-fbi-doj/

Per the preceding story, I don’t expect for one minute Trump is clean (and it does not bode well a blackmail susceptible reality TV freak is POTUS) but he’s a petty criminal character by comparison to what’s covered up at the United States Department of Justice.

Going to this next, in the absence of accountability for billionaires playing with technological fire and tampering with reality in ways risking us all, I’d support a constitutional amendment allowing a bill of attainder authorizing the forever jailing of Elon Musk:

https://www.zerohedge.com/news/2019-02-16/elon-musk-backed-software-can-churn-fake-news-stories-and-too-dangerous-release

Speaking of Musk and mucking about where humans shouldn’t, the bonus satire:

https://ronaldthomaswest.com/2018/09/26/loos-in-space/

Meanwhile, “357 million reasons you should work for peace” at…

http://www.academia.edu/37328903/White_Christian_Terrorism_-_Three_Hundred_and_Fifty-Seven_Million_Reasons_You_Should_Work_for_Peace_Sept2_2018.docx

And finally, my new essay on ‘the politics of hope’ at:

https://ronaldthomaswest.com/2019/03/09/leadership-in-time-of-crisis/

&

https://www.fort-russ.com/2019/03/leadership-in-a-time-of-crisis/

Y’all have a lovely Ides of March…

*

A former Special Forces Sergeant of Operations and Intelligence, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald is published in International Law as a layman (The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole) and has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

We begin with the straw man (or men.) Finally it has come to a time of accepting the Western political leadership is, in and of itself, a criminal class and the model of democracy a criminal model. It’d be better to return to the drawing board in the human experiment concerning social governance, whether political or religious, because:

In any democracy, ethics, self restraint, tolerance and honesty will always take a second seat to narcissism, avarice, bigotry & persecution, if only because people who play by the rules in any democracy are at a disadvantage to those who easily subvert the rules to their own advantage (Ronald’s Maxim)

Straw man number one: Hate crime and people preserving ‘original sin’ as a cultural motif in the living oxymoron of deciding what is hate. Example in American Christian culture would be the ‘hate watchdog’ Southern Poverty Law Center doesn’t touch the neo-Platonic pederasty that is the Catholic church where theology holds women can never be priests for the proposed ‘fact’ of Eve seducing Adam on behalf of evil. That’s not a ‘hate crime’ ?

This only get better (worse, actually) in a culture incompatible with its pretensions; where Saul of Tarsus (a.k.a. St Paul) demands all of creation is dirtied by original sin and ruled by Satan. [1] Thusly what ‘Saint Paul’ taught (part & parcel of a mythology superimposed on the historical Jesus) [2] is allowed to be shoved in people’s faces across the planet (the ‘Great Commission’), where it is proposed if you don’t accept being “covered in the blood of Jesus” (because you are dirty) you will burn for eternity and this isn’t a hate crime? If St Paul wasn’t the first self-hating human, certainly he is among history’s greatest of self-hating humans and it should say a lot he is a driving icon motivating Mike Pompeo and Mike Pence. When it comes to these Christian Zionists empowering Israel’s miscreant geopolitical behaviors, Bibi Netanyahu is a petty criminal by comparison. There is no related hate crimes noticeable by the Southern Poverty Law Center in regards to Mike Pompeo stating:

“we make sure that we pray and stand and fight and make sure that we know that Jesus Christ is our savior is truly the only solution for our world” -Mike Pompeo

Yes truly, this is the only solution backed by the usual suspects of empire killing people across the globe … and if you don’t play their game (practice their murderous brand of Christianity) [3] you’re not among the ‘new chosen’ and undeserving of not only privilege but your life is lesser than what ‘goy’ is to the ‘original chosen.’ A ‘heads up’ for Phil Giraldi [4] the fact of sixty million American Zionist Christians (one in four Americans who identify as Christian) pushing for a ‘Greater Israel’ tells me ‘Jews are the problem’ is a straw man. [5] In fact historically it has been Jews, not Jesuits, working to preserve the American constitution and the USA’s (none the less failed) adherence to the rule of law. [6]

We can close the preceding bit on the Americans with an ‘honorable mention’ (that’s irony, for those readers with a thick noggin) awarded to the American Civil Liberties Union for defending American Nazi hate speech (with no problems from the Southern Poverty Law Center) and now we’ll move on to the ‘mental midget’ Macron and his ‘anti-Zionism’ is ‘anti-Semitism’ straw man. [7]

“Anti-Zionism is one of the modern forms of anti-Semitism. Behind the negation of Israel’s existence, what is hiding is the hatred of Jews” -Emmanuel Macron

Now, just wait one f**king minute. Anti-Zionism could be an irrational hatred of Rastafarians. Anti-Zionism could be a VERY HEALTHY opposition to the religious (and closet political) agenda of Mike Pompeo & Mike Pence and their cult motivated ‘end of days’ apocalyptic vision [8] set in the Middle East based on ‘Bible Prophecy’ … and related policies supporting the Israeli religious right stoking tensions throughout the region. Anti-Zionism could also be support for international law denying the illegal occupation and annexation of East Jerusalem and Golan (with the West Bank likely to follow) where the Israeli political right is motivated to sleight of hand territorial ambitions in pursuit of a ‘Greater Israel.’

Allowing Macron to define anti-Semitism per his preceding quote (straw man) would be to give Bibi Netanyahu and his über-right alliance cover for pursuit of the (patently illegal) Greater Israel; where as of February 2019 everyone who’d been identified as “Anti-Zionist” while opposing the Greater Israel project (but not Israel within its United Nations established borders) can now be smeared as anti-Semite. Perhaps few, if any, greater favors had been done for the criminal element in Jewish Zionism and the historical fraud of Ben Gurion, whose admitted disingenuous acceptance of Israel’s lawful borders were a means to an end: in a drive to establish Israel beyond its lawful boundaries. [9]

How is it Macron had suddenly decided to ‘gift’ the criminal element within Zionism a world class opportunity to smear that very criminal element’s enemies? The answer is obvious and straightforward; the Jesuit educated, anti-Semite Macron had ‘stepped on his dick’ (an American military expression) when he’d proposed to rehabilitate Vichy France leader (Nazi collaborator who ‘led’ France during the terror of Klaus Barbie) Marshal Petain [10] and set himself up for blackmail.

A consummate criminal politician of the Western stripe, the blackmailed Macron then performed political fellatio on some one certain actor (likely MOSSAD leapt at the opportunity) to save his career; and the President of the Fifth Republic has now defined the ultimately sane element in anti-Zionism as anti-Semitic.

As for the rest of the story, here is example of everything you need to know about threats MOSSAD is capable of carrying through, a straw-man, and what the Macron ‘legacy’ might have faced:

“Emmanuel Macron was found dead in his home after having sex with a scarecrow that he had dressed up in a wig, lipstick and strap-on sex toy.

“The molested remains of Macron’s scarecrow were discovered in his home after neighbours reported a foul smell coming from the building.

“Police forced their way into Macron’s private home in a Paris suburb, and were stunned to discover the 40-year-old politician lying dead.

“Next to him lay a scarecrow that had been dressed up as a woman – but wearing a strap-on sex toy.

“Bernard Bajolet, a spokesman for the prosecutor, said: “We initially thought there were two bodies but then realised one was a scarecrow wearing lipstick and a long-haired wig.

“It was lying next to the deceased and had a six-inch strap-on penis.

“There were no signs of violence and we are working on the assumption that Macron died during sex with his scarecrow” [11]

 

[1] http://www.romanity.org/htm/rom.10.en.original_sin_according_to_st._paul.01.htm

[2] https://www.westarinstitute.org/projects/the-jesus-seminar/

[3] https://harpers.org/blog/2008/06/following-up-on-the-family-six-questions-for-jeff-sharlet/

[4] http://www.unz.com/author/philip-giraldi/

[5] http://www.academia.edu/37328903/White_Christian_Terrorism_-_Three_Hundred_and_Fifty-Seven_Million_Reasons_You_Should_Work_for_Peace_Sept2_2018.docx

[6] https://www.jta.org/1962/08/28/archive/jewish-organizations-incensed-over-jesuit-warning-to-u-s-jews

[7]  https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/21/anti-zionism-new-form-anti-semitism-warns-emmanuel-macron/

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Left_Behind “the theology underpinning the Left Behind series promotes a “skewed view of the Christian faith that welcomes war and disaster, while dismissing peace efforts in the Middle East and elsewhere—all in the name of Christ”

[9] https://ronaldthomaswest.com/2019/02/15/israel-the-right-to-exist/

[10] https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/07/emmanuel-macron-fire-calling-nazi-collaborator-philippe-petain/

[11] https://www.mirror.co.uk/news/world-news/man-died-after-having-sex-5451965 (the story differs slightly from that cited in this post’s text)

*

A former Special Forces Sergeant of Operations and Intelligence, Ronald Thomas West is a retired investigator (living in exile) whose work focus had been anti-corruption. Ronald is published in International Law as a layman (The Mueller-Wilson Report, co-authored with Dr Mark D Cole) and has been adjunct professor of American Constitutional Law at Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany (for English credit, summer semester 2008.) Ronald’s formal educational background (no degree) is social psychology. His therapeutic device is satire.

Contact: penucquemspeaks@googlemail.com

Ghouta_August_2013 - 1

On Intimidation, Cowardice & Corruption
(at the International Criminal Court)

“Drill and uniforms impose an architecture on the crowd. An army’s beautiful. But that’s not all; it panders to lower instincts than the aesthetic. The spectacle of human beings reduced to automatism satisfies the lust for power. Looking at mechanized slaves, one fancies oneself a master” -Aldous Huxley

The United Nations is an experiment in democracy founded on the Western principles of international law. Angela Merkel’s conflating globalism with multilateralism (these are NOT the same thing) notwithstanding, the United Nations is a global body established by multilateral treaties. This does not establish ‘globalism’ but serves as a platform for facilitating relationships between sovereign nations. The International Criminal Court is example of this, where the ‘Rome Statute’ (the multilateral treaty establishing the court) had been ‘midwifed’ from within the UN but created a court (the ICC) that is ostensibly independent. However the UN Security Council may refer cases to the ICC, the UN has no authority over the court and no power to extend or curtail the courts jurisdiction, which is solely over those nations which had opted to enter into the treaty (Rome Statute) creating the court.

However, if the institutions of the United Nations are notoriously politicized and corrupt, and they most certainly are [1] it follows the UN’s closely aligned institutions might be expected to show similar symptoms.

We have recently seen these symptoms (read on) but it should be noted the ICC had been undermined from its inception, particularly by the USA in what appears on its face to have been a geo-strategic policy of fraudulent engagement of the Rome Statute process. In short, the USA participated in the setting up of the court but used its considerable influence to prevent the court adopting a principle of universal jurisdiction. With the court at its formation limited to jurisdiction over nations entering into the Rome Statute treaty, the USA would appear to have disingenuously joined the court (signed on) but never seriously pursued ratification (the legal necessity of a democratic nation’s parliamentary body affirming the state executive signature) and therefor never came under the court’s jurisdiction.

What had been created is a social oxymoron in actuality; a core body of nations (Europe, EU & NATO nations, particularly) determined never to self-prosecute but to use the prosecutorial vehicle provided by the Rome Statute as post-colonial geopolitical device aimed at African states in ongoing state of neocolonialism. Consequently the court has seen to the prosecutions of politicians from Congo, Kenya, Sudan and Ivory Coast but not the French role in Rwanda’s genocide or Paul Kagame, a USA darling:

“He’s [Kagame] actually gotten a free ride from the ICC despite all the evidence of his army creating, sponsoring militias in Congo since 2002. Militias sponsored by Kagame’s troops have plundered, killed civilians and recruited child soldiers in the Congo yet Kagame and his commanders have not been indicted by the ICC” [2], [3], [4]

Relevant to the French immunity (impunity), this raises a question concerning whether European states signatory to the Rome Statute, that is a “coalition of the willing” should have been liable for what amounts to a ‘crime against humanity’, or an estimated 500,000 to 1,000,000 dead civilians having resulted due to infrastructure destruction (e.g. disease via water contamination), when Iraq had been invaded despite the invading states’ leaders (notably Tony Blair) knowing that invasion’s premise was false. Are the EU & NATO states’ accountability waived by the ICC?

It hardly seems a ‘crime of aggression’ need be adopted to hold states responsible for their acts where existing statutory law should be adequate.

This brings us to a recent case filed by this reporter points to corruption. For purpose of defining corruption in the case at hand, identified by the court’s filing reference ICC OTP-CR-295/18 [5] it is asserted (by this reporter) any case of acquiesce in the face of intimidation is a form of corruption, where cases are shelved as opposed to pursued in good faith. Recent example of this is demonstrated in the resignation of an ICC judge citing two instance where the ICC had been subject to threats or subverted. [6]

In the first instance, Turkey arrested an ICC judge with Turk nationality under the pretext of ties to Gulen, an excuse often used by the current Salafi leadership of Turkey to rid itself of principled Sufi members of Turkey’s civil service. [7] The UN Secretary General, rather than confront Turkey with a principled stance no UN member state will unilaterally set precedent with the removal of ICC judges, allowed the precedent to stand.

The other instance causing his resignation (mentioned by Judge Flugge) is the well publicized (policy) threats against the ICC by USA National Security Advisor, John Bolton, in his speech to the Federalist Society. [8]

According to Christopher Black, a longtime barrister working the several international tribunals, including the ICC, the USA plays strongly:

“First of all through key personnel they have placed in the ICC, for example the prosecutors, some judges who are willing to do what they want…

“A judge in my case was threatened by Americans working there that if certain passages in the judgement acquitting the general I was defending were not removed he would face physical problems. This is the type of gangsterism they use to get their way in these tribunals”

Also specific to the USA, at a separate tribunal, according to Black:

“Not only was a judge in my case at the Rwanda tribunal pressured but I myself was threatened by the CIA while I was there to stop raising questions and presenting evidence they [the US side] did not like” [9]

The preceding suggests Turkey may have arrested the judge with Turkish nationality as a quid pro quo on behalf of a 3rd party to dispense with a judge perceived as a threat. In any case it’s clear the ICC is compromised.

Bearing the preceding in mind, in the case filed by this reporter, to begin it should be noted it was the ICC itself invited my filing, when the Office of the Prosecutor had responded, on 3 July 2018, to a letter I’d emailed to a German international law attorney on, 30 June 2018, copied to the ICC.

In both the letter and the complaint a clear line of evidence had been provided pointing to Turkey had (false-flag attack, in league with al Qaida) arranged the indiscriminate murder of well over 1,000 civilians at Ghouta, Syria in August of 2013. According to a Turkish parliamentarian, Eren Erdem, citing Turkish state produced investigative files in his possession, the chemicals used to produce the Sarin gas in this attack had been sourced in Europe. Turkish MP Erdem is on record stating:

“All basic materials are purchased from Europe. Western institutions should question themselves about these relations. Western sources know very well who carried out the sarin gas attack in Syria. They know these people, they know who these people are working with, they know that these people are working for Al-Qaeda. [What] I think is Westerns are hypocrites about the situation”

In this regard it is noted the court’s Office of the Prosecutor takes on the responsibility of assembling evidence:

“At the ICC, most evidence is collected and secured by the Office of the Prosecutor (OTP)” [10]

In the present case (ICC OTP-CR-295/18) the filing party (Ronald Thomas West) had assembled ample evidence to justify initiating a preliminary investigation that should have triggered the court looking into whether there had been the associated crime of ‘aiding and abetting’ committed within ICC jurisdiction. To bolster this, the case had been made an additional, associated crime of aiding and abetting had been demonstrated where German intelligence had misinformed German politicians of the facts actually surrounding the Ghouta sarin attack, so far as to blame Assad.

This last (immediate preceding) would not necessarily constitute a prosecutable crime (depending on what the judges might be inclined to believe on a given day) but there is more. This reporter had provided the necessary evidence to the concerned politicians correcting the record; indisputable evidence Turkey’s intelligence agency was providing sarin to al-Qaida militants within a timeline consistent with the Ghouta attack. [11]

This evidence submitted to the German executive (office of the Federal Prosecutor) and oversight (parliamentary leadership of all parties represented in the federal parliament) was never acted on; the German political establishment closed ranks across the political spectrum to deny the government of Syria honest assessment of the Ghouta attack. The false-flag crime accordingly sustained as a successful political ploy in regime change endeavors by EU and NATO states where those very states have become complicit in aiding and abetting a war crime with the act of material concealment of the actual perpetrators identity (a NATO state.) [12]

The German politicians (and related institutions) had been provided with the evidence on 2 December 2015. By the time this (very same) evidence had been provided to the ICC in a formalized complaint on 4 July 2018, thirty one months had passed without action by the Germans, satisfying the requirement Germany should have had opportunity to redress the wrong.

On 6 February 2019, one week after the resignation of Judge Christoph Flugge, the ICC Office of the Prosecutor replied to this reporter with:

“The Office of the Prosecutor has examined your communication and has determined that more detailed information would be required in order to proceed with an analysis of whether the allegations could fall within the jurisdiction of the Court. The Prosecutor has determined that, in the absence of such information, there is not a basis at this time to proceed with further analysis”

Essentially what the ICC has done is, to shelve the case with a demand this reporter who’d made the filing (at their invitation) provide information beyond simple and clear evidence aiding and abetting of a war crime is ongoing by a state within the jurisdiction of the court. This general, non-specific language, in the common vernacular, are called ‘weasel words.’

Why? Clearly the ramifications of adopting the practice of prosecuting the politicians empowering false flag geopolitical engineering by intelligence agencies is frightening and no doubt opposed by politician & spy alike.

Were the ICC to proceed in this case (whether it were a successful prosecution or acquittal), not only would it likely topple Angela Merkel, but it likely brings into reach Davis Cameron and his spy chief Alex Younger, also Francois Hollande and his spy chief Bernard Bajolet… and so on.

In the case of Germany, there is a safe assumption: There will be no prosecution of these crimes due to a German constitutional loophole larger than the Brandenberg Gate … “for the good of the state.” Because at the end of the day, it is (a commonly used German expression) “just not possible” to rock the boat with Turkey or cross the USA.

Why the International Criminal Court matters (in the present moment) has little to do with justice and much to do with exposing the corruption of foundational principles across the spectrum of international institutions.

*

The ICC had been provided a nearly identical draft of this (preceding) with opportunity to comment. [13] Prior to releasing this for initial publication at the Ft Russ news website, two weeks have passed and no reply has been forthcoming. The ICC also declined to clarify the nature of “more detailed information [that] would be required” and has remained silent on my asking whether the German authorities had been contacted with request for information and if so, the nature of any reply.

Noteworthy is the ICC does not deny the “allegations” (the evidence is too strong) nor does the ICC altogether dismiss the possibility of jurisdiction (they have jurisdiction over complicit parties within the EU, only are either intimidated and afraid or too corrupted to exercise it, probably a combination) rather finds a ‘weasel words’ excuse to shelve a case that would call out the hypocrisy of the European signatories to the Rome Statute based on the criminality of the EU/NATO intelligence agencies.

The net result is, as of this moment the false-flag sarin attack at Ghouta, Syria (and murder of well over 1,000 innocents) during the month of August 2013 remains a successful sleight-of-hand attack blamed on the wrong party and the crime of aiding and abetting the perpetrators, it could be argued, extends to the International Criminal Court itself, in case where refusal to correct the public record protects the guilty parties. I would describe this as ‘international criminal complicity’ when a UN associated judicial body becomes aware of an easily rectified element of a major war crime, as simple as recognizing an evidence based false-flag, and instead chooses to sit on its hands.

The pity of it all is, if there were courage to pursue jurisdiction over those complicit parties within the Rome Statute’s signatory states, a precedent would be established perhaps leading (over time) to further precedent where anyone complicit in war crimes and crimes against humanity could be arrested when stepping on any Rome Statute nation’s soil and progress made in realizing accountability.

Ronald’s Maxim

In any democracy, ethics, self restraint, tolerance and honesty will always take a second seat to narcissism, avarice, bigotry & persecution, if only because people who play by the rules in any democracy are at a disadvantage to those who easily subvert the rules to their own advantage

References:

[1] http://www.innercitypress.com/index.html

[2] http://www.therwandan.com/the-icc-has-given-africas-most-prolific-genocidaire-a-free-ride/

[3] https://www.bbc.com/news/world-europe-41283362

[4] https://www.politico.com/magazine/story/2014/02/rwanda-paul-kagame-americas-darling-tyrant-103963

[5] https://ronaldthomaswest.com/2018/07/03/western-intelligence-agencies-the-international-criminal-court/

[6] https://www.theguardian.com/law/2019/jan/28/international-criminal-court-icc-judge-christoph-flugge-quits-citing-political-interference-trump-administration-turkey

[7] https://www.dw.com/en/from-ally-to-scapegoat-fethullah-gulen-the-man-behind-the-myth/a-37055485

[8] https://www.aljazeera.com/news/2018/09/full-text-john-bolton-speech-federalist-society-180910172828633.html

[9] https://www.rt.com/news/450611-us-icc-manipulation-experts/

[10] https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-35076-4_4.pdf

[11] https://ronaldthomaswest.com/2018/04/15/what-can-be-known-vs-what-will-be-known/

[12] https://ronaldthomaswest.com/2018/10/12/a-breaking-point-in-geopolitical-torsion/

[13] copy of this post & relevant questions requesting information were sent to the ICC on 9 February 2019

“The Palestinian Arab leadership rejected partition as unacceptable, given the inequality in the proposed population exchange and the transfer of one-third of Palestine, including most of its best agricultural land, to recent immigrants. The Jewish leaders, Chaim Weizmann and David Ben-Gurion, persuaded the Zionist Congress to lend provisional approval to the Peel recommendations as a basis for further negotiations. In a letter to his son in October 1937, Ben-Gurion explained that partition would be a first step to “possession of the land as a whole.” The same sentiment, that acceptance of partition was a temporary measure beyond which the Palestine would be “redeemed . . in its entirety” was recorded by Ben-Gurion on other occasions, such as at a meeting of the Jewish Agency executive in June 1938, as well as by Chaim Weizmann” [1]

It was the “Peel recommendations” eventually morphed into United Nations Resolution 181(II), creating the state of Israel. Noteworthy is the Israeli founders’ disingenuous acceptance of borders when acquiring statehood.

This exercise of patent fraud on Ben Gurion & Weizmann’s part might be tempered by exam of consequent ‘questionable right’ of Israel to exist. In light of this, as previously stated by this author, the United Nations is a far from perfect entity, necessarily flawed from circumstance of birth:

“However sincere certain statesmen might have been in creating the United Nations and associated international law of the present era, flaws were inevitable in the mold at casting; the ideological contest between East and West, the naivety of non-Western, especially non-European, nation-states in matters of the Western conceived international law…” [2]

In today’s geopolitical climate, the UN possibly most resembles the post-Tito, but pre-implosion Yugoslavia, with a Security Council polarized and pulling in irreconcilable directions similar to the rotating presidency that had been a failed successor to the man who’d held mutually antagonistic nations (especially Croatia & Serbia, or Catholicism vs Orthodoxy) together with the force of his personality. As time has passed in a disintegrating social fabric across the world, leadership capable of holding a multi-national state together with leadership qualities appears increasingly rare. In the larger case of the United Nations, currently gridlocked due to competing visions of the future at the Security Council, perhaps more often than any other issue, at the nexus of this circumstance is the state of Israel.

It is combined social and cultural psychology demands (or drives) the Jewish state towards a ‘Greater Israel.’ This demand is embedded in the mythology of history where ‘Samaria’ and ‘Judea’ are, at one time or another in ancient past linked, aligned with, or integrated to the historical Kingdom of Israel, having little to do with the fact of modern Israel.

According to the Oxford:

Samaria |səˈme(ə)rēə|
1 an ancient city in central Palestine, founded in the 9th century bc as the capital of the northern Hebrew kingdom of Israel. The ancient site is situated in the modern West Bank, northwest of Nablus.
2 the region of ancient Palestine around Samaria, between Galilee in the north and Judaea in the south.

Judaea |jo͝oˈdēə, -ˈdāə|
the southern part of ancient Palestine that corresponds to the former kingdom of Judah.

This next affirms Ben Gurion and subsequently Israeli duplicity:

roman_judea-jpg-1

“The term Judea as a geographical term was revived by the Israeli government in the 20th century as part of the Israeli administrative district name Judea and Samaria Area for the territory generally referred to as the West Bank” [3]

A state does not give the names of one’s historical mythology to an area except that state intends to assert sovereignty over the same. Prior to this, Judea had last been the name of the area under Hadrian’s rule, changed after the era of Agrippa II, the last Roman approved ‘Herodian’, or ‘titular’ king of the Jews, who were NOT a sovereign people.

If there were Jews who were enslaved by, or fled Roman rule, there were many, many more who stayed in what was no longer ‘Judea’ but what became Roman ruled Palaestina, renamed by the Roman Emperor Hadrian. Where are those ancient Jewish people’s descendants today? They’re in Palestine and they’re called Palestinians. [4] The inconvenience for the modern Ashkenazi and associated ‘historic’ claim to a Jewish state is, most of these indigenous people had, with passing time, converted to Islam. Any ‘Jewish’ right, claim and/or title to a geographic state of Israel prior to the creation of the UN would have traced (and ultimately become extinguished) through the Palestinian people. In the pre-United Nations ‘customary’ international law, there is no title (sense of sovereign) survived that could be described as ‘Israeli.’ The uniqueness of Israel is, it had been created by a new incarnation of international law, that is the United Nations.

It follows, any rational inquiry concerning Israel’s right to exist must be examined in a context different to the sovereign title of those nations established prior to the United Nations’ founding charter or, the right of Israel to exist can only be explored within the framework of the UN.

Insofar as those states holding Israel is an ‘illegitimate’ state, it would not require formal relations with Israel to confer legitimacy; in fact recognition of Israel by the disputing states is implicit by the very fact of those states opposed to Israel having joined and belonging to the United Nations; where in fact Israel is a UN creation. Disputing Israel is in fact disputing the United Nations; where international law should not provide for an oxymoron of belonging to the body which had created Israel and disputing Israel’s right to exist, these are mutually exclusive proposals. You cannot belong to the one and deny the other. The actual debate should be, if the UN can confer legitimacy on a state of its own creation, can it ‘uncreate’ that state?

If such a debate were to ensue, the fraudulent aspect of Israel’s founders in relation to borders should open the conversation, followed on with analysis of subsequent behavior. Do the policies of Israel reflect the admitted fraud?

But opening this conversation at the United Nations could be a self-inflicted multiple Swords of Damocles in environment of corrupt intrigues where the interests of ‘peoples’ are suborned away by the petty arrogance of those who would presume to rule us. Israel is certainly not the only state in circumstance of abusing indigenous populace and encroaching borders while sleeping with Salafi militants. For instance, one is reminded the dreams of the Ottoman die hard. All of this is internationally influenced behavior attended by blackmail & bribes subject to possible public purview within any UN debate.

Complicating this proposed debate in already compromised environment, particularly relating to Israel, would be the frailties of the modern human psychology and attending nuclear armed Zionism, especially the irrational Zionism of an apocalyptic Christian persuasion perhaps best illustrated where behaviorism determines with simple example:

“You can’t convince a chimpanzee to give you a banana with the promise it will get 20 more bananas in chimpanzee heaven. It won’t do it. But humans will” -Yuval Noah Harari

In this case it should be noted, at the creation of the United Nations, the many joining states were binding themselves to a western standard of international law within a newly created, quasi-republican order remarkable for the granting of what amounts to plenipotentiary rule to the handful of powers making up the ‘permanent’ membership of the Security Council.

In this circumstance enforcement of United Nations resolutions require consensus relating to Israel that is actually impossible to arrive at. If the net outcome is a rogue state refusing to honor its granted borders; shielded from consequence of its aggression; in a duplicitous drive for a Greater Israel; not only allowed to perpetrate fraud as result of Security Council gridlock but in fact is protected by one or several of the member parties, the natural follow on subject to explore should be whether the United Nations is outlived its promise, and in that case, moving forward, what is to be done.

Perhaps Israeli geopolitical malfeasance is a symptom, not the disease.

Notes:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine

[2] https://ronaldthomaswest.com/2018/10/12/a-breaking-point-in-geopolitical-torsion/

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Judea

[4] https://shavei.org/palestinians-jewish-roots/

Zionists_for_Jesus - 1

^ Getty Images

Zion is for Jesus

I don’t see so much as a single Israeli in this photo, these are the Zionists of Saint Paul or so-called ‘Christians’, each and every one. Until these ‘people’ (are they actually human?) are out of power, certain criminal policies pointed to apocalyptic outcome will be sustained. Blaming everything wrong with the geopolitical cluster-f**k in the middle-east on ‘Jews’ is a classic misdirection, these are the main force, by far, empowering Bibi’s insanity. Without the pictured lobby for evil (wolves in sheep’s clothing in ascendance throughout the USA government, executive, legislative & judicial) arranging money, weapons and sustained policies better suited to the medieval superstitions of crusaders, there might be an Israel; but it wouldn’t be nearly the miscreant, necrotic Israel of the present era in ongoing violation of every UN resolution ever passed in relation to the subject of its’ misdeeds and persistent bad behavior.

“And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others” -Jesus

Right. So, this is why images like the above one are deliberately created and disseminated around the world, because these people believe in following the instruction of Jesus? I don’t think so.

Israel is perhaps best described with the metaphor of a single mother, America’s ‘lady liberty’, who never disciplined her child but only shielded him from consequence of his actions, resulting in a world class criminal.

There are 7 million American Jews (of which a significant percentage do NOT support the Zionism of a ‘Greater Israel’) versus 25 percent of American Christians, or 60 million, are Zionist, backing the criminal (annexing & other) policies of Bibi Netanyahu and his ilk. Do the math.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-population-in-the-united-states-nationally

https://www.middleeastmonitor.com/20140129-christian-zionism-the-new-heresy-that-undermines-middle-east-peace/

%d bloggers like this: